Rambøll: Regeringens forsyningsstrategi bygger på et løst grundlag

DEBAT: Forsyningssektoren er god til at udlicitere alle ydelser for rådgivning, udstyr, anlægsarbejder, drift og ikke mindst finansiering. Det skriver Peter Heymann og Anders Dyrelund fra Rambøll, der mener, at debatten om forsyningssektoren til nu har været præget af uvidenhed.

Af Peter Heymann og Anders Dyrelund
Hhv. direktør og markedschef i Rambøll Energi

Vi har i Rambøll arbejdet med fjernvarmesektoren i over 40 år og opbygget viden takket være et åbent samarbejde med de kommunale og forbrugerejede selskaber. 

Vores erfaring er, at den danske model med kommunalt ejerskab og andelsselskaber er langt mere effektiv end modeller med privat ejerskab. 

Fjernvarmen er en infrastruktur med lang levetid og bør derfor ejes af nogen, som tænker lige så langsigtet. Hvem andre end kommunerne og forbrugerne gør det?

En effektiv og samfundsøkonomisk fornuftig sektor
Forsyningsstrategien og de besparelsespotentialer, som er stillet i udsigt for fjernvarmesektoren, bygger blandt andet på en rapport fra McKinsey, som uden dokumentation påstår, at sektoren er ineffektiv, fordi den ”har overkapacitet og har overinvesteret”. 

Det er langt fra vores indtryk. Overkapacitet er ikke et tegn på ineffektivitet i fjernvarmen, som det er i mange industrier. 

Tværtimod kan det være nødvendigt med ekstra kapacitet for at sikre den mest økonomiske og fleksible produktion. Når det forbrugerejede Gram Fjernvarme har investeret i storskala solvarme, sæsonvarmelager, elkedel og varmepumpe samt bevaret gasmotoren, er det fordi det kan betale sig for samfundet og forbrugerne. 

En investering i mere kapacitet måles ud fra, om den er økonomisk fordelagtig på lang sigt, og inden for fjernvarmebranchen er der siden 1979 kun besluttet projekter med positiv samfundsøkonomi. At sektoren er ineffektiv er derfor decideret usandt. 

Desuden er fjernvarmeselskaberne bevidste om storskalafordelene og indgår i samarbejder på tværs af kommunegrænser, når det er effektivt. Se eksempelvis Vestforbrændings fjernvarmeudbygning og HOFOR’s konsolidering af selskaber.

Sektoren er desuden god til at udlicitere alle ydelser for rådgivning, udstyr, anlægsarbejder, drift og ikke mindst finansiering. Investeringerne i fjernvarme og affaldsforbrænding er således finansieret med laveste lånerente på verdensmarkedet. 

Dette øger effektiviteten til fordel for forbrugerne samtidig med, at udliciteringen har bidraget til, at danske rådgivere og leverandører er førende på verdensmarkedet inden for området.

Fjernvarmeprisen afhænger af lokale forhold
I debatten har modstandere af den nuværende reguleringsform afsløret uvidenhed ved at pege på store prisforskelle for en standardkunde. Det billige selskab havde kun store forbrugere og billig varme, mens det dyreste selskab havde små kunder og dyr energi. 

Det er interessant, at det dyreste værk med en ejer ”i Herlev”, som Axcelfuture henviste til i Børsen i 2015, er plaget af ekstra dyr varme fra et af de få private fjernvarmeselskaber. Ellers afhænger prisen på den effektive fjernvarme af lokale forhold, og vil derfor variere fra by til by.

I stedet for at indføre en topstyret indtægtsrammestyring, som lammer lokalt engagement og ansvar, bør man forbedre den nuværende regulering af projekter. 

Det skal gøres ved at styrke en tværgående planlægning i kommunerne og i selskaberne i samarbejde med Energistyrelsen samt give Energitilsynet bedre mulighed for at vejlede om unødigt høje omkostninger.

Et udstillingsvindue for dansk eksport
Kritikere overser derudover ofte, at sektoren har været drivkraften bag innovative og effektive løsninger. De kommunale selskaber har med samarbejde på tværs af bestyrelser bidraget til, at Danmark har verdensrekord i kraftvarme og affaldsvarme. 

Mange andre lande i Europa køler overskudsvarmen væk og dumper brændbart affald på lossepladser, mens vi udnytter vores eget potentiale. De forbrugerejede selskaber og deres ildsjæle har altid arbejdet for at gøre fjernvarmen mere effektiv ved at afprøve nye teknologier, som kunne øge effektiviteten. 

Uden denne indsats havde vi næppe været førende i verden inden for blandt andet fjernvarmerør, halmkedler, stor-skala solvarme og sæsonvarmelagre. Der er hermed skabt et unikt show-room og demonstratorium i den danske fjernvarmesektor, som er stærkt medvirkende til mere eksport til gavn for den danske samfundsøkonomi. 

Det er på denne vis, vi udnytter vores potentiale bedst og fortsætter fjernvarmeindustriens eksporteventyr.

Forrige artikel Uffe Elbæk: Gaven fra FN skal bare pakkes ud Uffe Elbæk: Gaven fra FN skal bare pakkes ud Næste artikel EOF: For meget spin styrer debatten om energispareordningen EOF: For meget spin styrer debatten om energispareordningen
  • Anmeld

    Jens Voldby Crumlin

    Ekstra kapacitet er nødvendigt i et udbygget grønt energisystem

    Regeringens forsyningsstrategi er ligesom EUs hemmelige planer om at fjerne sol og vindenergis fortrinsret på nettet, et alvorligt tilbageslag for den grønne omstilling. Teknologisk og økonomisk er grøn energi efterhånden så konkurrencedygtig så den fossile industris magt er alvorligt truet. De ved at når først energisystemerne for alvor bliver indrettet med hovedfokus på grøn energi så er det kun et spørgsmål om kort tid før deres aktivers værdi er styrtdykket. Desværre har disse selskaber enorm magt i vores politiske system og det er derfor nødvendigt konsekvent at afsløre hvordan vores ledende politikere er villige ambassadører for deres dagsorden.
    https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/01/renewables-could-lose-european-power-grid-priority-documents-reveal

En dag i Løkkeland:

En dag i Løkkeland: "Det kan jo være, det er sidste gang, man er her ..."

INTERVIEW: Venstre har erstattet Socialdemokratiet som velfærdsstatens store arkitekt. Det er den røde tråd gennem 20 år med borgerlig dominans, fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen. Altinget har fulgt ham fra tidlig morgenløbetur til et sent stop på en midtfynsk tankstation, mens han prøver at nå det hele. En dag, hvor tidsplanen skrider, og udlændingepolitikken er fraværende.