Menneskeretsdirektør til regeringen: Lad indenrigspolitikken blive hjemme

DEBAT: Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har store udfordringer, som Danmark kan være med til at løse, når vi overtager formandskabet for Europarådet, mener Jonas Christoffersen. Men regeringen bør lade de indenrigspolitiske interesser blive hjemme. 

Af Jonas Christoffersen
Direktør ved Institut for Menneskerettigheder

Du og jeg har aldrig været bedre beskyttet mod magthaveres vilkårlige overgreb, for i et historisk perspektiv står beskyttelsen af borgernes rettigheder stærkere end nogensinde før. Det gælder blandt andet vores ret til en retfærdig rettergang, ytringsfrihed og beskyttelse af vores privatliv.

Det kan vi takke Domstolen for. Og ikke mindst kan vi takke de europæiske politikere, der siden 1940’erne igen og igen har styrket og reformeret Domstolen, så den i dag har en helt enestående betydning.

Domstolen er den sidste garant for borgernes grundlæggende rettigheder. Den beskyttelse må vi ikke sætte over styr, og derfor skal vi diskutere, hvordan systemet kan moderniseres, så Domstolen bliver endnu mere effektiv og fokuseret.

Formandspost uden indenrigspolitiske interesser
Regeringen vil bruge det kommende formandskab for Europarådet til at se kritisk på Domstolen. Det stammer fra den daglige danske debat om navnlig udvisning af kriminelle udlændinge.

Men det er ikke nødvendigt at gøre op med hverken domstol eller konvention, for at Danmark og andre europæiske lande kan udvise flere kriminelle udlændinge.

Menneskerettighedsdomstolen har allerede hørt medlemsstaternes ønske om større råderum til at bestemme, hvem de udviser. Derfor ser vi også, at Domstolen løbende har gjort det lettere for medlemslandene at udvise kriminelle udlændinge.

Jeg vil opfordre regeringen til at lade de indenrigspolitiske interesser ligge i København, når Danmark indtager formandsposten i Strasbourg.

Vigtigst er beskyttelsen af Europas borgere
Europarådets største og vigtigste opgave er at få alle medlemsstater til at respektere borgernes grundlæggende rettigheder. Det er desværre ikke situationen i dag.

Tusindvis af klager strømmer ind til Domstolen, fordi Europas lande ikke overholder grundlæggende rettigheder. Flere lande er ualmindeligt lang tid om at gennemføre de nødvendige ændringer – eller de nægter helt at gøre det. Kun otte lande står for 75 procent af alle klager til Domstolen.

Det vil også i fremtiden kræve en stor indsats fra Europarådet, hvis Menneskerettighedskonventionen reelt skal have fuld virkning i alle lande – til gavn for alle 820 millioner borgere i Europa. Danmark kunne bruge formandskabet til at sætte fokus på dette grundlæggende problem.

To store udfordringer for domstolen
Regeringen har valgt at gøre Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol til sin hovedprioritet. Det er også vigtigt nok. Og ser vi på Domstolen, er der især to problemer, der kræver handling, fordi de begge svækker Domstolens legitimitet.

For det første skal Domstolen indhente en enorm sagspukkel. Ved udgangen af september 2017 havde Domstolen cirka 81.400 verserende sager. Hvis Domstolen skal kunne behandle de modtagne klager på en forsvarlig måde og inden for rimelig tid, kræver det en klar prioritering.

Domstolen må fokusere sit arbejde på særligt alvorlige og udbredte krænkelser, problemer af systemisk og strukturel karakter og vigtige spørgsmål om fortolkningen og anvendelsen af Menneskerettighedskonventionen. Danmark kan under formandskabet skubbe på for, at det kommer til at ske.

For det andet har Domstolen brug for at komme i tættere dialog med medlemsstaterne og på den måde sikre, at den tager bestik af omverdenens syn på menneskerettighederne. Det er en ny dagsorden, som kan vise sig at blive meget betydningsfuld, fordi det kan skabe en bedre forståelse hos Domstolen – men også en bedre forståelse i landene for Domstolen.

Uanset hvad må formålet være, at vi står tilbage med en stærk juridisk og politisk opbakning til det unikke europæiske menneskerettighedssystem.

Forrige artikel Messerschmidt: Pas på! EU har en plan for indvandring og asyl Messerschmidt: Pas på! EU har en plan for indvandring og asyl Næste artikel Kofod: Løkkegaard blotter Venstres liberalromantiske EU-fantasier Kofod: Løkkegaard blotter Venstres liberalromantiske EU-fantasier
 • Anmeld

  Jørgen Lindhagen · Folkepensionist

  så er der igen direkte kotakt

  med løftede pegefingre direkte fra juristernes paradis, der forsøger at sætte grænser for hvad Danmark skal sige skrive gøre under det kommende formand skab = forsøg på at sætte grænser for det danske formandsholds
  beføjelser, formaningerne kommer fra ingen mindre end Advokaten
  Jonas Christoffersen, der er helt tæt på juristernes paradis E U i sin
  egenskab af ( ja det Lyder helt skørt i almindelige menneskers verden )=
  Jonas er " MENNESKKERETTIGHEDSDIREKTØR " og jurist, en af dem der har
  virkelig meget at miste hvis vores politikere nogen sinde vågner op, =
  for at bruge Mette Frederiksens ord " LÆGGE ARM MED JURISTERNE "
  om lovgivningen = er det Juristerne der bestemmer lovgivningen eller er det de folkevalgte politikere. =

  Nu og her begynder de indoktrinerede E U tilhængere i toppen, at vise tænderne igen ved at forsøge at give vore politikere retningslinierne for hvad de må og ikke må. = det er helt unødvendigt i og med det hold der skal
  reprænsentere Danmark bliver valgt af vor stats minister Lars Løkke
  Rasmussen der helt tydeligt er meget E U glad, så der kommer garanteret
  en hel del Ulve I fåreklæder ned til E Us Egne Ulve i fåreklæder og de kommer garanteret til at hyle enstemmigt, så de ikke forstyrer målet
  E U parlamentets formand Jean Claude Juncker drømmer om at gennem-
  føre inden for de næste to år sammen med Europas ukronede enevældige
  dronning Merkel og Macronen, =

  gennemførelsen af ROMTRAKTATEN vil betyde at 500 milioner Europæere
  mister deres demokratiske rettigheder o g herefter vil kunne gå rundt og
  synge med på H C ANDERSENS melodi fra SVINEDRENGEN

  ACK DU LIEBER AUGUSTIN ALLES IST VÆK VÆK VÆK
  ACK DU LIERBER AUGUSTIN ALLES IST VÆK =

  TOTALT VÆK.

 • Anmeld

  Jørgen Lindhagen · Folkepensionist

  virkelighedens økonomiske E U VERDEN

  hvis ikke du ved det Menneskerettigheds direktør Jonas Christoffersen så
  betaler Danmark

  22 MILIARDER i ÅRLIG KONTIGENT til E U Unionen

  danmark får

  9 miliarder i forskellige tilskud fra E U der SÅDAN SET IKKE
  kan / skal trækkes fra Danmarks Udgift på de
  22 milliarder, da de 9 milliarder E U tilskuds kroner
  udbetales til en række private tilskudsbretigede
  hårdt økonomiske ramte mennesker.

  når vi dividerer lidt frem og tilbage kan vi regne ud at 500 millioner
  Europæere tilsammen betaler ca. 2200 milliarder kr. i årligt kontingent til JURISTERNES PARADIS E U UNIONEN.

  AT E U UNIONEN BETALER 900 MILLIARDER I REFUSION TIL ØKONOMISK TRÆNGENE MENNESKER.

  NÅR VI SÅ TÆNKER PÅ AT DRONNING MERKEL HAR INVITERET ET UTAL AF EMIGRANTER TIL EUROPA, DER ALENE KOSTER DANMARK
  33 MILLIARDER KR. OM ÅRET + DE 22 MILLIARDER VI BETALER I EU
  KONTINGENT = 55 MILIARDER I ÅRLIGE UDGIFTER VI KAN TAKKE
  JURISTERNES PARADIS EU FOR = VI KUNNE FÅ 2 EKSTRA STOREBÆLTSBROER OM ÅRET FOR.=
  TROR DU IKKE
  JONAS MENNESKERETTIGHEDSDIREKTØR, AT DU SKAL HOLDE OP MED
  AT GIVE GODE RÅD TIL HVAD DE DANSKE POLITIKERE SKAL SIGE OG GØRRE NÅR VI OVERTAGER EU FORMANDSKABET I JURISTERNES PARADIS
  JEG SYNES DU SKAL LUKKE NED NU MED DINE FORMANINGER.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Et formandsskabs forpligtelser

  Forhåbentligt både læser og FORSTÅR vores politiske, ansvarlige ledere og repræsentanter både Jonas Christoffersens og andre vidende fagfolks indlæg her i debatten, inden de hovedkuls kaster sig ind i at påtage sig formandsskabet i "foreningen".
  Vores indenrigspolitiske problemer med manglende løsninger på parallelsamfund, udenlandske tiggere i København, romaer i Helsingør, Rockerbander på Nørrebro og rundt om i landet .... skal og kan ikke løses ved at ændre, minimere eller indskrænke vores allesammens, 820 millioner indbyggeres, grundlæggende rettigheder til en retfærdig rettergang, ytringsfrihed og beskyttelse af vores privatliv.
  Hvis vi som medlemsland og medansvarligt medlem påtager os formandskabet, så er man formand for ALLE i fællesskabet....ikke blot for sig selv !!