ITD advarer: Nu haster det med vejpakken

DEBAT: Transporterhvervet i hele EU venter i stor spænding på, at de vigtige forhandlinger om den såkaldte vejpakke bliver genoptaget. Rådsmødet i oktober er sidste chance for at nå en løsning, inden EU-parlamentarikerne går i valgkamp, skriver Carina Christensen fra ITD.

Af Carina Christensen,  
Adm. direktør, ITD

Da Europa-Parlamentet i begyndelsen af juli skulle tage stilling til væsentlige dele af vejpakken, brød splittelsen blandt de europæiske medlemslande ud i lys lue.  

Et stærkt splittet parlament kunne ikke nå til enighed om nogen af punkterne, og de blev derfor sendt tilbage til Europa-Parlamentets transportudvalg. På rådsmødet i juni kunne Bulgarien kun fremlægge en fremskridtsrapport.  

Der var ingen enighed i ministerkredsen om de foreslåede kompromisforslag. Lige nu står forhandlingerne således i stampe, og rådsmødet i oktober er sidste chance for at nå en løsning, inden EU-parlamentarikerne går i valgkamp forud for parlamentsvalget i foråret 2019.  

For mange lande dropper fælles spilleregler 
Situationen er meget alvorlig. Det er altafgørende for det europæiske vejtransporterhverv, at der landes et forhandlingsresultat om EU-Kommissionens vejpakkeudspil.  

De mest vanskelige emner, der drøftes i vejpakken, er udstationering, cabotage, kombineret transport og køre- og hviletid, og elementerne er af så stor betydning for transportvirksomhederne, at behovet for at finde fælles fodslag i forhandlingerne ikke bare er presserende, men bydende nødvendige.  

Der er hårdt brug for at komme væk fra den nuværende situation, hvor stadig flere EU-medlemslande dropper de fælles spilleregler og indfører nationale særregler for vejgodstransporten.  

De mange nationale særregler rammer nemlig de hundrede tusindvis af lastbiler, der hver dag krydser grænserne i Europa, hårdt, og det er alt sammen nye administrative byrder, der koster tid og penge i hverdagen.  

Opgaven med at finde nye fælles spilleregler for den europæiske vejgodstransport må og skal derfor løses, og alle parter er nødt til at indstille sig på at skulle gå på kompromis med nationale særkrav.   

Reglerne skal håndhæves 
I ITD har vi siden lanceringen af EU-Kommissionens vejpakkeudspil i maj sidste år arbejdet konstruktivt på at finde nye stærke fælles spilleregler for den europæiske vejgodstransportsektor.  

Vi arbejder hårdt for at sikre klare, entydige regler for alle transportvirksomheder i EU, så virksomhederne ved, hvilke regler de skal rette sig efter.  

Det kræver regler, der regulerer hensigtsmæssigt i alle dele af branchen og samtidig understøtter effektiv planlægning af transporterne. Det kræver, at reglerne bliver fortolket ens i EU-landene. Endelig kræver det, at reglerne kan håndhæves, og – ikke mindst – at håndhævelsen sker effektivt.  

Det nytter jo intet at lave nye regler – heller ikke nye nationale særregler, hvis reglerne ikke bliver kontrolleret og håndhævet. Hvis det endelige vejpakkeresultat ikke kan indfri det, så kan hele forhandlingsforløbet have været omsonst.  

Vi skal have en løsning nu 
Når det ikke lykkedes et ellers ivrigt bulgarsk formandskab før sommerferien at skabe konsensus i vejpakkeforhandlingerne, skyldes det ikke mindst, at landene i den såkaldte ”vejalliance”, herunder Danmark, ikke mente, at de forslag, der blev fremlagt fra det bulgarske formandskab, vil bidrage til mere fair regler end de, der gælder i dag.  

I ITD var vi heller ikke enige i de kompromisforslag, der blev fremlagt af Bulgarien. Det ændrer dog ikke ved, at man hurtigst muligt må og skal tilbage til forhandlingsbordet.  

Den nuværende situation, hvor flere og flere lande ser stort på de fælles spilleregler for vejgodstransporten og indfører egne regelsæt, er helt uholdbar. Et ikke-resultat er ikke en mulighed.

Forrige artikel Vognmænd om EU's vejpakke: Vi skal social dumping til livs Vognmænd om EU's vejpakke: Vi skal social dumping til livs Næste artikel Steen Gade: Drop idéen om at træde ud af EU Steen Gade: Drop idéen om at træde ud af EU