Samuelsen ønsker reformer: Strasbourg undergraver folkelig opbakning

DEBAT: Danmark vil bruge formandsposten for Europarådet til at starte en kritisk diskussion af Menneskerettighedsdomstolens fortolkninger, men den skal også bruges til at sætte frihedsrettigheder på dagsordenen, skriver udenrigsminister Anders Samuelsen.

Af Anders Samuelsen (LA) 
Udenrigsminister 

I dag overtager Danmark officielt formandskabet for Europarådets Ministerkomité.

Regeringen har gjort det klart, at hovedprioriteten for formandskabet vil være at starte en kritisk diskussion af, hvordan den Europæiske Menneskerettighedskonvention fortolkes af Menneskerettighedsdomstolen.

Vi kan ikke acceptere, når det for eksempel ikke kan lade sig gøre at udvise dybt kriminelle udlændinge fra Danmark på grund af afgørelser fra domstolen i Strasbourg.

Det strider imod vores retfærdighedsfølelse. Hvis ikke man kan se mening og rimelighed i de afgørelser, der kommer fra domstolen, så undergraver vi den folkelige opbakning til både domstolen og konventionen.

Det er hverken i Europas eller de europæiske befolkningers interesse. Det er derfor, vi nu lægger op til reformer.

Kritiske røster har allerede dømt regeringens forehavende ude og har beskyldt os for at undergrave menneskerettighedssystemet. De skyder forbi målet, for vi gør det faktisk for at værne om systemet.

Generalsekretær Jaglands besøg i København i forrige uge viste, at man også fra Europarådets side er klar over udfordringerne og er villige til at se på løsninger, der kan samle de 47 medlemslande. Det arbejde går vi nu i gang med.

Frihedsrettigheder skal på dagsordenen 
Men vores formandskab kommer også til at handle om andet end reformer. De traditionelle vestlige frihedsrettigheder er under pres internationalt. Fra Iran til Venezuela bliver grundlæggende rettigheder trådt under fode.

Også i kredsen af Europarådet er der spændinger og kritik af nogle lande for at bevæge sig væk fra vores fælles europæiske værdigrundlag. I den situation bliver Europarådets stemme vigtig.  

Det er i Europarådet, at vi taler om forfølgelse af homoseksuelle i Rusland.

I juli erklærede Menneskerettighedsdomstolen den russiske lov om homoseksuel ”propaganda” ulovlig. Den afgørelse bakker jeg klart op om.

Rettigheder for blandt andet LGBTI-personer er også på dagsordenen for vores formandskab. Jeg har selv gentagne gange fordømt overgreb imod homoseksuelle i Rusland og bragte i foråret spørgsmålet op i Europarådet.

Vi skal holde presset på Rusland både i dette og andre menneskerettighedsspørgsmål. Det skylder vi de 145 millioner indbyggere i Rusland.

Det er også i Europarådet, at vi kan adressere systematisk forfølgelse af politiske modstandere.

I Aserbajdsjan har menneskerettighedsdomstolen for eksempel erklæret fængslingen af oppositionsaktivisten Ilgar Mammadov for ulovlig og krævet ham frigivet. Rådet har nu igangsat en proces, der i sidste ende kan føre til, at Aserbajdsjan bliver smidt ud af organisationen.

Her får Danmark som formand en vigtig rolle. Og vi kommer til at lægge en klar linje til støtte for frihedsrettighederne.

Vi skal presse Tyrkiet
Og så er det i Europarådet, at vi kan have en kritisk dialog med Tyrkiet om deres overgreb på helt fundamentale frihedsrettigheder. Blandt rådets 47 medlemslande står Tyrkiet for over 16 procent af sagerne ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Som formandskab skal vi fastholde et hårdt pres på den tyrkiske regering for at stoppe overgrebene på deres egen befolkning og efterleve dommene fra domstolen. Men vi har også igennem Europarådet en mulighed for at bidrage aktivt i Tyrkiet.

Konkret vil danskstøttede projekter under Europarådet blandt andet hjælpe den hårdt pressede tyrkiske dommerstand med mere effektivt at kunne efterforske sager om mishandling og manglende strafforfølgelse.

Frihedsrettighederne er en hjørnesten i mit virke som udenrigsminister. De kommende seks måneder skal Danmark bruge vores position i Europarådet til at stå vagt om de fælles europæiske værdier, som frihedsrettighederne repræsenterer. Det skal formandskabet også bruges til.

Forrige artikel Løkkegaard til Kofod: Bekæmpelse af skattesnyd er ærke-liberalt Løkkegaard til Kofod: Bekæmpelse af skattesnyd er ærke-liberalt Næste artikel Akademikerformand: Et socialt EU kan vinde borgernes tillid tilbage Akademikerformand: Et socialt EU kan vinde borgernes tillid tilbage
 • Anmeld

  Anne Albinus

  Vedr. undergravning

  "Hvis ikke man kan se mening og rimelighed i de afgørelser, der kommer fra domstolen, så undergraver vi den folkelige opbakning til både domstolen og konventionen." siger Anders Samuelsen.

  De fleste afgørelser, der kommer fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol handler om retfærdig rettergang.

  Det burde Samuelsen fokusere på som et gode, fremfor at gentage og gentage de relativt få spektakulære sager i Danmark, hvor kriminelle udlændinge ikke har kunnet udvises.

  t.o. En nylig opgørelse fra Institut for Menneskerettigheder viser, at det i perioden 2011 til 2017 drejer sig om 20 tilfælde. Overfor står, at Danmark siden 2010 – med domstolenes accept – har udvist omkring 10.000 udlændinge som led i deres straffesag,

  Den franske præsident sagde i sin tale 31.10.17 til Domstolen i Strasbourg bl.a.:

  "Konventionssystemets styrke ligger i, at det tilbyder en ekstern vurdering, altså en yderligere upartiskhed og objektivitet i tvister. Deres blik, ærede Dommere, er et anderledes blik, der komplementerer den nationale dommers blik, som er i stand til at opdage ufuldkommenheder og fejltagelser, som den nationale dommer nogle gange, kan overse. Ligesom vi alle kan.

  Men lad os gå videre. Hvad sætter vi i centrum for vore nationale dommeres arbejde? Menneskerettighederne! Således ligger Konventionssystemets styrke i, at det er de nationale dommere, der er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols første instans.

  Vi har derfor ikke overdraget vores juridiske suverænitet til Domstolen! Vi har givet Europæerne en ekstra garanti for, at menneskerettighederne beskyttes.

  Det giver en fantastisk kollektiv beskyttelse, fordi vi således sammen beskytter befolkningen i medlemslandene mod illiberale fristelser, men vi beskytter dem også i de tilfælde, hvor en politik forsvarer forældede interesser eller praksisser i strid med disse rettigheder."

  CITAT SLUT. • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Tak, Anne Albinus!

  Ganske pudsigt at et andet indlæg i dagens Altinget handler om kampen mod fake news. Hertil bør føjes fake facts, fordrejninger og proportionsforvrængninger!
  Men så langt kan en regering der er afhængig af DF's mandater nok ikke strække sig 😡🙈🙁
  Hvor pinligt kan det være?!

 • Anmeld

  Tonyia · Fru

  Tak Samuelsen Fuld opbakning herfra

  Selvfølgelig skal menneskerettighederne ændres, så de ikke længere kan udnyttes og misbruges af bl.a. kriminelle. Menneskerettigheder skal være for dem der skal beskyttes i krig, mod overgreb og kriminelle psykopater.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Retfærdighed og menneskesyn

  Kan forstå, at regeringen allerede har haft indledende 'visitter' i såvel Polen som i Ungarn for om muligt at sikre lige netop disse landes opbakning til Jeres synspunkter. Da disse landes nuværende regeringer har en tvivlsom opbakning i deres befolkninger, der tilsyneladende ikke oplever, at demokratiet har særligt gode vilkår.....Ja, så er jeg på forhånd meget skeptisk overfor Jeres egentlige agenda.
  Når jeg læser din herværende politiske orienteringe, må jeg stille mig endnu mere tvivlende:
  Indledningsvist angiver du, at dit indlæg handler om menneskerettigheder, men du behandler udelukkende begrebet 'frihedsrettigheder'.
  I min optik er Menneskerettighedskonventionen langt mere omfattende og alvorligt rummeligt end 'blot' omhandlende frihedsrettigheder.
  ....
  Det er simpelthen en manipulation fra din side, der er til at tage og føle på. En åbenlys synliggørelse af, at selv vores udenrigsminister mener, at vi vælgere ikke kan gennemskue den slags.
  ....
  Når nu Danmark skal påtage sig det alvorlige ansvar for formandskabet, så håber jeg inderligt, at I vil gøre Jeres yderste for at sætte Jer sagligt og alvorligt ind i det, I vil justere og udnytte formandspositionen til.
  Her på Altinget har flere indsigtsfulde, vidende og erfarne personer orienteret og givet udtryk for deres sagligt begrundede vurderinger.. Senest i denne tråd Anne Albinus'es. meget klare og informative orientering samt konklusion: (Citat):
  **" Vi har derfor ikke overdraget vores juridiske suverænitet til Domstolen! Vi har givet Europæerne en ekstra garanti for, at menneskerettighederne beskyttes." (Citat slut)**
  Alt i alt er jeg som vælger meget optaget af at finde ud af, hvordan Liberal Alliance forstår og tolker Menneskerettighedskonventionen. Både i relation til din anvendelse af menneskerettighed / frihedsrettighed men især, på baggrund af, at en af LA's medlemmer af regeringen på et tidspunkt med et meget miskrediterende udsagn har jongleret med begrebet i en forsamling af svært handicappede voksne. Han udtalte: "Det er ikke en menneskeret at blive tørret i røven".
  Derfor:
  Hvordan forstår LA menneskerettighederne, ....og
  Hvad er det egentligt, der skal laves om på?
  DET har jeg som vælger bestemt brug for at vide.


 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Skrivefejl.

  Under henvisning til de sidste kommentarer i mit indlæg: Det er ikke et LA medlem i regeringen, der har udtalt det, men et LA medlem i folketinget.
  Sorry.