Nyvalgte MEP'er og 3F: Vi er klar til at kæmpe for et mere fair arbejdsmarked

DEBAT: Høj arbejdsløshed, lave lønninger og stigende ulighed sætter det europæiske arbejdsmarked under stort pres. Derfor kommer der benhård politisk magtkamp om fremtidens arbejdsmarkeds, skriver Kira Marie Peter-Hansen, Nikolaj Villumsen og Tina Christensen.

Af Kira Marie Peter-Hansen (SF), Nikolaj Villumsen (EL), medlemmer af Europa-Parlamentet, og Tina Christensen, næstformand og EU-ansvarlig i 3F 

Vælgerne har talt. Nu går arbejdet i gang igen i Europa-Parlamentet og i Bruxelles. For os gælder det særligt kampen for lønmodtagerrettigheder, ordentlige arbejdsvilkår og ligestilling på arbejdsmarkedet i et både grønt og socialt bæredygtigt Europa.

For der er store modsætninger og interesseforskelle på spil i europæisk arbejdsmarkedspolitik. Ikke kun de klassiske modsætninger mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Men der er også betydelige nationale forskelle i Europa alt efter karakteren af de hjemlige arbejdsmarkeder.

Europæiske løsninger skal respektere nationale arbejdsmarkeder
Vi – de to danske medlemmer af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, som begge er koordinatorer for vores respektive europæiske grupper i udvalget, samt 3F's EU-ansvarlige – arbejder for europæiske løsninger, der respekterer de nationale kompetencer og arbejdsmarkedsmodeller.

Vi ønsker selvfølgelig at være med til at løfte den bulgarske eller franske arbejdstagers minimumsløn – men det må absolut ikke ske på bekostning af den danske aftalemodel, der har skabt gode forhold for lønmodtagerne i Danmark sammenlignet med resten af Europa.

Det er en vigtig politisk og faglig kamp, som vi må tage sammen. For den frie bevægelighed er ikke fair, som den er nu. De fleste arbejdsgivere er heldigvis ordentlige. Men der er brodne kar i alle dele af Europa, der udnytter smuthullerne i reglerne til det yderste og spekulerer i konstant at presse og forringe løn- og arbejdsvilkår. 

Kamp om fremtidens arbejdsmarked
Vilkårene på det europæiske arbejdsmarked er under pres i disse år. Vi plages af fortsat høj arbejdsløshed i Sydeuropa, især blandt unge. Af lave lønninger, stigende ulighed og usikkerhed. Andelen af atypiske ansættelser – korttidsansatte, falske selvstændige, ufrivilligt deltidsansatte og ansatte uden garanti for et minimumstimeantal – har aldrig været højere.

Denne negative udvikling skyldes ikke alene megatrends som digitalisering, globalisering med videre. Vilkårene påvirkes i høj grad også af politiske beslutninger, blandt andet i Europa-Parlamentet.

Vi forventer derfor en benhård faglig-politisk magtkamp om fremtidens europæiske arbejdsmarked i de kommende år. Vores mål er at sikre ligestilling, fair vilkår og bevægelighed for arbejdstagerne i Danmark og i Europa.

Fair for Steen, der ikke får trykket sine løn- og arbejdsvilkår. Fair for Stanislav, som ikke skal knokle 24-7 på en løn under den lokale standard. Fair for Susanne, der selvfølgelig skal have samme løn for det samme arbejde, som de mandlige kolleger får. Og ikke mindst fair for deres børn, der også om 20 år skal kunne finde beskæftigelse på de forskellige nationale arbejdsmarkeder på ordnede og rimelige forhold.

Derfor har det været vigtigt at sikre en stærk dansk repræsentation i Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, som spiller en helt central rolle for EU's arbejdsmarkedspolitik. Og derfor har 3F styrket indsatsen i Bruxelles med eget kontor og igennem vores europæiske, faglige sammenslutninger.

Kampen for et fair arbejdsmarked starter i Europa
Vi er klar til kampen: Imod social dumping. For bedre arbejdsmiljø og imod usikre og ugennemsigtige ansættelsesvilkår. For at udligne forskellene på lønninger og vilkår mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. For et ID-kort til arbejdstagere, der sikrer gennemsigtighed i arbejdsvilkår og rettigheder. For en sortlistning af virksomheder, der platter både medarbejdere og vores fælles kasser. For bedre beskyttelse af platformstilknyttede og andre atypisk ansatte.

Vi kæmper for et fleksibelt, bæredygtigt og fair arbejdsmarked. I Danmark. I Europa. Og via lønmodtagervenlige EU-handelsaftaler, så arbejdstagere uden for EU også sikres retten til faglig organisering og ordentlige forhold.

Arbejdet for grøn og social bæredygtighed fortjener at blive en stærk, global megatrend. Det starter i Europa.

Forrige artikel Jeppe Kofod: Hvis klimakampen skal rykke, skal resten af EU med Jeppe Kofod: Hvis klimakampen skal rykke, skal resten af EU med Næste artikel SF: Von der Leyens minimumsløn er misforstået omsorg SF: Von der Leyens minimumsløn er misforstået omsorg