Transportaktører: Vedtag vejpakken og drop nationale særinteresser

DEBAT: Medlemmerne af Europa-Parlamentet bør støtte op om den forhåndsaftale, der er lavet om vejpakken. Tiden er ikke til at gamble ved at pleje nationale særinteresser i Europa-Parlamentet, skriver SLD, Dansk Erhverv, DI Transport, Danske Speditøre og ITD.

Af Jesper Kronborg m.fl.
Se dokumentationsboks

Når vejpakken forhåbentlig vedtages til juli, vil det ikke være et sekund for tidligt.

Der er stort behov for at få ensartede og mere velfungerende regler for godstransport i Europa. Tiden er ikke inde til at gamble ved at pleje nationale særinteresser i Europa-Parlamentet. Vi opfordrer derfor de danske medlemmer af Europa-Parlamentet og deres kollegaer fra resten af EU til at støtte op om den forhåndsaftale, Europa-Parlamentet har lavet med Ministerrådet, så vejpakken kan blive vedtaget.

Behov for mere ensartede regler
Når fem interesseorganisationer går sammen om en fælles udmelding som denne, så skyldes det, at ensartede regler på tværs af grænserne er et helt afgørende vækstparameter for de danske og europæiske virksomheder.  

Vejpakken er kort fortalt spillereglerne for godstransport i EU. Den handler både om løn, arbejdstagerrettigheder og om at få skabt ordnede forhold og ro i transportbranchen. Den handler også om at sikre lige konkurrencevilkår på tværs af landegrænser. Og så må vi heller ikke glemme, at den har en vis betydning for klimaet.

I dag udstikker EU et omfattende regelsæt for branchens virke, men det er på ingen måde entydigt i sin fortolkning, ligesom håndhævelsen af reglerne varierer stærkt fra medlemsland til medlemsland. Sideløbende er der på europæisk plan en tendens til, at medlemslandene indfører egne nationale særregler, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Der er således et stort behov for nye, enklere og mere ensartede regler på tværs af landegrænserne, der sikrer mere ordnede forhold og lige konkurrencevilkår i den europæiske vejtransportsektor.

Både roser og tidsler
Naturligvis er der fortsat plads til forbedringer, for i vejpakken vokser der både roser og tidsler.

Det er fornuftigt, at chaufføren får ret til med jævne mellemrum at vende retur til hjemlandet, men det er et åbent spørgsmål, om det samme er hensigtsmæssigt for lastbiler, når man vægter hensynet til klimaet højt. Det har EU-Kommissionen selv påpeget.

Det er derfor klogt, at EU-Kommissionen har meddelt, at der skal laves konsekvensberegninger af kravet om, at en lastbil skal tilbage til hjemlandet hver ottende uge. Det er positivt, så vi kan få klarhed om, hvad der er op og ned i sagen.

Senest har covid-19-krisen vist, at vi helt overordnet har en effektiv transport- og logistikbranche, som var med til at sørge for, at blandt andet forsyningssikkerheden i Danmark kunne opretholdes. Det understreger behovet for et velfungerende indre marked for vejgodstransport.

Vi vinder alle på Vejpakken
Transportbranchen bliver også afgørende i tiden efter covid-19-krisen, når økonomien i Danmark og EU skal genopbygges. Både den nationale og internationale del af transportbranchen skaber økonomisk vækst og jobs.

Både indirekte, ved at danske virksomheder kan få fragtet eksportvarer til udlandet, og direkte i transportbranchen i form af arbejdspladser til chauffører, speditører og lagermedarbejdere i danske transportvirksomheder.

For at transportbranchen kan fortsætte med at levere et højt bidrag til det danske samfund, har branchen brug for ensartede regler på tværs af landegrænserne, så den danske styrkeposition på de internationale markeder fastholdes og udbygges fremover.

Lad os derfor sammen støtte op om, at vejpakken omsider bliver formelt vedtaget til juli. Det vinder vi alle på.

Forrige artikel Novozymes: Regulering af GMO er baseret på forældet logik Novozymes: Regulering af GMO er baseret på forældet logik Næste artikel EL: Kommissionens bud på nyt EU-budget er stadig sort og uretfærdigt EL: Kommissionens bud på nyt EU-budget er stadig sort og uretfærdigt
Danskerne føler et tab af indflydelse i EU efter Brexit

Danskerne føler et tab af indflydelse i EU efter Brexit

HØRT: Mange danskere føler, at Danmark har fået mindre at skulle have sagt i EU de seneste år, viser nye tal. Bekymrende, mener forsker, fordi følelsen af medindflydelse er vigtig for tilliden til samarbejdet.