Danske Rederier: EU skal gøre handelsflåden 100 procent grøn

DEBAT: Det er en oplagt mission for Europa at få grøn skibsfart. Men teknologien mangler, så en kraftig investering i ny forskning er nødvendig, skriver Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier.

Af Maria Skipper Schwenn
Direktør i Danske Rederier

Spillet om EU’s næste forskningsbudget er i fuld gang, og kikkerten er indstillet efter potentielle ”måneprojekter”, der kan løfte europæisk forskning til helt nye højder.

EU-Kommissionen har nemlig lagt op til, at det næste budget skal basere sig på en række samfundsmæssige missioner. Med andre ord skal der udpeges en række særdeles ambitiøse, men også konkrete mål, som skal være styrende for, hvordan EU bruger sine forskningsmidler.

Forbilledet er præsident Kennedys mål om at sætte en mand på månen. Det lykkedes som bekendt, hvilket ikke mindst skyldtes et hav af innovative tiltag og forskningsmæssige højdespring, som blev sat i gang af Kennedys politiske ambition.

En oplagt mission for EU er den grønne omstilling af skibsfarten, som i dag transporterer 80 procent af verdenshandlen. Så fremtidens skibe kan sejle helt uden fossile brændstoffer.

I dag står verdenshandelsflåden for godt 2,2 procent af de samlede globale CO2-emissioner. Det svarer til et land på Tysklands størrelse, og med voksende verdenshandel vil emissionerne stige, hvis ikke der handles politisk.

Halveret CO2-udledning i 2050
Derfor er det afgørende for klimaet, at FN’s søfartsorganisation, IMO, netop har vedtaget en ambitiøs og global klimaaftale for skibsfarten.

Aftalen indebærer, at skibsfarten i 2050 skal have halveret sin CO2-udledning i forhold til 2008 og dernæst gå helt i nul i anden halvdel af dette århundrede. Det er en milepæl, og aftalen med forpligtende reduktionsmål er et enormt vigtigt første skridt.

Den er det politiske rygstød, der kan sætte gang i markedet for klimavenlig skibsfart, og her vil der i de kommende årtier være et enormt behov for investeringer i ny forskning.

Et studie fra University College of London, som er bestilt af Danske Rederier, har vist, at det ikke er muligt at komme i mål med ambitionen om fossilfri skibsfart med den tilgængelige teknologi.

Kendte operationelle effektiviseringer som skibsdesign, optimering af fart og rute, lasteforhold og så videre er noget af løsningen, men det er ikke nok. For at gøre skibene helt CO2-neutrale, skal vi udvikle alternative brændstoffer, og det kræver en kæmpe forskningsmæssig indsats og en omlægning af industrien.

Et værdigt mål
Skibsfarten står således overfor en ny revolution, der bliver næste skridt i udviklingen af skibsfarten.

Det er en oplagt mission for Europa at blive førende på dette felt, ligesom vi er det inden for andre typer af grøn teknologi. En væsentlig del af omkostningerne til ny innovativ teknologi skal løftes af erhvervslivet, men med en forskningsmæssig indsats i EU og gennem offentlige-private partnerskaber kan vi komme længere og hurtigere få gang i de gryende teknologier, som vil drive fremtidens grønne skibsfart.

Det er et værdigt mål for de europæiske lande, der i dag kontrollerer 40 procent af verdenshandelsflåden. En grøn omstilling til en 100 procent CO2-fri skibsfart vil kræve en forskningsmæssig indsats, der giver mindelser om Kennedys ambition om at sende en mand til månen.

Forrige artikel Care Danmark: Nej, dansk mælk er ikke kun skidt for Afrikas udvikling Care Danmark: Nej, dansk mælk er ikke kun skidt for Afrikas udvikling Næste artikel Barnekow: København-erklæring har ikke fremmet Danmarks ry og rygte Barnekow: København-erklæring har ikke fremmet Danmarks ry og rygte