Connie Hedegaard: Lad os tage ved lære af Norge

DEBAT: De borgerlige partier i Norge har forstået, at klimaomstilling ikke kun handler om omlægning af energisystemer, men om alle former for politik. Det kunne danske politikere lære af, skriver Connie Hedegaard.

Af Connie Hedegaard
Formand for den internationale miljøfond KR Foundation og formand for Concito

Mens den danske regering i sidste weekend lagde sidste hånd på en udflytningsplan, der blandt andet sikrer, at Miljøstyrelsen i de kommende par år bliver fuldt beskæftiget med at flytte hele molevitten til Odense, ja så forhandlede den norske konservative statsminister Erna Solberg et nyt regeringsgrundlag på plads.

Den norske regerings "Plattform" er især interessant, fordi klima indtager så markant en plads. 

Allerede på første side fremhæver den nye trekløver-regering sine 6 overordnede prioriteter. Ingen vil være overrasket over, at "omstilling af norsk økonomi" er pkt. 1. Men at klima og grøn omstilling er pkt. 2, er måske i særlig grad interessant at registrere, i betragtning af at der er tale om en borgerlig konservativt ledet regering med Fremskridtspartiet på finansministerposten.

Konkrete tiltag
Regeringsgrundlaget rummer mange helt konkrete tiltag, som den danske regering forhåbentlig kunne lade sig inspirere af. For eksempel skal:

* Skattesystemet lægges om, så det fremmer den grønne omstilling, og så forureneren konsekvent skal betale. Provenuet skal bruges "til at reducere andre skatter og afgifter for berørte grupper for at lette omstillingen." I øvrigt pointeres det eksplicit, at "det grønne skatteskifte" også skal omfatte landbrug og fiskeri.

* Begunstigelsen af elbiler fortsætter frem til 2025, mens CO2-afgifter og NO2-afgifter øges (andre afgifter reduceres tilsvarende), så man kan nå "målet om nuludslipsbiler i 2025". Altså målet er, at alle nye biler solgt i Norge fra 2025 skal være nuludslipsbiler! Og den kollektive trafik skal samme vej:

* Der skal laves en plan for "at nå målet om fossilfri kollektiv trafik inden 2025".

Her er da en inspirerende opgave for Ole Birk Olesen!

Grøn skibsfart
Ifølge den nye norske regering vil instrumenterne blandt andet være ladeinfrastruktur, en CO2-fond for erhvervslivet, og overvejelser om "nuludslipstransport i leverancer til det offentlige", og der vil blive stillet "krav om udslipsfrie og vedvarende løsninger i offentlige færgeudbud." 

I det hele taget skal skibsfarten gøres grøn, og et af instrumenterne til at nå dette mål er konsekvent - og i øvrigt gældende for alle sektorer - at bruge offentlige indkøb til at skabe innovation og afsætning for nye løsninger og produkter.

Alle erhverv skal med
I det hele taget er regeringsgrundlaget  inspireret af den proces, som vi i udvalget om Grønn Konkurransekraft satte i gang, og som førte til, at nu i alt 17 forskellige sektorer i Norge har udarbejdet hver deres "veikart" frem mod 2050:

Hvad skal der helt konkret til, for at for eksempel procesindustrien, landbrugserhvervet, skovbruget eller turistsektoren kan levere deres respektive bidrag til, at Norge i 2050 har reduceret sine udledninger i overenstemmelse med Paris-aftalen?

Hvad skal erhvervene selv gøre? Hvor er der barrierer, der skal fjernes? Hvilke rammebetingelser må det politiske niveau stille op? Eftersom den nye norske regering også bekender sig til deleøkonomi, er jeg sikker på, at de gerne deler de gode erfaringer, så hvad med at få sat aktørerne i de danske sektorer i gang med en tilsvarende øvelse?

Generationskontrakt
Selv om listen af konkrete initiativer er meget længere og i sig selv er interessant, er det allermest interessante måske den helt grundlæggende tilgang. Listen over tiltag er hængt op på "forvalteransvaret" i forhold til menneskets ansvar over for naturen og på den generationskontrakt, som er konservatismens kerne.

Derfor drejer klimaindsatsen og omstillingen sig ikke bare om at skabe muligheder for markedet. Det er vigtigt at få markedet i sving blandt andet med at udvikle og sprede de gode løsninger. Men den norske regering går ikke ud fra, at det sker af sig selv. Uden politik.

Forpligtelse til at handle
Tværtimod er papiret gennemsyret af en tro på, at såvel borgere som politikere har en forpligtelse til at handle: "For at styrke mulighederne, må der satses mere på nye, grønne teknologier, forureneren må betale, og vi må udvikle markeder for nuludslipsløsninger."

"Vi må ...."
"Vi skal ..."
"Vi vil ..."

Det er ikke de andre, der skal gøre noget. Vi har et ansvar, der skal løftes i fællesskab.

Væksten skal tænkes anderledes
Olie- og gasnationen Norge har naturligvis en enorm opgave foran sig. Det interessante er, at det nye regeringsgrundlag viser, at de borgerlige partier, inklusiv Fremskridtspartiet, forstår, at klimaomstilling ikke kun handler om omlægning af energisystemer.

Nej, det handler om forskningspolitik, landbrugspolitik, transportpolitik, økonomisk politik ... det er hele vejen rundt. Væksten skal simpelt hen tænkes anderledes.

Som Erna Solberg sagde ved en tidligere lejlighed: "Vi skal bygge landet på ny. Denne gang grønt."

Og ja, vi har i Danmark områder, hvor nordmændene også kan lære af os; men det nye norske regeringsgrundlag understreger igen, igen, at også "foregangslandet" har meget at lære og lade sig inspirere af.

 

 

Forrige artikel Lilleholt: 2018 bliver året, hvor afviklingen af kul kommer i højsædet Lilleholt: 2018 bliver året, hvor afviklingen af kul kommer i højsædet Næste artikel Tænketank til Dansk Energi: En lavere elafgift er ikke svaret på alt Tænketank til Dansk Energi: En lavere elafgift er ikke svaret på alt
 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Kort resume:

  Brug flere skattekroner
  Ansæt flere i den offentlige sektor
  Uden politikere ville verden gå under.

  Derudover udviser Connie et ringe kendskab til nabolandet, hvis feelgood politik er rent hykleri.

  Man skattefritager folk, som køber grønt, f.eks. elbiler uden afgift. Man har dog i sit feelgood-crusade glemt at lade infrastrukturen følge med (f.eks. ingen superchargere uden for de største byer).

  Man skal være et nuludsipsland, mens hele økonomien hviler på indvinding og salg af kulbrinter (som ikke havde nogen værdi, hvis ikke det må omsættes til mekansk arbejde og emission).

  Nej tak Connie, Norge, landet hvis valutakurs er dybt afhængig af oliens markedsværdi skal IKKE være en rollemodel for Danmark(s politikere).

 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Grøn omstilling og traditionelt udviklet ny teknologi

  Det er en ulykke af dimensioner om traditionelt udviklet ny teknologi, herunder fossile brændsler, atomkraft, kunstgødning og syntetiske pesticider ikke har bidraget til en økologisk mindre uansvarlig produktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, velstand, pædagogik, social retfærdighed, skattelettelse, frihed uden ansvar, miljøteknologi og grøn omstilling med så uventet få ødelæggende konsekvenser for naturen, folkesundheden, dyrevelfærden, vort samfunds svagest stillede individer, klodens klima samt vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Preben Skjøth · Politisk rådgiver FDL

  NAIVE HEDEGAARD

  Så "kloger" den venstreorienterede Connie Hedegaard sig endnu en gang. NU i en klumme, hvor hun afslører et meget ringe kendskab til norsk politik. Gad egentlig godt vide, hvad der - for år tilbage - fik hende til at blive konservativ pilitiker, for hun fremturer, som var hun på den yderste venstrefløj.

  Det virker som om Connie Hedegaard ikke kan undvære rampelyset. At hun er medieliderlig, er ikke nyt Det var hun allerede som ung, nybagt politiker. Men min kæde hopper i den grad af, når Hedegaard bruger Norge som rollemodel for Danmark.

  Det er, for at udtrykke det mildt, helt ude i hampen Så det er en Omverdenen, Connie.

 • Anmeld

  Paul Sehstedt

  Svindelnummer i særklasse!

  Klimadebatten er det største svindelnummer siden Jomfrufødslen. Udgifterne til 'klimaprojekter' skaber global ulighed, giver ingen gevinst overhovedet og gavner kun 'klimasvindlerne', der stikker deres sugerør langt nede i de offentlige kasser.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Enig Allan Christensen

  Og en fælles ting for alle dine opremsninger er, at det ikke var sket uden fri udvikling i det private erhvervsliv.
  Danmark havde et gunstigt erhvervsmiljø op gennem det 20. århundrede. Udviklede og skabte enorm velstand, selv med genopbygning fra 2 verdenskrige.
  Så gjorde man i 60'erne 2 store fejl.
  1. Indførte stemmeret for borgere på overførselsindkomst.
  2. Indførte kildeskat, og muligheden for skattevægring.
  Ikke at jeg mener at stemmeret i et demokrati er en dårlig ting. Problemet er hvad man har mandat til at stemme om "på sine blå øjne". Det er selvfølgelig rimeligt at alle deltager når det kommer til ting vedr. statens 3-deling og generelle love. Det er derimod ikke rimeligt, at man med sin stemme kan berøve de mest produktive menesker deres indkomst.

  hvorfor skal man ikke "berøve" ? Jo, det produktive menneske har masser af ideer, men må afhængig af økonomi prioritere hvilke der arbejdes på, og hvilke der skrinlægges. Økonomi betyder derfor meget for antallet af stillinger der skabes.
  Jo større beskatning, jo færre opfindelser der altså.
  hvad betaler den høje skat så ? Blandt andet alle de mennesker som det produktive menneske ikke havde rård til at ansætte.
  Det betyder også færre, eller budget-produkter på hylderne.

  Dermed er det også logisk bevist, at beskatning skaber en offentlig sektor og reducerer produktivitet. At det medfører en langsommere udvikling og billigvarer på hylderne.

  Og til de som altid klager over dem der rager til sig, de rige svin omm.
  Du har set reklamer for luksusvarer, fede biler og syntes at noget var smukt eller skønt. Alle disse ting har skabt en masse arbejdspladser og givet folk mad på bordet og noget at stå op til.
  hvis du var bilmontør, vile du så helst arbejde på en Fiat samlelinie eller på Ferraris ?
  Velstand skaber behov og arbejdspladser.

  Velstand skaber også behov for grønne løsninger. Det er nemlig som bekendt "kunden der bestemmer". Efterspørgslen driver markedet.
  Folketinget kan beskæftige sig med simple ting som infrastrukturen, at den lever op til behovet. F.eks. at der er el i rigelige mængder overalt i landet. Hvis fremtiden er elektrisk, så er der et behov at dække her. Det giver mening, da det både kunne bruges til at lade biler, men også at fremstille f.eks. brint lokalt.
  Mangel på lademuligheder er en af grundene til at vi kun ser små city-elbiler, samt prestige-elbilen Tesla på vejene. Ingen involveret i den daglige trafik på hovedvejene, ser elbilen som et alternativ, da det er en begrænsende faktor. Elbilens rækkevidde på en optankning er for lille, og ladetiden for lang, og ladere uden for ruten.

  En dag inden længe får vi selvkørende biler på vejene. Måske vil private firmaer tilbyde "transportabonnementer" i biler som tanker sig selv op når de er ledige. En dag kommer der måske Thoriumdrevne biler med 50.000 km på en optankning - eller måske ikke, hvis politikere forhindrer udvikling.....

 • Anmeld

  Poul Elmegaard

  Der er kun en vej - og det er OMSTILLING!

  Uanset politisk opfattelse, så SKAL verden omstilles. Der skal tænkes nye veje. Ærgerligt at regeringen i DK - ikke fuldt og helt griber udfordringen og bringer DK i forreste position.

 • Anmeld

  Ragnar Haug

  Norge, et dårligt exempel?

  Det kan godt være at Norge ikke er det mest miljøvenlige land i verden.
  Jeg tror dog Connie Hedegaards indlæg mere retter sig mod det faktum at en Liberal Konservativ regering sætter miljøet så højt på dagsordenen.
  Det behøver jo ikke at koste mere penge eller øge buraukratiet ved at man flytter fokus i en grøn retning.
  Jeg tror de fleste danskere er ret stolte over Danmarks førertrøje på miljøområdet.
  Burde vi i ikke alle i fællesskab, og ikke mindst dem der bestemmer retningen for landet, søge at bevæge os i en grøn retning?
  På alle mulige områder?
  Det er Ikke meget tvivl om, og det er nok også det den Norske regering har fattet, at der er penge og en masse fremtidige arbejdspladser i grøn industri.
  At man samtidig hjælper miljøet kan man jo vælge at se på som en uønsket bivirkning.

 • Anmeld

  Stephen Louis van Komen · Miljøteknolog

  Bæredygtighed

  Jeg er nu ganske enig i det overordnet budskab om, at alt produktion skal være bæredygtigt, og at bæredygtighed skal tænkes ind i alle forhold, samt at det skal være den, der forurener som også betaler for konsekvenserne. En vare skal simpelthen prissættes så der også betales for genanvendelse, nedbrydning eller opmagasinering ligeså skal varen elle ydelser også prissættes ud fra den miljøbelastning der er forbundet med fremstilling og brug af produktet.

 • Anmeld

  Jack Jensen · Pensioneret typograf

  Norges storforurening af hele vestkysten

  Der er ihvertfald et område, vi ikke skal efterligne Norge.

  Og det drejer sig om alle de storforurenende, åbne havbrug, de har plastret hele vestkysten af Norge til med!

  Det eneste grønne man får ud får ud af det er massevækst af grønalger langs kysterne!

  Ellers er det total forurening af havmiljøet.

  Norge har også lige slettet genbanken for vildlaks👎

  Norge har desværre ikke noget at prale af.

  Det drejer sig kun om penge - så skidt med miljøet.

  Det drejer sig om at få så mange penge i statskassen, som overhovedet muligt.
  Især nu hvor olieindustrien snart er passé.
  Så der kommer staten ca. 11 milliarder, hvert år.

  Det er snak, snak og rent hykleri!

  Og dem skal vi efterligne?
  Nej tak!👎

 • Anmeld

  Eigil Kirkegaard

  IPCC og Connie Hedegaards budskab.
  Connie Hedegaard har flere gange henvist til, at 95% af klimaforskerne, var enige om årsagen til de aktuelle klimaforandringer. Direkte adspurgt, om hun havde spurgt alle klimaforskere eller et repræsentativt udvalg af klimaforskere, svarede hun, at der var enighed blandt forskerne om CO2 indflydelse på klimaet. Læs: Der var enighed blandt de forskere, som ICPP brugte, når de lavede rapporter og prognoser.
  Det må være et svagt, men nok naivt håb, at man i de kredse, der rådgiver litteratur eksperten Connie Hedegaard, også forsøger at forstå de mere kritiske holdninger til IPCC s nagelfaste teori om CO2 rolle i klimaforandringerne. En åbning i debatten kunne være, at Connie Hedegaard og hendes rådgivere, systematisk gennemgik Johannes Krugers indlæg i debatten. Vi er mange, der med interesse vil læse Connie Hedegaards kommentarer, til eksempelvis teorien om den kosmiske strålings påvirkning af klimaet.
  Forfatteren har i bogen ”Klimamyten” gennemgået kendte teorier om hvad der forårsager klima forandringer. Her kan man få et overblik over de voldsomme naturkræfter der styrer vor klode.
  Uenighed blandt forskere er almindeligt. Men det er vist første gang at politikere har styret debatten og bestemt, at en af mange teorier var den rigtige. Det har ikke været et kønt syn, at man på politisk styrede møder, bliver præsenteret for den rigtige teori. Teorien om CO2 s altafgørende indflydelse på klimaet dyrkes i dag som en religion. Med FN´s klimapanel om øverste præsteskab og CO2 kvoter som moderne aflad. Og med Præstinden Connie Hedegaard som dogmets utrættelige tjener.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Dyr eller billig bæredygtighed

  @Stephen.
  Bæredygtighed er et generelt mål for alle. Det viser sig jo f.eks. når der på supermarkedets flaskeautomat er en knap, hvor mn kan donere returflaskepanten.
  Når jeg står og stopper plasflasker i automaten for at få mine 3 kr retur pr. flaske, kan jeg høre at de bliver kvast.
  Vi har i kommunen længe haft kildesortering, og således både sorterer hård og blød plast.
  Dansk retursystem koster, har jeg hørt, 47 øre pr. flaske, som så må hentes hjem på prisen.
  Man kunne således spare 47 øre pr. solgt pantflaske ved blot at nedlægge Dansk retursystem, og lade borgerne smide flaskerne sammen med andet kildesorteret gebrugsaffald.
  hvis politikerne ville gøre lidt nytte, kunne de i stedet sikre god renovation og masser af små kildesorteringsstationer, så borgerne ikke skulle reservere kvadratmeter i hvert hjem til sådanne. Men selv her sparer man, hvor jeg hvert år oplever at den sidste sparede sommerafhentning (ugevis) medfører at skraldespandene kravler med maddiker.
  Det er den slags man får for i gennemsnit 200.000,- pr. borger i dette land.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Helt enig Eigil Kirkegaard

  Krüger giver en velargumenteret samling af klimaviden med saglig underbygning. Herunder danske Henrik Svensmarks teori, som først blev underbygget af "3. partsobservationer" at disse sammenhænge hang sammen med andre i universet.
  Det giver ingen mening at bruge masser af penge på at reducere en essentiel gas, hvis årsagen til kimavariationer(formentlig) ligger primært i universet.
  Så giver det i stedet mening at forske mere i det, samt at forske i at håndtere livet trods klimavariationer.
  Det betyder selvfølgelig ikke at vi skal negligere andre påvirkninger vi gør på især miljøet. Afgifter er dog sjældent løsningen, men i stedet ansvar for korrekt bortskaffelse. Det frie marked finder altid et behov at dække, og et behov finder således altid en bedre og bedre løsning.

 • Anmeld

  Claus Nielsen · Pensioneret

  Rigtig mange gode bemærkninger.

  Interessant at læse kommentarer til C. Hedegaards indlæg. - Men forstå nu, at hendes vellønnede formandskabet skal plejes,
  Hvis nordmændenes aversion mod fossile brændstoffer er så markante, hvorfor lukker man så ikke ned for olie- og gas udvinding? - Og som tidl. bemærket, så er havdambrug vist noget griseri. Hvorfor har Norge så ikke for længe siden forbudt disse? Øh, dobbelt moral?
  Klimafanatikerne øjner levebrødet, og bemærker ikke, at vejret ændre sig fra dag til dag, fra uge til uge osv. De har løsningerne, der sætter Verdens Skaber og opretholder på plads - tror de!
  Klimaet og universet er under stadig ændring, og det fortsætter til Solen brænder ud!

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Samlet løft godt ,,men fordelingen af byrderne

  Dejligt at læse selv en sort blå politkker har forstået, at det er samlet og set/forstået som en helhed, vi sammen skal løfte og befri os alle, efter sort blå har tilsvinet alt og alle på kloden ,i en grad sådan grad at vi er tvunget,til at påbegynde ,både oprydningen og løfte den samlet og skifte til grønne brugsnormer og materialer,
  Så også vore efterlevere har en chance efter misbruget ,som vi og tidligere både har skabt,og vi fortsætte bevidstløse med at skabe fortsat.
  Så at det er en a-social politkker der bare udtaler dette, er et stort plus ,uanset hvilken idelogi ,vi ser som vores personlige.
  Men kræver tilsvarende spørgsmålet om fordelingen og byrderne med og af hvem samt hvordan skal de opgaver og byrder skal fordeles BÅDE i vore samfund/enkelte lande og på kloden som en helhed.
  For med det påståede udløb fra og af ,de fossile muligheder er det ganske
  enkelt livsnødvendigt,.
  Men sålænge vi både i Danmark og Norge endda tillader os at fravælge atom energi anlæggene,som dog med spredingen og resterne stadig er enorme død trusseler mod alt bestående liv på vor fælles klode og sørme ikke kun for de teorister der evt vil sprænge atom anlæggene

 • Anmeld

  H. Larsen

  Tak til Connie Hedegaard

  Mon ikke flere af ovenstående kommentarer blot skal ses som nogle få klimabenægteres sidste paniske krampetrækninger.
  Holdninger og sprogbrug tyder i hvert fald ikke på nogen større forståelse.

  En stor tak til Connie Hedegaard for kompetent og stor indsats for et bedre miljø og klima, og dermed for vores fælles fremtid.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Hyklernationen Norge

  Ja, lær af Norge, pump mere olie op af Nordsøen og sælg det til højestbydende - og brug lidt af pengene til at pudse den hjemlige miljøglorie og købe aflad.

  Det er jo så kun "de andre" derude der bruger de fossile brændsler.

  Jeg vil meget have mig frabedt at Danmark efteraber Norge og bliver lige så dobbeltmoralsk og hyklerisk og utroværdig. Men Conni Hedegård deler åbenbart deres moral.

 • Anmeld

  Jack Jensen · Pensioneret typograf

  Bertel Johansen

  Jeg giver dig så evig ret i din kommentar👍

  For de lukker øjnene for al deres forurening af deres havmiljø!
  Bare de kan få 11 milliarder i statskassen fra de åbne forurenende havbrug, hvert år!

  Så skidt med at havmiljøet bliver totalt forurenet!

  De forurener med kvælstof, fosfor, kobber, foderudslip, antibiotika, udslip af fisk, lakselus og massevis af ekskrementer fra burfiskene!

  Vor herre bevares - de er ved at ødelægge al fiskeri af vilde fisk og krebsdyr👎

  De er simpelthen så hykleriske, så man tror det er løgn.

  Connie Hedegaard skulle tage at forholde sig til virkeligheden!

  Og ikke kun til sin egen vellønnede taburet!👎

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  H. Larsen

  Tror nærmere at det, du kalder "sidste krampetrækninger" er starten på en opvågning :)

  Jeg kan sige for mit eget vedkommende, at jeg har fulgt klimadebatten siden scenariet hed istid, før det hed global opvarmning og til det nu kaldes klimaforandring. Jeg interesserer mig for emnet og har læst en hel del litteratur.
  Jeg er uddannet i den naturvidenskabelige sektor, så jeg kan godt læse og forstå videnskabelig tekst.
  Jeg har arbejdet i Norge siden 2013, og kender fint til deres erhvervsliv og klimahykleri.

  Men du må selvfølgelig tro hvad du vil - vi har religionsfrihed i Danmark.

 • Anmeld

  Karoline · Studerende

  Vi kan lære meget af hinanden også?

  Synes selv der er meget af lære af hinanden herhjemme, vi ser hvordan teknologien hjælper flyttebranchen med deleøkonomiske portaler som www.flyttetilbud.dk. Så selvfølgelig kan vi lær en masse af vores naboer, men vi kan også lære meget af hinanden herhjemme

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Norges eks.

  Nu er det så alligevel mere UK s enegang der truer vort nationale fiskeri med mere end forurening. Som er ønsket også i og af dansk initiativ hvor er mon protesterne mod dette også skal ske i dansk farvand
  Uanset også Norges dobbelt hykleri er på linje med vor eget, , så er det deres valg SØRME HELT SUVERÆNT ØØØB,som vi har vort valg også som selvstændig nation INKL suveræniteten, selv om samme MANGLENDE ideologi påstår det modsatte.
  Men helt bevidst har undladt bevidst at øge vor fælles mulighed for at bilernes forurening kunne være blevet begrænset, med få effektive tiltag ang hvilken udformningen af vor egen bilpark skal drives med og ved
  Og dét er altid bedre at have orden i vore egne forbrug, men som med alternativ energi ér dét netop også her, befolkningen svigtes helt uden vanlige fremførelser af det ellers, faste mantra ved alt skal stemmes om af befolkningen.
  Og det direkte midt i vort repræsentative demokrati 😝😳😰😨 jae MED BRUG MED OG AF hvilken argumentations validitet
  Og at vi har to stærke danske rep i og af international betydning via deres viden, uanset at de er begge ideologisk sort blå tilhørende.
  Samt muligvis derfor må bruge dem i internationale samarbejder da både jante lovene og magt begæret i deres eget ideologiske tilhold, anser de to, for at være for stærke til at kunne virke direkte i dansk politik.
  Så der er meget mere end bare kritik af vore nabolandes selvstændige politik udformet som de endda selvstændigt ønsker det og ikke som få danske fiskeri interesser ønsker indflydelse på, for kun deres egne ensidighedders egoistiske ønsker.
  Så godt skrevet trods de mangler som er tilstede og relt er helt naturlige, med hyldesten af skridt der tages, mod en bedre verden også for jer samt alle vi andre og Norge med. Og fiskerne hvor der helt store problem om reel direkte at kunne overleve som et erhverv i Danmark.
  Som er én af mange direkte følger for hele vort og EU landene, men allerværst og allermest for great Britain selv.
  Efterhånden som virkeligheden melder sine ankomster til øen og vi sammen med de indtil videre kun andre 26 selvstændige og suveræne demokratiske stater.
  Skal afgøre hvor meget hensyn vi vil tage for og til UK,, med det der indtil nu er manglende, er og bliver det og dé absolut de værste betingelser for UK selv ved og med deres egen udmeldelse
  Og som det også meget typisk markeres og mærkes af alle de britiske borgere der selvfølgeligt ikke hverken forstår eller forstod , at gennemskue manipuleringerne og alle løgnene, som brexit egoerne spillede med og på helt uden for al virkelighed, også for og i UK, som bla modstanderene også forsøger sig med i Danmark, men forhåbentligt fra og af deres egne egoismer blåtlægges og som er begyndt enormt stærkt at markeres og observeres af og i hele den danske befolkning bla også i kraft af bedragene der ER sket og løbende forstærkes indtil dommene fældes over deres forbrydelser, og alt samt i kraft af de horrible mangler på løsninger som også markeres i større og større antal, i manglen på både udformninger og mangler helt generelt af og fra disse egoer, der nu endda i al sejrusen udbasunere, at vi skal følge UK s enegang, som allerede koster dem dyrt og det helt unødvendigt, men helt og aldeles ér selvskabte og frembragte af alle de der allerede er flyttet og flygtet fra UK da ansvaret blev forsøgt at de også skulle tage for og af deres egoismers mere og mere dyrekøbte manipuleringer, bevidst udførte med det formål, som disse egoer ikke vil tage ansvaret for
  Jae hygge hejsa sålænge de var interessante, men nu hvor virkeligheden melder sig, så er de helt borte og væk med den evige blæst der kræver et ansvar af disse egoer og deres virke.

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Norges eks ? Handler om fiskeri, UK og Brexit ??!

  Godt vrøvlet tekst Erik Pedersen.
  Jeg ved ikke lige hvad den har med tråden at gøre, men er dog ganske uenig om Brexit. Det vil du sikkert også erkende når UK kører derudaf efter Brexit.


 • Anmeld

  Anna Sørensen · Pædagog og grøn 'livskunstner' ;o)

  Supergodt indlæg, nu skal Danmark altså også i gang!!

  Det er så rigtig set, Connie, super!!

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  At være realistisk

  Næe såmænd bliver jeg aldrig enig i at bryde samarbejdet, som er eneste og endda demokratiske løsnings mulighed , for at bare løse problematikkerne vi alle har fælles , uanset farve tro og politisk overbevisninger og især når det er frivilligt og DEMOKRATISK.
  Men som hvis og når du alene påstår at du af os alle ved bedre.
  Men dette skal du have lov til frit at mene og her er så problemet for det du forsøger at foregøjle, men desværre for dig og andre med samme ego holdning, den frihed har du kun sålænge vi sammen fastholder og kæmper for at fastholde og iflg mine holdninger også kæmper for at vi fælles både kan og udvider friheden for os alle, men) kun"med det demokratiske ansvar vi både som flok og enkelt individer er villige til at påtage os. Som sikre os, som både enkelt individer og fællesskab mod de fantaster og i anti demokratiske kræfter i vore frie demokratiers samfund og der kommer i, der er uden mål, retning og ikke mindst gør det med at i, netop ikke vil stå til ansvar, hverken som gruppe eller enkelt individer for noget så simpelt og ego orienteret som kan kun og forekommer, kun i demokratiernes frihed, også for disse snyltere i og af demokratiets friheder, der kun vil nyde goderne, men ikke vil bidrage.
  Som der snart domfældelse ang og mod de bedrag og svindler der er begået af disse samfunds, både nedbrydere, samt snyltere af friheden til og for os alle i fællesskabet,fra vore demokratier
  Som indtil nu den værste del var rep i UK med brexit.
  Som til fulde selv beviste at de absolut ikke ville tage ansvaret for og af deres egoismer.
  Som nu desværre mere fremtræder og mærkes af hele befolkningen, dog som vanligt netop ikke af og for de priviligerede grupper og dé der skabte brexit.
  Med løgne og bedrag, om både suverænitets afgivelserne og at EU kan overtage andet, end det der får flertal til, og alt andet lige er dette dog en bedre sikring af hele og alle i befolkningerne, som også både de dér stadig forsøger at skabe samfundene så demokratiske , at de også opfylder se demokratiske friheder for og til befolkningerne ,, endda forudsat med at befolkningerne bestemmer via fair valg demokratisk afstemt, så netop svindel og bedrag, samt manipuleringerne kan drages til ansvar, som bla dansk folkebedrags forenings ledelse og medlemmer, men kun ved de valgte rep bliver straffet med demokratiske doms praksis, og de vedtagene love og regler demokratiske vedtagne af et samlet parlament, med selv disse rep stemmer for, hvis erklærede mål er nedlægning af samme samarbejde, som de endda forbryderiske arbejder i og direkte imod alle der ikke vil som dette mindretal.

  Undskyld mig,,,,men er det de demokratiske flertal, de arbejder for at skabe og skaber.
  Men kun via og med svindel og bedrag, samt helt uden respekt for bare at være sandfærdige.
  Eks for jer der vil påstå det modsatte med bla
  AFGIVELSEN kun PÅSTÅET AF DE ENKELTES MEDLEMSLANDES SUVERÆNITETER TIL EU.,, som er dén største både løgn og bevidste manipulering, enkelt stående næsten i verdenshistoriens hele forløb.
  Og når i modstandere fastholder denne løgn, så mangler forklaringen helt og totalt, set af lille jeg der har og stadig gør med efterspørgslen /forklaringen fra og af dens sandhed hos både lille og store manipulerende grupper fællesskaber, men men ALDRIG fået bare noget der evt kunne være et forsøg på at forklare,, hvordan demokratiske forhandlinger mellem ligestillede parter, kan fuldbyrdes ,,, uden at det der betegnes som SUVERÆNITETS AFGIVELSEN af disse egoist grupperinger

  Overhovedet kan foregå uden at parterne, selvstændigt tager beslutning om afgivelsen, for at opnå bedre,eks vis bare evt bedre fordelinger og især for og til befolkningernes velfærd og sociale trygheder, samt som nu endda sammen desværre med våben i hånden, fælles beskytter via NATO men hvor der allerede drøftes demokratisk , om dette relt ikke er netop en del af opgaven,for vort samarbejde i EU regi og at det er dette samarbejde , dér reelt løser det nuv

  Da styrken så at sige, ligger netop hos og i kraft af den samlede styrke i og fra EU fællesskabets har, derfor og kan benyttes om nødvendigt, mod bla Rusland.
  Som dén absolut største trussel mod al menneskeligt og frihed for mennesker
  Men desværre med USA som en meget usikker "ven", som de var dét tidligere, men med egoismen udtrykt med og af deres præsident.
  Som senest endog har opfordret alle de absolut største økonomier, til at eftflg dette vanvid , med at alle skal have førerpladsen
  Som han tilstræber for USA med den absolut største økonomi og militære største magt i hans hånd.
  Hvilket slagsmål og krige eftflg skal så afgøre, hvad denne egoisme SELVFØLGELIGT VIL BÅDE SKABE OG fordre af og fra alle civiliserede demokratiske samfund

  Så vil Hitlers egoisme både helt blegne og totalt overgås i helt uforståelig grusomhed.
  Som ovenikøbet er fuldstændigt unødvendig, for nogen overhovedet, netop her hvor samhandelen og fællesskabet er vist som eneste mulige og brugbare løsning for alle
  Og de dér således endda har fjerner og har fjernet, sig selv fra fællesskabet,, må atter tage mod absolut største delen af grusomhederne.
  Som i effekterne vil overgå alt andet der hidtil eller rettere desværre, alt for meget ér vist i virkeligheden for og mod alle mennesker på kloden, som bliver de værste indtil nu bare kendte sammen med de hidtil ukendte destruktions kræfters voldsomhed benyttes så det er og bliver spørgsmålet om klodens forsatte eksistens overhovedet er muligt eftflg.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kaospiloterne

  Man skulle tro at Conni Hedegaard var uddannet kaospilot - hun vil jo styre landet direkte imod den økonomiske og sociale afgrund - men i "den bedste mening."

  Det gamle ord: "Vejen til helvedet er brolagt med gode fortsætter" passer så præcist på CH og hendes menighed.

  Må vi så snart bede om lidt fagligt aktuel naturvidenskab til erstatning for alle disse katastrofemodeller der set baglæns aldrig har passet, men af forfatterne hurtigt bliver glemt og gemt væk.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Saglig og faglig

  Hvorfor er dette så store mangler i alle dine indlæg Bertel.
  Det er Normen at det du efterspørger af vi andre må du vise at du selv både formår og efterlever
  Som demokrat,, men er du dét er spørgsmålet blandt de krav vi andre mangler INKL dig
  Men vis os hvad slags du reelt mener skal være tilstede hos os andre.
  Eller er det som med kravet om fremvisningen fremlæggelsen af dokumenter og alle, af netop også alle vi andre. , men altså hverken fra dig eller partiet er nødvendige.
  Thjae hvad mener du selv om denne specialitet af dig og partiet.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Ressourcestyring er nødvendig

  Uanset om det bliver varmere eller koldere, mere eller mindre blæsende eller ej, om vandstanden i verdenshavene stiger eller falder, så er der ét forhold er er helt sikkert:

  Denne klodes råstoffer og energiressourcer er begrænsede i forhold til befolkningsudviklingen. På samme vis som ingen realistisk ønsker at imødese døden som et faktum, så er der ingen der har lyst til at konkret at sætte et kvalificeret gæt på hvornår ressourcerne for alvor bliver knappe.

  Bliver det i mine oldebørns tid, eller i mine tiptipoldebørns? Uanset hvad er det nødvendigt at finde på alternativer til det nuværende forbrug af fossile brændsler og råstoffer. I en sådan fortløbende proces er det udmærket med at forsøge sig med noget nyt. At dette så betyder at de økonomiske midler og gevinster bruges af og tilflyder andre personer og instanser end de, der "plejer" at bruge og tjene pengene er en uvæsentlig og måske gavnlig detalje.

  Verden er ikke statisk. Teknikken heller ikke, uanset hvilken faglige baggrund der er brændstoffet for ens kæphest.

 • Anmeld

  Morten Holgersen , Nye Borgerlige, · Entreprenør

  Der er alt for mange mennesker på kloden, det er det der er problemet.

  -og de skal ikke komme her.
  Vi vil forære alle de gratis gummi'er der nødvendige , for at lave en ordentlig familieplanlægning i Mellemøsten, Multistan og Afrika.
  Der er rigeligt med ressourcer, hvis ikke de havde født de vanvittigt mange børn.
  De eneste, der har haft styr på det er kineserne og danskerne og andre skandinaver mest.
  Kloden er bare ikke beregnet på 10 eller flere milliarder fattigunger. Da jeg var barn i 1960'erne var der 4 milliarder og det var allerede for mange. Især islamister føder helt vanvittigt med børn, det er på grund af deres børneægteskaber og ligegyldighed overfor andre mennesker på jorden.
  De dør, ligemeget hvor mange orme Connie Hedegaard æder på mine vegne.
  Og jeg vil sågud ikke æde orme, fordi nogen ikke kan, vil, gider bruge gummi.
  mvh

 • Anmeld

  Peter Poulsen · Metering engineer

  Fakta om ressourcer og befolkning

  Vi hører igen og igen om klodens begrænsede ressourcer, men faktisk findes der hele tiden ressourcer i takt med efterspørgslen.
  Kun ganske få ting har udsigt til ressourcemangel, her bl.a. gassen helium.
  Der er til gengæld så meget aluminium i jordskorpen, at jorden kunne indsvøbes i et 3 km tykt lag aluminium. Oliereserverne bliver igen og igen udvidet. Selv afflad genvindes i større og større grad.

  Jordens befolkning er ganske vist stadig stigende, men fødselstallet er dalende. Årsagen til denne sammenhæng er stigende levealder.
  Stigningskurven knak allerede i 60'erne, men i det 20. århundrede ændrede jordens andel af fattige sig fra 90% til i dag 10%.
  Øget velstand er primært årsagen til knækket i befolkningskurven. Derfor vil vi om rundt regnet 30 år begynde at se decideret fald i jordens befolkningstal.
  Afrika er ikke overbefolket. Tjek faktabogen, Europa er nærmere overbefolket.

  Ovenstående kan verificeres med kilder via Lars Tvede: Det kreative samfund.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Desværre Peter

  Som du kan læse er det direkte had kombineret med frygten mod alt og alle, der ikke er iflg disse skræksenariere, der opstillet uden facts,kun på og med hadet mod alt forstyrrende og især det der aldrig ses og slet ikke forstås.
  Akkurat som Hitler styret og mange eftflg diktature blev skabt og fortsat skabes selv i højtudviklede såkaldte frie nationer via manipuleringerne bevidst politisk fremført af herhjemme df ere med hjælp fra ligesindede osv

  Som med al anden fanatisme trives og udvides dette "kunstige fremmed had" kun af egoismens begærlige forsvarere og opbyggere.
  Men aldrig behandlet som de dér skaber disse og denne frygt i store folkemængder.
  Sådan er vi selv beviset for at selv med troen på at vi er bedre gang på gang bliver totalt udraderet, af skræk uvidenheden svøbe.
  Men mærkeligt nok når disse så i virkeligheden mødes med de de tror de hader og derfor pålægges alt hvad der er frygtet og dårligt i deres tilværelser.
  Og det 3største politiske parti er skabt med dette som grundholdningerne for al deres ineffektive arbejde med at kun adskille udskille alt og alle i så lige grupperinger så at alt der er dårligt og dårligt forsøgt løst, er selvfølgeligt de adskilte og med udskillelsen let at få øje på og beskylde Akkurat som vi der var unge i 60erne blev skyldt for at være både langhårede og dovne, akkurat af og fra samme angst begreber osv
  Og om det er noget som altid vil være eksisterende i vort oplyste samfund thjae sålænge der tjenes penge på disse skræk senariers bestående, som påståede i og med forskellige samfunds tilstande og deraf mulighederne for løgne manipulationerne, ikke møder modstand men kun forstærkes via den fattigdom og de begrænsninger som ledetråde og målene for disse grupperinger som dansk folkebedrags forenings ledelse og medlemmer uhindret.
  Men håber at når dommene træffes og afsiges, af EU ang samme brugte manipuleringer i bedragene, svindlerne begået og selv erkendte begået af denne rotteredes ledere.
  Så må vi da tro på at dette og dette manipulerings bedrag betydning fattes også af de der støtte op og betaler hele dette bedrags foretagende og kaster det på møddingen, men har renset det inden for alle bedragerne.
  Før stopper dette bedrageri ikke, desværre,,, da de nuv regeringspartier er helt afhængige af disse bedragere.

 • Anmeld

  Morten Holgersen , Nye Borgerlige, · Entreprenør

  Afrika er overbefolket, inden ni år er den sidste giraf spidt som bushmeat.

  Europa er også overbefolket, den sidste urokse blev dræbt i 1500tallet.
  Så æd I bare jeres orme og algekød: har I overvejet om I overhovedet har en eksistensberetigelse?
  En facebookafhængig fladrøv uden egentlig hjernevirksomhed for andet en EUbegejstring og sygelig trang til underlig mad af orme og algesuppe.. en metaorm, et muggent sofafrugtlegeme i en rede af formulde Politikensider?
  Arh, nu må I C. H. begejstrede lige holde lidt.
  mvh

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Ansvar forflytigelses

  Til nye borgerlige medlemmer er der andet end jeres begærlighed og egoismer der skal virke og plejer af alle andre end jer selv,, så hvis vi skal have nogen form af samfund og ikke leve i jordhuler som der ikke er plads nok til at vi alle kan , så er der kampene mellem os og der er udryddelsen, som vi har nærmest alle erfaringer ang
  Med eftflg katastrofer, som vi også har stort set alle erfaringer ang.
  Så hvad med bare en lille civilisation, og fremfor destruerende adfærd, så igen via fælles indsats igen redder alles liv og mulighederne for at alle mennesker kan få liv der er værdige at leve med og i
  Et eks hvis dine fantasier var virkeligheden så benytte de gamle fordelings politiker/samarbejder, med fordelinger med lighed og ligeværdig, sådan at de 6-10 mennesker der har ligeså meget som Ca 3,5. Milliarder eller halvdelen af klodens samlede befolkning.
  Og stoppe de tyverier der skaber den ulighed hvor Ca 1 % har stjålet Ca 85 %af alle stigninger bare i 2017 fra de øvrige 99 % af dén samlede menneske antal på kloden
  Så er det hverken overbefolkning eller manglerne, der kan præge vore livsforløb på kloden, og skal jeg være lige så kynisk og afstumpet som MORTEN HOLGERSEN så kunne vi øvrige 99 % bare være enige om at udryde jer der kun udgør Max 1. % af os alle mennesker på kloden så dette ville absolut både blideste og billigste måde at udrydde fattigdom og dermed egoismens fanatiske???????

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.