Klimarådet: Danmark skal have mindst 500.000 grønne biler i 2030

GRØNNE BILER: I 2030 skal der ikke længere sælges nye diesel- og benzinbiler i Danmark, hvis det står til Klimarådet. I stedet skal der ændres på bilbeskatningen, laves en langsigtet klimastrategi for transporten og sættes mål for nuludslipsbiler. Se anbefalinger her.

Der skal skrues op for antallet af de grønne biler, hvis det står til Klimarådet. 

Det fremgår af Klimarådets nye anbefalinger til regeringen "Flere elbiler på de danske veje - Forslag til pejlemærker og virkemidler til elektrificering af personbilerne", som præsenteres onsdag.

"Transporten er én af de sektorer i økonomien, hvor Danmark endnu ikke for alvor har formået at reducere udledningen af drivhusgasser. I det kommende årti kan vi ikke udskyde transportens omstilling længere, hvis vi ønsker at nå målet om et lavemissionssamfund i 2050, og her udgør elbilen én af de løsninger, der for alvor batter," skriver Klimarådet i deres indspil til elbilernes rolle i den kommende klimaplan.

Regeringens ventes i løbet af efteråret at komme med et udspil til en klimaplan, som skal supplere den energiaftale, som samtlige partier i Folketinget blev enige om inden sommerferien. 

Her kan du få et overblik over Klimarådets anbefalinger til pejlemærker og rammevilkår for elbiler:

  • Klimarådet anbefaler, at regeringen udarbejder en langsigtet klimastrategi for transporten med fokus på at reducere udledningen af CO2. Rådet foreslår, at denne strategi blandt andet sætter følgende pejlemærker for omstillingen af personbil- transporten:

o Danmark fastsætter et mål for antallet af nuludslipsbiler i 2030. Et ambitiøst, men dog realistisk mål kunne være mindst 500.000 nuludslipsbiler, hvoraf rene elbiler med al sandsynlighed vil udgøre langt hovedparten.

o Fra 2030 sælges der ikke længere personbiler, som helt eller delvist drives af benzin eller diesel.

  • Den nuværende bilbeskatning er langt fra samfundsøkonomisk ideel, men uanset behovet for en større reform foreslår Klimarådet følgende ændringer i den nuværende værdibaserede registreringsafgift på personbiler:

o Det nuværende batterifradrag i registreringsafgiften gøres permanent og udløber dermed ikke med udgangen af 2021, som de nuværende regler tilsiger.

o Minimumsgrænsen i registreringsafgiften afskaffes, så især små elbiler kan få større gevinst af deres fradrag for batteristørrelse og høj energieffektivitet.

  • Der er behov for at give et økonomisk skub til salget af både rene elbiler og plug-in- hybridbiler på den korte bane. I den forbindelse er den nuværende gradvise indfasning af disse biler i registreringsafgiften uhensigtsmæssig i forhold til at give størst mulig effekt på elbilsalget per støttekrone. Klimarådet foreslår, at det økonomiske skub forstærkes og i stedet gives ved at erstatte den tidsbegrænsede reduktion af registreringsafgiften for rene elbiler og plug-in-hybridbiler med en tilskudsordning for et på forhånd fastsat antal biler. Dette kan gøres på følgende måde:

o Køb af en elbil udløser et fast tilskud uanset bilens størrelse. For at opnå en samlet set positiv effekt på salget skal tilskuddet i starten være mindst 50.000 kroner, men nedtrappes gradvist i takt med salget af elbiler og ikke fra år til år. Også plug-in-hybridbiler modtager et tilskud, der for eksempel kan sættes til 75 procent af tilskuddet til de rene elbiler. Der gives i alt tilskud til i hvert fald 100.000 biler for at sikre, at markedet er tilstrækkeligt modent, før tilskuddet helt bortfalder.

o Rene elbiler og plug-in-hybridbiler omfattes samtidig fuldt ud af reglerne for registreringsafgiften.

Forslaget giver en støtteordning, der har mere forudsigelige konsekvenser for statskassen og er mere robust over for eventuelle kommende generelle ændringer af den værdibaserede registreringsafgift. Den foreslåede støtteordning kan derfor bidrage til at sikre ro om elbilbeskatningen.

Forrige artikel Pia Olsen Dyhr: Klimarådets elbil-ambitioner er slet ikke nok Pia Olsen Dyhr: Klimarådets elbil-ambitioner er slet ikke nok Næste artikel Regeringen afviser Klimarådets forslag: For tidligt at sætte udløbsdato for benzinbiler Regeringen afviser Klimarådets forslag: For tidligt at sætte udløbsdato for benzinbiler