Dansk Metal: Kari har falske forestillinger om frihandel

REPLIK: Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU fremfører endnu engang ukorrekte påstande i et forsøg på at bekæmpe frihandelsaftalen mellem EU og USA, skriver Jens Boe Andersen og Mette Marie Hansen, henholdsvis EU-chef og konsulent i Dansk Metal.

Af Jens Boe Andersen og Mette Marie Hansen
Henholdsvis EU-chef og konsulent i Dansk Metal

En løgn bliver ikke til sandhed, blot fordi den gentages mange gange.

Man kunne ellers tro, at det var drivkraften bag Rina Ronja Kari, når hun i sit indlæg her på Altinget igen fremfører ukorrekte påstande i sit desperate forsøg på bekæmpe frihandelsaftalen TTIP mellem EU og USA.

Ikke et ræs mod bunden
TTIP-aftalen vil ikke blive et ræs mod bunden, som Kari påstår, men er tværtimod en kæmpe mulighed for at sætte høje globale standarder på en række afgørende områder som miljøbeskyttelse, forbrugersikkerhed og arbejdstagerrettigheder.

Kari forsøger at dæmonisere aftalens såkaldte investorbeskyttelse (ISDS), der ifølge hende vil betyde, at multinationale selskaber vil undertrykke demokratiske staters ret til at regulere og lovgive. Dette er en påstand uden forbindelse til virkeligheden.

EU-landene har givet Kommissionen et mandat til at føre forhandlingerne med USA. Og her fremgår det klart, at en ISDS ikke må forhindre nationalstaternes mulighed for at regulere. Men på trods af, at det står sort på hvidt, så forhindrer det ikke Kari i at konkludere det stik modsatte.

Lige nu er Kommissionen i fuld gang med at revidere ISDS-bestemmelserne på baggrund af den folkelige høring sidste år. Det forventes, at teksten vedrørende staters ret til regulering præciseres, at processen demokratiseres blandt andet ved at overveje en appelinstans. Endelig skal spørgsmålet om relationerne til nationale retssystemer præciseres.

Spænder ben for progressiv aftale
TTIP-forhandlingerne er en unik chance for os. Sammen med amerikanerne kan vi få skabt et nyt og moderne system for beskyttelse af investeringer over grænserne. Investeringer, som vil gavne vækst og arbejdspladser på begge sider af Atlanten.

I vore øjne er frihandel godt. Det skaber vækst, arbejdspladser og fred, når lande handler frit med hinanden. Kari og den øvrige venstrefløj bryder sig ikke om frihandel og opfinder derfor falske argumenter og fremdriver konspirationer, der ikke har rod i virkeligheden, i et forsøg på at spænde ben for en progressiv aftale.

Vores opfordring til Kari og øvrige TTIP-kritikere er klar: Brug nu energien på konstruktive bidrag frem for bevidst at fremsætte falske forestillinger om frihandel og kapitalismens uhyrligheder. Kom med jeres forslag til, hvordan vi løser de knaster, der er, og sikrer den bedste aftale med beskyttelse af både forbrugere, arbejdstagere, miljø, stater og virksomheder.

Lad os nu tage en debat baseret på seriøse bidrag frem for fjendebilleder. Det er i alles interesse.

Forrige artikel Borgerinitiativ: Afliv myten om dyreforsøg Borgerinitiativ: Afliv myten om dyreforsøg Næste artikel Auken: Historisk aftale mod plastikposer falder på plads Auken: Historisk aftale mod plastikposer falder på plads