Martin Lidegaard
Danskerne skal til foråret sætte hele to krydser, der kan få indflydelse på, hvilken retning EU-samarbejdet skal gå i. Martin Lidegaard (R) kommer med sit bud her. (Foto: Christian Stæhr)

Foråret står i Europas tegn

5. marts 2014 kl. 3:00
DEBAT: 25. maj skal danskerne stemme om, hvilken retning EU-samarbejdet skal gå i. Hvis EU skal skabe resultater for almindelige mennesker, skal vækst og beskæftigelse være en hovedprioritet. Og så er det vigtigt, at et lille land som Danmark kommer med i et fælles EU-patent, skriver udenrigsminister Martin Lidegaard (R).
| Flere

EUdebatten

Af Martin Lidegaard (R)
Udenrigsminister

I en verden med hastigt skiftende magtforskydninger, buldrende vækstøkonomier, kriser og ustabilitet i verden, bliver EU kun en endnu vigtigere udenrigspolitisk platform for Danmark.

De dramatiske begivenheder i Ukraine er en påmindelse om, at EU har en rolle at spille for udviklingen i vores nærområde og resten af verden. EU er for Danmark vores vigtigste platform til politisk indflydelse og vores største marked. 

Vækst og beskæftigelse er hovedprioritet
I de kommende måneder får vi mange muligheder for at diskutere, hvilket EU vi vil have i de kommende år. Den 25. maj skal danskerne nemlig sætte hele to krydser.

Det ene kryds skal bruges til at vælge et nyt Europa-Parlament: Hvilken politik skal der føres i EU, f.eks. når det gælder økonomi, klima og energi eller politisamarbejde? For mig er der ingen tvivl om, at det handler om, hvordan EU kan bidrage til at skabe resultater, som gør en forskel for almindelige menneskers hverdag.

Vækst og beskæftigelse skal være en hovedprioritet. Der er brugt mange kræfter på økonomisk krisehåndtering i EU i de seneste år, og der er langsomt ved at komme gang i væksten i Europa igen. Men der er behov for flere moderniseringer, så vi kan klare os i den globale konkurrence.

Vi skal skabe endnu mere vækst gennem det indre marked med særligt fokus på grøn energi, digitalisering og tjenesteydelser. Vi skal lave en ambitiøs frihandelsaftale med USA. Og så skal vi have en ambitiøs klima- og energipolitik, som vil styrke EU's konkurrenceevne og på samme tid øge vores forsyningssikkerhed og forbedre miljøet.

Fælles patent er vigtigt for lille Danmark 
Det andet kryds skal afgøre, om Danmark skal tilslutte sig den fælles europæiske patentdomstol.

Det er i virkeligheden et spørgsmål, som de danske virksomheder helt selv burde afgøre. Det handler nemlig om, at vi på europæisk plan er blevet enige om at lave ét patent og én domstol, som skal gælde for alle deltagende lande, i stedet for at have et patent og en domstol for hvert deltagende land.

Det gør det billigere og mindre bøvlet at tage patent på en god idé, ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder, som vi har så mange af. Og det er frivilligt, om virksomhederne vil tage et af de nye europæiske patenter eller i stedet kun tage et nationalt patent i Danmark.

I Danmark lever vi af at få gode idéer. Vi er et af de mest patentaktive lande i Europa målt pr. indbygger. Patentaktive virksomheder står for knap hver tiende arbejdsplads og mere end en tredjedel af Danmarks samlede eksport. Det er derfor meget vigtigt, at et lille land som Danmark kommer med i det fælles patent. Og det ved de danske virksomheder, der da også støtter dansk deltagelse meget varmt.

Hvad enten vi vil det eller ej, påvirkes vi af udviklingen i resten af Europa. Og EU vil fortsat være relevant for vores hverdag - men jo også for verden omkring os, som vi ser det lige nu med Ukraine. Lad os derfor livligt debattere, hvilken retning samarbejdet skal gå i. Med vores stemmer den 25. maj har vi indflydelse på denne udvikling.

EUdebatten

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK