SAS: Vi vil være et af verdens mest bæredygtige flyselskaber i 2030

KRONIK: Det er nu, der skal tages ansvar for verdens klimaudfordringer, skriver koncerndirektør i SAS Lars Sandahl Sørensen. Klimadagsordenen må dog ikke sætte tilgængeligheden til verden over styr.

Af Lars Sandahl Sørensen
Koncerndirektør i SAS

Overalt i verden ser vi i disse år et voksende – og naturligt – fokus på klimaets udvikling. Klimadagsordenen er en af vor tids de vigtigste dagsordener – også for SAS.

Flyet er en central og nødvendig del af vores danske og skandinaviske infrastruktur og vores velfærdssamfund. Flyet bidrager til, at mennesker mødes på tværs af landegrænser, kulturer og skaber tilgængelighed i en global verden.

Men vi skal sørge for, at vi nedbringer vores aftryk på klimaet. Flytrafikken bidrager globalt set ifølge FN-organet ICAO med tre procent af den samlede CO2-udledning. Det tal arbejder vi aktivt for at mindske.

Realistiske og ambitiøse klimamål
I SAS er vi optaget af at handle ansvarligt og målrettet. Vi tager lederskab og ser det som en af vores vigtigste opgaver de kommende år at bevæge flytrafikken i en mere bæredygtig retning.

Som Skandinaviens største flyselskab er det for os helt naturligt at opstille på én gang realistiske og ambitiøse klimamål i kampen for en bæredygtig og afbalanceret fremtid. Derfor har SAS ambitiøse mål for at nedbringe vores udslip. For klimadagsordenen skal tages alvorligt – både lige nu og her og for kommende generationer.

SAS’ Klimastrategi 2030 hviler på 5 afgørende punkter:

  • Udskiftning af hele flyflåden. En klimainvestering på 52 milliarder svenske kroner.
  • Trods stigende passagertal sænker vi vores samlede CO2-udslip med 25 procent inden 2030.
  • Senest i 2030 vil vi flyve med biobrændstof svarende til vores brændstofforbrug på indenrigsflyvninger.
  • Videreudvikling af bæredygtige flybrændstoffer som supplement til biobrændstof – i samarbejde med beslutningstagere, eksperter og virksomheder, der skal udvikle fremtidens bæredygtige brændstof og sætte skub i flybranchens grønne omstilling.
  • I samarbejde med fly- og motorproducenter styrke udviklingen af fly, som er helt eller delvist eldrevne.

Må ikke sætte tilgængelighed til verden over styr
I Danmark er der udbredt forståelse for nødvendigheden af flyets rolle og bred opbakning dertil. Vi skal finde kloge løsninger i fællesskab.

Det er nu, der skal tages et ansvar og sættes et bæredygtigt aftryk, men aftrykket må ikke sætte tilgængeligheden mellem vores landsdele og adgangen til verden over styr.

Vi lever i en mere global verden end nogensinde. Det hverken kan eller skal vi stoppe. At rejse er ikke bare at leve. Flytrafik binder verden sammen og sikrer tilgængelighed for erhvervslivet.

Vi skal kunne mødes fysisk og ikke kun via skærme. Det giver værdi og forståelse mennesker imellem at mødes ansigt til ansigt. Det tror vi gavner Danmark.

Flytrafikken sikrer velfærden
Vækst og velstand kommer ikke af sig selv. Særligt for en lille og åben økonomi som den danske er flytrafikken essentiel for at fremtidssikre vores fælles velfærd.

Når vi i vores seneste regnskab kunne præsentere en ny rekord med 30 millioner passagerer, skaber det således ikke kun værdi for den enkelte rejsende. Det skaber på alle måder stor værdi for Danmark.

Derfor er det ikke en løsning at stække eller stoppe flytrafikken. Eller gamble med Danmarks tilgængelighed til verden.

Den både fornuftige og konstruktive tilgang er at finde den rette balance, hvor vi insisterer på – og forpligter hinanden til – at flytrafik skal være så bæredygtig som muligt. Med SAS som en aktiv del af løsningerne på klimadagsordenen.

Udslippet skal mindskes
Vi må kunne beholde flyets fordele, samtidig med at vi mindsker vores udslip. Det er noget, som vi arbejder med på mange planer.

Selvom SAS i dag har 20 procent flere passagerer end i 2005, er SAS’ samlede CO2-udledning faktisk faldet med tre procent sammenlignet med 2005. Målt per passagerkilometer er reduktionen i udledning 22 procent.

For i SAS har vi gennem en årrække iværksat en lang række vigtige initiativer, der dag for dag gør os mere bæredygtige end for bare få år siden. For eksempel i flyene, hvor vi aktivt bekæmper madspild og har investeret i 20 procent lettere containere til at fragte varer i lastrummet.

Fundamentet under vores arbejde for en mere bæredygtig flyrejse med SAS hviler på en investering på 52 milliarder svenske kroner til 91 nye og mere klimavenlige fly, som allerede er ved at blive indfaset. Det er formentlig en af de største klimainvesteringer i skandinavisk erhvervsliv til dato.

Den investering svarer til at bygge Øresundsbroen to og en halv gange.

Bæredygtigt flybrændstof
SAS har i mere end et årti arbejdet med at gøre bæredygtigt flybrændstof kommercielt tilgængeligt, og vi investerer fremadrettet i ny udvikling af biobrændstof, som kommer til at blive afgørende i udviklingen af flytransport.

Vi ønsker kort sagt at købe de mængder biobrændstof, som allerede er tilgængelige på markedet, mens vi fra 2023 har indgået et større strategisk samarbejde med Sveriges største leverandør af biobrændstof om at aftage betydelige leverancer.

Potentialet på dette område er meget stort – ikke mindst for Danmark, der med vores markedsledende ekspertiser i miljøteknologi og innovation inden for landbrugets affald har en unik mulighed for at opnå en absolut førerposition.

Derfor deltager vi også i forskningsprojekter på dette spændende felt i Danmark.

Kan ikke nå målet alene
I SAS sætter vi pris på af at være en del af et samfund, hvor brede og langsigtede politiske aftaler sikrer de nødvendige stabile rammer og ro til bæredygtige investeringer.

Ligesom vi på tværs af flybranchen og blandt landets lufthavne oplever en fælles forståelse for og samarbejdsvilje omkring klimaudfordringen.

Derfor vil jeg også gerne understrege over for både samarbejdspartnere, politikere – og vores passagerer – at løsningerne findes og materialiseres i fællesskab. Vi kan ikke nå målet alene.

Derfor kommer vi i den kommende tid som en central del af vores Klimastrategi 2030 til at opfordre relevante nationale parter til en øget dialog og et øget vidensamarbejde. For selvom vi tror på, at der findes løsninger, så ved vi med garanti, at ingen løsninger er nemme.

Behov for bæredygtige teknologier
Der er brug for alle gode ideer til nye bæredygtige teknologier og en samlet kraftindsats. Vi tror på, at vi i Danmark har evnerne og kundskaberne til at udvikle den nødvendige teknologi.

Ligesom vi i Danmark har været førende inden for vindenergi, tror vi på, at vi sammen kan gøre det samme for flybranchen.

Vi ser også store fremadrettede perspektiver i hybrid- og elfly. Allerede i dag er vi partnere i konkrete forskningsprojekter, og vi følger udviklingen nøje.

CO2-kompensation
Ydermere CO2-kompenserer vi i dag 41 procent af alle vores flyrejser. Alle vores Eurobonus-kunder får deres rejser CO2-kompenseret, hver gang de flyver med os.

Derudover CO2-kompenserer vi alle ungdomsbilletter og vores personales egne tjenesterejser. Kompensationen går direkte til vindenergiprojekter som for eksempel vindmøller.

Klimaet er en kolossalt vigtig dagsorden. Med vores markante målsætninger går vi længere end de fleste flyselskaber og anbefalingerne fra den internationale flybrancheorganisation IATA.

Klar til udfordringerne
I SAS er vi klar til fremtidens udfordringer. Vi ved, at vi skal være med til at udvikle og forme fremtidens løsninger. Det er en særdeles spændende rejse, vi er på, hvor effekterne af det, vi gør, allerede har betydning i dag og vil være med til at nedbringe vores udslip betydeligt.  

Derfor er vores samlede mål, at vi senest i 2030 vil være et af verdens mest bæredygtige flyselskaber.

Og hvis vi ved at samle kræfterne kan opnå, at andre lande og flyselskaber vender blikket mod Danmark for at finde de mest effektive løsninger, så er vi et godt stykke på vej til at gøre op med luftfartens andel af verdens CO2-udslip.

Forrige artikel Pia Olsen Dyhr: Regeringen er et tydeligt eksempel på Parisaftalens svagheder Pia Olsen Dyhr: Regeringen er et tydeligt eksempel på Parisaftalens svagheder Næste artikel Forskere: Grønlands bæredygtige udvikling er i fare  Forskere: Grønlands bæredygtige udvikling er i fare