Danske Rederier: Brexit bør trække Danmark tættere på EU

DEBAT: Uden EU er Danmark en gøende loppe på den globale scene. Brexit og internationale handelskrige skal derfor få Danmark til at engagere sig mere i EU, mener administrerende direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen.

Af Anne H. Steffensen
Administrerende direktør i Danske Rederier

Uanset hvilken løsning Storbritanniens relation til EU lander på, står både Storbritannien og EU til at miste indflydelse.

Det rammer Europa på et ærgerligt tidspunkt, hvor USA, Kina og Rusland er ved at nedbryde den verdensorden, der siden anden verdenskrig har skabt fred og velstand for os alle.

Det dæmper nemlig lyset på den internationale scene i Europa, hvor briterne vil efterlade et politisk vakuum, der på flere områder vil kunne aflæses globalt, men også konkret kunne tælles i stemmer internt, når det gælder magtfordelingen i Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

En britisk afsked kan derfor ikke undgå at sætte præg på Danmarks politiske hverdag.

Brexit tvinger Danmark til at stå fast på værdier
Det vil være nødvendigt at finde andre veje og samarbejdspartnere på den europæiske scene. Det gælder, når der skal støttes op om danske synspunkter – både inden for fællesskabet såvel som ude i verden, hvor danske mærkesager bedst kan sættes på den globale dagsorden, når Europa bakker op.

Med et EU uden Storbritannien skal vi i højere grad selv levere indsatsen, for at hjørnestenene i Danmarks velstand som for eksempel åben international handel og lige samt fri markedsadgang forbliver EU-mærkesager.

Danmark er heldigvis ikke venneløs, selvom nogle frygter, at stemmevægt, debat og magtbalance ikke fremover vil være i danskernes favør. Danmark står heller ikke uden muligheder på den europæiske og globale scene.

Tættere bånd til EU er løsningen
Tværtimod har Danmark masser af potentiale for at holde Europas fokus stift rettet mod at løfte barren internt i EU ved at arbejde for, at det indre marked til stadighed udbygges. Vi har brug for et digitalt indre transportmarked, som kan sikre velfungerende handel internt i EU.

Og vi har brug for, at EU udbygges med et indre marked for energi, så vi hænger bedre sammen og eksempelvis kan dele den strøm, vi får produceret fra stadig flere vindmølleparker blandt andet i Nordsøen.

Vi har også fra dansk side mulighed for at gøre EU mere effektiv på de globale dagsordner, der har særlig betydning for Danmark, og som først og fremmest handler om at styrke EU’s politiske profil på udenrigshandel, økonomisk diplomati og sikkerhed.

Flere ressourcer til EU's udenrigspolitiske muskler
Det gælder såvel aftaler med lande uden for Europa som en stærk politisk og organisatorisk infrastruktur i EU-institutionerne.

Med et fremtidigt fravær af Storbritanniens omfattende internationale politiske netværk vil det være godt at begynde opgaven ved at rette fokus på den nuværende budgetfordeling, hvor der er brug for at allokere flere ressourcer til at styrke EU's udenrigspolitiske muskler.

Muskler, der er en grundlæggende forudsætning for udsyn og indgåelse af flere handelsaftaler.

Den danske flirt med Frankrig skal fortsætte
Det betyder også, at vi herhjemme må øge rækkevidden for vores egen effektive udenrigstjeneste.

For ude i verden findes der, trods et indadskuende USA, et Kina med stadig større selvværd og et uforudsigeligt Rusland også adskillige ligesindede nationer som New Zealand, Australien, Canada, Japan og Mexico, der deler ønsket om handelsaftaler og øget international handel.

Nationer, som Europa bør nærme sig med hastige skridt, og hvor der for Canada og Mexico heldigvis allerede er ambitiøse frihandelsaftaler på plads.

Også på den europæiske scene findes der ligesindede medlemslande som Holland, Sverige og Finland, som vi skal fastholde en stærk alliance med – og et Tyskland, der i lyset af Brexit må finde ud af sin tilbageholdende position for at spille en mere fremtrædende rolle i EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Og så skal vi lægge os i selen for at etablere endnu tættere bånd med Frankrig, som med Macron har sat en ny reformkurs og en vision for et EU med endnu stærkere gennemslagskraft i verden. Det arbejde er godt i gang og blev cementeret ved Macrons besøg i Danmark for kort tid siden.  

Det er en bunden opgave at finde partnere, som kan udgøre hjørnestenene i et politisk sammenhold, så EU ikke falder over egne problemer og glemmer at styre Europa mod en stærkere rolle internationalt.

EU nedbryder handelsbarrierer
Det ændrer ikke ved, at der også skal arbejdes hårdt på at bygge bro mellem EU og et Storbritannien uden for EU – eller uden for EU's kerne – alt efter hvilket Brexit, vi ender op med.

For vi deler synet på en øget international handel og en stærk global tilstedeværelse, hvor nationer finder sammen om at få løst konkrete handelsmæssige udfordringer som eksempelvis protektionistiske barrierer.

Det er heldigvis noget, EU allerede har gode erfaringer med. Kommissionen har indtil videre fjernet 88 handelsbarrierer over for tredjelande, hvilket har øget eksporten med 4,8 milliarder euro i perioden 2014-2016. Alene i 2017 har Kommissionen fjernet 45 barrierer, hvilket er rekord.

Sådanne bestræbelser er en vigtig dagsorden at opretholde og et effektivt modtræk til den stigende protektionisme blandt EU’s amerikanske, kinesiske og russiske handelspartnere, hvor der sidste år globalt blev registreret indførelsen af 88 nye handelsbarrierer.

EU kan og vil spille en stærk rolle som stærk økonomisk magt mellem Kina og USA, hvis vi arbejder sammen om det. EU’s potentiale er stort på den globale scene. Vi kan gå forrest og være med til, at EU i de kommende år hæver barren og indtager verden.

Forrige artikel 3F: Fortsat håb om nye EU-regler for fair transport 3F: Fortsat håb om nye EU-regler for fair transport Næste artikel Socialdemokratiet: DF er villig brik i Storbritanniens Brexit-gamble Socialdemokratiet: DF er villig brik i Storbritanniens Brexit-gamble