DF: EU svigter de transporterede dyr

DEBAT: Reglerne for langtidstransporter af dyr på tværs af EU’s grænser brydes igen og igen. Dyrene lider frygtelig skade, mens EU-Kommissionen blot ser til, når medlemslandene lader transportfirmaerne bryde loven, skriver Jørn Dohrmann (DF).

Af Jørn Dohrmann (DF) 
Medlem af Europa-Parlamentet

Siden reglerne for langtidsdyretransporter blev indfaset i 2007, er det igen og igen dokumenteret, hvordan utallige dyr lider under uværdige forhold i tætpakkede lastbiler, når de fragtes EU rundt.

Én millard kyllinger og 37 millioner heste, kvæg, svin, geder og får fragtes årligt rundt, både EU-lande imellem og fra EU til tredjelande, hvor de ender til slagtning.

I løbet af de sidste ti år har dyrevelfærdsorganisationer på tværs af hele Europa lavet 200 udførlige rapporter, der med tydelighed har dokumenteret, hvordan chauffører og transportfirmaer blæser på dyrenes tilstand, sundhed og velfærd.

I mange af tilfældene bliver alt for mange dyr krampet sammen på alt for små arealer. Under transporterne er det ofte dokumenteret, hvordan dyrene ikke har adgang til hverken drikke eller foder.

Uværdigt - for dyr og mennesker
Det er ganske enkelt en skandale og helt uværdigt. Uværdigt for dyrene, men så sandelig også for de politikere og lande, der hævder at ville dyrene det godt.

Helt grundlæggende opstår problemet, fordi medlemslandenes fortolkninger af reglerne på området spænder alt for vidt. Dyrene krydser grænser, og dermed opstår tilsyneladende tvivl om, hvordan reglerne skal overholdes, og hvem der skal overholde dem.

Ansvaret starter naturligvis hos chaufførerne og firmaerne, der står for transporterne. At det fortsat har kunnet stå til, er dog også et ansvar, der påhviler landene og EU-Kommissionen.

Så længe den helt skandaløse praksis kan fortsætte, er reglerne ikke meget værd. Hvad end de er for svære at forstå, eller om de slet og ret bliver ignoreret.  

Politisk granskning
I marts var vi 223 medlemmer af Europa-Parlamentet, der satte vores underskrift på, at de gentagne regelbrud kalder på at nedsætte et specialudvalg i Parlamentet. På den måde kunne vi gennem høringer af de involverede aktører få kulegravet, hvordan i alverden den ulovlige fremgangsmåde kan fortsætte.

Parlamentets præsidium vurderede dog ikke, at tiden var den rette til den slags. Det kan man jo så undre sig over, når vi ved, at der er ufatteligt mange dyr, der lider under problemet.

Nye produktionsmetoder savnes
I mellemtiden står det i hvert fald klart, at der vitterligt er plads til forbedring på området over hele EU.

Med de varslede budgetændringer for EU er der også udsigt til en reform af EU’s fælles landbrugspolitik. Inden for disse rammer er det derfor helt oplagt, at EU-Kommissionen kiggede på tiltag, så vi kan sikre dyrenes velfærd.

Eksempelvis ville det være nærlagt, at man på EU-niveau faktisk gav støtte til medlemsstaterne, så man fik arbejdet sig hen mod en produktionsmetode, hvor dyrene slagtes inden for kort afstand af opdrætningsstedet. Dermed kunne man få sat en stopper for de lange transporter.

Det ville være langt mere værdigt.

Forrige artikel DTL-direktør: Godt at regeringen ikke lader sig intimidere af EU-kommissær DTL-direktør: Godt at regeringen ikke lader sig intimidere af EU-kommissær Næste artikel Alternativet: Uden udvikling overlever EU ikke Alternativet: Uden udvikling overlever EU ikke
Sommerens målinger: Om EU og offentlige plejehjem

Sommerens målinger: Om EU og offentlige plejehjem

MÅLINGER: Altinget samler de vigtigste målinger, der har været bragt i løbet af sommerferien. Danskerne foretrækker et EU, der går forrest i klimakampen, og tilliden til offentlige plejehjem halter.