EU klar med grønt udspil: 30 procent af Europa skal være beskyttet natur

UDSPIL: EU-Kommissionen vil med nyt udspil sætte en lang række nye mål for natur og miljø frem mod 2030. Udspillet vækker jubel hos grønne organisationer, mens landbruget er bekymret.

Miljøet og naturen skal have en hjælpende hånd.

Det mener EU-Kommissionen, som onsdag har præsenteret to ventede strategier, som er en del af EU’s store grønne masterplan frem mod 2030 – Green Deal.

”Klimaændringer og tab af biodiversitet er en tydelig og aktuel fare for menneskeheden. Disse strategier er en afgørende del af den store omstilling, som vi går i gang med,” siger vicepræsident for EU-Kommissionen, Frans Timmermans i en pressemeddelelse.

Den ene strategi handler om at bremse tabet af biodiversitet, som både nationalt og globalt er i frit fald. Her lægger EU-kommissionen blandt andet op til, at 30 procent af Europas areal – både på land og i havet – skal være beskyttet natur i 2030. Herunder skal ti procent være strengt beskyttet. Derudover skal 10 procent af europæisk landbrugsjord tages ud af drift, lyder det. Kommissionen skriver, at den vil bygge videre på den nuværende lovgivning, hvor det europæiske naturnetværk – Natura 2000 – er centralt. Kommissionen vil også plante tre milliarder træer frem mod 2030.

I Danmark har flere rapporter vist, at det ser skidt ud for mange af de arter og naturtyper, som man arbejder på at bringe i god tilstand. EU-kommissionen skriver i den forbindelse, at 30 procent af de arter, der ikke er i god tilstand i dag, skal være det i 2030. Det er samlet set ikke nogen billig omgang, og Kommissionen lægger op til, at biodiversitetsstrategien vil koste 20 milliarder euro om året, som både skal finansieres af EU, medlemslandene og private.

Kommissionen præsenterer også sin jord-til-bord-strategi, som skal sikre en mere bæredygtig fødevaresektor. Her sættes der blandt andet mål for at nedbringe brugen af pesticider med 50 procent og at brugen af gødning skal reduceres med mindst 20 procent. Derudover lægger Kommissionen op til, at 25 procent af det europæiske landbrugsareal skal være økologisk.

Grøn jubel
De to udspil skaber jubel hos grønne organisationer, der ser det som en kærkommen presbold på den danske regering.

”Det her er et vink med en vognstang fra Kommissionen om, at de ikke vil acceptere den nuværende ringe tilstand og utilstrækkelige indsats for naturen til lands og i havet. Der er i strategien konkrete og tidsbestemte mål, som kommer til at sætte rammen for forhandlingerne om Regeringens kommende biodiversitetspakke,” siger biolog i WWF Thor Hjarsen i en skriftlig kommentar.

Han peger på, at Danmark i forvejen halter bagud i forhold til internationale forpligtelser på nautrområdet.

”Så vi får travlt herhjemme. Nu er der en bunden opgave fra EU, hvor vi i Danmark også skal have gunstig bevaringsstatus for 30% af de beskyttede arter og naturtyper og udlægge 10 procent stærkt beskyttede naturområder til havs og til lands senest i 2030. Det her er virkelig godt nyt,” siger Thor Hjarsen.

”Der er nok at tage fat på”
Hos Danmarks Naturfredningsforening er der også glæde. Og her hæfter man sig særligt ved, at Kommissionen vil have streng naturbeskyttelse på 10 procent af Europas areal. Et mål man er langt efter i Danmark, hvor under en procent – ifølge DN – nyder streng beskyttelse.

”Der er ingen tvivl om, at den her strategi vil være et kvantespring i forhold til den overordnede naturbeskyttelse i EU. Ikke mindst for Danmark som på alle parameter sakker bagud. Så der er nok at tage fat på for regering og Folketinget,” siger DN-præsident Maria Reumert Gjerding i en skriftlig kommentar.

Hun glæder sig også over, at der kommer et nyt ambitiøst mål for økologi:

”Her er der også rigtig gode takter i kommissionens forslag. Lige nu venter vi på, at regeringen spiller ud med et forslag til, hvordan man skal reducere brugen af sprøjtegift på de offentlige og private arealer. Men kommissionen presser også på en nødvendig diskussion af, hvordan vi udfaser og reducerer landbrugets brug af sprøjtegift ganske markant. Det er vi også meget glade for,” siger Maria Reumert Gjerding.

Landbruget frygter for økonomien
I landbruget tager man derimod ikke ret godt imod EU’s udspil. Landbrug & Fødevarer vurderer således, at strategierne samlet set vil betyde økonomisk tilbagegang for den europæiske fødevaresektor. Konkret peger L&F-formand Martin Merrild på to målsætninger, som er særligt problematiske.

For det første undrer han sig over kravet til at nedbringe forbruget af pesticider med 50 procent, som han karakteriserer som urimelig forskelsbehandling.

”Dansk landbrug har i mange år arbejdet målrettet på at reducere forbruget af pesticider. Derfor vil et rigidt krav til alle lande om halvering af pesticidforbruget være langt mere omkostningstungt og svært for os, sammenlignet med lande, som ikke tidligere har gjort en indsats,” siger Martin Merrild i en pressemeddelelse.

L&F-formanden er heller ikke begejstret for målet om at tage ti procent af landbrugsjorden ud af drift.

”En indsats for natur og biodiversitet bør tage udgangspunkt i at bevare og styrke allerede eksisterende naturværdier. Der er ingen tvivl om, at man vil kunne nå langt med en forbedring af biodiversiteten ved at målrette indsatsen på de allerede beskyttede arealer,” siger Martin Merrild i pressemeddelelsen.

EU-kommissionen lægger op til, at strategierne skal udmøntes i konkrete initiativer de næste kommende tre år. Strategierne skal også forhandles på plads med EU's medlemslande samt Europa-Parlementet.

Forrige artikel Kommissionen vedtager fødevarestrategi med nye mål for 2030 Kommissionen vedtager fødevarestrategi med nye mål for 2030 Næste artikel Kofod får en næse for at tilbyde ubrugelige respiratorer til Italien Kofod får en næse for at tilbyde ubrugelige respiratorer til Italien
Nu skal Merkels afløser findes – igen

Nu skal Merkels afløser findes – igen

FORMANDSKAMP: Tre mænd kæmper om pladsen som arvtager for Angela Merkel, når der i weekenden er landsmøde i CDU. Yderligere to kommer i spil, når snakken falder på, hvem der skal være kanslerkandidat.