Ugens embedsmand: I Fødevarestyrelsen balancerer Thomas Anderskov imellem at kontrollere og støtte et erhverv

Når man er kontroldirektør i Fødevarestyrelsen er det vigtigt at opretholde uvildighed og faglig integritet, da man samtidig er en af fødevareerhvervets vigtigste samarbejdspartnere. Dét ved Thomas Anderskov, der som leder også skal håndtere flere konfliktfyldte situationer under kontrolbesøg.

Som chef i Fødevarestyrelsen skal Thomas Anderskov både have fokus på konkurrence og folkesundheden.
Som chef i Fødevarestyrelsen skal Thomas Anderskov både have fokus på konkurrence og folkesundheden.Foto: Fødevarestyrelsen
Johan Auken Alstrup

Hvad har været den største overraskelse, siden du tiltrådte Fødevarestyrelsen?

Som borger har jeg mest forbundet Fødevarestyrelsen med fødevarekontrol, smileyordningen og klimakostrådene. Primært fordi sundhed og fødevaresikkerhed er blandt de emner, jeg – formentlig som de fleste – er stødt på i medierne og har talt med familie og venner om.

Men jeg var ikke opmærksom på, at Fødevarestyrelsen også kontrollerer dyrevelfærd i staldene, samtlige dyr på landets slagterier, råder over to rejsehold og driver et laboratorie, der tester fødevarer fra ind- og udland for blandt andet pesticid- og medicinrester.

0:000:00