Miljøorganisation: Fremtidens energiforsyning er ejet lokalt

DEBAT: Forbrugerne både kan og bør eje den danske energiproduktion, skriver miljøorganisationen NOAH. Omstillingen til vedvarende energi må derfor kombineres med social bæredygtighed. 

Af Henning Bo Madsen
Projektkoordinator, miljøorganisationen NOAH - Friends of the Earth Danmark 

Danske og internationale miljøorganisationer, som arbejder for omstilling til 100 procent vedvarende energi, har i stadig højere grad fokus på ejerskabet til fremtidens energiforsyning.

Vi ønsker ikke bare stop for den nuværende forurenende energiproduktion og omstilling til vedvarende energi. Organisationerne er nemlig også opmærksomme på social bæredygtighed.

En socialt bæredygtig energiforsyning skal gøre det muligt for alle mennesker at få opfyldt deres grundlæggende behov for energi. Derfor må el, varme og anden energi til produktion og transport være tilgængelige for alle både fysisk og økonomisk.

Teknologiernes muligheder
Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at forsyne forbrugerne med energi fra sol og vind og biogas, som er produceret lokalt. Det er ikke nødvendigt at opbygge store centraliserede systemer. Nogle steder kan det kombineres med små decentrale vandkraftanlæg eller geotermisk varme. 

Når vi fra miljøorganisationerne er i dialog med politikere, embedsfolk og andre beslutningstagere om folkelig deltagelse i omstillingen til vedvarende energi, møder vi ofte den holdning, at det kun er en lille del af energiproduktionen, som borgerne kan stå for. Nogen af os bliver mindet om, den gang beslutningstagerne i Danmark sagde, ”vedvarende energi kommer aldrig til at dække mere end 10 procent af elforbruget”.

Europæisk undersøgelse
Derfor har en række miljøorganisationer på EU plan fået udarbejdet en undersøgelse af potentialet for borgerejet energiproduktion hos et uafhængigt konsulentfirma.

Undersøgelsen viser, at der er et stort potentiale for fremtidige vedvarende energiprojekter ejet af borgere i EU. Potentielt kan 264 millioner borgere fremstille 45 procent af EU’s elektricitet i 2050. Med andre ord kan en ud af to EU-borgere på det tidspunkt sørge for eget forbrug af el.

I undersøgelsen har CE Delft både inddraget de fysiske og de økonomiske muligheder for borgerejet produktion af vedvarende energi. Potentialet er beregnet for hvert land. For Danmark når CE Delft frem til, at 2,6 millioner danskere kan producere deres egen elektricitet i fremtiden. 

Vi behøver ikke store transnationale selskaber og kapitalfonde
NOAH og andre danske miljøorganisationer mener, at forbrugerne kan og bør eje den danske energiproduktion. Den teknologiske udvikling gør som nævnt decentral energiproduktion med for eksempel solceller mere tilgængelig.

Kombineret med de historiske erfaringer, hvor både el- og varmeproduktion har været ejet af forbrugere og kommuner og drevet som non-profit selskaber, får det os til at opstille målet om hundrede procent forbrugereje. Vi har allerede set, at kommunalt ejede fjernvarmeselskaber har købt kraft-varmeværker fra de transnationale kommercielle selskaber DONG og Vattenfall. Det er en udvikling, som også ses i Tyskland.

Vi mener, at politikerne skal stoppe planerne om kommercialisering af fjernvarmesektoren. På elproduktionssiden skal ejerskabet til fremtidens vindmøller og solceller ikke centraliseres og overlades til transnationale energiselskaber og kapitalfonde.

Derimod skal produktionen ske decentralt i husholdningerne og på fælles anlæg ejet af de lokale forbrugere eller af kommunerne. Eksempelvis kan de fællesejede fjernvarmeselskaber supplere varmeproduktionen med el fra sol, vind og biogas fra lokalt affald. 

Lær af historien
Vi har i Danmark haft en energiforsyning 100 procent ejet af forbrugerne og kommunale selskaber.   

Hvis politikerne vil bygge videre på historiens solide fundament, så kan vi i Danmark endnu nå at lære af historien og omstille elproduktionen til et effektivt forbruger- og fællesejet produktionsapparat til udnyttelse af vedvarende energikilder.

Politisk handling er nødvendig
Rammerne for omstilling af energiproduktionen til vedvarende energi bestemmes i Folketinget og i EU. Indtil nu har alt for mange beslutninger i Folketinget og EU drejet sig om at begrænse almindelige forbrugere og kommuner i omstilling til vedvarende energi.

For eksempel alt for restriktive krav for kommuners opstilling af solceller og forbrugeres deltagelse i solcellelav Der er brug for et holdningsskift, så politikere og administratorer har fokus på at opstille rammer, som hjælper borgere, lokale andelsselskaber og kommuner med omstillingen til forsyning fra vedvarende energikilder.

Hvis politikerne giver borgerne reel mulighed for at investere i lokale anlæg til udnyttelse af vedvarende energi, så kan mange borgere, kommuner og virksomheder producere el og varme med sol og vind – mindst til dækning af eget forbrug.

Det vil skabe lokal udvikling, mindre arbejdsløshed, renere miljø og mindre afhængighed af energiimport.

Forrige artikel De Frie Energiselskaber: Grådige elmonopoler malker tilskudsordning De Frie Energiselskaber: Grådige elmonopoler malker tilskudsordning Næste artikel Kan omvende Trump: USA's grønne byer er big business Kan omvende Trump: USA's grønne byer er big business