Cecilia Bonefeld-Dahl: Det halter med ligestilling i techbranchen

KOMMENTAR: Teknologi definerer i høj grad samfundsudviklingen. Derfor har teknologisektoren et helt specielt ansvar for at sikre diversitet, når kunstig intelligens og centrale applikationer udvikles, skriver Cecilia Bonefeld-Dahl.

Ligestilling mellem mænd og kvinder er fortsat et problem i Europas erhvervsliv.

Data fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Kønnene viser, at kun otte procent af Europas største børsnoterede selskaber ledes af kvinder, og kun en tredjedel på lederniveau – mellemlederne – er kvinder.

Kort sagt: Kvinder er en minoritetsgruppe blandt ledere.

Login