Ugens embedsmand: Pernille Deleuran gør klar til at introducere nye MF'er til Folketinget

International chef i Folketingets Administration, Pernille Deleuran, skaber rammerne for medlemmerne af Folketingets arbejde. Særligt vil hun gerne gøre EU mere nærværende for både befolkning og politikere.

Pernille Deleuran er international chef i Folketingets Administration. Her skal hun hjælpe de mange MF'er med lovgivningsarbejdet, herunder især EU-spørgsmål.
Pernille Deleuran er international chef i Folketingets Administration. Her skal hun hjælpe de mange MF'er med lovgivningsarbejdet, herunder især EU-spørgsmål.Foto: Privatfoto
Andreas Esbjørnsen

Hvilken opgave tager mest af din tid i øjeblikket?

Der er flere opgaver, der fylder for tiden. Først og fremmest er der folketingsvalget. Vi er ved at gøre klar til at skulle modtage de mange nye medlemmer af Folketinget og introducere dem til de mange forskellige opgaver i det parlamentariske arbejde. Opgaven er ikke blevet mindre ved dette valg, hvor vi kigger ind i mange flere partier og nye medlemmer.

For det andet har vi gennem længere tid arbejdet med en lang række oplysningsaktiviteter, der bidrager til at skabe opmærksomhed og debat om vores EU-medlemskab i anledning af, at det den 2. oktober i år var 50 år, siden vi stemte om vores medlemskab, og 1. januar 1973 blev vi formelt medlem.

Vi er også i fuld gang med at få implementeret de beslutninger, som Folketingets Udvalg for Forretningsorden vedtog lige op til sommerferien, og som handler om at styrke Folketingets kontrol med EU-politikken.

Altinget logoEmbedsværk
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget embedsværk kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00