Dansk Energi: Biomasse er en klima-helt

DEBAT: Worst-case-scenarier og fejlagtige antagelser præger modstanden mod en fortsat satsning på biomasse, skriver Kristine van het Erve Grunnet fra Dansk Energi.

Af Kristine van het Erve Grunnet
Chefkonsulent, Dansk Energi

Den seneste tids debat i Altinget om at erstatte fossile brændsler med bæredygtig biomasse i energiforsyningen viser, at debatten fortsat er præget af worst-case scenarier og fejlagtige antagelser.

Det er eksempelvis trist, når Jørgen Henningsen tegner et billede af, at biomasse er værre for klimaet end at fortsætte brugen af kul og gas, og når han antyder, at danske myndigheder og industrien fejer fakta ind under gulvtæppet for at skjule, at biomasse ikke er en vedvarende energikilde. Intet kunne være mere forkert.

Træernes optag af CO2 er afgørende
Faktum er, at biomasse gør byer i Danmark fri af kul. Kul er det mest klimaskadelige brændsel, som graves op af jorden og udleder store mængder CO2. Når vi skifter kullene ud med flis og træpiller, der kommer fra bæredygtigt drevet skov, hvor træerne genplantes, giver vi klimaet en hjælpende hånd.

Når træer genplantes, optager skovene igen den CO2, der er blevet udledt ved afbrænding af træpiller og flis. Derfor er blandt andet Energistyrelsen, EU og FN også enige om, at biomassens CO2-udledning, der finder sted ved afbrænding, bliver neutraliseret igen, fordi biomassen genplantes. Biomasse skal derfor karakteriseres som vedvarende energi.

Denne antagelse deles også af størstedelen af de forskere, der er specialiseret i bioenergi. De er enige i, at dyrkede skove med løbende genplantning har et større optag af CO2 end skove, der ikke bliver dyrket. Træernes optag af CO2 bliver lagret i skovens produkter, og udtyndingstræer og træaffald kan erstatte kul. Hvis vi ikke anvendte resttræet til at producere grøn el og varme på kraftværkerne, ville det blive efterladt i skovene, gå i forrådnelse og alligevel udlede CO2.

Uafhængig kontrol af bæredygtighed
Den danske brancheaftale for bæredygtig biomasse sikrer, at kraftvarmeværker stiller krav til deres leverandører, som skal dokumentere, at skovene genplantes, og at naturen og miljøet ikke belastes. Det betyder også, at en uafhængig tredjepart kontrollerer, at træpillerne og flisen kommer fra bæredygtigt skovbrug.

Så længe vi sikrer, at vores træpiller og flis kommer fra skove, der bliver genplantet og er i vækst, kommer det ikke til at betyde, at der bliver færre træer til at optage CO2 fra atmosfæren. Til gengæld sørger vi for, at kullene bliver i jorden og ikke tilfører en masse ekstra CO2 til atmosfæren, der skader vores klima.

Forrige artikel Forskere: Har vi overhovedet plads til flere vindmøller? Forskere: Har vi overhovedet plads til flere vindmøller? Næste artikel S: Energipolitikken står ved en skillevej S: Energipolitikken står ved en skillevej
Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

Forskningsminister: ”Nu binder vi os til den grønne mast”

INTERVIEW: Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har talt for at få mere politisk kontrol med fordelingen af forskningsmidlerne. Den skal skubbes i en grøn retning, mener hun og regeringen. Nu siger hun, at hun også vil følge mere med i, om pengene så kommer ud og gøre gavn for den grønne omstilling. Hvis ikke, skal der sadles om fra politisk side.