EL: Hvor lavt vil regeringen og S synke for at tilfredsstille DF?

DEBAT: Regeringen angriber Menneskerettighedsdomstolen blot for at tilfredsstille Dansk Folkeparti, der nu har foreslået at skrive menneskerettighederne ud af dansk lov. Gennemføres forslaget, risikerer vi at miste helt grundlæggende rettigheder, skriver Nikolaj Villumsen (EL).

Af Nikolaj Villumsen (EL)
Politisk ordfører og medlem af Danmarks delegation til Europarådets parlamentariske forsamling

Står det til Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti, skal menneskerettighederne skrives ud af dansk lovgivning inden udgangen af 2017. Det er indholdet af beslutningsforslaget B 22, som partiet netop har fremsat i Folketinget.

Gennemføres forslaget, vil vi i Danmark risikere at miste helt grundlæggende menneskerettigheder som retten til en retfærdig rettergang, retten til frihed og sikkerhed samt samvittigheds- og religionsfrihed. Det er nogle af de grundlæggende rettigheder, der ikke nævnes i Grundloven, men som sikres i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som DF ønsker udskrevet af dansk lovgivning.

Brænde til DF's bål
Det er befriende, at Dansk Folkeparti på denne måde toner rent flag i partiets angreb på danskernes rettigheder. Så ved vi, hvilken fare vi har at forholde os til. Men samtidig understreger forslaget problemet i det angreb på Menneskerettighedsdomstolen, som regeringen med støtte fra Socialdemokratiet har sat som sin første prioritet for det danske formandskab for Europarådets Ministerkomité, der begynder d. 15. november.

Regeringens angreb på Menneskerettighedsdomstolen er tydeligvis drevet frem af et ønske om at tilfredsstille Dansk Folkeparti, som mener, at der udvises for få mennesker fra Danmark, men som også mere generelt gennem mange år har sat spørgsmålstegn ved værdien af menneskerettigheder.

Skal Danmarks forhold til menneskerettighederne virkelig defineres af et parti, der ønsker at fratage danskerne vores menneskerettigheder? Det mener jeg ikke. Jeg vil på det kraftigste opfordre regeringen og Socialdemokratiet til at overveje, om de virkelig ønsker at bære brænde til DF’s bål ved at slutte op om kritikken af Menneskerettighedsdomstolen, der beskytter 820 millioner europæiske borgere mod overgreb i Europarådets medlemslande.

Sparker åbne døre ind
Faktisk står hele regeringens angreb lige nu meget afpillet tilbage. Institut for Menneskerettigheder har påpeget, at de domme, regeringen er utilfreds med, næppe skyldes Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men derimod danske domstoles tolkning. Yderligere blev kritikken afmonteret, da Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland i sidste uge besøgte Folketinget og regeringen forud for det danske formandskab. Her understregede den tidligere norske statsminister, at der allerede er lavet en Prokokol 16 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Protokollen skal sikre bedre koordinering mellem de nationale domstole og Menneskerettighedsdomstolen.

Protokollen giver helt konkret Højesteret mulighed for at bede Menneskerettighedsdomstolen om vejledende udtalelser i tvivlsspørgsmål. Det kunne eksempelvis være relevant i udvisningssager. Protokol 16 er bare ikke ratificeret af den danske regering, og den træder ikke i kraft, før mindst 10 lande har ratificeret.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har netop meddelt, at Frankrig nu vil ratificere protokollen. Følger Danmark i samme spor, vil det nødvendige antal lande have ratificeret. Og så vil blandt andre den danske Højesteret få mulighed for at indhente vejledende udtalelser fra Menneskerettighedsdomstolen. Det vil kunne sikre en mere ensartet beskyttelse af borgerne i medlemslandene og betyde, at flere sager kan afgøres nationalt frem for at skulle til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg.

Amatøragtig fremgangsmåde
Som nævnt er der på det seneste rejst tvivl om, hvorvidt det faktisk er Menneskerettighedsdomstolen, der bærer ansvaret for, at der i nogle konkrete straffesager i Danmark ikke er sket udvisning. Eller om det i stedet skyldes danske domstoles fortolkning af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, eller simpelt hen at anklagemyndigheden har undladt at nedlægge påstand om udvisning.

Det havde unægtelig været rart at have overblik over det, inden man indledte et grundlæggende angreb på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I den nuværende situation modtages et angreb på Menneskerettighedsdomstolen med kyshånd fra modstandere af menneskerettighederne som Putin, Erdogan og Dansk Folkeparti.

Det er pinligt, at den danske regering med den manglende ratificering af Protokol 16 bidrager til at blokere for de reformer af Menneskerettighedsdomstolen, som den selv efterspørger. Havde det ikke været noget så alvorligt som borgernes grundlæggende menneskerettigheder, der var på spil, kunne man grine ad regeringens amatøragtige fremgangsmåde. Nu må man i stedet græmmes over, hvor dybt regeringen og Socialdemokratiet er sunket i deres iver for at tilfredsstille Dansk Folkeparti.

Forrige artikel Menneskeretsdirektør til regeringen: Lyt til Emmanuel Macron Menneskeretsdirektør til regeringen: Lyt til Emmanuel Macron Næste artikel Kronik: Regeringen løber åbne døre ind i Europarådet Kronik: Regeringen løber åbne døre ind i Europarådet
 • Anmeld

  Thor Arentoft · Pensionist

  Man har en politisk holdning, til det det bedre betaler sig med en anden.

  Realpolitiske mål kræver en fleksibel ideologi; hvis der skal komme resultater ud af det.
  I politik gælder jo loven om mindste gemensamme nævner, når resultater skal skabes.

 • Anmeld

  Elisabeth Nylander

  Hvem gavner menneskerettighederne?

  Indtil nu har diverse konventioner gavnet kriminelle indvandrere.
  Hvor er danske borgeres rettigheder til at leve i et trygt samfund?
  De virker til at være ikke-eksisterende, når kriminelle indvandrere, der skyder, voldtager, overfalder, lyver og snyder, kan få lov til at blive i Danmark, og får den ene betingede udvisning efter den anden.

 • Anmeld

  Thor Arentoft

  Hvem bærer skylden for det?

  Vi har jo demokrati, og de folkevalgte politikere vi selv har udset.
  Er det politikerne der mellem valgene, gør præcis som de selv vil; og ikke hvad de har lovet sine vælgere?
  Hvis det er sådan; hvorfor stemmer vi så på dem gang efter gang?
  I Sverige er det jo S og M der har sat ved magten længst, og derfor også har det største ansvar.
  I Danmark er det S V og C der har det største ansvar for dagens situation; og også der stemmer vælgerne som de altid har gjort.
  Derfor behøver politikerne jo ikke at bryde sig om HVAD vælgerne ønsker; det rækker med at de lykkes med, at via medier forføre sin trofaste vælgere, når der skal stemmes.
  Derfor sidder "gammelpartierne " sikkert på deres taburetter. Vi giver jo ikke "NYPARTIERNE" chancen tik at få vise hvad de går for.

 • Anmeld

  Bjarne Mattila

  Udenlandske mordere lever på tålt ophold i Danmark

  Hvis Enhedslisten mener - at det er vigtigere at prioritere en udenlandsk morders rettigheder (på tålt ophold), end danskernes tryghed og sikkerhed - således at der ikke er flere familier, der skal begrave deres døde, bør enhver tilhænger af dette parti overveje deres stemme.

  Jeg er overbevist om, at DF IKKE ønsker at fratage de danske borgere deres rettigheder - men at formålet primært er, at prioritere danskernes sikkerhed og tryghed.

 • Anmeld

  Birgit Irming · Pensionist

  Horibelt

  Det er da utroligt hvad der sker i folketinget, hvad med og undersøge tingene før man foretager sig noget så grænseoverskridende, menneskerettighederne giver jo også os beskyttelse mod overgreb.
  Er der da ingen grænser for hvor langt man vil gå for og tækkes DF, og hvad bliver det næste de bringer op.
  Når vi nu går til valg d 21 november, så håber jeg folk vil huske al den elendighed DF har bedrevet, det sidste nye er beskæring af pensionisters boligsikring, hvilket vil medføre at mange IKKE har råd til og bo i en god bolig, og på et tidspunkt heller ikke et plejehjem,
  HUSK DET NÅR KRYDSET SKAL SÆTTES D 21 NOVEMBER.

 • Anmeld

  Claus Hyldahl · Læge

  Putin og Erdogan

  Hvad i alverden har disse to med beslutningsprocessen i det danske folketing at gøre? I den forbindelse var det måske mere relevant at nævne andre, vi er allierede og samarbejder med - fx USA og Saudi Arabien. To hensynsløst grove krænkere af menneskerettigheder og international lov.

 • Anmeld

  Bjarne Mattila

  Retten til familieliv – med flere koner

  En britisk dommer har i en artikel beskrevet hvorledes netop menneskerettighederne bliver udnyttet på det groveste - og derfor er det nødvendigt, at få disse tilpasse nutiden. Her er et eksempel på, hvorledes man forsøger at udnytte menneskerettighederne:

  "Retten til familieliv – med flere koner
  Et slagnummer for asylsvindlere er at påkalde sig retten til familieliv. Dommeren refererer et horribelt eksempel, som en af hans kolleger var ude for:

  En muslim fra Asien havde levet i årevis i Storbritannien med kone og børn. Så vendte han tilbage til sit oprindelsesland og blev gift med tre andre koner, hvilket er tilladt ifølge islamisk lov. Han fik også børn med disse kvinder.

  Disse børn krævede retten til britisk statsborgerskab, selv om britisk ægteskabslovgivning ikke anerkender polygami. Børnenes mødre krævede også retten til at komme til Storbritannien med henvisning til deres ret til familieliv. Denne ret er fastlagt i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

  De nye koner og deres børn fik i første omgang afvisning på deres ansøgning. Men så appellerede de deres sager, hvorefter de fik lov til at blive."

 • Anmeld

  Jesper Ørsted

  Menneskettighederne er gået over gevind

  Med den s.k. "dynamiske fortolkningsmodel" har menneskerettighedsdomstolen fået carte blanche til at opfinde rettigheder som ikke står i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er klart i strid med Grundlovens §20, efter hvilken der kun at afstås suverænitet i nærmere bestemt omfang. Med den dynamiske fortolkningsmodel er omfanget ikke nærmere bestemt.

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Hvornår

  begyndte den lille daglige dosis angreb på menneskerettighederne? Den, der nu gør det muligt ikke at bli' totalt til grin når man vil fjerne disse rettigheder i Danmark.
  Givet er at processen er lykkedes. Angrebet på angrebet må ta's derfra.
  I disse faktaresistente tider gør facts ikke indtryk, og skønt dårlige historier har en langt bedre presse end gode, er de gode historier dog immervæk historier, så frem med dem, ikke kun som enlige pip men som et kæmpe kor!

 • Anmeld

  Thor Arentoft · Pensionist

  Er menneskerettighederne hugget i sten?

  Al lovgivning-regler- aftaler og rettigheder m.m. må og skal være præliminære, og anpasset til den tid og de sædvaner, der giver det bedste resultat for flest muligt; samt være grundet på demokratiske beslutninger; af demokratisk valgte politikere.

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Thor Arentoft

  Uden at gå ind på din påstand, må jeg minde om at et minimum historisk viden, og viden om baggrunden for en given lov/konvention etc., in casu Anden Verdenskrig, burde være obligatorisk. Hvor mange aviser skal man ha' læst, hvor meget fjernsyn set, radio hørt for ikke at kunne forestille sig en gentagelse af ragnarokket i 1930-40'erne!?
  Strengt taget eksisterer der intet forbud mod at lære af historien, skønt en del personer agerer som om der gjorde det!

 • Anmeld

  Thor Arentoft · Pensionist

  Alle menneskers lige värde.

  Grundforudsætningen for en fredelig verden; hvor meningsforskelle løses ved forhandling og (eller) forlig ER: ACCEPTANCE AF ALLES LIGE VÆRDE.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Mnipulerung uden demokrtsike ønsker af df

  Nu også meneskerettighederne og sammen med bedraget med alle milliardener der skulle gavne vore ældste ,hvis opbygninger vi lever af.
  Næe df tromler frem uden demokrati,,, så er det atter og atter, ,,som NU SØREN ESPERSEN der udnævnes/er udnævnt til en meget velbetalt post og reelt med hvilken nytte for fælles skabet ?
  Næe kun den PERSONLIGE at han personligt nu helt er sikkeret milionær tilværelsen.
  Og som nu derfor helt sikkert nu støtter både ang fjerneslen af menneskerettighederne ,, som han var og er med til at bedrage bla vore ældste,foruden at hans familie medlemmer osv med bedraget mod hele EU befolkningen.
  DET ER ALT HVAD DANSK FOLKEBEDRAGS FORENINGS LEDELSE Ønkser. OG GØR
  simpelt og kynisk altid

 • Anmeld

  Erik Wilms · Pensionist

  Væk med konventionerne

  Danmark har for mange år siden tilsluttet sig menneskerettighedskonventio-nen og den hjælper alle andre undtagen danskerne. Konventionen har beskyttet Zigøjnerbossen Levakovic og lederen af Loyal to Familia, Khan. Begge er ikke danske statsborgere, men dybt kriminelle og er beskyttet af konventionerne. Alle, undtagen EL, kan se hvor tåbelige konventionerne er.
  Danmark har solgt ud af vores suverænitet. Hvor naive må man være i det danske folketing? Er der ikke en nedre grænse?

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Suverænitet ?????

  Så er den igen brugt,ok for såvidt der er enighed om HVAD suverænitet er og bruges til ?
  Så min gode ;;;Navne bror Erik Wilms
  DU Må meget gerne forklare mig ,hvad den består af,så vi engang for alle kan få på det rene ,,hvad den er og hvordan den egentligt skal/kan bruges ,,,,,
  Med TAK fra Erik Pedersen

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Dybt bekymrende: En upolitisk kommentar.

  Ja. Nicolaj Villumsen. Det er dybt, dybt bekymrende. Hvad kan man dog finde på at foretage sig som politisk ansvarlig.....i skræk for at tabe sin magtposition.
  Hvordan kan et regeringsparti, hvis politiske grundholdning bygger på en liberal, frihedselskende ideologi blive så svagt i koderne, at man af skræk for at miste magten bøjer sig for yderliggående, nationalistiske menneskesyn?
  Tror, at Venstres oprindelige forbillede, N.F.S.Grundtvig mildest talt var blevet chokeret.
  ....
  Med argumentation for at ændre menneskerettighedskonventionen fremhæves med kikkerten for det ene øje her i debattråden 3 enkeltstående eksempler.
  1. I England forsøgte en arabisk mand at få alle sine koner med til England. Og fik hele familien med sig.
  2 I Danmark kan en kriminel mand, der fra sit 3. år er opvokset i Danmark ikke udvises....selv om han er zigeuner.
  3. Elisabeth Nylanders generelliserende og meget diskriminerende udtalelser, stilet imod hvert enkelt menneske i en bestemt befolkningsgruppe, er dybt nedværdigende og kan under ingen omstændigheder bruges som argumentation for ændringer af menneskerettighedskonventionen. Trærtimod.
  Skal menneskerettighederne for resten af de ca. 6.000.000 borgere i Danmark ....og de 508 millioner ialt i EU derfor indskrænkes?
  Hvori ligger respekten for hver enkelt dansker og hvert enkelt menneske, når Dansk Folkeparti i ramme alvor foreslår, at menneskerettighederne skrives ud af dansk lovgivning inden udløbet af 2017. Det må jo betyde, at Grundloven skal skrives om, for lovgivningen skal forhåbentligt følge Grundloven.
  ....
  Håber, at partierne vil klappe hesten og bruge tid på at finde ud af sig selv, sin ideologi og sit ståsted incl. sit menneskesyn, så vi vælgere kan gå til valgurnerne på et oplyst og velinformeret grundlag.... både nu til kommunevalget og i særdeleshed til Folketings-og Regeringsvalget.
  Vi skal godt nok som vælgere have øjne og ører åbne. • Anmeld

  Benjamin Bach

  Menneskerettigheder er universelle

  Menneskerettighederne debatteres konstant i FN, og der findes masser af eksempler på krænkelser af selv-samme Menneskerettigheder, som er langt mere alvorlige end de få spark over retsfølelsen, som Hr og Fru Danmark sidder hjemme i deres varme stuer og føler sig krænkede over.

  Tag jer sammen, kære medborgere. Tænk udover egen næsetip, tv-stue og facebook-feed. De her rettigheder er vigtige for millioner af mennesker, der udsættes for overgreb verden over, dvs. udenfor lille DK. Det mindste, vi kunne gøre, er at bakke op i stedet for at bakke ud.

  Hvis du læser dette indlæg og får lyst til at svare, så læs venligst først charteren og spørg dig selv: Kan vi virkelig ikke leve op til det!?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Konventioner.

  Jeg mener, nøjagtigt som DF at konventionerne bør skrives ud af dansk lovgivning.
  Vi kan jo knap nok tillade os at slå en skid, uden at det strider i mod konventionerne.
  De er skrevet i en tid, hvor verden så helt anderledes ud, men der er sket ting og sager siden da. Bl.a. enorme indvandrings problemer. Hvis konventionerne ikke skal skrives ud af lovgivningen, skal de i hvert fald revideres kraftigt.

 • Anmeld

  Thor Arentoft · Pensionist

  Sæt handling bag ordene regering regering.

  Det går jo ikke at have en regering der skal føre en sådan "svingpolitik" at den kun kan regere, ved at føre "det mindste muliges politik". Det er jo ikke at regere, det er at administrere.
  Rent politisk er der for store forskelle i politiske målsætninger og ambitioner i regeringen.
  Derfor er der åbenbare problemer, som politisk ikke kan løses.
  Eksempler er: EU forbeholdene og konventionerne.
  Hvis der blev en løsning af dette, skulle der kunde regeres mere ærligt og reelt. Og ikke som nu hvor problemerne "fejes ind under gulvtæppet" på Christiansborg.
  Den form for politisk arbejde regeringen bedriver er jo udelukkende en konserverende politik for at beholde magten for magtens egen skyld.
  Hvis problemerne skyldes EU og konventionerne; så få dem dog skrevet ud af Dansk lovgivning.
  Det gøres jo meget enkelt ved en folkeafstemning.
  Hvorfor får vi så ikke den folkeafstemning om det?

 • Anmeld

  Erik Wilms · Pensionist

  Suverænitet

  Til Erik Pedersen.

  Suverænitet er uafhængighed (i dette tilfælde af Konventionerne).

  Altså SELVSTYRE

  Det kunne du selv have slået op

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Det ville

  Da være fedt hvis vi kunne indtage statsborgerskabet fra folk som Lars Tvede og andre parasitter på vores samfund.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Kan-selv-alderen....?

  Jamen vi har da selvstyre i Danmark. Det har jeg heldigvis som enkeltperson, og det har vi heldigvis også i vores familie, i kommunen, i regionen og i Folketinget og Regeringen....blandt andet fordi vores Grundlov giver os ret til at tænke tro og ytre os frit. De grundlæggende intensioner og det menneskesyn, vi også i en bredere forstand....ud over vores egen næsetip....har aftalt og skrevet under på med vores naboer og samarbejdspartnere : Menneskerettighedskonventionen.
  Når man kigger på landkortet, så markerer Danmark en lille bitte tut. At vi ikke i den store sammenhæng kan klare os helt suverænt uden at have gode samarbejdsrelationer og aftaler med vores omgivelser, vores naboer er helt indlysende.
  Vi kan ikke i længden klare os, hvis vi agerer helt suverænt som et lille barn i 'kan-selv-alderen'...'selvstændighedsalderen', der endnu ikke har forstået nødvendigheden i de sociale relationer, samspillets og medansvarets værdi.
  Den Danske regering har suverænt regeringsmagten og ansvaret i Danmark. Regeringen har også ansvaret for de politikere, der repræsenterer os i eksempelvis EU's, FN's og Nato's fællesskaber. Et ansvar, der er dybt forpligtende og heldigvis gensidigt forpligtende.
  Vi har det så trygt og godt i Danmark med bevidstheden om, at vi som enkeltmenneske til enhver tid vil blive behandlet i overensstemmelse med de universielle menneskerettigheder. Forhåbentligt er vi ikke blevet så tryghedsvante, at vi ikke kan se længere ud end til os selv og til vores egen næsetip.
  Både for vor egen og for andres skyld skal og må vi påtage os et medansvar.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Uden konventioner?

  Det er intet nyt, det ville det være hvad du både forstår og tør beskrive at i vil når jeres drømme verdens orden,dér skal bryde hvad mange nationer både har forhandlet og derfor anser og benytter til beskyttelser af deres borgere mod både reg og andre menneskers misbrug af magten.
  Som i demokratierne er dem forundt at at kunne udøve mod netop magtens misbrug mod befolkningernes friheder osv.
  Så det ér dit og jeres "alternativ" jeg er så stærkt tvivlende ang, da hverken du eller ligesindede vil beskrive eller forklare hvad alternativet vil være for os danskere, som udgør Ca 6 millioner af verdens befolkning på Ca 7 milliarder.
  Som med disse fælles tiltrådt aftaler, konventioner, forsøger at beskytte os alle mod det og de tomrum som vi både nu ser og de historiske frygtelige erfaringer, ang de mangler denne fatale mangel er og var fortsat.
  Så hvad er alternativet frem for de tomme postulater i fremføre, og som du som vanligt undviger helt bevidst, at svare reelt på 😙😢og pænt hvorfor mon
  Erik Wilms

 • Anmeld

  Thor Arentoft · Pensionist

  Forandring fryder; siges der jo. Medføre ofte mindre mygel i toppen.

  Har ikke både Venstre og Socialdemokratiet ( og ikke mindst Danmark) behov for en pause/periode, uden at det er rød SOCIALDEMOKRATIET; eller blå VENSTRE der har har regeringsmagten.
  Alle politiske problemer med fiffel -indvandre- nedskæringer af velfærden, og alt andet negativt; er jo et resultat af, at det ER Venstre eller Social-demokratiet der faktisk har regeret Danmark de sidste mange år. Og som bare bliver værre og værre.
  Det må være på tide at nye politiske kræfter træder til.
  Den aktuelle situation i Danmark indikera at nye og friske kræfter behøves.
  Og der findes jo ALTERNATIV; som måske er bedre; hvis bare de får chancen.