Ugens embedsmand: Mikkel Nørlem Hermansen fik nye indsigter som økonom i OECD

Kontorchef i Finansministeriets Makropolitiske Center, Mikkel Nørlem Hermansen, har fokus på det lange stræk i dansk økonomi. Han har tidligere arbejdet seks år i Paris for OECD.

Det er meningsfyldt for mig at arbejde i Finansministeriet og bidrage til at give regeringen de bedste forudsætninger for at træffe velinformerede beslutninger til gavn for danskerne, siger Mikkel Nørlem Hermansen.
Det er meningsfyldt for mig at arbejde i Finansministeriet og bidrage til at give regeringen de bedste forudsætninger for at træffe velinformerede beslutninger til gavn for danskerne, siger Mikkel Nørlem Hermansen.Foto: Privatfoto
Andreas Esbjørnsen

Hvilken opgave tager mest af din tid i øjeblikket?

Lige nu er en speciel tid, fordi der har været folketingsvalg, og der endnu ikke er dannet en ny regering. Derfor har vi ikke de sædvanlige opgaver med at betjene regering og Folketinget.

Jeg er chef for ti økonomer i Makropolitisk Center. Vi arbejder med strukturpolitik og laver fremskrivninger og vurderinger af politiske tiltag. Det kan for eksempel være ændringer i pensions- eller skattesystemet.

For at vi kan yde den bedst mulige rådgivning til politikerne har vi en ret omfattende værktøjskasse med regneprincipper og regnemodeller.

Altinget logoEmbedsværk
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget embedsværk kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00