EU og verdensmålene: ”Der er lidt lang vej lige nu”

INTERVIEW: Det giver rigtig god mening for EU-landene at holde hinanden op på FN’s verdensmål, men spørgsmålet er, om de bliver målt rigtigt, siger medlem af SDG Watch Europe og sekretariatsleder for Nyt Europa, Julie Rosenkilde.

BRUXELLES: EU har forsøgt at inkorporere FN’s bæredygtighedsmål i snart sagt alle hjørner af sit virke. Men har man held med det? Det har Altinget spurgt sekretariatsleder i tænketanken Nyt Europa, Julie Rosenkilde om i anledning af, at målene fylder fem år. Hun er medlem af SDG Watch Europe, der holder et vågent øje med, om Unionen lever op til verdensmålene i sine politikker, og hvordan det forholder sig i de enkelte EU-lande.

Hvordan klarer EU sig, når det kommer til verdensmålene?
”Det kommer an på, hvem man spørger. Hvert år bliver der lavet en rapport fra Jeffrey Sachs’ institut i New York, og der ligger Danmark nummer et eller to. Og det er primært EU-landene, der ligger i top på de indikatorer, der er sat af FN. Det er klart, at fattigdommen i Spanien er anderledes end fattigdom i Moçambique. Så internationalt bliver der fokuseret på, at det egentlig går okay med verdensmålene i EU.”

”Det, der er udfordringen, og som vi kritiserer i SDG Watch Europe, er de indikatorer, vi selv måler efter. Eurostat (EU’s statistikkontor, red.) har sat 100 indikatorer op, der måler på, hvordan det går med bæredygtighed i Europa. De mangler fokus på de negative spillovereffekter i Europa, altså hvad er vores indvirkning på resten af verden. Og det er en af de store kritikpunkter fra civilsamfundet i forhold til, hvordan EU er bæredygtigt.”

Login