Rasmus Nielsen: Brug din tid for demokratiet, ikke imod det

KLUMME: Mens danske unge har europarekord i at gøre noget frivilligt for deres lokalsamfund, er der også måske ti procent medborgere, der udgyder fake news og derved gør sig til modborgere, skriver Altingets udgiver, Rasmus Nielsen.

På denne store helligdag, en af den lyse, grønne sæsons mange, hvor flagdagene springer ud med løvet, er der tid at gøre noget godt. For sin næste, for sit samfund, måske for sig selv.

Jeg kan jo godt indrømme, at Altingets altid spækkede kalender nok ikke er det mest oplagte sted at finde inspiration til, hvad helligdagen kan bruges til. Så hellere en god kulturkalender.

Men Altinget kan alligevel bruges til at tænke over, hvad det er godt at gøre, og hvad det bestemt ikke er godt at bruge sin ledige tid til.

Lad os slå ned på to tankevækkende artikler fra denne april. 

Næsten 40 procent af de danske unge har det seneste år deltaget i frivilligt arbejde. Deres indsats indbringer dem en førsteplads på frivillighedsbarometeret blandt europæiske unge, meddeler portalen Altinget: civilsamfund. Hvor skønt. Det skyldes blandt andet, at de danske unge er ressourcestærke og har et højt uddannelsesniveau, tilføjes det.

Eurobarometerundersøgelsen er foretaget for EU-Kommissionen og hviler på spørgeskemabesvarelser fra 10.927 unge mellem 15 og 30 år fra de 28 EU-medlemslande. Her topper Danmark listen sammen Irland efterfulgt af Holland og Tyskland. I bunden af listen finder vi Ungarn og - mærkeligt nok - broderlandet Sverige, hvor henholdsvis kun 19 og 17 procent af de unge har svaret, at de har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år.

Når dansk ungdom kører med gul førertrøje i frivillighed, skyldes det blandt andet en positiv afsmitning fra foreningslivet, andelsbevægelsen og de faglige organisationer, lyder det fra professor ved Roskilde Universitet, Thomas P. Boje.

Det er dog en bestemt type af frivilligt arbejde, der hitter. Eurobarometerundersøgelsen viser, at 65 procent af de frivilligt arbejdende unge gør for at bidrage til deres lokalområde. Og det mærker man også hos Røde Kors, der oplever, at det særligt er de jordnære opgaver, der kan løses her og nu, som tiltrækker de unge.

“Eksempelvis havde vi sidste jul brug for fire frivillige til at uddele mad til hjemløse, hvor vi fik flere hundrede henvendelser. Men også når det gælder aktiviteter som at tage en uge på ferielejr med børn fra familier, der har det svært, eller at være studiestøtte for en indsat i et fængsel, har vi simpelthen venteliste på at blive frivillig,” siger landsformand i Ungdommens Røde Kors, Troels Boldt Rømer.

Jamen, det kan jo ikke blive bedre, og så på en stor bededag. Men der er desværre andet, det ikke er godt at bruge tid på. Hør bare, hvad Altinget: forskning i sidste uge ganske overraskende kunne berette:

Op mod 10 procent af danskerne deler fake news af politiske årsager, selvom de ved, de er falske. Det tyder ny forskning på. Søren Pind (V) efterspørger mere viden og forskning på området og kalder tendenserne gift for demokratiet.  

En betydelig del af danskerne er dermed internettrolls, fordi de - hold fast: "er voldsparate og har et ønske om at omstyrte samfundet," hedder det i artiklen. 

Det tyder en ny undersøgelse på, som professor Michael Bang Petersen sammen med sin kollega Mathias Osmundsen er i gang med at færdiggøre på Aarhus Universitet.

Undersøgelsen var udgangspunktet for en konference, som uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) og Videnskabernes Selskab tog initiativ til med titlen "Mind and democracy in the age of social media."

Og ministeren efterlyser allerede nu mere viden og forskning på området som et første skridt til at finde ud af, hvordan man kan dæmme op imod kræfter, som vil demokratiet ondt. 

"Vi skal være klar over, at landsbytosser og omstyrtningsparate mennesker har frit løb iblandt os. Og når man undrer sig over, at debatten på sociale medier foregår på sådan en grov og firkantet måde, så skal man vide, at det er en af grundene," siger Søren Pind til os.

Jamen, det var dog en forfærdelig måde at bruge sin livstid på. Hvor har de mennesker gået i skole, hvem har fostret deres moralbegreber? De kunne vist godt have brugt nogle flere bededage i deres liv.

Måske tænker de sig bare ikke rigtigt om. Alle har en journalist gemt i maven, alle vil gerne sige: Se mig, mærk mig, læs mig. Og så kan man jo bare udgyde ord på internettet. Ja, dem om det, hvis man bare kunne blive fri for at læse det og lade sig påvirke af det. Men skidtet læses jo og påvirker vores fælles samfund. Demokratiet påvirkes. Opbakningen til politikere og embedsapparatet daler, medieleden udbredes, og samfundets sammenhængskraft lider skader, når danskertrolden slår til med falske informationer.

Det er bekymrende. Derfor skal Søren Pind have tak for, at han vil styrke vores forskning og viden på området.

Oh, Lord - make the world a better place. Tænk hvis redaktionen kunne slå til med endnu en artikel under overskriften: "Fra fake til frivillig".

I dette mediehus forsøger vi – som Pind – også at gøre noget ved udviklingen. Mandag Morgens særlige faktatjeksite tjekdet.dk er netop som det første danske medie blevet optaget i et fornemt internationalt netværk af faktatjekkere i regi af det anerkendte Poynterinstitut i Florida, kendt bl.a. for sine uddannelser i medieledelse og journalistik.

Og samme Mandag Morgen håber at udvide kampen mod fake news eller med et bedre ord: misinformation frem mod næste demokratiske landvinding: valget til Europa-Parlamentet om godt et år. Det valg må ikke gå galt – skadet af internettrolde fra Sankt Petersborg eller altså af muligvis op mod hver tiende danske medborger. Eller skal vi til at kalde dem modborgerne.

Vi arbejder på at fange misinformation i europavalgkampene i lande som Danmark og Sverige og sammenligne omfanget og formen med andre EU-medlemmer som Grækenland og Cypern. Altså stærke økonomier med stor offentlig sektor, stor omfordeling, høj skat og nationale valutaer med svagere økonomier i eurozonen.

Det skal blive spændende at undersøge, hvordan forsøg på at skade det europæiske projekt falder forskelligt ud i Nord- og Sydeuropa. Det kan i sig selv være med til at øge den fælleseuropæiske forståelse på tværs af landegrænser.

God store bededagsferie.

Forrige artikel Rasmus Nielsen: Kampen om EU-agentur er nationalistisk og uskøn Rasmus Nielsen: Kampen om EU-agentur er nationalistisk og uskøn Næste artikel Rasmus Nielsen: Spillet om valgdato tæt på sidste fløjt Rasmus Nielsen: Spillet om valgdato tæt på sidste fløjt
 • Anmeld

  Jens Ole Mortensen

  Indskrænkning af ytringsfriheden

  Jeg aner at man lægger op til en indskrænkelse af ytringsfriheden fra de sammenspiste politikere, journalists og meningsdanneres side. Det er absurd at hævde at 10 % på sociale medier spreder fake news, Det er umuligt at sætte tal på.
  Hvis vi ser på f.eks. da BT, topledere i skat og venstre politikere, prøvede at kapre demokratiet, ved at sprede fake news om en statsministerkandidats skatteforhold lige op til et valg. det var umuligt at afsløre deres løgn inden valget. Havde Lykke vundet , burde valget være blevet aflyst, da det ville komme frem at de havde undergravet demokratiet.
  Så er der gylleskandalen eller Gyllegate, Tibetsagen. Ja og det er blevet afsløret at flere politiske partier i Danmark, bruger samme metoder som Cambridge Analytica til deres politiske kampagner.
  Man kunne blive ved med at komme med eksempler på løgn,ulovligheder og bedrag blandt politikere og journalister.
  Nu der bliver slynget et tal ud om fakenews på socialle medier på at 10 % deler fake news, Så kan jeg roligt sige at mindst 90 % af journalister og politikere spreder fakenews.
  Man bør da kunne sige sig selv at man ikke kan sætte tal på den slags. . Det er indlysende at det vil være behæftet med usikkerhed.
  Og sætte et tal på hvor mange som spreder fake news er da i sig selv fake news.
  Så, måske er det ikke præcist mindst 90 % af politikere og journalister som spreder fake news, men uden tvivl rigtigt mange.
  Så jeg tror ikke på at det er der skoen trykker.
  Derimod har hele eliten af meningsdannere personificeret sig selv med demokrati. På den måde at hvis politiske strømninger og menings bevægelser ikke går igennem kanaler som EU, etablerede partier , eller de få " ufarlige" meningsdannere som bliver udvalgt til at kunne ytre sig. Så opfatter de det som en trussel.
  Så man lægger op til at censurere ytringer på socialle medier. Som jo i og for sig er netop det vi har kritiseret kineserne for.
  Ja, Demokratiet i Danmark er under pres, men det presses af løgnagtige politikere, som slipper godt fra deres løgne og korruption fordi fordi de er sammenspist med med presse og embedsmænd og holder hånden over hinanden.
  Man kan slå et hul i statskassen på næsten 100 milliarder, sprede fake news om politiske modstandere kort før et valg. Modtage ulovlige og uoplyst partistøtte og bare sige at det var en fejl, lyve for folketinget, modtage ulovlige bilag og kameratlige gaver.
  Det er jo blevet en hel industri for partier. at man kan købe sig til den politiske dagsorden.
  Så det er jo ret dårligt for forretningen at, det som politikere kalder "HELT ALMINDELIGE MENNESKER" får mulighed for at påvirke det politiske landskab , Uden om dem.
  Og ærligt talt, I som tordner mod Facebook og sociale medier. I er jo for manges vedkommende , selv på Facebook eller Twitter.
  Jeg ved dog ikke om det forholder sig sådan for Rasmus Nielsens vedkommende.
  Jeg selv bruger kun lukkede grupper på Facebook , som ikke handler om politik.
  Jeg har en Twitter konto, men har aldrig brugt den


 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Altinget og


  lignende halvtroværdige medier fortæller selvfølgelig sandheden indimellem.

  For at være troværdige om "Empirets" "Store Løgne.".

 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Lad dem gå "fra fake til real"

  I vesten ved ethvert oplyst menneske at 90 % af alle nyheder og medier er fake news og CIA-styrede og clearet med CIA , inden de bringes med de "rette" vinklinger!
  Når demokratiet er under pres fordi det er blevet et redskab, der legitimerer sig selv bl.a. ved undertrykkelse af politisk ukorrekte meninger, gøres redskabet "demokrati" til en religion for flere og flere istedet for et mål for frihed, lighed og broderskab.

  Redskabet i sig selv, demokratiet, gøres til afgudsdyrkelse svarende til at man tilbeder præsten fremfor gud.  Demokratiet er blevet en legitimering af sammensværgelsen mellem BIG CORP, BIG GOV, BIG MED, osv.

  Men den/de diktatoere, som bestemmer i vores pseudo-demokratier virker har det fint med demokrati, når blot den /de bestemmer!

  Falske informationer deles gerne og villigt af de etablerede medier og journalister,

  når blot kilden er autorativ bekræftiget.

  Uanset hvor stor en løgn det er.

  På den måde er journalister gåer fra at være journalister til at blive blotte gentagere og referenter og logrende hunde for magten.


  Kristisk journalistik er bedrives kub når den er ufarlig for magten, eliten og journalisten og hans medie.

  Ja vi spørger alle hvordan alle disse menneskers moralbegreber kunne gå tabt, ned i lommen på mammonkræfterne.


  Medieledens uddredelse kommer såmænd fra medierne selv. Det er der den beskrives. Nyheder præsenteres som objektive, men er magtens subjektiv, og gjort upersonlig.

  Den upersonlige nyhed hvor mennesket bag ikke anes eer den dybeste grund til medieleden, når inegne længere tør skrive, MEN JEG MENER SELV........det ville være en befrielse og ærlig uforædkt ikke luderagtig, ikke Lügenagtig presse.

  Men det punkt er vi langt forbi.

  Hvordan skal opyste mennensker kunne give give opbakning til embedsmænd, politikere og medier, når MØRKELAMPEN hos dem er tændt over alt til skade for hele samfundets sammenhængskraft?

  Oh Herre , lad dem vågne op til deres eget jeg, af deres neddæmpede bevidsthed og langvarige søvn under modstandermagternes indflydelse.


 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Main Stream Mediernes uendelige eftersnak af Vestens ledere forårsager selvforskyldt mediernes egen død

  og irrelevans, som andet end propagandavåben.
  Tak for AT SÆTTE FOKUS PÅ aLTINGETS SPREDNING AF fAKE nEWS!, JOM.

  Patetisk, patologiske, psykopatiske terrorløgnere fra vesten og deres krigsliderligere angriben, med et terrorangreb, med henvisning til et opslag med en iscenesat video på et socialt medie, på 100 missiler er det bedste vestens krigsherrer og krigsforbrydere, kan gøre for befolkningen i Syrien i et krigshærget og krigudmattet land.


  Vestlige medier er højproduktive i at fortie ubenkvemme sandheder, og dermed fordreje hyhedsstrømmen i retningen af fake news.

  Se til eksempel nedenstående beretning fra Raqqa:

  The Post Artiklen citerer en 66-årig Raqqa beboer, der mistede syv familiemedlemmer til luftangreb. "Vi led under [den islamiske stat], men vi lider mere af denne amerikanske befrielse."
  Tusinder af syrere begravet i ruinerne seks måneder efter USA's ødelæggelse af Raqqa
  aMERIKANSKE NAZISTISKE KRIGSFORBRYDELSER:
  beskrevet af amerikanske militærkommandanter som nogle af de dødbringende bykrigsforbrydelser siden anden verdenskrig.

  Ved vil morgen den
  25. april 2018
  Seks måneder efter, hvad Pentagon proklamerede som sin "befrielse" af den syriske by Raqqa fra ISIS-militanter, er der rapporter om de ødelæggelser, der er forårsaget af den ubarmhjertige amerikanske belejring af airstrikes og artilleribombardementer mod byen.

  Befolkningen på ca. 100.000 mennesker, omtrent en fjerdedel af det antal, der bor i byen forud for det amerikanske angreb, er stadig uden rindende vand og elektricitet. Mellem 70 og 80 procent af byen blev reduceret til murbrokker ved det amerikanske angreb, med 11.000 bygninger enten beskadiget eller ødelagt.

  Seks måneder forbliver et ukendt antal tusinder af civile, mænd, kvinder og børn, begravet under ruinerne og fylder byens kvarterer med stanken af ​​nedbrydende lig.

  En 19 april-rapport på stedet af Tamer El-Ghobashy til Washington Post- a-tilhænger af amerikansk militær indgreb i Syrien-detaljerede indsatsen fra 37 nødtjenestepersonale til at genoprette resterne af de dræbte. Siden oktober har de fået mere end 300 kroppe. Der er yderligere 6.000 rapporter om menneskelige rester i hele byen, som endnu ikke skal besvares. Mange af de opdagede bliver så meget nedbrudt, at de er uidentificerbare eller kan kun identificeres af familiemedlemmer baseret på tøj.

  Yasser Khamis, en af ​​redningsarbejderne, fortalte posten , "Folk ønsker at bosætte sig tilbage i deres kvarterer og begynde at genopbygge. Men overalt går vi, folk rapporterer flere og flere kroppe. "

  Dette har givet anledning til en ny trussel mod byens befolkning: Spredningen af ​​leishmaniasis, en parasitisk hudsygdom spredt af sandflugter tiltrukket af rottende lig. Khanis bemærkede, at "Farealarmerne begynder at lyde på dette område, sygdomme og epidemier begynder at sprede sig." Omar Khalf, medlem af de amerikanske støttede styrker, fortalte Syria Direct, at nødstyrken søger at "udtrække kroppen inden sommeren kommer "for at begrænse sygdomsudbredelsen.

  Den post Artiklen citerer en 66-årig Raqqa beboer, der mistede syv familiemedlemmer til luftangreb. "Vi led under [den islamiske stat], men vi lider mere af denne amerikanske befrielse."

  Raqqas fire store offentlige hospitaler blev alle ødelagt af amerikanske bomber, herunder det syriske nationale hospital, som målrettet blev styrket af de amerikanske styrker i de sidste dage af angrebet i oktober, under påskud af at det blev brugt som en "kommando og kontrol "Center af ISIS militanter.

  Byens befolkning er også truet af hundredvis af ueksploderede ammunition samt improviserede eksplosive enheder og landminer efterladt af ISIS-krigere, da de flygtede byen. Op til 200 personer er blevet rapporteret dræbt af disse enheder siden oktober.

  Det amerikanske angreb på Raqqa var en krigsforbrydelse af Hitlerian-dimensioner, ført mod en tungbefolket by og beskrevet af amerikanske militærkommandanter som nogle af de dødbringende bykrigsforbrydelser siden anden verdenskrig. Fra og med juni udgjorde en 50.000-stærk grundstyrke af stort set kurdiske US-støttede proxystyrker, som omfattede indlejrede amerikanske specialoperationskræfter, deres angreb støttet af beskydning og luftbombninger, der har ødelagt Raqqas sociale og fysiske infrastruktur.

  En angivelse af omfanget af denne forbrydelse er tilvejebragt af Airwars 'oplysning om, at USA kun anvendte 20.000 ammunition over fire måneder alene, hvilket oversteg antallet af bomber, der faldt i Afghanistan i løbet af det foregående år. Vidneudsagn, der blev rapporteret af flere nyhedsforretninger, herunder New York Times , viste, at det amerikanske militær brugte hvide fosforammunitioner, en overtrædelse af folkeretten.

  Det syriske Observatorium for Menneskerettigheder, en britisk-baserede overvågningsgruppe med bånd til USA-støttede anti-Assad syriske ”oprørere”, rapporterede, at fra 14. august til 22. Alene 168 civile døde fra amerikanske bombninger.

  Beløbet fandt sted parallelt med det amerikanske militær ødelæggelse af Mosul. Trump administrationens forsvarsminister, James Mattis, der som en hær generelt rettet ødelæggelsen af ​​den irakiske by Fallujah i 2004 erklærede, at angreb på den irakiske by var baseret på ”Annihilation taktik,” snarere end ”nedslidning taktik.” Antallet af mennesker, der blev dræbt i Mosul, er endnu ikke bekræftet, men en rapport fra kurdisk intelligens anslår det så højt som 40.000.

  Belejringen af ​​Raqqa, som var blevet taget til fange af ISIS militante i juni 2014 havde til formål at konsolidere amerikanske kontrol over de syriske områder øst for Eufratfloden, der skærer gennem Raqqa, herunder olierige Deir el Zorr region. Den blev gennemført uden godkendelse fra Syriens regering, i strid med syriske suverænitet, som en del af de syv år lange CIA kampagne for at vælte regeringen af ​​Bashar al-Assad, der beskæftiger islamiske fundamentalistiske krigere som proxy kræfter.

  En undersøgende rapport udgivet af BBC i november med titlen ”Raqqa s Dirty Secret,” afslørede, at Pentagon tillod hundredvis af ISIS krigere til at flygte Raqqa for andre områder af Syrien i slutningen af ​​belejringen. Tilstedeværelsen af ​​ISIS-krigerne i Syrien har været begrundelsen for at opretholde den permanente ulovlige stationering af amerikanske tropper i landet.

  Virksomhedsmedierne har været næsten tavse på de fortsatte åbenbaringer over den amerikanske krigsforbrydelse i Raqqa. Man kan kun forestille sig den væg-til-væg avis og tv-dækning, der ville være dedikeret til det, hvis bombningerne var blevet udført af russiske, iranske eller syriske regeringskræfter, snarere end amerikanske.

  Denne hykleri er en funktion af den vestlige mediers rolle som en propagandaarm for regeringen og efterretningstjenesterne. Den New York Times og Washington Post har oversvømmet befolkningen med fordømmelser af de formodede ”kemiske våben” angreb fra Assad regeringen i Ghouta den 7. april, der var iscenesat af CIA for at give et påskud for USA, fransk og britisk airstrikes og kryds missil angreb på syriske regering faciliteter.

  Mediaens begrænsede dækning i Raqqa har afspejlet bekymringer i efterretningstjenesterne, at massemodstand mod de amerikanske støttede besættelsesstyrker vil give den syriske regering mulighed for at genvinde kontrollen over territoriet. I april 19 Washington Post rapport, El-Ghobashy citeret efterretningsofficerer i Raqqa advarsel om, at ”frustration kunne åbne døren for den syriske regering til at vende tilbage og udfylde det tomrum, nyder præsident Bashar al-Assads vigtigste bagmænd og Rusland og Iran-og svækkelse Amerikansk indflydelse i regionen. "

 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Spredningen af uranaffald, (depleted uraniummissils) ved missiler i Irak, Syrien og Kosovo

  bevirker kræftsygdomme hos befolkinigerne dér og hos soldaterne ved spredningen af en dødelig radioaktiv nanopartikel støv:

  Tysk missiltekonolgi bruges umoralsk af de allierede i Irak sammen med hvidt fosfor!


  Kvinderne i Kosovo og Irak føder fiskelignende børN:

  Ich habe wirklich Schreckliches gesehen"
  https://www.youtube.com/watch?v=iB2UiUbieoU

  Deadly Dust - Depleted Uranium (Frieder Wagner 2007
  https://www.youtube.com/watch?v=djv8UyrrC34


  Medierne gør ovenstående indsigter vil gerne gøre ovenstående til Fake News ved at fortie og undlade fokus på dem.

  Derved ender MSM ender med i deres ensidighed selv at fremstå "fake".

 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Fredags disney er bedre oplysning om Rusland,Syrien, Kosovo, Korea

  end DEADLINE er .

  Det er msm problemet i en nøddeskal!

  Når medierne tordner mod fake news, er det et resultat af at nyhederne fra de som tordner

  selv er FORLORNE NYHEDER, ikke andet!

  Sandheden er forlængst gået tabt, det er mediernes egentlige budskab!,

  og dermed mediernes mulighed for at genetablere troværdighed og sammenhængskraft i samfundet.

  At tage patent på troværdighed og at være garant for sammenhængskraften er ikke andet end FORLORNE buzz-ord OG slogans fra FORLORNE mennesker uden moral i FORLORNE nyhedsmaskinmediers desperate forsøg på at lave et sidste og endnu større BLUFF.

  Perhaps a bit scepticism ab the narrative, is in order ................
  7 years of non-verified West accusations of Syrian Army use of chemicals. Perhaps a bit scepticism ab the narrative, is in order

  Hvor er de internationale intellektuelle protester ag. Bomber på syrien?

  Er der ikke andet end små og beskidte intellektuelle tilbage?

 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Vesten lukker ørerne til Douma vidnesbyrd


  28. april 2018
  Reaktionen fra USA, Storbritannien og Frankrig til en briefing i torsdag på Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) i Haag var pervers, i det mindste. Rusland havde bragt 17 vidner fra Douma, der sagde, at der ikke var nogen kemisk våbenangreb der tidligere i denne måned - påskuddet til en ulovlig luftangreb på Syrien af ​​de tre vestlige stater.

  Vidnerne, en blanding af ofre og lægerne, der behandlede dem, fortalte regnskaber, der bekræftede en rapport fra Douma fra den britiske reporter Robert Fisk i sidste uge - en rapport skal det bemærkes, at det er næsten udelukket af de vestlige medier. Ifølge det vidnesbyrd, der blev fremsendt ved OPCW, blev de i en video fra det sted, hvor det påståede angreb blev udsat, faktisk lidet af virkningerne af at indånde støv efter et bombningsangreb, ikke gas.

  Den første mærkelige ting at bemærke er, at USA, Storbritannien og Frankrig bojkoterede mødet, fordømte Rusland for at producere vidnerne og kalde begivenheden en "uanstændig maskerade" og "teater". Det tyder på, at denne trio, som opfører sig som de ordsprogede tre aber, tror, ​​at vidnesbyrdet forsvinder, hvis de simpelthen ignorerer det. De har ingen interesse i at høre fra vidner, medmindre de bekræfter den vestlige fortælling, der bruges til at retfærdiggøre luftangrebene på Syrien.

  Vidnesbyrd fra vidner er helt sikkert en afgørende del for at bestemme, hvad der faktisk er sket. USA, Storbritannien og Frankrig er bestemt forpligtet til at lytte til vidnerne først og derefter forsøge at diskreditere vidnesbyrdene efterfølgende, hvis de finder det usandsynligt eller tvunget. Beviset kan ikke testes og afvises, hvis det ikke engang overvejes.

  Den anden er, at medierne echoer denne fejlplacerede lidenskab for bevis. De synes også at have forudset, om vidnerne er troværdige, før de lytter til, hvad de skal sige (ligner deres behandling af Fisk ). Fortælende beskrev vogten disse vidner som "formodede vidner", ikke en formulering, der tyder på nogen grad af upartiskhed i dens dækning.

  Bemærk, at når Guardian refererer til vidner, der støtter den britisk-fransk-franske linje, ofte dem, der lever under reglen om voldelige jihadistiske grupper, udpeger ikke papiret dem "antaget vidner" eller antager, at deres vidnesbyrd er tvinget. Hvorfor er for Vogten nogle vidner, der kun vidner om at være vidner, mens andre virkelig er vidner? Svaret synes at afhænge af, om vidnesbyrdet stemmer overens med den officielle vestlige fortælling. Der er et ord for det, og det er ikke "journalistik".

  Det tredje og største problem er imidlertid, at hverken de vestlige staters trio eller de vestlige medier egentlig anfægter kravet om, at disse "formodede vidner" var til stede i Douma, og at nogle af dem blev vist i videoen. Snarere er den linje, som Guardian og andre har taget, at: "De udsagn fra de russiske udvalgte vidner i Haag vil blive udfordret, da deres evne til at tale sandfærdigt er begrænset."

  Så spørgsmålet er ikke, om de var der, men om de bliver tvinget til at fortælle en historie, der underminerer den officielle vestlige fortælling, samt den tvivlsomme begrundelse for at angribe Syrien.

  Men det giver os endnu et problem. Ingen synes for eksempel at tvivle på, at Hassan Diab, en dreng, der vidnede under retsmødet, også er den dreng, der blev vist i videoen, som formentlig blev gassen med en nervemiddel for tre uger siden. Hvordan forklarer vi, at han nu ser et billede af sundhed? Det er ikke som om de amerikanske, britiske og franske regeringer og de vestlige medier har haft tid til at undersøge sin sag. Han og hans far har i mindst en uge sagt på russisk tv, at der ikke var kemisk angreb.

  I stedet får vi endnu flere revisioner af en historie, der oprindeligt blev fremlagt som så skåret og tørret, at den retfærdiggjorde en handling af militær aggression fra USA, Storbritannien og Frankrig mod Syrien uden tilladelse fra FN's Sikkerhedsråd - kort sagt , en krigsforbrydelse af højeste orden.

  Det er værd at bemærke BBCs korte konto. Det har antydet, at Diab var der, og at han er drengen vist i videoen, men at han ikke var offer for et gasangreb. Det indebærer, at der var to slags ofre, der blev vist i videoen taget i Douma: dem, der var ofre for et kemisk angreb, og dem der var ved siden af ​​dem, der var ofre for indånding af støv.

  Det kræver meget tilbagevenden på den oprindelige fortælling.

  Det er tænkeligt, at der var et kemisk angreb på Douma-kvarteret, hvor folk som Diab antog, at de var blevet gaset, da de faktisk ikke var blevet, og at andre i nærheden faktisk blev gaset. Det er også tænkeligt, at virkningerne af støvindånding og -gasning var så ens, at de hvide hjelmpersonale filmatiserede de "forkerte ofre" og fremhævede dem som Diab, der ikke var blevet gaset. Og det er også tænkeligt, at Diab og hans familie nu føler behovet for at ligge under russisk pres om, at der ikke er et gasangreb, selv om deres konto ifølge denne reviderede fortælling faktisk ville være i overensstemmelse med deres erfaringer med hvad skete.

  Men selv om hver af disse scenarier er tænkelig alene, hvor plausible er de, når de tages sammen. De af os, som har foretrukket at undgå et rush til dommen, indtil der var faktisk bevis for et kemisk våbenangreb, er altid blevet afvist som "konspirationsteoretikere". Men hvem foreslår virkelig den mere fantasifulde sammensværgelse her: Dem, der ønsker bevis, eller dem, der skaber en udførlig serie af revisioner for at bevare troværdigheden af ​​deres oprindelige historie?

  Hvis der er en ting sikkert i alt dette, er det, at videoen produceret som støbejerns bevis for et kemisk våbenangreb har vist sig at være noget af den slags.

  Ingen betaler mig at skrive disse blogindlæg. Hvis du værdsætter det, eller nogen af ​​de andre, kan du overveje at slå donateknappen til højre.

  mediekritik , Syrien

 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Når samfundsøkonomien er blevet til militærøkonomi,

  istedet for samfundsøkonomiens sikkerhedsnet æder militærøkonomien samfundsøkonomien op, så uden den er der ikke mere en økonomi:
  Sven Brinkmann?
  Der findes 8. klasses elever m. større sans for samfundskritik.

  Patrick Cockburn:
  “fabricated news and one-sided reporting on Syria to a degree probably not seen since the First World War."

  Rune Lykkeberg?
  Største neoliberale/konservative klaphat indbildt progressiv i DK.


  You think you think?
  Chances are that you accept Saudi Arabia as an ally while praising the lie about Syria killing people daily.

  Amerikansk embedmand til russisk embedsmand:

  " Vi stiller missiler op ved Jeres grænser, men tag Jer ikke af det!
  Det er blot den måde vi beskæftiger mennesker på i vores land!
  Vi ved ikke hvad vi ellers kan besklæftige mennesker med!
  Det er ikke rettet mod Jer.
  Rusland er simpelthen gavnlig militærøkonomi for vores "samfunds"økonomi"

  Nu Anmeld

 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Sandsynlig vestlig ansvarlighed for skripalforgiftning:

  D-varsel er en offentlig meddelelse udstedt til nyhedsredaktører, der kræver, at de ikke offentliggør visse oplysninger af hensyn til national sikkerhed.
  Nu forstår jeg , at den person, der var beskyttet, var Pablo Miller, kollega i både MI6 og Orbis Intelligence fra Christopher Steele, forfatter til fremstillingen af Trump / Russia golden shower dossier. At regeringens allerførste handling om forgiftningen var at forbyde alle medier omtale af Pablo Miller gør det meget sandsynligt, at hele denne hændelse er relateret til Trump-dossieret, og at Skripal havde arbejdet på det, som jeg straks mistanke om. Den mest sandsynlige årsag er, at Skripal - som du bør huske, havde handlet navnene på russiske agenter til Storbritannien for kontanter - havde arbejdet på dossieret med Miller, men truede med at afsløre sine løgne for kontanter.

  ORIGINAL POST: Denne kommentar fra Clive Ponting, britiske whistleblowers doyen, optrådte på min hjemmeside, og han har nu givet mig tilladelse til at offentliggøre det under hans fulde navn:

  Jeg har læst blogsne i nogen tid, men dette er mit første indlæg. Som Craig var jeg en højtstående embedsmand, men i forsvarsministeriet ikke fco. Jeg havde masser af kontakter med alle tre efterretningstjenester. Det forekommer mig, at årsagen til, at ingen af ​​MSM foretager nogen undersøgelse / rapportering af Salisbury-affæren, bortset fra officielle uddelinger, er, at regeringen har slået en D-meddelelse over hele hændelsen, og det er ikke muligt at rapportere, at en varsel er udstedt.
  Her er en anden teori om, hvad der skete. Russerne forkyndte Skripal og tillod ham at forlade (spionagenturer har en forståelse for, at agenter altid vil blive byttet efter et interval - det er den eneste beskyttelse, de har og hjælper rekruttering). I Det Forenede Kongerige ville Skripal have været grundigt debriefet af MI6 og MI5 (hans ex-handler bor nær Salisbury). Hvis de på et tidspunkt opdagede, at Skripal gav dem falske oplysninger, blev han måske bedt om at gøre det af FSB som en betingelse for hans frigivelse, livet kan have været truet / tabt. Hvis han også var involveret i 'golden showers'-dossieret, ville elementer i USA have en grund til at handle også. Hele hændelsen var et indvendigt arbejde for ikke at dræbe ham, altså brugen af ​​BZ, men at give ham en advarsel og en straf.

  Tillæg

  Jeg mente at tilføje, at politimanden, der "bare er sket" at være omkring, var næsten helt sikkert den særlige gren "minder", der holdt Yulia under overvågning. Medierne må ikke nævne eksistensen af ​​en D-meddelelse.

  De af os, der har været i dyrets mave og har arbejdet tæt sammen med efterretningstjenestene, ved virkelig hvad de og den britiske regering er i stand til. De er ikke "hvide riddere".

  Jeg vil tilføje det har været meget almindeligt fra dag ét, at der er en D-meddelelse på Pablo Miller.

 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  Velkommen til virkeligheden!

  Jette Anne-Marie Hansen
  1 t. ·
  Velkommen til virkeligheden!

  Vi lever i en tid med propaganda, censur og undertrykkelse af ytringsfriheden. Men folk opdager det ikke. Faktisk synes de, at det er så glimrende, at der kommer nogen og dæmmer op for alle disse "fake news" på nettet - uden at det går op for dem, at de er ofre for en manipulation. For de virkelige producenter af fake news, er nemlig de, der hævder at bekæmpe dem, samt de mainstreammedier, der hilser sådanne initiativer inderligt velkommen.
  Fake news - det er New York Times, CNN, Washington Post, Politiken, Information, Berlingske, Deadline og tv-avisen! Kort sagt Vestens mainstreammedier. Sandheden, den sandhed, der får magthaverne til at blegne af rædsel og sikre kandidater til at tabe præsidentvalg, må man finde på Facebook og det vilde internet. DERFOR arbejdes der for tiden på højtryk for at censurere internettet og de sociale medier. Fordi de sociale medier og internettet er ved at afsløre mainstreammediernes propaganda.

  Nu er det nok ved at være omkring fire år siden, jeg begyndte selv at researche nyhederne om de store geopolitiske konflikter på nettet og finde alternative kilder til informationer. Det har været en rent ud sagt rystende erkendelsesrejse.
  Jeg fulgte intenst med i det amerikanske præsidentvalg: valgsvindlen imod Bernie Sanders, korruptionen i det Demokratiske Parti, den lodrette løgn om Putin som bagmanden for de leakede e-mails til Wikileaks og mordet på den unge Seth Rich, der ifølge Julian Assange og Craig Murray i virkeligheden var kilden. Jeg fulgte med i krigen i Syrien: Løgnene om Assads brug af kemiske våben imod sin egen befolkning. Terroristhæren, der var trænet, betalt og bevæbnet af USA og sendt ind over grænsen for at erobre landet, terrorisere dets befolkning og vælte Assad; afsløringen af de vestligt finansierede Hvide Hjelme, der reelt tilhørte terroristhæren, som fakede deres redningsaktioner og dræbte de børn, hvis liv de påstod at redde - og som Danmark bl.a. med Enhedslistens stemmer bevilligede flere millioner i støtte. De russiske og syriske soldaters befrielse af Aleppo, og befolkningen, der dansede i gaderne; Amnesty Internationals falske rapporter om "massehængninger i Assads fængsler".
  Jeg fulgte med i Grækenlands gældskrise og hvordan trojkaen banede vejen for privatkapitalens udplyndring og landet selv, der har fået status af slavenation uden udsigt til nogensinde at rejse sig igen.
  Jeg researchede den virkelige historie bag Ruslands påståede "annektering" af Krim og fandt en af USAs sædvanlige proxyhære, som instigerede kuppet imod den siddende regering i Ukraine og fik nynazisterne til magten, hvis opgave det var at slagte den russisktalende befolkning og overgive flådebasen til NATO og amerikanerne.
  Jeg lyttede til analyser af udviklingen fra eksperter og intellektuelle som Chris Hedges, Ray McGovern, Michael Hudson, Richard Wolff, Stephen F. Cohen, Eva Bartlett, Vanessa Beeley.

  Lige så tilfredsstillende som det har været, at danne et konsistent virkelighedsbillede og en dækkende forståelse af såvel enkeltbegivenheder som udviklingen mere overordnet på en baggrund af sande informationer og retvisende analyser, lige så forfærdende og dybt rystende har det været samtidig at blive bekendt med løgnagtigheden og propagandaen i de hjemlige medier, mainstreammedierne. Politiken, Information, tv-avisen, Deadline, Clements Debatten, Jersild - ALLE. I dag er jeg stort set holdt op med at læse aviser eller se nyheder på fjernsynet, fordi jeg ikke kan holde ud at høre på løgnene og propagandaen - eller på den deciderede mørklægning af begivenheder, som slet og ret ikke bliver dækket og derfor ikke kommer til offentligheden kendskab. Når det alligevel sker at jeg åbner en avis eller tænder for debatten eller Deadline, er det udelukkende for at bekendtgøre mig med løgnene, propagandaen og udeladelserne pt..

  Propaganda... det er sådan noget som ekstremt dårligt uddannede mennesker, der lever i primitive diktaturstater og uudviklede tredieverdenslande bliver budt. Sådan er vi vant til at tænke i Danmark. Og så fniser vi lidt, fordi man godt nok også skal være naiv for at hoppe på disse latterligt gennemskuelige løgnehistorier.

  Well. Danskere tror med glæde på at "Putin" har hacket det amerkanske præsidentvalg på trods af at ingen beviser til dato er blevet præsenteret. De sluger at en russisk troldefarm har oversvømmet facebook med anti-Hillary pro-Bernie reklamer selv om det drejede sig om en håndfuld ekstremt grimt tegnede annoncer til den digre sum af nogle tusinde kroner fra et falleret firma, der producerede underlødig mad til de russiske folkeskoler. Danskere hopper på at Assad giftgasser sin egen befolkning, der er på hans side og imens han er ved at vinde krigen. De tror også på at "Putin" forgifter en tidligere russisk dobbeltagent og dennes datter bosiddende i England. De godtager uden videre anklagen imod Trump for at have ført sin valgkamp i samarbejde med russerne, uanset hvor latterlig denne tanke er og på trods af at der ikke findes skyggen af et bevis. Politikerne udtaler sig i medierne som om alle disse ting var fastslåede kendsgerninger og det gør journalisterne også.

  Det har været rystende for mig at blive bekendt med graden og omfanget af løgnene, propagandaen og fortielserne. Jeg har selv oplevet først at blive inviteret i Deadline for at tale om udfaldet af det amerikanske præsidentvalg og mediernes rolle - hvorpå invitationen blev trukket tilbage igen, fordi jeg ville fremføre de historier, som mainstreammedierne havde fortrængt eller direkte løjet om.

  Diskrepansen imellem den realitet, man bliver bekendt med ved at lave sin egen research på nettet og så mainstreammediernes fremstilling, er så stor, at det belaster forholdet til venner og familie. "Du forlanger faktisk at jeg skal tro mere på dig end på FN", som min bedste veninde sagde engang vi diskuterede krigen i Syrien. Som de fleste andre kan hun heller ikke få sig selv til at tro, at hæderkronede institutioner som FN og Amnesty International for længst er korrumperede indefra og tjener den økonomiske elite.

  Imens medierne lyver for befolkningen og holder den hen i uvidenhed, foregår et dødsensfarligt spil på verdensscenen. Tredive års neoliberal indenrigspolitik har skabt enorme sociale problemer i det amerikanske samfund. Halvdelen eller mere af alle amerikanere lever på eller under fattigdomsgrænsen, en fjerdele af de amerikanske børn går sultne i seng. Nationen er reelt under omstilling til et tredieverdensland. Den industrielle base er afmonteret og sendt til (især) Kina sammen med de velbetalte jobs. Folk må have to eller tre jobs for blot at overleve med nød og næppe. Antallet af hjemløse er eksploderet, den amerikanske arbejderklasse er reduceret til en slavelignende eksistens, habeas corpus blev ophævet under Obama og det blev gjort lovligt at sætte militæret ind imod befolkningen, politiet er blevet militariseret, det privatiserede fængselsvæsen tilbyder de indsatte (primært sorte mænd) som slavearbejdskraft til de store virsomheder. USA er reelt blevet til en politistat. Det økonomiske system er siden 2008 blevet holdt kunstigt oppe med quantitative easing, men er i realiteten i dyb krise og ude af stand til at levere stabilitet eller bare brødføde store dele af befolkningen. Petrodollaren er på vej til at blive afskaffet til fordel for Kinas guldindløselige Yuan, hvilket er et kæmpe slag for den amerikanske økonomi. I denne desperate situation for det vestlige økonomiske system, som er på vej ned, bygger de økonomiske magthavere op til en uhyggelig konfrontation - NATO har anbragt missilsystemer tæt op ad Ruslands grænse. USA gør sin udstationering af tropper i området med Syriens bedste landbrugsjord og oliekilder permanent - en regulær besættelse af Syrien med andre ord. Man har opsagt atomaftalen med Iran, som angribes med aggressive sanktioner og presses med ultimative krav.

  Imens mainstreammedierne har forvandlet sig til propagandaredskaber for magten og trofast fastholder befolkningen i uvidenhed, har internettet og de sociale medier imidlertid vist sig at blive en farlig modspiller for den magtudøvelse, som ikke tåler dagens lys.

  Det faktum at medierne og magthaverne mistede kontrollen med udfaldet af det amerikanske præsidentvalg, sendte chokbølger igennem eliten. Allerede dagen efter det famøse valgresultat blev der talt om "fake news" og at der måtte "gøres noget". Sandheden var imidlertid, at netop internettet og de sociale medier havde bragt de sande nyheder, som mainstreammedierne havde gjort deres bedste for at tildække med netop... fake news.
  Google og Facebook arbejder intenst på at udvikle algoritmer og andre former for styringsredskaber, der skal gøre det muligt at censurere eller skjule platforme, der offentliggør "forbudt" viden. Regulær censur og afskaffelse af ytringsfriheden er på trapperne. Flere og flere kontroversielle uafhængige journalister og nyhedsplatforme beretter om at trafikken med ét forsvinder fra deres sider, de kommer ikke frem ved Google-søgninger, mange oplever at blive tildelt karantæner af kortere eller længere varighed uden forklaring og uden varsel.
  For nylig er sociologen Lars Jørgensen, som igennem tre år har publiceret materiale på sin Facebookside, der afslører de virkelige begivenheder, som mainstreammedierne holder skjult, blevet ghostbanned. D.v.s. Facebook har slet og ret gjort det umuligt for ham at poste på sin Facebookside.

  I et kapløb med tiden har Lars Jørgensen udarbejdet en samlet analyse på baggrund af sin intense forskning. Det er den tekst, jeg linker til i dette opslag! Her står den forbudte viden, som søges skjult og bortcensureret. Det er sandheden om udviklingen siden Anden Verdenskrig og vores samtidshistorie, som medierne og magthaverne har holdt skjult.
  Det er en banebrydende analyse, der samler de mange historier til et helt billede. Læs den. Del den.
  Velkommen til virkeligheden!

Ugens Europa-podcast: Bliver Johnsons første EU-topmøde også hans sidste?

Ugens Europa-podcast: Bliver Johnsons første EU-topmøde også hans sidste?

PARLAMENTET: Hvorfor har EU’s ledere givet den britiske premierminister en ny Brexit-aftale, og har aftalen en snebolds chance i helvede for at blive godkendt i Underhuset? Podcasten rapporterer direkte fra topmødet i Bruxelles, hvor dramaet om Storbritanniens exit igen nåede nye højder.