Reformgruppe skal genopfinde Danmarks EU-beslutningsproces

OPDATERING: Folketinget bliver inddraget for sent og for overfladisk på EU-spørgsmål i dag, og blandt andet derfor skal en erfaren reformgruppe finde ud af, hvordan den 47-årige beslutningsproces bliver optimeret.

Folketingets mulighed for at føre parlamentarisk kontrol med EU-politikken står over for en reformering.

I hvert fald er der blevet nedsat en såkaldt reformgruppe bestående af en række yderst EU-kyndige personer og kendte ansigter på området, som har fået til opgave at arbejde sig frem til et forslag til en ny model for, hvordan Folketinget kan føre kontrol med EU-sager. De mødtes første gang i fredags.

Planen er, at arbejdet kulminerer i efteråret 2022 i forbindelse med 50-året for folkeafstemningen om Danmarks EU-medlemskab, og i den begivenhed ligger også en del af forklaringen på, hvorfor systemet behøver et eftersyn, forklarer formand for reformgruppen Claus Larsen-Jensen.

Login