Oliebranche: Husk på, hvordan det gik Better Place

DEBAT: Vi kender ikke fremtidens teknologier. Det er det konkursramte elbilfirma Better Place et godt eksempel på. Derfor skal vi ikke forbyde benzin- og dieselbiler, da de – i mere effektive udgaver – også kan være fremtiden, skriver Energi- og Olieforums direktør. 

Af Jacob Stahl Otte
Direktør i Energi- og olieforum (EOF)

I 2008 annoncerede Dong, at der i 2020 ville være op mod en halv million elbiler i Danmark. Det var i forbindelse med lanceringen af Better Place, som ville udbrede batteriskiftestationer over hele landet.

I 2013 drejede Better Place nøglen om, da bilproducenterne havde fravalgt batteriskift for i stedet at satse på mere effektive benzin- og dieselbiler og hurtigladende el- og hybridbiler. 

Historien om Better Place viser, at det er meget svært at spå om fremtidens teknologier – selv på den korte bane. Vi skal derfor undgå, at vi med detailregulering og forbud ud fra en formodning om, hvor teknologiudviklingen fører os hen, udelukker os selv fra teknologier, som vi endnu ikke kender. 

Forbud udelukker viden om hybridbiler 
Denne vinter er diskussionen om luftforurening fra især dieselbiler igen kommet på dagsordenen. Det skyldes, at byer som Oslo og Paris på grund af særlige vejrforhold har gennemført kortvarige restriktioner for at mindske lokal luftforurening. 

I Paris var den største udfordring partikler fra brændeovne, mens problemet i Oslo skyldtes NOx fra dieselbiler. Diesel har nemlig den ulempe, at der udledes partikler og NOx, når den brændes af.

Men med den nye EURO 6-norm stilles der imidlertid så skrappe krav til miljøpåvirkningen, at der ved overholdelse af grænseværdierne stort set ikke udledes skadelige partikler og NOx fra nye biler. 

Et forbud mod benzin- og dieselbiler vil derfor ikke løse de lokale udfordringer, men vil tværtimod udelukke os fra at høste fordelene ved den innovation og teknologiudvikling, der vil ske inden for benzin- og dieselbiler i de kommende år – herunder effektive hybridløsninger, som kan fungere som overgangsteknologi til fremtidens drivmidler. 

Afgifter kan tilskynde til nykøb
Der har de seneste år været en række uheldige sager, som har vist, at nogle biler faktisk udleder mere end de må ifølge normerne. Det er naturligvis ikke i orden. Producenterne skal leve op til lovgivningen – punktum.

Det ændrer dog ikke ved, at krav til bilproducenterne har virket og har været helt afgørende for udviklingen af mere effektive og rene benzin- og dieselbiler.

I stedet for forbud bør afgiftssystemet tilskynde til, at gamle dieselbiler udskiftes med nye og mere effektive biler. Et generelt forbud mod salg af benzin- og dieselbiler vil modsat udelukke de mest effektive og rene benzin- og dieselbiler og føre til, at der går endnu flere år, før de gamle biler udskiftes. 

Forbud fremmer ikke effektive grønne løsninger. Det gør derimod teknologineutrale krav til bilproducenterne i forhold til for eksempel miljø- og klimapåvirkning. Herefter må markedet afgøre, hvad der bliver fremtidens løsninger.

Forrige artikel FDM: Nej til slutdato for biler med forbrændingsmotor FDM: Nej til slutdato for biler med forbrændingsmotor Næste artikel Dansk Energi: Vi må ikke stirre os blinde på 2030-mål Dansk Energi: Vi må ikke stirre os blinde på 2030-mål
EU-regler spænder ben for udtag af lavbundsjorde

EU-regler spænder ben for udtag af lavbundsjorde

LANDBRUG: Kun 15.000 ud af de 171.000 hektar klimabelastende lavbundsjorde kan udtages i frivilligt samarbejde med landbruget uden at komme i strid med EU’s statsstøtteregler, vurderer regeringen. Landbruget er uforstående.