Dansk Erhverv: EU-Japan-aftalen bliver en "game changer" for dansk økonomi

DEBAT: Frihandlesaftalen mellem EU og Japan vil ændre dansk økonomi med markant mereksport og flere tusinde nye arbejdspladser, mener Dansk Erhverv. Derfor kan det også undre, at der har været så lidt presseomtale af aftalen. 

Af Michael Bremerskov Jensen
Chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv

Efter fire år og 18 forhandlingsrunder lykkedes det 8. december EU og Japan at afslutte forhandlingerne om verdens største frihandelsaftale med succes.

Det var en endog meget stor bedrift, som ikke desto mindre gik næsten ubemærket hen i danske medier, der havde travlt med finanslovsdrama og Brexit den dag. I en tid, hvor frihandel i den grad er kommet til debat, og hvor der har været heftige demonstrationer rundt om i Europa mod EU’s bestræbelser på at opnå lignende aftaler med Canada (CETA) og med USA (TTIP), er det underligt, at denne omfattende aftale med Japan har fået så lidt presseomtale.

Aftalen med Japan, der er verdens tredjestørste økonomi, er en utrolig positiv nyhed for dansk erhvervsliv, og den kan ikke træde i kraft hurtigt nok. EU og Japan står for knap 30 procent af den globale økonomi, og ifølge det nyeste studie af aftalens økonomiske effekter fra det tyske Ifo-Institut ligger der et kæmpe potentiale i aftalen med hensyn til mereksport, nye eksportarbejdspladser og billigere importvarer fra Japan. Det gælder både for EU som helhed og for Danmark i særdeleshed.

Eksportstigning på 146 procent
I det mest sandsynlige scenarium, hvor Ifo-Instituttet har anvendt et gennemsnit af de økonomiske effekter fra EU’s andre frihandelsaftaler til at beregne effekterne af Japan-aftalen, vil EU’s eksport til Japan over en 10-årig periode efter ikrafttrædelsen stige med hele 146 procent. I kroner og øre svarer det til en stigning på svimlende 741 milliarder kroner. Fra et niveau på godt 500 milliarder om året til over 1200 milliarder om året i 2028.

En så voldsom stigning i løbet af 10 år skyldes dels, at den nuværende samhandel mellem EU og Japan er overraskende lille henset til størrelsen af de to økonomier, og dels, at Japan i dag er en relativt lukket økonomi. Hvis man sammenligner, hvor stor en del af det japanske forbrug, der går til udenlandske varer og tjenester, ligger det under det niveau, som man finder i andre sammenlignelige OECD-lande.

Frihandelsaftalen vil fjerne en masse japanske særregler og tekniske handelshindringer, som historisk har hæmmet den europæiske eksport til landet. Effekten af aftalen ventes derfor at blive større end en lignende frihandelsaftale mellem EU og USA, fordi USA i forvejen er en langt mere åben økonomi end Japan.

Dansk mereksport
Hvad kan vi så forvente af frihandelsaftalen med Japan for Danmarks vedkommende? Her siger Ifo-studiet en dansk mereksport på 152 procent 10 år efter aftalens ikrafttrædelse. Baseret på vores 2016-eksport til Japan på 22,1 milliarder kroner for både varer og tjenester svarer det til en øget dansk eksportafsætning til den opadgående sols rige på hele 55,6 milliarder kroner.

Et ældre studie fra Copenhagen Economics har vurderet en dansk mereksport til Japan på 70 procent i kølvandet på aftalen. Skønnene svinger således meget, og tallene er behæftet med stor usikkerhed. Det kan ikke være anderledes, men tendensen i retning af en stærkt øget dansk eksport til Japan som følge af aftalen er klar.

Og hvis man går ned på sektorniveau og spørger til, hvilke danske brancher vil opleve de største effekter af aftalen, vil mit gæt være vores traditionelle styrkepositioner inden for søtransport, medicin og svinekød.

En større samhandel mellem EU og Japan vil indebære, at flere varer skal fragtes rundt af danske rederier, ligesom færre overlappende myndighedsregler og duplikerende kontrolsystemer alt andet lige vil gøre det nemmere at sælge danske medicinpræparater. Den danske landbrugseksport kommer til at nyde godt af den gradvise udfasning af Japans toldbeskyttelse over for europæiske varer, hvilket også vil være tilfældet for vores beklædningseksport. De danske modevirksomheder er stort set ikke tilstede i dag i Japan.

"Big in Japan"
Det sværeste at spå om er, hvor mange ekstra danske eksportarbejdspladser frihandelsaftalen vil bane vej for. Her eksisterer der blandt andet på grundlag af beregninger fra Nationalbanken en meget grov tommelfingerregel om, at mellem 700 og 1000 danske eksportarbejdspladser er knyttet op på hver 1 milliard kroner i dansk eksport afhængigt af, om man ser på den danske bruttoeksport til et givent land eller på, hvor meget af den reelle danskproducerede værdi i eksporten til et givent land der aftages af slutbrugerne på et eksportmarkedet.

Uanset usikkerheden omkring jobeffekterne kan man roligt gå ud fra, at en dansk mereksport til Japan i størrelsesordenen 10-20 milliarder kroner vil skabe flere tusinde danske arbejdspladser i de berørte eksportsektorer. Også i det lys kan det undre, at nyheden den 8. december, om at forhandlingerne om aftalen nu var afsluttet med succes, ikke fandt vej til TV-Avisen samme aften.

For Dansk Erhverv er det vigtigt, at danske virksomheder i den kommende tid får Japan mere ind på nethinden end nogensinde. Ikke mindst de mange små og mellemstore danske virksomheder, der hidtil er veget uden om, fordi det administrative bøvl, de mange godkendelsesprocedurer og den generelle lukkethed - også i forhold til offentlige indkøb i Japan - har virket skræmmende.

Det vil nok tage et år til halvanden, før aftalen er fuldt ratificeret af begge parter og kan træde i kraft. Det tager imidlertid også tid som virksomhed at forberede sig på et så avanceret og konkurrencepræget marked som det japanske.

Det ændrer dog ikke på, at danske virksomheder takket være aftalen kommer til at få betydeligt bedre muligheder for gøre det, som det tyske popband Alphaville sang om i 80’erne. Nemlig at blive ”big in Japan”.

Forrige artikel Greenpeace til Dansk Akvakultur: EU har ikke givet grønt lys til havbrugsplaner Greenpeace til Dansk Akvakultur: EU har ikke givet grønt lys til havbrugsplaner Næste artikel Her er årets mest læste indlæg i EU-debatten i 2017 Her er årets mest læste indlæg i EU-debatten i 2017