Dansk Erhverv: Små virksomheder halter efter i den bæredygtige omstilling

DEBAT: Grøn omstilling er ikke kun for store virksomheder. Men i stedet for at lave en samlet indsats bør den målrettes efter de individuelle brancher, skriver Dansk Erhvervs CSR-chef.

Af Malene Thiele
CSR-chef, Dansk Erhverv

Det udgør et benspænd for den nye regerings grønne ambitioner, at de små og mellemstore virksomheder halter efter i den bæredygtige omstilling.

Ligesom med den digitale omstilling skal de med ombord, hvis vi skal sikre Danmarks langsigtede konkurrenceevne og den grønne førerposition.

Danmark har fået en regering, der vil satse på den grønne omstilling. Verdensmarkedet for grøn omstilling bliver kun større, og det er en unik mulighed for dansk erhvervsliv, som skal udnyttes.

Dansk Erhverv kunne ikke være mere enig i analysen: Bæredygtighed er allerede og bliver i endnu højere grad fremover en forudsætning for vækst.

Men en stort set overset udfordring i den sammenhæng er, at danske SMV'er halter efter i den bæredygtige omstilling.

De skal med ombord, hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at sætte handling bag ordene om en grøn og bæredygtig fremtid. For de udgør cirka 98 procent af alle vores virksomheder og står for 65 procent af den private beskæftigelse i Danmark.

Viden er forudsætning for handling
Dansk Erhvervs analyse af virksomhedernes arbejde med blandt andet FN's verdensmål fra februar 2019 påviste et gab imellem store og små virksomheders kendskab til og arbejde med målene.

Jo større virksomhed, jo større kendskab, og viden og kendskab er som bekendt en forudsætning for handling.

Hvor otte ud af ti af de største danske virksomheder allerede kender til verdensmålene og arbejder strategisk med bæredygtighed, har kun lidt mere end en tredjedel af vores små og mellemstore virksomheder kendskab til verdensmålene.

Hvis man for eksempel i det politiske arbejde kun baserer sin viden om erhvervslivets arbejde med den grønne omstilling på data fra store virksomheder, kan man med andre ord nemt komme til at tro, at udbredelsen og fremdriften er større, end den reelt er.

Én af konklusionerne fra globale erhvervsledere i rapporten 'Better Business, Better World' er, at bæredygtighed hen over de næste 15 år vil blive lige så stærk en disruptiv kraft, som digitalisering har været de sidste 15 år. Vi kan derfor lære meget af de erfaringer, som vi allerede har gjort os med at omstille vores virksomheder til den nye digitale virkelighed.

Det handler blandt andet om konkret rådgivning om bæredygtighed til SMV'er, som vi så det med den digitale vækststrategi fra januar 2018, der rummede mange initiativer målrettet SMV'er, blandt andet et e-handelscenter, projektet Digital Ledelseskultur og rådgivningsinitiativet SMV: Digital.

Udskift digitalisering med bæredygtighed, så har man et blueprint til en glimrende bæredygtighedsstrategi anno 2019.

Omstilling skal målrettes brancherne
SMV-paraplyen er et bredt begreb, som det faktisk ikke er meningsfuldt at operere med, når det handler om at nå virksomhederne. For de ser ikke sig selv som SMV'er, men derimod som en modevirksomhed, en fødevarevirksomhed og så fremdeles.

Hver branche står samtidig uden tvivl over for sine egne unikke udfordringer og muligheder, når det kommer til den bæredygtige omstilling. Derfor foreslår vi i Dansk Erhverv, at indsatser for en bæredygtig omstilling målrettes de individuelle brancher.

Brancherne kan blandt andet hjælpe medlemmerne med at gribe de muligheder, som omstillingen udgør − eksempelvis for nye forretningsmodeller, teknologiske løsninger og tværsektorielle partnerskaber. Samtidig er det en cost-effektiv tilgang.

Fremfor at virksomhederne hver for sig gennemfører de nødvendige strategiske analyser, kan denne proces med fordel finde sted på brancheniveau.

Lad os få et samlet program, hvor SMV'er kan få hjælp til en bæredygtig omstilling og et styrket eksportsalg.

Under programmet kan de mindre branchesammenslutninger for eksempel søge om tilskud til at gennemføre forløb for SMV'er med blandt andet rådgivning, kompetenceforløb, sparring og netværk samt vejledning om regulering og konkurrencevilkår.

På den måde kan vi accelerere og skalere den bæredygtige omstilling blandt SMV'er.

Forrige artikel Teknologisk Institut: Er træ altid det klimavenlige byggemateriale? Teknologisk Institut: Er træ altid det klimavenlige byggemateriale? Næste artikel Dansk Erhverv: Cirkulær økonomi er en af nøglerne til at demontere klimakrisen Dansk Erhverv: Cirkulær økonomi er en af nøglerne til at demontere klimakrisen
Podcast om klima: Derfor tøver regeringen pludselig

Podcast om klima: Derfor tøver regeringen pludselig

AJOUR: Regeringen foreslår en halv million elbiler i 2030, fordi man ikke vil risikere at lade almindelige familier betale regningen. Altingets klimaredaktør, Morten Øyen, forklarer i dagens udsendelse.