Hegelund og Mose: Erhvervsspidser i lobby-top

MANDAGSTRÆNEREN: Det Blå Danmark og Axelborg har de næste to år sikret deres brancher europæisk top-indflydelse, mens endnu en dansk organisation nu åbner kontor i Bruxelles.

Mens EU kæmper for at finde sine ben, har to danske brancher sat sig på formandsposten i deres respektive europæiske lobby-organisationer. I begge tilfælde erhverv med væsentlig økonomisk betydning for Danmark.

Niels Smedegaard, administrerende direktør i DFDS og næstformand i Danmarks Rederiforening, har i næste uge sin første opgave i Bruxelles som formand for skibsredernes europæiske forening, ECSA. De næste to år sidder Smedegaard og Det Blå Danmark i spidsen for deres europæiske kolleger.

Smedegaard og hans danske lobbyfolk får travlt med at håndtere de mange modsatrettede interesser i rederibranchen – lige fra CO2-kvoter til bådflygtninge.

Det er ikke let at nå til tops for et lille land, men den danske shipping- og fødevarebranche er internationale topspillere: Også det pløjende, svineavlende og fødevareproducerende Danmark har sat sig for den europæiske bordende.

Landbrug & Fødevarers formand, Martin Merrild, er frem til efteråret 2017 formand for de europæiske landmænd i COPA; en toppost, som også Peter Gæmelke, tidligere præsident i det nu nedlagte Landbrugsrådet, indtog.

Den lange bane
I formandsperioden kan danskere spids-twiste højspændte EU-branchevilkår, som Slotsholmen og Folketinget måske først nikker til om fem-ti år. Ydermere kan man presse ekstra på, for at reglerne bliver ens for alle: Hvorfor må der lugte mere fra en stald nede sydpå end i Danmark? Og hvorfor må konkurrerende EU-skibsredere udlede mere CO2 end de danske dukse?

Som europæisk formand er man dybt afhængig af et effektivt dansk Bruxelles-sekretariat, der ud over Slotsholms-lobbydyderne behersker diplomatiets kunst samt viden om EU-spillet. Men et fornemt domicil som rederiforeningens i Bruxelles skaffer ikke i sig selv indflydelse.

Der skal også tænkes lobby-kreativt, hvis danske interesser effektivt skal flytte EU-holdninger og europæisk lovgivning: Find – ligesom på den hjemlige lobbyscene – dit unikke salgsmateriale frem under devisen ”Don’t tell it – show it”. Nok udgør formelle skrivelser og snesevis af møder lagkagebunden. Men den overraskende finish er som i en bagedyst lige det, der adskiller vinderen fra de habile.

Pilou Asbæk lobby-hjælper
For ikke-søfartsnationer betød det mindre, at der på et tidspunkt sad 900 kidnappede søfolk i Somalia. Viljen til at gøre noget var ikke til stede i EU, før danske redere inviterede Europa-Parlamentet på forpremiere på den autentiske spillefilm ”Kapringen” med Pilou Asbæk i hovedrollen. Det blev et politisk vendepunkt: At der i dag kun sidder 30 gidsler i Somalia vurderes i høj grad at være EU’s fortjeneste – med et målrettet skub fra kajkanten af danske redere.

Forestillingen blev – med forhåndshjælp fra den internationalt berømmede politiker-thriller ”Borgen”, hvor samme Asbæk gør sig som snu spindoktor – et tilløbsstykke i Parlamentet, hvor den professionelle lobbyist ellers normalt skal haste-aflevere sit budskab.

Det hørte også med i lobbypakken, at parlamentarikerne fik en hands-on præsentation af situationen i Somalia af EU's britiske pirat-chefofficer, der til lejligheden var trukket i fuld uniform.

Endelig havde de danske reder-lobbyister allieret sig med en i den sammenhæng uventet alliancepartner: NGO’en Red Barnet – og dermed den græsrodsorganisation, som Helle Thorning-Schmidt nu bliver international chef for.

”Don’t tell it – show it” kan også være genvejen til at få redernes miljø-mærkesager højere på EU-agendaen: Et besøg på et 400 meter langt Maersk-fartøj i Antwerpen, Zeebrugge eller Rotterdam – på EU-bureaukrat-venlig køreafstand – slår benene væk under de fleste. En time i en dansk kaptajns selskab tydeliggør bedre end nok så mange Excel-ark fordele og ulemper ved den danske svovl-udledningsmodel i skibs-skorstene. Kan man således få en af ”hverdagens eksperter” på lobbyholdet, er meget nået.

EU-tilskud til juleindkøb
EU-regler og støtteordninger har haft topprioritet i dansk landbrug siden 1973. Glæden over EU er ikke mindst voldsom, når de årlige seks milliarder EU-kroner ryger ind på bøndernes nem-konti. Sidste gang endda et par uger før normalt, så de slunkne portemonnæer blev fyldt i god tid før juleindkøbene.

Heller ikke det tilskud kommer af sig selv, fordelingen justeres hver syvende år, og landmændene er blandt de langsigtet tænkende danske EU-interessevaretagere: Landbrug & Fødevarers Bruxelles-kontor er allerede i gang med at sikre interesserne i næste budget gældende fra 2021.

Men mens rederne med hele verden som velkendt farvand har engelsk som effektivt arbejdssprog, bøvler landmandssamarbejdet i EU fortsat med en så basal udfordring som sproglige forbistringer: COPA-formand Merrild kan ikke bare ringe sine to næstformænd op hjemme fra gården og klappe tingene af på landmands-maner. Den franske næstformand behersker kun sit eget sprog, mens østrigeren alene taler alpelandets tyske.

Hold en lang tale, formand
Den slags stiller særlige krav til et dansk formands-sekretariat, der får ekstra opgaver med at bistå den europæiske organisations ledelse. Det giver samtidig mulighed for at flytte de stive samarbejdsformer i en mere nutidig retning – med større eller mindre held.

Merrild er allerede blevet sat venskabeligt på plads af sine europæiske kolleger i sine bestræbelser på at effektivisere: Tal længere, lyder rådet, når Struer-landmanden bestiger talerstolen i COPA-forsamlingen. De første minutter hører kun tolkene efter, tilsiger erfaringen; de europæiske bønder forventer og foretrækker en række indledende høflighedsfraser, inden talen – oplæst fra manuskript – går rigtigt i gang. Man har alligevel afsat hele dagen.

Forsikringsfolk til Bruxelles
Ud over fødevareerhvervet og rederne har omkring 30 andre danske lobby-organisationer kontor i Bruxelles. Blandt de største er Dansk Industri, mens andre har en enkelt medarbejder siddende. Nu forsøger endnu en dansk erhvervsorganisation sig med en EU-lobbyist.

Forsikring & Pensions nyudnævnte senior public affairs advisor har netop fået færdigtrykt sit visitkort, der fremover skal deles ud i EU fra tirsdag til torsdag, mens mandag og fredag skal tilbringes hjemme i Danmark. Samtidig nøjes de danske forsikrings- og pensionsselskaber foreløbig med at leje sig ind hos lobbykollegerne i Insurance Europe.

Alt i alt en forsigtig entre i EU-hovedstaden: Det varer nok et stykke tid, før F & P får samme europæiske styrke som rederne og landmændene, der fra egne Bruxelles-adresser p.t. kan skilte med to lobby-topposter.

 

Rådgiver-og forfatterparret Susanne Hegelund og Peter Mose er partnere i HEGELUND & MOSE, der rådgiver om strategisk kommunikation og indflydelse. De er forfattere til bøgerne ”Håndbog for Statsministre, ”Javel, hr. minister” og ”Lobbyistens Lommebog”. Se www.hegelundmose.dk

Forrige artikel Hegelund og Mose: Fem lobbytrends i 2016 Hegelund og Mose: Fem lobbytrends i 2016 Næste artikel Hegelund og Mose: Data er den nye valuta Hegelund og Mose: Data er den nye valuta