Debat: Hold nu klimatolden simpel, EU

DEBAT: Klimatold ser ud til at være et nyt redskab, der kommer i brug på europæisk niveau. Men politikerne skal passe på flere faldgruber i den forbindelse, skriver kandidat til Europa-Parlamentet for Alternativet Jan Kristoffersen.

Af Jan Kristoffersen
Kandidat til Europa-Parlamentet, Alternativet
Medlem af Skatterådet

Ferien er forbi, og nu skal vores nye europæiske parlament og kommissionsformand, Ursula von der Leyen, snart vise, at valget i maj måned gjorde en forskel.

Et af de punkter, som jeg og mange andre er glade for, er, at von der Leyen har sat en såkaldt klimatold på den handelspolitiske dagsorden. Altså en told på CO2 for varer, der kommer ind på vores fælles indre marked, så det koster at udlede CO2 og kan betale sig at lade være. 

Det er et værktøj, som ikke er blevet taget op af værktøjskassen før nu, selv om mange græsrodsinitiativer allerede har peget på det. Der er blandt andet lavet et EU-borgerforslag, der handler om klimatold.

Nu er det sat på dagsordenen af kommissionsformanden, så jeg forventer at se en klimatold inden for en overskuelig årrække.

Må ikke blive protektionisme
Nu står det helt svære arbejde og dansen med djævlen og detaljerne lige for døren, så her er lidt overordnede betragtninger om en klimatold, som den danske regering må gøre sig for at undgå de værste faldgruber. 

Det er for det første vigtigt, at klimatolden ikke bruges som grøn camouflage for en traditionel protektionistisk dagsorden. Klimatolden er en værnsregel, ikke et mål i sig selv.

Derfor skal baggrunden og formålet med klimatolden huskes. Det skal altså koste mere at udlede CO2 i EU, så vi får nedsat udledningen, og så det samtidig vil blive dyrere at producere i EU med en høj udledning af CO2

En klimatold vil gøre vilkårene ens for producenter i EU og uden for EU, og klimatolden er altså udelukkende en værnsregel, der skal sikre EU-producenter mod ulige klimakonkurrence på vores fælles marked.

Ofte får værnsregler deres eget liv, og en klimatold vil nemt kunne vrides til at passe ind i traditionel protektionistisk tænkning. Det må ikke ske.

Ingen refusion for afgifter
Det er for det andet vigtigt at overveje, om der overhovedet skal gives refusioner til eksporterende sektorer. Der vil uden tvivl være eksporterende EU-virksomheder, der vil arbejde hårdt i kulisserne for at få indført refusion af CO2-afgifter for varer, der eksporteres ud af EU.

Det helt reelle argument vil være, at der uden refusion mistes markedsandele til producenter uden for EU med risiko for, at den produktion, der mistes, vil blive erstattet af produktion, der udleder mere CO2

Det er min vurdering, at klimatolden vil miste effektivitet og enkelhed, hvis der skal gives refusion. Det vil betyde bureaukratiske lister, kontrol og refusionssystemer og åbne store muligheder for svindel med refusion.

Det vil også betyde, at det vil give en økonomisk gevinst, hvis der skrues op for CO2-belastningen på varer, der eksporteres ud af EU. Så her skal fordele og ulemper virkelig vejes op mod hinanden i den danske regering.

Start med det simple
Det er for det tredje vigtigt at starte med det simple. Helt oplagte er fossile brændstoffer som olie, gas og kul, og derefter meget CO2-belastende produkter som cement, stål og aluminium.

En klimatold på de produkter vil være nem at administrere og beregne CO2-told på, mens en told på alle produkter med beregninger af CO2-belastning på hver enkelt komponent ud i alle led vil kræve et langt større arbejde og kontrolapparat.

Så for at summere meget kort op: Husk formålet med tolden, og gør det så simpelt, som det overhovedet er muligt. Jeg venter spændt på arbejdet i Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen og det danske Folketing, der bliver resultatet af vores valg i maj og juni 2019.
 
 

Forrige artikel Cepos: Radikale lægger op til at underløbe EU's klimaindsats Cepos: Radikale lægger op til at underløbe EU's klimaindsats Næste artikel Nye Borgerlige: En militær og civil oprustning i Arktis er uomgængelig Nye Borgerlige: En militær og civil oprustning i Arktis er uomgængelig