Alternativet: Danmark må tage de rød-hvide briller af i kampen for EU

DEBAT: Frem mod EU-parlamentsvalget om et år vil de grønne, de sociale og de demokratiske dagsordener fylde meget. Det er områder, hvor der allerede er sket meget, men hvor vi endnu ikke er i mål, hvis vi skal skabe den bedste union for alle europæere, skriver Rasmus Nordqvist (ALT).

Af Rasmus Nordqvist
Medlem af Folketinget og EU-ordfører, Alternativet

Vi står i en brydningstid i Europa.

Helt aktuelt ser vi Brexit, men en række andre forhold har også stor betydning for tiden, der kommer. En økonomiske krise og ikke mindst flygtningesituationen, der stod så tydelig i 2015, har vist, at vi også står i en egentlig politisk krise i Europa.

Det er en krise, der kræver vores aktive handling, hvis vi ikke vil se splittelse i vores fællesskab.

Samtidig står vi en ny situation med Trump i USA, der først lavede det snæversynede slogan "America First". Så meldte han USA ud af den historiske klimaaftale fra Paris, der skal redde verden fra klimakollaps.

Rusland står længere væk fra os end nogensinde før og spiller med musklerne, mens Kina med deres store udenrigspolitiske projekt cementerer sig som en global politisk magt.

EU rykker, mens regeringen kun taler
De store udfordringer kræver, at vi tør samarbejde og stå sammen, og derfor er tidligere tiders danske debat om for og imod mere uaktuel end nogensinde før.

Men samtidig skal vi turde være kritiske og pege på alle de forandringer, vi mener skal til. Som Rune Lykkeberg skriver 2. juni i Information, er tiden, hvor modstandere blot kunne svare på ethvert problem som et bevis på, at Unionen er en fejlkonstruktion, eller de traditionel EU-begejstrede, som afviser enhver kritik som EU-modstand, ikke længere gangbare.

EU skal nemlig hele tiden udvikle og forandre sig, og derfor er en politisk kritik helt afgørende, ligesom det er i alle andre demokratiske fællesskaber.

Derfor tror jeg, der er tre helt centrale temaer, der vil fylde i det komme år frem til valget.  

For det første den grønne omstilling. Det er nok det område, hvor EU stærkest har vist sit værd de seneste par år.

Det forpligtende samarbejde har formået at skubbe til alle lande og holde os op på vores fælles målsætninger. Det kan vi være glade for i Danmark, hvor vi kun har EU til at passe på vores natur, når en regering vælger at fortsætte ødelæggelserne af vores vandmiljø.

Samtidig er det EU, der kan rykke vores klimadagsorden, som regeringen kun taler om og ikke gør noget ved.

Græske problemer er også danske problemer
Det næste er den sociale dagsorden, som vi desværre ofte glemmer i Danmark.

Vi må se ud over os selv og ikke blot forlade os på det indre marked som rygraden i vores økonomi. Vi må sammen med de andre se, hvordan vi skaber en bæredygtig fremtid for alle.

Det er en stor udfordring for os alle, når Grækenland på grund af ungdomsarbejdsløsheden er ved at tabe en hel generation på gulvet. Det er også vores ungdomsarbejdsløshed.

Og når millioner af mennesker forlader et land som Rumænien for at tage bedre betalt arbejde i vesteuropæiske lande, ja, så bliver det også vores udfordring.

Derfor var det også underligt at se skepsis stort set hele vejen rundt i dansk politik, da man fra kommissionens side spillede ud med en social søjle.

En klog politisk konstruktion, der gør, at vi i fremtiden kan og skal holde hinanden op på sociale parametre. Men det må ikke stoppe her.

Vi bliver nødt til at se, hvordan vi sikrer ordentlig uddannelse i hele EU. Vi må se på, hvordan det indre marked ikke bliver en undskyldning for et ræs mod bunden i lønninger. Vi må løse den reelle krise, der i mange lande presser borgere ud af deres boliger.

Det er alle ting, vi ikke tænker over her i Danmark, men som i den grad fylder, når jeg mødes med politikere fra Polen, Kroatien, Spanien eller Grækenland, og derfor må og skal den sociale dagsorden også fylde hos os.

Den bedste union for alle europæere
Det sidste, jeg vil pege på, er demokrati. Vi skal turde pege på de forandringer, der skal til for at gøre EU mere demokratisk og inddragende.

Her skal gennemsigtigheds-dagsordenen helt frem, så vi alle kan se, hvad landene stemmer i Rådet, hvad der er stemt i Parlamentet, og på den længere bane, hvordan vi kan skubbe balancen mod meget mere demokrati og dermed også den interne fordeling af opgaver mellem Parlamentet, Kommissionen og Rådet.

Vi kan ikke længere læne os tilbage som enten EU-skeptikere eller -tilhængere og blot handle ud fra, hvad vi i Danmark kan vinde på det.

Tiden er inde til, at vi går aktivt ind i samarbejdet og skaber den bedste union for alle europæere.

Forrige artikel  Rina Ronja Kari: Respekter, at et nej er et nej Rina Ronja Kari: Respekter, at et nej er et nej Næste artikel LO: Regeringens EU-politik rammer lønmodtagerne LO: Regeringens EU-politik rammer lønmodtagerne