Dansk Metal om mindsteløn: EU-Kommissionens garanti kan være tomme ord

DEBAT: Europa-Kommisionen har lovet, at planerne om en fælles mindsteløn i Europa ikke vil skade den danske model. Men erfaringer viser, at den slags løfter kan være tomme ord, skriver Johan Moesgaard.

Af Johan Moesgaard
EU-chef i Dansk Metal

Midt i sommervarmen erklærede den nye formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, at der var brug for et system med en EU-minimumsløn ved lov for at løse Europas sociale udfordringer. Nu er det så blevet vinter, og snart fremlægger Europa-Kommissionen et konkret udspil.

Selvom idéen oprindelig blev præsenteret, mens der var hedebølge og historisk høje temperaturer i Bruxelles, risikerer udspillet desværre at rime mere på isvinter end på sommervarme. I hvert fald, hvis man bekymrer sig om den danske og nordiske arbejdsmarkedsmodel, der har skabt vækst, velstand og velfærd gennem generationer.

I Danmark har vi siden 1899 haft et godt system, hvor det er lønmodtagere og arbejdsgivere, der sammen forhandler løn og overenskomster. Vores model minder i store træk om andre nordiske lande og Østrig, hvor politikere også holder sig mest muligt fra at blande sig i arbejdsmarkedsforhold.

Mindsteløn er den forkerte medicin
Forslaget om at indføre et system med en EU-minimumsløn risikerer i værste fald at smadre det gode system, vi har opbygget her i landet. For det første ser vi over hele verden, at en minimumsløn ender med at blive en maksimumløn – altså et lønloft.

Den ender med at sænke lønnen for de mange i stedet for at hæve lønnen for de få. For det andet klarer lande uden lovbestemt minimumsløn (som Norden og Østrig) sig bedre og har færre problemer på arbejdsmarkedet end lande med en minimumsløn.

For det tredje risikerer en lovbestemt EU-minimumsløn at skade den høje organisationsgrad blandt lønmodtagere og arbejdsgivere. For det fjerde viser flere analyser, at en EU-minimumsløn måske slet ikke vil hæve lønnen i Syd- og Østeuropa – afhængigt af, hvordan systemet bliver skruet sammen.

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, er uddannet læge. Og i dette tilfælde kan det godt være, at lægen stiller den rigtige diagnose for Europa – for der er bestemt udfordringer på arbejdsmarkedet, særligt i Sydeuropa og Centraleuropa.

Men i Dansk Metal mener vi ikke, at ordineringen er korrekt. For mens en EU-minimumsløn ikke ser ud til at løse problemerne på andre dele af kontinentet for alvor, kan den risikere at få negative bivirkninger for de velfungerende arbejdsmarkedsmodeller her i Norden.

Vi er altså ude i det, man på lægesprog kan kalde fejlmedicinering. Vi ved derimod godt, hvilken medicin der virker på den lange bane. Et godt fleksibelt arbejdsmarked, høj organiseringsgrad og stærke parter på begge sider af forhandlingsbordet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Det er ikke nogen nem løsning. Det er et langt sejt træk, men det er den rigtige vej at gå.

EU’s tomme løfter
”Men Europa-Kommissionen har jo lovet at respektere nationale arbejdsmarkedsmodeller,” kunne man så indvende. Her kan vi desværre se historisk (på for eksempel Arbejdstidsdirektivet), at selvom respekten for nationale arbejdsmarkedsmodeller blev skrevet direkte ind i direktivet, blev Danmark efterfølgende nødt til at rette ind og lave lovgivning.

Intet EU-direktiv er nogensinde kun implementeret gennem overenskomster uden lovgivning. Ikke én jurist i ét EU-land har fundet én formulering, der kan favne alle Europa-Kommissionens hensyn på EU-mindsteløn. Derfor er der desværre grund til at være bekymret.

I Dansk Metal kan vi se store fordele ved EU-samarbejdet. Spørger vi vores tillidsrepræsentanter, mener kun én ud af 50, at EU’s indre marked er negativt for deres arbejdsplads. Det er fuldt forståeligt, for deres arbejdsplads afhænger af, at vi kan eksportere varer uden bøvl til andre lande.

Men ender vi med at få udfordret den danske model gennem EU-lovgivning, gambler man altså desværre med opbakningen fra lønmodtagerne i Produktionsdanmark. I Dansk Metal opfordrer vi alle danske beslutningstagere til at kæmpe imod mindstelønsforslaget med næb og kløer.

Forrige artikel 3F: EU skal holde fingrene fra danske lønforhold 3F: EU skal holde fingrene fra danske lønforhold Næste artikel Speditører: Modstand mod EU-mindsteløn hviler på tyndt grundlag Speditører: Modstand mod EU-mindsteløn hviler på tyndt grundlag
Nu skal Merkels afløser findes – igen

Nu skal Merkels afløser findes – igen

FORMANDSKAMP: Tre mænd kæmper om pladsen som arvtager for Angela Merkel, når der i weekenden er landsmøde i CDU. Yderligere to kommer i spil, når snakken falder på, hvem der skal være kanslerkandidat.