Europa-Parlamentet foreslår adskillige ændringer af EU-valg i fremtiden

DEMOKRATI: Et stort flertal i EU-Parlamentet har stemt for en rapport med forslag til forbedringer af fremtidige valg. Spitzenkandidat-proceduren og en ny rolle til Rådet deler vandene blandt de danske medlemmer.

Valget til Europa-Parlamentet i 2019 var ikke inkluderende nok over for minoriteter, og kønsfordelingen blandt kandidaterne var for skæv.

Det kan man udlede af de forslag til ændringer af selve valghandlingen, som Parlamentet i denne uge fandt stort flertal for. Ændringer, der skal give større repræsentation af minoriteter og mere ligevægt på kønsbalancen, er bare to af en række mere eller mindre konkrete forslag i rapporten.

Der åbnes blandt andet for at lade personer helt ned til 16 år stemme i 2024-valget, og så skal der være mere kontrol med de penge, de politiske grupper modtager fra lande eller organisationer uden for EU.

Login