Professorer: Skandalesager handler om både kultur og jura

ANSVAR: Møgsager løses bedre ved en kulturændring end nye regler, mener professor Sten Bønsing. Men der kan være behov for at gentænke juraen og gøre den mere virkelighedsnær, lyder det fra professor Michael Gøtze.

Man kommer ikke skandalesager i staten til livs ved kun at ændre på juraen.

Det mener to juraprofessorer ovenpå Instrukssagen og flere andre sager, hvor der har været et kritisk lys på embedsmændenes rolle.

“Jeg ser ikke, at der er jura derude, som kan sættes på dagsordenen til et halvdags personaleseminar og så løse de her ting. Det er klart forbundet med kultur og måske især karriere,” siger Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet. 

Login