Søren Hove: Prisen på Brexit – hvad er egentlig op og ned?

KLUMME: Vil Brexit styrke eller svække den britiske økonomi? Og kan man overhovedet regne på de økonomiske effekter af Brexit, før forhandlingerne mellem Storbritannien og EU er nået i mål, spørger Søren Hove Ravn. 

Af Søren Hove Ravn
Adjunkt ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Under valgkampen op til Brexit-afstemningen i 2016 hævdede politikere fra hver side, at den britiske økonomi stod til alt fra betydelige gevinster til væsentlige tab, hvis briterne stemte sig ud af EU.

I dag diskuterer leave-politikere stadig, hvordan man skal bruge den såkaldte Brexit-dividende, det vil sige den påståede gevinst ved at forlade Unionen. Men her to år efter afstemningen, hvor røgen har lagt sig, er langt de fleste seriøse videnskabelige studier imidlertid enige om, at Brexit vil føre til et tab af velstand for britiske husholdninger.

Der er dog stor uenighed om størrelsen på tabet, hvilket ikke mindst skyldes, at Storbritannien og EU stadig forhandler om fremtidens handelsvilkår. Afhængigt af forudsætninger og fremgangsmåde estimeres en omkostning på mellem 1 og 10 procent af Storbritanniens bruttonationalprodukt (BNP) per person.

Det er nyttigt at skelne mellem studier af henholdsvis de kort- og langsigtede effekter af Brexit. De langsigtede effekter udregnes typisk ved hjælp af såkaldte generelle ligevægtsmodeller, som fodres med data for samhandelsmønstre. Herefter simuleres effekterne af ændrede handelsvilkår.

Et prominent studie fra 2017 finder ved denne metode, at lavere samhandel med de øvrige EU-lande vil koste briterne et permanent indkomsttab på 1,3 procent om året ved en såkaldt soft Brexit – hvor briterne bliver i det indre marked – og omtrent det dobbelte ved en hard Brexit, hvor man vil stå helt udenfor. Her er der endda taget højde for, at briterne i fremtiden sparer medlemskontingentet til EU.

Derimod ser forfatterne bort fra en række effekter, som kan forventes at øge tabet ved Brexit, for eksempel produktivitetsgevinster ved samhandel samt adgang til udenlandsk arbejdskraft.

Et interessant studie af Brexits betydning på kort sigt udkom tidligere i år. Her konfronterer en gruppe respekterede økonomer det problem, som så ofte præger samfundsvidenskabelige analyser: Vi kender ikke det kontrafaktiske forløb; i dette tilfælde den økonomiske udvikling i Storbritannien uden Brexit.

For at isolere effekten af Brexit er der behov for en såkaldt kontrolgruppe i form af en økonomisk dobbeltgænger, som så vidt muligt minder om Storbritannien, men ikke blev udsat for Brexit. Intet land lever helt op til dette.

Forskerne konstruerer derfor en kunstig kontroløkonomi ud fra den økonomiske udvikling i 30 af Storbritanniens vigtigste handelspartnere, som hver især tildeles den vægt, som sikrer den tættest mulige sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i Storbritannien og kontroløkonomien i perioden fra 1995 til 2016.

Forfatterne viser, at denne økonomi udviklede sig stort set identisk med Storbritannien frem til Brexit, mens udviklingen siden da har været vidt forskellig: Ved udgangen af 2017 er Storbritanniens økonomi sakket bagud med, hvad der svarer til mere end 1,5 procent af BNP.

Studiet peger på to årsager til denne udvikling: Dels har Brexit-afstemningen ført til forhøjet politisk usikkerhed, hvilket typisk får husholdninger og virksomheder til at udskyde forbrug og investeringer. Desuden vil udsigten til en svagere indkomstudvikling i fremtiden lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet allerede i dag.

Bundlinjen synes således klar: Brexit vil gøre briterne fattigere, og effekten er allerede sat ind. Flere studier har vist, at effekten rammer bredt på tværs af befolknings- og indkomstgrupper.

Det er dog vigtigt at bemærke, at britiske husholdninger ikke bliver fattigere i absolutte termer. Velstandstabet er opgjort relativt til et scenarie, hvor Storbritannien var forblevet i EU. Med andre ord: Den fremtidige økonomiske vækst bliver lavere, end den kunne have været.

Den slags hypotetiske velstandstab er imidlertid svære at gøre håndgribelige for de fleste vælgere. Der er derfor nok udsigt til, at britiske politikere uanfægtet vil fortsætte med at debattere, hvorvidt Brexit er en god forretning.

Forrige artikel 3F: Fremtidens grønne transport kræver opgør med nutidens sorte får 3F: Fremtidens grønne transport kræver opgør med nutidens sorte får Næste artikel Tænketanken Europa: Vestager og Thorning kan skabe nødvendig debat om kommissionsformand Tænketanken Europa: Vestager og Thorning kan skabe nødvendig debat om kommissionsformand
 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jeg tror ikke forfatteren ville sætte sin faglige kompetence på spil

  Der er en kritik af Ligvægtsøkonomer bl.a. kan man ikke ikke sætte man sætte økonomi på sandsyndligheds formler
  Nedsættelse af ydelser og forringelser af dagpenge har lighedsvægtsøknomerne påstået, at der ville komme et højrere beskæftigelsesniveau i samfundet.
  Der er ikke samfundsvidenskabelig evidens for denne påstand
  Det har ikke været muligt for dem, der påstår beskæftigelseseffekten, at kunne fremlægge videnskabelige data der underbyggede påstanden.
  Derimod har der været en tysk undersøgelse at reformer på arbejdsmarkedet ( nedsættelse af ydelser og andet) havde ingen synlig effekt på beskæftigelseseffekten for aldersgruppen over 50 år og en meget lille for aldersgruppen under 50 år.
  Højkonjunkturen og den øgede beskæftigelse skyldes andre økonomiske årsager.
  Derfor virker det lidt besynderligt at lighedsvægtsøknomerne mener, at de kan forudsige den fremtidige økonomiske situation i Storbritannien med eller uden aftale med EU
  Forfatteren fortæller løsningen på det problem med at lave en kontrol undersøgelse af de forskellige situationer
  Derfor har forskerne ifølge konstrueret en økomisk kontroløkonomi -
  Det lugter lidt af de regnskabsmoddeler der forudsige fremtidige økonomiske situation - de har bare det problem de kommer med resultatet, der er dannet på grundlag af de Kriterier der indkode
  Der er foretaget undersøgelse af de øknomiske forudsigelser fra de økonomiske vismænd og det viste sig ingen af dem kunne verificere de økonomiske forudsagte forudsigelser.
  Jeg har lidt på fornemmelsen at de samme ligevægtvægtsøkomer ville påstå før ømue afstemningen at det ville føre til et velstandstab, hvis det blev nej.
  Det var det budskab mange Pro EU havde til befokningen før afstemningen
  Det blev som bekendt et nej og denne dommedagsprofeti udeblev
  På BBC hjemmeside var der en historie om det ville være en stor økonomisk gevinst for unioenen ikke får en aftale med EU.
  Det skabte en debat ligesom dem, der påstår noget andet.

  Dybest set er der igen der kan sige noget holdbart om den økonomiske vilkår i Storbritannien om et eller to år eller 3 år også vide - hvad enten Storbritannien får en aftale med eller ikke en aftale med EU, og alle påstande i den retning har intet med samfundsvidenskab at gøre men bunder reelset i den enkeltes polititiske holdning til EU.

  Jeg tror ikke at Søren Hove Ravn ville sætte sin faglige kompetence på spil ved at påstå, at de økonomiske forudsigelser for Storbritannien er det der faktiske sker. Hvilket vil sige vil blive verificeret

  Politisk tror jeg ikke på de dommedagsprofetier over Storbritiannens fremtidige økonomiske ud fra kapitalismens logik.

  Desuden kan mange ting i live ikke kun nedgøres til spørgsmål om øknomi

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Fornuft

  Med ganske almindelig fornuft brug.

  Kan alle spekulationerne stoppe.

  Enten kommer EU samarbejdet stærkere ud af brexit, og UK svagere.

  Simpelt udfra kendsgerningen gennem ,stort set al den tid mennesker har været på kloden.

  Er det samarbejde ,der har skabt og gjort det muligt, at forbedre livet generelt,for langt det største flertal af os her på kloden.

  Som beviser at når et land ,der selv har bildt sig ind, at kune gøre det bedre, end en af de største succser i menneskets historie,og helt sikkert i EUROPAS .

  Har frembragt de livs muligheder og velfærds tiltag,som vi lever via idag.

  Så er der kun udgang og et resultat for brexit,som kan betegnes som succes.

  At EU bliver endnu bedre, og dermed UNITEED KINGDOM ,endnu ringere.

  Som er en selvfølgerlighed, trods alle økonomeres POLITISKE ,bestilte spil om udfaldet.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Erik Pedersen

  Det er noget af påstand at det er EU der har bibragt velfærd tiltag
  For det første er den vores velfærdstat skabt på grundlag af politike kampe i Danmark
  For det andet EU ultra økonomisk liberalistisk politik med til at undergrave vores velfærdstat.
  Desuden har EU -kommissionen har bl.a. anbefalede besparelser på vores velfærd - i form af forringelser af efterløn, førtidspension og fleksjob.
  Midt under en højkonjunkturen sker der besparelser på børne og ældreområdet ligesom inden for en række offentlige institioner og sundhedsvæsenet og uddannelsesområdet.
  Der er en del medlemslande i Europa der enten ikke har en velfærdsstat elle en meget lille velfærd.
  Derfor skal man være lidt af en humorist for at påstå EU skaber velfærd.
  Desuden er velfærd ikke et kerneværdi for Eu

 • Anmeld

  J. Jensen

  Skulle man bare lytte til Bank of England

  Hvis det virkelig måtte lykkes for de højreorienterede nationalister i det konservative parti, at få skubbe England ud af EU samarbejdet uden af aftale, så er der nu under 200 dage til at alle får syn for sagen af en sådan beslutning. På det tidspunkt og under en sådan omstændighed kan man bedre forholder sig til diverse økonomers analyser. I mellemtiden så vil jeg tage udgangspunkt i det som Bank of England har advaret den engelske regering om.

  A no-deal Brexit could lead to a financial crisis as bad as the crash in 2008, the governor of the Bank of England has warned.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen - det er en politisk opfattelse

  Hvad en chefen For bank of England udtaler sig om er ikke videnskab, men vedkommendes personlige politiske holdning
  Jeg har på fornemmelsen at J. Jensen ville have taget det bankerne forudsage om konsekvenser af at stemme nej til Ømuen, som en sandhedsvidne og som det må være J.Jensen bekendt blev det et nej til afskaffelse af kronen, og alle de trusler om økonomiske katastrofe fra økonomer, banker, politikere og andre udeblev.
  Det kommer ikke som nogle overraskelse at der kommer sådan en udtalelse fra bank of England, da den der forhandler betingelserne for at Storbritiannien var for en remain, og vil gøre alt for at få en aftale med EU, og i virkeligheden er det et udtryk for manglende respekt for demokratiet.
  Det er et spørgsmål for befolkningen i Storbritannien - men jeg kan læse på BBC at der er en kraftig kritik af den nuværende regerings politik vedrørende EU
  Det samme skete i 1992 hvor bl.a. SF mente, at de kunne befolkningens nej.
  De 4 forbehold var kun tænkt som at købe tid og det gik heller ikke mange år før at der var krav om afskaffelse af en eller flere af forbeholdene.
  Der var SF der dengang i fuld alvor troede på Holger K Nielsen udsagn, at de havde stoppe retningen imod en unionioen
  Problemet for mange pro - EU og J. Jensen i har ikke den mindste respekt for demokratiet
  Desuden kan ikke alt i livet kun gøres op i penge

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Stjåldne Danske værdier i UK..

  Har du helt glemt at medregne.

  UK er allerede verdens største skattely. Og City af London stør bag ca. 30% af UK økonomi, mestendel af udenlandske penge. Denne sidste forretning er afgørende.

  Soft brexit betyder at UK fortsætter ufortrødent som skattely land nr. 1. Hard brexit betyder en mulighed for EU boycut af UK her. Den er altafgørende for UK økonomi, da landet lever af andres landes stjåldne værdier. Heriblandt Danske i stor grad.

  Vil EU ved brexit få stoppet skattelyet UK, og deres HBSC bank? Kan det stoppes? Forsøget må laves!

 • Anmeld

  ErIK

  Forståelse og ønsket om samarbejder

  Kim N.
  Med den indledning som denne:::

  1 Det er noget af påstand at det er EU der har bibragt velfærd tiltag

  2 For det første er den vores velfærdstat skabt på grundlag af politike kampe i Danmark

  3 For det andet EU ultra økonomisk liberalistisk politik med til at undergrave vores velfærdstat.

  4 Desuden har EU -kommissionen har bl.a. anbefalede besparelser på vores velfærd - i form af forringelser af efterløn, førtidspension og fleksjob.
  1.
  Hvornår har europa gennemført og levet en peroiode på over 70 år uden krig,,, siden 1945 ..DET VAR SÅ FREDEN I EU
  2.
  Helt rigtigt med politiske kampe i danmark før 1945 eks Kanslergade forliget og eftlg i historien,storre generalstrejker husker i 1954 osv BØNDERNE HÆLDTE MÆLKEN TIL BØRN OG VOKSNE I KLOAKKERNE I DANMARK.
  Og så påstår du bevidst at EU er ultra liberalistsik.
  Eks fra NUtiden I danmatk ang samarbejdet CHAUFFØR bus skurene i Danmark, BLEV altså møbleret i et samarbejde ca omkring år 2010 ,skabt af EU. - ultra liberalisternes ønske om det stik modsatte = RINGERE STANDARDER

  Næe er Danmark nutidig absolut ikke bagerst ang ultra liberalismen osv

  Som de du også ser udfoldes af OVENNÆVNTE aktøre I DANMARK.

  Men at EU siden start ,har stabiilseret EU med freden, sammen med og i nato landene og EU området,,,, er kolde koldkrigs facts.
  3
  Den POLITISKE påstand du her FYRE af ,må du lige forklare hvilken politik bla LA,NB og DF + samt en del af højre fløjens lakajer i Danmark, der ikke engang er ULTRA LIBERALISTISK,
  Måske LA og NB og en del Df ere,samt fra de gamle højre orienterede partier i Danmark

  Som Tyskland viste med Hitler, og SOVJET fra 1919, hvor arbejder rådene blve fjernet af statsmagten.

  Og dermed det demokratiske håb, der var opblæst af Lenin for den Russiske befolkning.

  Og siden netop var og UDFØRTE, de VIRKELIGE ULTRA liberalistiske slagterier AF MENNESKER I FULD HITLER STIL ,over hele RUSLAND og som Putin ,,stadig vedligeholder og udbygger konstant ,og er dagens FORTSÆTTELSE og udgave af.

  Og undskyld mig, at du med en rimelig viden ,bare vil skrive ULTRA LIBERALISTK og PÅSTÅ, at dette vanvids system benytter EU.

  Eu er oprindeligt i samarbejde med MARSHALL hjælpen ,som var og er eneste virkelige bevis på, hjælp til selv hjælp ,med store økonomiske fordele for giveren,men stadig holdt på menneskelige vilkår,

  Som netop NU Trumpen ,nu igen forsøger atter engang, som de der i 30 ere førte og LEDTE frem til næste verdenskrig ;;

  Som EU fik via at påbegynde samarbejdet ,med medlemmerne som Danmark heldigvis er en del af TRODS vore danske højre orienteredes
  POLITISKE forbehold, og på trods disse , fik og får stadig udbygget over hele EU ang fremkomeligheden og dermed også stadigvæk forsynings sikkerheden af føde vare i EU/Europa .

  Som efter 2 vk ,,var ikke tilstede og hvis EU ,Marshall ike VAR og der blev skabt et brugbart og sikkert forsynings system bestående af g for føde vare forsyningen, til de sultende EUROPÆRER ,

  Så havde vi haft DET,, du forsøger at påstå med en fake, og politisk holdning,er virkeligheden i og AF EU.

  4
  Desuden har EU -kommissionen har bl.a. anbefalede besparelser på vores velfærd - i form af forringelser af efterløn, førtidspension og fleksjob.

  Bare en betingelse for at DET IKKE VAR EU.

  Hvad bestilte alle de danske partier sig med ;;; DA DE MED STEMMME FLERTAL,,, indførte Dansk folkebedrags system SKABT OG UDTÆNKT af KRISTIAN THUELSEN DAHL,inkl fjernelsen af efterløn og i det hele taget FJERNELSEN AF ALLE POLITISK BEVIDST ,alle de sociale sikringer af DANMARKS lønmodtagere.
  HELT GENERELT

  Og lige nu og her er de RADIKALES GALES FORMAND ude og vil have dem endnu ændret til endnu ringere STANDARDER, så arbejdsmarekdet fuldstændigt brydes ned, helt til grunden.
  OG vi netop får skabt de ULTRA LIBERALISTEKE VÆRSTE DRØMME
  I OG DANSKERENE SELV

  Så både de radikale gales og dine med fake historie beskrivelser ,er to af samme æt og med samme formål .

  AT med samme nedbrydelser af og med DE LIBERALISTISKE ULTRA ØKONOMIER FOR DE FÅ SKABT AF DE MANGES AFSVAN OG NØD ,LIDELSER OSV,som endemålet.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Erik

  Tøv lige med at rette en henvendelse til Kim Nielsen. Det vil bare medføre at han får mulighed for at gentage sine tirade af indlærte paroler under devisen om, at når en løgn gentages igen og igen, så skal det nok blive til en halv sandhed.
  Lad mig også lige benytte lejlighed til at sige, at enhedslisten er et alt eller intet parti, der når de har stemt nej til alle mulige forbedringer af løn, arbejdsforhold, og alle mulige sociale tiltag stiller sig forrest i kampen for at bevare de værdier, som andre skaffede

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Erik Pedersen

  Tak for dit svar.

  Jeg finder det formålsløst at skulle forholde mig til Trump og Putin andet end at de skal og bliver brugt til at skræmme folk til at støtte op om EU

  Din påstand om, at det ikke var EU - der anbefalede besparelser på efterløn, førtidspension og fleksjob tyder på at du ikke er orienterede
  EU s anbefaling kan du finde på nettet, beskæftigelsesministeriets redegørelse af aftalen om førtidspension 2012 og folketinges Europa udvalget har udtalte sig om EU-.anbefalingen
  Det er altid beskæmmende, at når nogen og dig ikke har en viden kalder faktuelle kendsgerninger for fake news - hvis informationerne ikke passer til din bias

  Det er besynderligt at du påstår der ikke har været i krig i 70 år, man kan bare gå 24 år tilbage i tiden, hvor der var krig i Europa medmindre du ikke henregner ex Jugoslavien til Europa

  Jeg kan give dig et venligt råd om at følge nedennævnte
  En professor sagde til de studerende det var bedre at give et svar på et spørgsmål,,hvis man har læst på sine lektier
  Du udstiller en total manglende basal kundskab om EU og Historie
  Og det forklare måske hvorfor du bruger meget energi på Trump og Pution og ikke kan finde ud af hvilet partier der bekender sig til en liberalitisk økonomisk politik - så rådet kan ikke falde på et bedre sted

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen min uhæderlige ven der blev taget med bukserne ned

  Der er et eller galt i hovedet på nogle af de pro - EU, men du er i en liga for dig selv

  Jeg har hverken noget med Enhedslisten, DF, eller Radikale Venstre.
  Jeg er ikke ligesom dig der er radikale

  Du har stadigvæk ikke svarede på hvor det provenu på 1,9 milliarder kr kommer fra efter Den lyse blå regering fulgte EU - kommissionens anbefaling

  Jeg kan kun give dig samme god råd som til Erik Pedersen

  Jeg stille dig på ny er du den J.Jensen, der stillede op til kommunalvalget for Radikale Venstre og fik det flotte valgresultatet på 15 stemmer.

  .

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen gamle internettrold

  De fleste ville når de henviser til beskæftigelsesministeriets redegørelse vedlægge det citat det omhandler i dets FULDE ordlyd, så alle kunne læse, at det sort på hvidt blev anbefalet at skære ned på førtidspensionen.
  Det gør du bare aldrig

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J. Jensen - min gamle uhæderlig ven

  Jeg må stadigvæk konstatere at du var og er fuld bekendt med EU - kommissions anbefaling om at spare på bl.a førtidspension, når du ordret kunne cirtere afsnittet om de anbefalede besparelser på fleksjobs.
  Ligesom du endnu ikke har skrevet at det er trolle virksomhed , når jeg henviser til Folketingets Europa udvalget, der udtalt sig om anbefalingen fra EU Kommisssionen om besparelse på bl.a. førtidspension

  Jeg kan forstå at vi enten er lige gamle eller også er du pensioneret på grund af psykiske sygdom - for hvis det ikke er tilfældet, så må du sandelige have en meget gavmild arbejdsgiver der synes det er ok, at du bruger masser af tid at skrive en hel del vanvittige ting, som fremstår som absurd og sort humør.
  Du må endelig ikke stoppe med det, for det er også underholdende for dem, som jeg sender det videre og læser dine indlæ
  En skrev til mig at du ligefrem fik Kristian Polvsgaard til at virke intellektuel
  Du må endelige ikke stoppe
  Du har stadigvæk ikke svarede på hvor provenuet på 1. 9 kr vedrørende reformer af bl.a. førtidspension kommer fra
  Jeg har også spurgt dig, om du er den J.J. Jensen der stilede op ved kommunalvalget fik flotte 15 stemmer - når man tager dine åndsevner i betragtning
  Hav nu en fredags aften - nu må gerne sige fra mig til hjemmet, at du gerne må være sent oppe

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielse gamle internettrold

  Du taler også altid udenom

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen min gamle uhæderlig ven

  Er der nogen som taler udenom og vildleder og ikke vil svare på et enkelt stille spørgsmål om hvor provenuet på 1.9 mia kr fra reformen af bl..a førtidspension efter anbefaling fra EU - kommissionen

  Det er rart og positivt at hjemmet har givet dig lov til at være længe op - så er jeg alligevel et godt menneske og ven

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  EU - retten og velfærd

  Efter art.3, stk.1 TEU er det som EU s mål at fremme sine værdier freden og befolkningernes velfærd.
  Udtrykket " befolkningernes velfærd" kan måske, hvis det læses i dansk kontekst og med udgangspunkt i det danske sprog, giver det indtryk, at EU har ambitioner om at udvikle sig til en pedant til en nordisk velfærdsstat på supra - nationalt plan.
  EU - retlige tekster skal i midlertid læses i en EU - sammenhæng, herunder i lyset af de forskellige (for tiden 24 ) sproglige versioner.
  Ordet "velfærd" eller noget der i høj grad ligner, benyttes i den danske og svenske version af EU - traktaten, men ikke versionerne på de store sprog.
  På engelsk benyttes ordet " Well - being" og ikke " welfare" .
  På engelsk signalerer EU ikke, at man har "welfare" eller en "welfare State" som målsætning.
  På tysk benyttes udtrykket "Wolhlengeben" og på fransk " bien - etre"

  EU - ret af Ulla Neergaard & Ruth Nielsen 7. reviderende udgang 2016 Karnov s 72 f


  Der er nogle få der er meget pro - EU der ikke holder sig tilbage med bruge at ordet fake news eller internet Trolle når man skriver noget faktuelt - derfor er det svært at føre en seriøst debat når de pågældende har behov for at kalde faktuelle oplysninger for vildledning og fordrejninger

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Etnisk racetænkning

  - så kom den igen fra Lisbeth Sørensen, den der med at etniske dansker er en særlig race som end ikke kan tåle islandske eller svenske eller norske mennesker, og slet ikke nogle længere væk fra.

  Det er lige så ubehageligt som det er indskrænket al den stund at danske unge i høj grad rejser ud og lærer derude.

  Landsby-indtolerancen er til at tage og føle på.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertel

  "Avisen "fjerner os socialistiske kritiske imod fri indvandring i en lind strøm ..Uanset hvor... Så din mening har ikke længere værdi, da min kommentar er fjernet.

  Som utallige andre indvandrerkritisk.

  Åbenbart at altinget støtter op om fri indvandring og løndumpning af det Danske etniske folk?

  Det gør købte plutokrater jo altid? Ingen løn til dem fra top 1% hvis de ikke gjorde..Købte meninger hele bundtet. Som i alle Danske aviser.

  Uden tvivl fjernet i morgen også..
  .

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  J.jensen

  Ja bedst ikke at relatere til ko-KN. En ren trold!

  Utroligt hvorledes mine saglige indlæg er fjernet her, og koens står tilbage?

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertel har naturligvis aldrig været ude af andedammen.

  Som skrevet før.

  Ytringsfriheden er til grin i den købte plutokratiske 'avis' altinget.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørnsen

  Du er bare racisisik og det er underlige du går ind for EU hvor en af grundprincipperne er fri bevægelighed af arbejdskraft
  Gade vide om dine " venner " der har ytret sig her er enig med dig

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Troll medpåtaget bedreviden og arrogance

  Min " gode " Kim.
  Det er håbløst at få nogen form af fornuftig demokratisk dialog med dig.
  Som bla flere også kommentere.
  Og desværre er det et stort tidspilde,fair nok med holdninger,men når de er fanatiske,såe er der ingen anden mulughed end rå magt,
  Det er heldigvis ikke tilladt,for du er den første til at benytte den ,hvis du kunne og turde ,
  Helt uden demokratisk repsekt eller forståelse,af og for dig ang emnet.
  Så tak er for stort et ord og hæder til dig,desværre især for dig selv.
  Forhåbentligt har du et rimeligt liv ,for dig,så hav det godt fremover

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Erik - hils på hjemmet

  Det er besynderligt at du og så en af dem der påståer en masse ting som kun demonstrere et total manglende kundskab om basale ting
  Jeg undrer mig om du kommer fra det samme hjem, hvor i har lært et nyt ord Trolle fake news .
  Det er et tegn på at du og dine venner på hjemmet ikke kan argumenteter for jeres synspunktet eller henvise til dokumentation for jeres påstande.
  Du har ret til sammen med de andre at gå ind for EU, - det tredje rige - Men at påstå det har noget med velfærd og demoktati at gøre, må tyde på enten du og dine andre enten er på stoffer eller mediceret
  Min kære ven Erik det er ret interessant, at du mener, at to jura professorer og Uffe Østergaard der skriver bl.a. om det demoktatiske underskud spreder fake news eller er Trolle
  Hils på hjemmet

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "KN"

  Du er bindegal.

  Utroligt at avisen tillader dine trolderier..

  Naturligvis skal vi have stoppet fremmede som dig i DK. Den Danske model kan ikke overleve med åbne grænser.

  Derfor fornuftight at DK massivt støøter #frontex med flere penge. Målet er 10.000 grænsevogter til at holde fremmede som dig ude af DK.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lisbeth Sørensen

  Det er den racistisk fra hjemmet der har lige som de andre der kørt et nyt ord trold
  Jeg kan kun henvise dig til det som jeg har skrevet til en anden på hjemmet
  Du er nok den demonstrer den største uvidenhed om EU og selv om der andre du gå
  I fodspor på så har du vundet
  Spørgsmålet er om dine venner på hjemmet deler din fremmed had kunne være rart at vide

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  "kørt et nyt ord"

  Få nu din fremmede Danskoversættere opdateret?

  Er det Putin der er nærrig, eller Erdogan?

  Og..

  "nok den demonstrer"

  og.

  "din fremmed had"

  Hvilket land kommer du fra "kn"?

  "

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Erik Pedersen Radikal stil bruge Trolle, fake news, mistænkelig gør modparten for at være voldelig, fanatikere - hvis man ikke kan argumentere for sin bias

  Jeg glæder mig til at høre om du mener nedennævnte forfattere til EU - ret der pensum på Københavns universitet og Uffe Østergård - der i en ny bog - hvorhen Europa fra DJØf 2018 - skriver bl.a. om det demokratiske underskud
  på s 28, f., 396 f, 411 f og 440 f - er Trolle i din termonlogi
  Du påstod også at det ikke var EU - kommissionen der anbefalede besparelser på bl.a. førtidspension.
  Det er bare besynderligt at Europa udvalget i Folketinget udtalte sig om det.
  Det er også besynderligt at en meget pro -.eu tilhænger gav mig medhold.

  Endeligt din antydning at jeg kunne finde på t bruge rå magt virker latterligt i forhold til det faktum, at jeg indtil den dag i dag ikke er bevet sigtet eller dømt for at true eller have udøvet vold
  Jeg kan godt forstå at du antyder det og bruge ord som trolle,,fake news og roder rundt med kommunisme og kold krig i stedét for at forholde dig til fakta
  Du er enten højreorienterede socialdemokrat eller Radikaler det er den gruppe der går rundt med bind for øjene.
  Det er tankevækkende at du for støtte en fremmedhader

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  EU - ret og demokrati

  2. Forfatningsudviklingen i EU

  Man siger ofte, at det franske og det amerikanske folk (demos) ved den franske revolution i 1789 og den amerikanske uafhængighedserklæring i 1776 gav deres land en ny forfatning.
  EUs forfatning er ikke på tilsvarende måde givet af det europæiske folk i et bestemt konstitu- tionelt øjeblik (constitutional moment).
  Den er udviklet gradvist og er mere skabt af de professionelle aktør, blandt andre EU -Domstolen, end af det europæiske folk.
  Den europæiske forfatning er det kontinuerligt skiftende udfald af en igangværende integrarations- proces. ( det er kun et uddrag)
  S 35f

  3.3. EU og demokrati

  EF EU er ikke født som et demokratisk forehavende.
  Mancini & Keling indledte i 1995 en artikel om demokrati og EU - Domstolen med at konstatere (vor kursivering).

  The debate about the democratic deficit in the European Community which for some time now, and especially since the referenda of 1992 and 1993, has engaged the attention of politicians and scholars in the twelve Member States seems to ignore one fundamental fact shocking through it may seem, the Community was never intended to be a democratic organization.

  Henvisningen til EUs demokratiske formål kom ind i Præamblen til Fælledsakten i præamblen og målsætningsbestemmelsen i Maastricht -Traktaten.
  I dag (2016) bygger EU som beskrevet i Kapitel 1 efter art. 2 TEUP på værdien respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekten for menneskeret- tighederne.
  Ifølge art. 10 TEU bygger EU s funktionsmåde på det repræsentative demokrati.
  Borgerne repræsentere direkte på EU - plan i Europa - Parlamentet.
  Medlemsstaterne repræsentereres i Det Europæiske Råd af deres stats- og regeringschef og i Rådet af deres regeringer, der selv er demokratisk ansvarlige enten over deres nationale parlamenter eller over for deres borgere.
  Beslutningerne skal træffes så åbent som muligt og så tæt på borgeren som muligt.
  Politiske partier på europæiske plan bidrager til at skabe europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje.
  Siden et flertal af den danske befolkning stemte nej til ratifikation af Maastricht-Traktaten i 1992 har de fleste folkeafstemninger i Medlemsstaterne om noget med EU at gøre givet flertal til nej - siden, senest ved den britiske Brexit - folkeafstemning den 23. )uni 2016.
  Det har skabt øget debat om bl.a. EU s demokratiske legitimitet og afstanden mellem beslutnings- tagerne på overnationalt niveau og borgerne i Medlemsstaterne.
  Den ændring i den internationale balance, der er skrevet i afsnit 1.2. taler for, at EU i dag (2016) er imidlertid meget mindre udemokratisk end det oprindeligt var.
  Tradmss antager, at den kombinerede effekt af EU -rettens forrang og direkte virkning og den præjudicielle procedure efter art 267 TEUF, er at give borgerne og virksomhederne stærkt udvidende adgang til judiciel kontrol med, at de får deres ret.
  Han citerer bl.a. Mancini & Keeling der skriver:

  As a result of Van Gend on Loss the unique feature of Community law it is ability to impinge directly on the lives of individuals, who are declared to be the "subjects "
  of the new legal order entitled as such to invoke rights " which become part of their legal heritage"
  The effect of Van Gend en Loss was to take Community law and of the hands of politicians and bureaucrats and to give it to the people.
  Of all the Court s democratizing achievements none can rank so highly in practical terms
  S 78 ff.

  EU -ret -Ulla Neergaard & Ruth Nielsen, 7. reviderede udgave Karnov 2016

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Der er idioter, også er der idioter..

  "Lad mig også lige benytte lejlighed til at sige, at enhedslisten er et alt eller intet parti, der når de har stemt nej til alle mulige forbedringer af løn, arbejdsforhold, og alle mulige sociale tiltag stiller sig forrest i kampen for at bevare de værdier, som andre skaffede"

  Noget ævl naturligvis.

  Enhedslisten har landets strammeste indvandringspolitik. For østeuropæriske er de dyreste. Og eneste der reelt kæmper imod deres løndumpning.

  Korrekt at de kunne stramme op mht. . muslimer og afrikanske "flytninge". Forslaget givet videre? Ville fordoble Ø's mandater.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Helt enig Erik Pedersen

  "kn" er en ren trold.

  Og er ikke etnisk Dansker. Har sin egen agenda her.

 • Anmeld

  Kim Nielesen

  Lisbeth Sørensen

  Du er fuldstændig forvirret oven i hovedet og Det er svært at fastholde en solidaritet med bl.a. en som dig.
  Når du skriver jeg trold og kommer med fake news så kunne det være rart hvorledes du underbygge så grove beskyldninger og hvis du ikke kan det, så er det at du bare slynger noget ud i luften uden at tænke om der er belæg for det du påstår

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  kO

  Er en trold. Som viser hans mange trolde indlæg her.
  Hvis trolden føler injurier må han se en advokat. Vi ses i retten.🤣

  Du er bindegal.En injurie faktisk? Sagsbehandler ,hjæp manden!