Grøn Gas: Vi nærmer os en total omstilling af gassystemet

DEBAT: Vi har i Danmark det tekniske potentiale til at blive uafhængige af fossile brændsler i gassystemet i 2035. Hvis det skal lykkes, kræver det dog en ambitiøs politisk målsætning, som bør være en del af de igangværende forhandlinger om en ny regering, skriver Grøn Gas Danmark.

Af Carsten Jensen og Søren Hylleberg Sørensen
Hhv. direktør i Dansk Gas Distribution og direktør i HMN GasNet

En ny regering er ved at finde sine ben. Ministerposterne skal snart fordeles, og særligt de mange valgløfter om en ny klimakurs i Danmark kræver nu handling. Det gælder ikke mindst løfterne om en klimalov, der skal opsætte rammer og mål for dansk klimapolitik.

Da vi for to år siden lancerede interessefællesskabet Grøn Gas Danmark, kom vi med en ambitiøs udmelding – Danmark kan blive det første land i Europa, der gør sig fri af naturgas og alene dækker gasforbruget med grøn biogas. Tekniske beregninger viser, at vi har potentiale til 100 procent grøn gas, og at det mål kan nås i 2035. Derfor bør gas spille en central rolle i en kommende klimalov.

Vi har nu tilsluttet mere end 30 biogasanlæg på gassystemet, hvoraf flere er i gang med at udvide kapaciteten. Det er en yderst positiv udvikling, der betyder, at den grønne omstilling af det danske gassystem er i fuld gang.

30 procent grøn gas i 2023
Når vi ser på, hvordan den grønne omstilling af gassystemet i Danmark går, så er der på nuværende tidspunkt tilkoblet 33 biogasanlæg. Disse anlæg producerer hver dag en imponerende mængde biogas og bidrager samtidig til at afhjælpe flere udfordringer i landbrugssektoren – ikke mindst CO2-udledning.

På nuværende tidspunkt er det lige over 10 procent af gassen i gassystemet, der udgøres af grøn biogas. Med de idriftsatte biogasopgraderingsanlæg og de anlæg, som i dag har indgået aftale om tilslutning til gasnettet, forventer vi, at cirka 30 procent af gassen i det danske gassystem allerede i 2023 kommer fra opgraderet biogas. Dermed nærmer vi os med hastige skridt en total omstilling af gassystemet.

Faktisk slog vi i en enkelt måned − nemlig juli − sidste år rekord, hvor andelen af biogas i gassystemet var helt oppe på 18,6 procent. Med den udvikling vi ser for tiden, kan den rekord blive slået i år, hvis vi igen får en varm sommer.

I Danmark har vi som bekendt en ambition om, at vi skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det er naturligvis en ambition, vi støtter op om, men det er samtidig en ambition, der bør suppleres af en håndfast målsætning for den grønne omstilling af gassystemet.

Det tekniske potentiale viser, at vi allerede i 2035 kan være uafhængige af fossile brændsler i vores gassystem. Men hvis det skal lykkes, så kræver det en politisk vedtaget målsætning for den grønne omstilling af gassystemet. Derfor opfordrer vi til, at der i de kommende klimaforhandlinger også sættes fokus på, hvor ambitiøs en målsætning vi skal pejle efter i den grønne omstilling af gassystemet i Danmark.

Forrige artikel Økologisk Råd: Vi fik ikke et grønt jordskredsvalg Økologisk Råd: Vi fik ikke et grønt jordskredsvalg Næste artikel Folkemødet debatterer: Skal Danmark have en grøn grundlov? Folkemødet debatterer: Skal Danmark have en grøn grundlov?
 • Anmeld

  Bjarne Østergaard · Driftsleder Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a.

  Der er et stort men..

  Fint med biogas i stedet for naturgas; men hvad med den tilsvarende reduktion i udledningsfaktoren for CO2, når udledningen fra f.eks. et kvoteomfattet fjernvarmeværk beregnes? Den har der hidtil ikke været politisk vilje eller evne til at regulere ned i samme takt som andelen af biogas i N-gassen er øget.
  Det samme er tilfældet for energiafgiften, der ej heller er reduceret tilsvarende. Som forbrugere kommer vi derved til at betale for den grønne omstilling flere gange. Vi har jo allerede betalt biogaseventyret via PSO-afgiften.

 • Anmeld

  Henning Bo Madsen · Formand Vestjyllands Energi- og Miljøforening

  Gassystemets fremtid fra miljøets synspunkt

  Når ambitionen for mange af os er mindst mulig miljøpåvirkning af energiproduktionen, så skal gassystemets rolle i fremtiden ændres.
  Stop for energispild, effektiv udnyttelse af energi, brændselsfri energiproduktion (i DK sol, vind og geotermisk varme) skal være hovedelementerne i omstillingen. Biogassens rolle skal være udnyttelse af organisk affald, lagring af energi og back-up for sol og vind.
  Der er gode tekniske muligheder for kombination med brintproduktion via elektrolyse. Det kan kun gå for langsomt med at udnytte CO2 fra biogas og miljøfolk ville hylde gassektoren, hvis de enorme mængder CO2 fra cementproduktion blev samlet op og sammen med VE-baseret brint nyttiggjort.
  Hvis gasbranchen vil indstille sig på det har den en lys fremtid ellers bliver det en permanent politisk kamp miljøfolk og andre forbrugere.

 • Anmeld

  Allan

  Der er ikke noget grøn gas

  Bionaturgas er primært methan. Ved afbrænding dannes stort set samme CO2 mængde, som ved naturgas.
  Der er ikke noget “grøn gas” i Danmark. Men måske nok VE fra bionaturgas.

 • Anmeld

  Anders Dyrelund · Rambøll

  Vi mangler en gasstrategi

  Det er godt, at gasnettet kan udnytte og lagre den opgraderede biogas samt kommende VE-gasser,
  Men der er vel brug for en drastisk omlægning af brugen af denne gas.
  Mit er, at den skal omlægges kraftigt fra afbrænding i kedler til at være et langt mere værdifuldt råstof for kemisk industry og produktion af flydende brændsler. Gas i kedler og gasmotorer bør reserveres til de få timer, hvor det er meget koldt hhv. hvor vindmøllerne står stille.

  Når vi i dag erstatter en MWh gas i en kedel med elbaseret varme, solvarme eller biomasse, så sparer vi ikke hverken biogas eller importeret naturgas, men production af VE gas fra overskydende vindenergi. Det er på tide at vi får nogle overslag over hvad denne gas kommer til at koste, når teknologien er moden.