Rigsrevisionen kritiserer Skatteministeriet: Greb ikke ind over for årelang svindel med brugte biler

KRITIK: Skatteministeriet har ikke gjort nok for at undgå svindel med eksport af brugte biler, selv om det i ti år har haft kendskab til risikoen, lyder det fra Rigsrevisionen.

Virksomheder og privatpersoner har haft for let spil til uretmæssigt at skovle penge ind ved at få kørt brugte køretøjer over den danske grænse. Skatteministeriet har kendt til muligt misbrug af en særlig ordning i ti år, og Skat har udbetalt næsten tredive gange så mange penge gennem ordningen, end man oprindelig havde regnet med.

Derfor får Skatteministeriet nu kritik af Rigsrevisionen i en ny beretning.

Siden 2008 har man selv kunnet fastsætte værdien af køretøjer, man sender til udlandet, og på den baggrund anmode Skat om godtgørelse for eksporten. Men kontrollen fra Skatteministeriet og det, som tidligere hed Skat, har været for ringe:

"Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets forvaltning af og kontrol med udbetalingen af eksportgodtgørelse til selvanmeldere er utilfredsstillende," skriver Rigsrevisionen i beretningen.

Det skyldes ikke mindst, at Rigsrevisionens undersøgelse viser, at Skatteministeriet har haft kendskab til muligt misbrug af ordningen siden lovændringen i 2008, noget, som er underbygget af flere interne rapporter siden 2015.

Samtidig viser undersøgelser fra Skat, at der er sket uberettigede udbetalinger i "meget betydeligt omfang".

Mistanker om misbrug
Skatteministeriet forsøger nu at afdække, om der er tale om systematisk svig eller enkelte virksomheder, der forsøger at misbruge ordningen.

Skats antisvindelenhed konkluderede dog allerede selv i starten af 2017, at der er "stor risiko for svindel" med eksportgodtgørelsen.

Statsrevisorerne mener, at ministeriets viden burde have affødt en stærkere kontrolindsats.

"Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Skats kontrolindsats på området ikke har været tilrettelagt på en måde, der afspejler Skats viden om misbrug," udtaler Statsrevisorerne.

Udbetalingerne har da også taget raketfart i forhold til det forventede. For mens det i 2002 blev estimeret, at der samlet set ville blive udbetalt eksportgodtgørelse for cirka 35 millioner kroner, så har Skat siden 2013 udbetalt eksportgodtgørelse for mere end en milliard kroner om året, skriver Rigsrevisionen i sin beretning.

Lav risiko for svindlere
Skat har øget omfanget af nogle af kontrollerne på området siden 2016, men Rigsrevisionen vurderer, at det kun er et fåtal af de identificerede problemer, der reelt er løst.

For eksempel bemærker Rigsrevisionen, at Skat ikke har tilrettelagt kontrollerne, så det sikres, at der har været en reel og kontinuerlig risiko for at blive opdaget og sanktioneret, hvis man misbruger ordningen.

Samtidigt har Skat stort set ikke benyttet sig af lovhjemlen til at lave restriktioner over for virksomheder, der har udvist en adfærd, der gør det nærliggende at antage, at virksomheden vil misbruge ordningen, eller til at udstede bøder til virksomheder, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger.

"Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at der ingen reel sanktion er over for selvanmeldere, der misbruger ordningen," lyder det.

Skatteministeriet anerkender, at kontrol af og sanktioner over for selvanmeldere, som udviser en problematisk adfærd, har været utilstrækkelig.

Skatteministeriet oplyser til Rigsrevisionen, at man i efteråret 2018 har igangsat en række initiativer, der kan bidrage til at dæmme op for problemerne på området. 

Forrige artikel Kammeradvokat: Departementschef inhabil i sag om kæreste Kammeradvokat: Departementschef inhabil i sag om kæreste Næste artikel Niels Refslund: Implementering er dybt, dybt undervurderet Niels Refslund: Implementering er dybt, dybt undervurderet