Riisager, Haarder og Antorini: Sådan arbejder en god undervisningsminister

GODE RÅD: Hvilke egenskaber skal en undervisningsminister besidde? Og hvordan håndterer man presset fra uddannelsessektoren? Altinget: uddannelse har talt med de tre tidligere undervisningsministre Bertel Haarder, Christine Antorini og Merete Riisager om, hvad posten som undervisningsminister kræver.

Interesseret i det faglige indhold frem for strukturreformer. Løsningsorienteret og fokuseret på brede aftaler. Og evnen til at turde at lægge arm med Finansministeriet.

Sådan beskriver tre tidligere undervisningsministre de kvaliteter, som en ny undervisningsminister bør have.

Hvordan sættes de kvaliteter bedst i spil, hvilke store udfordringer møder den nye undervisningsminister, som snart indtræder i sit embede, og hvordan håndterer en god undervisningsminister presset fra et område, som alle har en holdning til?

Login