Nye klummeskribenter på Altinget: embedsværk

INDSIGT: Både embedsmandens, rådgiverens, fagforeningens, konsulentens og forskerens perspektiv kommer med, når et nyt hold af klummeskribenter frem mod sommeren 2019 vil skiftes til at skrive indlæg for Altinget: embedsværk. 

Indtil sommeren 2019 vil nedenstående klummeskribenter være tilknyttet Altinget: embedsværk, hvor de på skift vil skrive indlæg om temaer som ledelse, arbejdsvilkår og grænsefeltet mellem politik og administration.

Se klummeskribenterne her:

Claes Nilas Claes Nilas 
Formand for Nordisk Administrativt Forbund og tidligere departementschef igennem mere end ti år, senest i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Claes Nilas startede sin karriere i Justitsministeriet og har undervejs i karrieren blandt andet været direktør i Udlændingestyrelsen i fem år. Er i dag kommitteret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Login