Steen Gade: Danmark skal turde tale om fremtiden i EU

KRONIK: Danskerne er nødt til at tale om, hvad vi gerne vil med vores deltagelse i EU, hvis vi skal nå nogen vegne i det europæiske samarbejde, skriver Steen Gade, formand for Nyt Europa.

Når man ser på prioriteringerne i medierne og i vores politiske debatter, skulle man indimellem tro, at Danmark var en delstat i USA.

Ikke for at sige, at USA’s udvikling under Trump er uvigtig. Den er faktisk vigtig. Nej, men for at påpege, at vi i utrolig grad mangler fokus på, hvad det betyder for det Europa, vi lever i.

Og hvor de næste 2-3 år bliver helt afgørende. I et Europa og med et europæisk samarbejde, der ser anderledes ud, og som er helt anderledes udfordret end for bare få år siden.

Og her kommer Trump bestemt ind i billedet. Chokket over, hvor nølende han har villet bekræfte Natos musketer-ed over for de baltiske stater, har sat sig dybt.

Vi står i dag – og ikke kun på det område – med et USA på vej bort fra Europa. De fleste hæfter sig ved, at Trump vender tilbage til USA, men for os vil det vise sig meget vigtigere, at han – i den grad han ser ud over USA’s grænser – retter blikket mod øst.

Han forstærker nu meget synligt en udvikling i USA, der har været i gang længe. 

Det vigtigste for os danskere i relation til Trumps USA er derfor, hvilke konsekvenser vi i EU vil drage af den ny situation, han har skabt. Ikke alle hans tweets.

Herunder hvordan Europa håndterer de mange nye udfordringer, samtidig med at vi får has på de gamle.

Den vigtigste konklusion er – efter min opfattelse – at vi europæere skal klare problemerne selv. Alle sammen og altså også, når det gælder vores nationale sikkerhed og helt ind på forsvarsområdet.

Når det gælder om at bekæmpe skattespekulation, når det gælder migrations- og flygtningepolitik, afgørende elementer i den økonomiske politik, fastholde og udvikle sociale grundprincipper og velfærdssamfund, kamp mod terror og kampen for at fastholde et multilateralt globalt system, for at remse lidt af det op. 

Dertil kommer, at alt tyder på, at Mellemøsten ikke længere har højeste prioritet i USA, ligesom Afrikas udvikling endnu tydeligere i dag er overladt til et samarbejde mellem EU og de afrikanske lande. De er jo vores naboer, ligesom Putins Rusland med Krim og Ukraine.

Pointen om, at vi i Europa skal klare os selv, gælder hele vejen rundt. 

Når det gælder Brexit, fokuserer den politiske debat næsten heller ikke på de konsekvenser, vi nødvendigvis må drage af denne afgørende ændring for os i Europa.

Men uden for Danmark er diskussionen godt i gang, og de afgørende konsekvenser af den nye situation for os europæere vil blive draget i løbet af de næste 2-3 år. Ofte virker det, som om vi danskere – næsten kollektivt – har besluttet ikke at se det.

Om kort tid ved vi, om SPD går i regering med CDU/CSU, og det er bemærkelsesværdigt, hvordan resultatet af regeringsforhandlingerne spiller sammen med den tale, som Macron holdt på Sorbonne i september 2017.

Begge parter taler om et fornyet Europa, og begge steder lægges der afgørende vægt på, at det kun kan lade sig gøre, hvis Tyskland og Frankrig kaster sig ind i opgaven.

For fuld kraft, skriver de tyske partier, mens Macrons tale er fyldt med mange konkrete initiativer. Og mange af dem er allerede på dagsordenen på de kommende EU-topmøder, fordi de fleste også er på EU-Kommissionens dagsorden.

Hvis SPD går i regering, vil der altså for alvor blive sat gang i projektet: europæisk fornyelse – og det med ganske store skridt fremad.

Jeg tror ovenikøbet, at man skal gøre sig klart, at alle de konkrete forslag, som var indeholdt i Sorbonne-talen, kommer på dagsordenen i EU–samarbejdet. Og de kommer jo ikke som en tyv om natten.

Europæisk fornyelse har været en afgørende diskussion i det meste af Europa, lige siden de franske vælgere afviste en frembuldrende nationalistisk og fremmedfjendsk højre bevægelse med alt for lette – og forkerte – svar på de åbenlyse store vanskeligheder, som vi alle sammen kæmper med i Europa.

Flygtninge og migrationskrisen, arbejdsløsheden, der stadig – selv om der nu er forbedring i gang – er tårnhøj i Sydeuropa, og den manglende håndtering af de åbenlyse sociale skævheder i oprydningen efter finanskrisen. Dertil kommer den stigende mistro til det politiske system. 

Derfor er det også så tosset, at den fremherskende danske håndtering af Sorbonne–talen har været koncentreret om, at talen i Sorbonne var svulstig og – skal man forstå –  derfor ubrugelig for os danskere.

I den udstrækning debatten har nærmet sig substansen, er den stort set blevet stoppet af den mest effektive danske debatstopper: Vi har jo forbehold, derfor er der emner, vi ikke diskuterer.

Men det går jo ikke.

For Danmarks situation er efter Brexit-beslutningen helt ny. Når vi ser os rundt om i Europa lige nu, står kun Frankrig og Tyskland som dem, der både vil kunne fastholde de grundlæggende værdier i EU-samarbejdet og samtidig for alvor vil kunne mobilisere vilje til at løse de store udfordringer, vi står overfor.

De kræver nemlig, at vi samarbejder meget mere. De to lande ligner i dag den eneste drivkraft i EU-samarbejdets fornyelse. 

Jeg tror, vi er naive i Danmark, hvis vi ikke vil se, at det vil føre til mere forstærket samarbejde i kernen af EU. Og at det bliver i kernen alene, hvis vi, der af egen drift har placeret os rundt omkring, ikke vil være med.

Så et EU-samarbejde i flere hastigheder, end vi allerede har, kan meget let se dagens lys. Vel at mærke et samarbejde, der på samme måde som med den økonomisk monetære union betyder, at man godt kan stå udenfor, men bliver nødt til at følge beslutninger, som man ikke har haft indflydelse på. 

Erklæringen om at lave et tættere forsvarssamarbejde er således allerede underskrevet af alle de øvrige EU-lande (også det neutrale Sverige) bortset fra Danmark.

Statsledernes topmødedagsordener viser, at der allerede i juni skal vedtages retningslinjer for det videre forsvarssamarbejde.

En samlet aftale om migration er på dagsordenen i både marts og juni og skal senest være færdig i oktober.

Konkrete beslutninger om styrkelse af ØMU’en er på dagsordenen for juni og yderligere beslutninger i marts 2019, og indre sikkerhed og kontrol ved ydre grænser i september. Og allerede 23. februar skal regeringscheferne drøfte mere demokrati i EU-systemet.

Skal de europæiske partier opstille spidskandidater til formandsposten til Kommissionen, og skal det være muligt at lave tværnationale lister, er det nogle af de forslag, som skal drøftes.

De er på dagsordenen, blandt andet fordi Macron har foreslået dem, og burde være en kærkommen mulighed for at få fokus på større demokratisk legitimitet i EU-systemet. 

Så i stedet for bare at skyde forslaget ned, som alt for mange danske politikere er i gang med, burde vi tage en meget grundig snak om, hvordan vi forbedrer demokratiet på europæiske plan og finder nye veje til at få EU-beslutninger tættere på os som borgere, og os som borgere tættere på det europæiske demokrati.

Vi har nu en gylden mulighed for at få den demokratiske samtale om både bedre lokalt, nationalt og europæiske demokrati, som vi savner. Så giv diskussionen en chance.

På Tænketank Europas konference for kort tid siden blev forsamlingen spurgt, om Danmark nu var det yderste land i EU.

I en sal med flere hundrede meldte kun to sig og ingen af politikerne. Men hvorfor egentlig?

For vi er jo det yderste land – forstået som, hvad vi formelt er en del af. Og vi bliver det mere og mere i de næste få år, hvis alle bliver ved med at udelukke de diskussioner, der vil kunne få betydning for vores forbehold.

Det ligner strudsepolitik og er den værste fare for den danske debat og demokrati, når vi ved, at flere og flere af de vigtigste beslutninger må og skal tages i fællesskab med vores naboer i EU. Fordi de er fælles, og fordi de ikke kan løses af hvert enkelt land for sig.

Og det er jo ikke fjerne teoretiske ting, der er på dagsordenen, men netop emner, som vi alle debatterer. Flygtninge, mere demokrati, den økonomiske politik, bekæmpelse af arbejdsløshed, Marshallhjælp til Afrika og effektiv fælles grænsekontrol. Det er faktisk helt tæt på. 

Det må vi turde snakke om, også før andre beslutter for os. Både når det gælder indholdet, og om hvad der er politisk rigtigt og fornuftigt. Så kan vi altid bagefter vurdere det i forhold til vore forbehold.

Det afgørende må da være, hvad vi mener, og hvad vi synes, der er bedst for Danmark.

Eller for at citere ham den svulstige franskmand: ”Jeg har ingen røde linjer – kun horisonter”

Forrige artikel FN's generalsekretær: På vej mod en ny global aftale om migration FN's generalsekretær: På vej mod en ny global aftale om migration Næste artikel Forsker: Nej til russisk gasledning er at skyde os selv i foden Forsker: Nej til russisk gasledning er at skyde os selv i foden
 • Anmeld

  Ronnie Hofs · Dir

  Danmark bør ikke afgive sin suverænitet

  Centrering af magt, opbygning af urørlig elite, "enslavement" af borgere og virksomheder hvor centralmagten regerer og fordeler værdier er de skygge-dagsordener, der har præget EU. Det gode erhverssamarbejde er trådt i baggrunden.
  Desværre er EU modellen, hvor Danmark har afgivet suverænitet bare en fortsættelse af Den Danske Model, hvor borgere og virksomheder har afgivet suverænitet til eliten i Danmark.
  Vi skal ud af EU, så vores suverænitet tages tilbage til Danmark, og derefter skal vi skridtet videre, så borgere og virksomheder kan få deres suverænitet tilbage.
  Kommunistisk og socialistisk ideologi har gennemsyret Danmark så Eliten idag bestemmer over alle værdier og aktiviteter i en grad der gør os til slaver at eliten. Skat står for udplyndringen, og embedsværket står for det finmaskede net, som ingen kan komme ud af.
  Vi kan samtidig sagtens udbygge erhvervsrelationer og styrke væksten. !,5 til 2 procent vækst er for lidt til at skabe glæde for borgere og virksomheder, som EU medlemskabet har givet os. Vi bør stræbe efter 5%, som vil være en fin afvejning så funktionerne i samfundet kan følge med væksten.
  Gør Danmark STÆRK, så vi kan hjælpe andre bedre !!!

 • Anmeld

  Krister Meyersahn

  Tankegodset før tilblivelsen af EU.

  Adenauer og de Gaulle skal huskes for deres fremsynethed ifm. tilvejebringelsn af Elysée-traktaten i 1963. Tyskland og Frankrig forpligtede sig her til intet mindre end; "så vidt muligt, at nå til enslydende standpunkter, omkring samtlige vigtige økonomiske, politiske og kulturelle anliggender”.

  Læg mærke til formuleringen – “så vidt muligt” - videre kan man ikke binde sig, uden at krænke de nationale staters vælgeres ret til selvbestemmelse over egen lovgivning.

  Det var aldrig meningen at EU-samarbejdet skulle være overstatsligt men derimod, alene, et mellemstatsligt samarbejde. Det er på dette punkt Europas politikere har svigtet – man har helt enkelt forrådt det nationale folkestyre. Dermed har man startet den logiske rejse mod splid mellem nationerne og betydelig risiko for opløsning af dele af samarbejdet.

  Så tilbage til start og lad forsvarssamarbejdet blive i Nato - med eller uden USA.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Danmark bør trække suveræniteten tilbage

  Indtil nu har vore ja-til-EUPartier ivrigt overimplementeret al unionslovgivning, en stor del på embedsniveau uden involvering af politisk demokratisk kontrol. I fremtiden skal i neddrosle magtoverdragelsen til unionen og begynde at hjemtage suverænitet efter salamimetoden, som et effektivt værktøj i unionssammenhæng. EU er på vej mod det mareridtsscenarie, som fantasterne altid har afvist som skrækpropaganda i forbindelse med diverse folkeafstemninger. Den retspolitiske militære union med central lovgivning på praktisk talt alle områder ligger lige om hjørnet, og vores mulighed for at være medbestemmende svinder hurtigt ind og er i virkeligheden allerede kun teoretisk. EU medlemskabet har medført nye selvvalgte kriser og konflikter med tidligere venner og samarbejdspartnere til ingen verdens nytte. Jeg ønsker ikke at bidrage til EUs konflikt med Storbritannien. Lad os vælge rigtig side i god tid denne gang.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Tilbagerulning

  Vi skal rulle EU tilbage til EF - en ren handels- og toldunion - hverken mere eller mindre.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Europas Forenede Stater

  Igen en af de kommentarer der kryber rundt om det varme grød uden at skrive sandheden, for ingen tør sige sandheden.

  Men om lille Danmark vil det eller ej, så er vi en delstat under Tysk/ Fransk overherredømme inden der er gået ret mange år.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Maastricht II

  Hr. Steen gade foretager jo en sober gennemgang af både bagudrettede og fremadrettede problemstillinger. Her er der tjek på datoer og lignende for alle de møder/temaer der skal afholdes.
  Møder der intet fører med sig, da alle forhandlinger gennemføres på femkantede hjul, gennemføres uden det nødvendige mandat, da man er i modstrid med dels de 27 nationale befolkninger og dels de reelle intentioner med fællesskabet (Se @Krister Meyershan)
  Når jeg oplever der også er bagudrettede temaer der gør sig gældende fremadrettet. Er det af den simple grund, at ingen af de bagudrettede temaer på nogen måde er tacklet og dermed skygger, eller følger med om man vil, i et fremadrettet perspektiv!
  Imidlertid, det der HAR flyttet sig, er de Unions bårne dagsordner og dermed beskæring af de enkelte nationers suverænitet!?
  Hvilket på bedste vis fremgår af denne debat tråd, hvor særligt, iblandt flere @Krister Meyersahn og @ Peder Kruse nagler et retvisende udgangspunkt for en perspektiverende debat.
  Og så er det jo at fanden er løs! Europa-teknokraterne, medløbere samt medie snylterne der danser omkring ”glashuset” i Bryssels – føler sig jo truer ved den mindste udsigt til andre ændringer end de der kommer ud fra ”glashuset” I så henseende er Danmark aldeles velpolstret med EU agitatorer – hvilket gør debat nærmest umulig!
  Det er således modsætninger imellem 500 mil borgeres forventning til et samarbejde som fx skitseret af @Krister Meyersahn og @Peder Kruse i denne tråd, der er på spil! Og i skarp modsætning til Unionisterne og deres medløbere!
  Et nyt Europa må hvile på en Maastricht II hvor unionstankerne begraves i slagfast tekst og handling! Et nyt fællesskab defineres, bilaterale interesser finder suveræne fællesskaber!
  I den forbindelse måtte det Skandinaviske samarbejde meget gerne støves af og genopstå med fornyet styrke!

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Danmark bør følge UK

  Den tidligere EU-modstander er nu blevet EU-fanatiker. Nu forstår han ikke, at den største fare for demokratiet netop er EU: Jo mere magt til EU, jo mindre magt til Danmark. Et flertal af danskerne er tilhængere af EU-medlemskabet, men et flertal af danskerne er også imod afgivelse af mere suverænitet. EU-forbeholdene er et værn imod det. Kronikøren fatter heller ikke, at det afgørende - ikke mindst for et lille land som vort - er, som briterne siger: The more interdependent, you are, the more you need independence. Det er rigtigt, at Danmark nu er i ens lags yderposition i EU, p.g.a. Brexit. Svaret er naturligvis, at vi bør følge briterne ud af EU og som dem erstatte medlemskabet af EU med en frihandelsaftale. Og så bør vi selvsagt genindtræde i EFTA.

 • Anmeld

  Bertel Johnansen · Maskinmester

  En ren handels- og toldunion ???????? Utopi

  Suverænitet er noget man har helt alene, og noget man kan afgive til en anden der så bestemmer over en i stedet for.

  Og DK er IKKE alene, har aldrig været det, og bliver det heller aldrig. Læs selv lidt op på danmarkshistorien, alle I der fremturer med påstanden.

  Så DK har ikke afgivet suverænitet til EU, men vi har lagt vores politiske liv ind SAMMEN med en række andre lande i EU. Og det er jo noget ganske andet.

  Der sidder jo også danske parlamentarikere i EU-parlamentet og der er danske deltagelse i Kommissionen, så al tale om suverænitetsafgivelse er det rene sludder og vrøvl. Vi er jo selv med i alle beslutningerne i EU.

  Og ønsket om en ren handels- og toldunion er jo umuligt uden et fælles politisk forum der fastlægger fælles politikker for denne handel og produktion og told, da ethvert land ellers vil misbruge denne frihandel og toldunion med dumpning af produktionsbetingelserne i eget land.

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Suverænitet

  "Bertel Johnansen

  Så DK har ikke afgivet suverænitet til EU,"

  Sikke en omgang sludder - Danmark flere gange afgivet suverænitet, så EU-reglerne gælder i Danmark.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Bertel Johnansen

  De 13 danskere der er valgt til EU må på ingen måder arbejde for danske interesser, de er ligeledes splittet imellem mange fraktioner.

  Når et land ikke kan bestemme over egen lovgivning så er der ikke tale om en suveræn stat mere, at påstå noget andet er i mine øjne at lyve over for befolkningerne.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  EU SNYLTERE

  Tilhængerne af EU har stort set alle personlig interesse i øget bureaukrati.

  Ikke et sekund tænker de på bevarelse af danskhed og dansk suverænitet. De negligerer fuldstændig at uden disse egenskaber ER DET IRREVERSIBEL SLUT MED DANMARK.

  Det er min påstand at de fleste unionistdebattører enten er betalte medlemmer af pro EU organisationer eller har udsigt til medlemsskab af udvalg vedr. EU. Måske har man bureaukratiske funktioner, er EU "Ekspert" eller TV kommentator. Listen er lang.

  Virksomheder der lever at det indre marked, er stort set eneste legale kommentatorer.

  Bortset fra parlamentarikere fra DF og Ronja Kari, er alle vore parlaments medlemmer glødende EU tilhængere og støtter øget suverænitetsafgivelse .

  Nu er det så også kommet til Steen Gade. ØV.

  Medierne UDELUKKER bevidst EU kritikere fra deres spalter og sendeflader.

  Til trods herfor er der stadig 40-50% af danskerne der er kritiske overfor mere afgivelse af suverænitet og som er tilhængere af Nationalstaten Danmark.

  Denne store gruppe udelukkes - helt udemokratisk - fra al debat i Danmark.

  VI FYLDES DERIMOD SOM SÆDVANLIG - FRA EU TILHÆNGERNE - MED ØKONOMISKE TRUDSLER.

  DET HAR BARE ALTID VIST SIG AT VÆRE LØGN OG LATIN.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @ Steen Gade, Ronnie Hofs m.fl.

  Alt sammen fornuftigt Steen Gade: "at bekæmpe skattespekulation ... fastholde og udvikle sociale grundprincipper og velfærdssamfund", men jeg har aldrig forstået, hvorfor du så kunne skrive under på salget af dansk infrastruktur til en af verdens værste spekulationsbanker. Hvad er forklaringen?
  I øvrigt kan man undre sig over, at ethvert indlæg om EU fremkalder de samme, enslydende indlæg, der kræver Danmark ud af EU. Det mest bemærkelsesværdige er, at det aldrig lykkes at få disse ivrige EU-modstandere til at forholde sig til, hvordan Europa vil komme til at se ud, hvis EU falder bort.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  @Søren Rønhede

  Dit indlæg er jo en venlig provokation :) i relation til flere debattører på denne tråd. Der som jeg, er EU kritisk eller totale modstandere og det trikker mig.
  Idet det er indlysende at man i sin kritik må have et billede af hvor man gerne ser udviklingen, gå i retningen af! Altså hvad er alternativerne, og her taler jeg self kun på egne vegne.
  Tag nu citat fra.S G´s indlæg: "at bekæmpe skattespekulation ... fastholde og udvikle sociale grundprincipper og velfærdssamfund" Citat slut.
  Heri ser jeg to temaer:
  a) Bekæmpelse af skattespekulation - et værdigt mål men utopisk!
  Baseret på det faktum at Jean –Claude Juncker har hvirvlet så meget støv op i historien om Luxemburg finten. Samt at han, IMF og ECB har overtrådt selve Maastricht dokumentets vedtagne ordlyd. Da man? -Intervenerede i Grækenlands økonomi med det såkaldte ”tæskehold” Og I øvrigt en copy paste i Portugal
  Så altså her er der ”kun” tale om tillid og ære, i det inderste kammer i EU nødvendigvis bør genetableres!
  b) En Social politisk målsætning som at ” fastholde og udvikle sociale grundprincipper og velfærdssamfund” er en stærk og intervenerende målsætning der rækker langt ind over de ”suveræne” EU staters grænser og dermed i mine øjne, implicit bærer på en Unions målsætning og dermed suverænitetsafgivelse!
  Det til trods for at kulturforskelligheder, infrastruktur o.s.v. ikke lader sig ”samordne” ud fra en overordnet (Top-buttom) facitliste som nævnt ovenfor.
  Altså et utopisk mål, set ud fra et politiske Unions perspektiv, men måske langt mere opnåelig ud fra de tidlige samarbejdsstrukturer! Før de tre søjler i Maastricht dokumentet blev en realitet og banede vejen for en fordækt unions strategi – i de forkerte hænder!
  At vi kritikere og modstandere fremkommer med enslydende indlæg, kan jo også afkodes, i retning af der reelt er enighed om centrale kritik punkter.
  EU´s endeligt, i dets nuværende form, er en rullende opløsning der er i gang og har været det længe!
  Det mest bedrøvelige er – qua – politisk middelmådighed, mangel på ære og vilje til hårdt politisk arbejde! Står hele Europa med ryggen mod muren som offer for Unions- ærgerrigheden, i en intern og aggressiv verden. Hvor den flagrende Europæiske stemme ingen værdi har som en magtfaktor.
  Derfor er det ønskværdigt at vi i Europa selv får chancen for at ændre EU samarbejdet inden ragnarok, bliver en udvej eller konsekvens vi må tage følgerne af.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  2 x SØREN

  Det er ikke EU - enten eller. !

  Udfordringerne som Degnbol beskriver er jo helt korrekte.

  Historien viser at store “tvungne” Unioner bryder sammen. Østrig-Ungarn og Sovjetunionen er eksempler herpå. Afstanden mellem “folket” og Ledelsen bliver langsomt al for stor.

  Vi skal lære heraf, men EU magthaverne vil have MER.

  Vi overlader til ikke folkevalgte bureaukrater som Juncher og Tusk at definere EU.

  Jeg er primær EU kritiker fordi Danmark dag for dag langsomt men sikkert mister suverænitet.

  Min kritiske holdning styrkes også af at debatten om EU ikke er åben for EU kritikere.
  Medier og deres udvalgte kommentatorer samt flertallet i folketinget fravælger bevidst en debat om risikoen for dansk kultur, danskhed og sammenhængskraft.
  EU kritikere holdes helst ude af debatten.

  Enhver kritisk EU holdning affejes oftest med trudslen om økonomisk deroute for Danmark.

  Især EUvalget om euroen afslørede EU tilhængernes økonomiske uforstand.

  Vi har klaret os fantastisk uden €.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Søren Degnbol Pedersen

  Tak for interessen.
  Bekæmpelse af skattespekulation er kun utopisk i den forstand, at de borgerlige har flertallet. Uanset hvad Juncker har haft gang i, er han ikke i dag hindringen for at gøre noget ved problemet.
  Jeg er enig i, at det liberalistiske regime står alt for stærkt - også i EU. Hvis vi skal gøre noget ved det, skal vi flytte Danmark fra det forkerte over på det rigtige hold.
  Suverænitetsafgivelse er godt - især for småstater. Suverænitetsafgivelse er altid til fordel for små stater, fordi de har så lidt suverænitet at give af. Formelt har små som store stater fuld suverænitet, men reelt har de små altid måttet leve livet farligt mellem de store, indtil de store begyndte at afgive suverænitet til den fælles pulje, EU. Dermed blev magtforskellen mellem store og små mindsket, men ikke fjernet. Vil man helt af med den, er der kun én vej: forbundsstaten, som er den mest demokratiske samarbejdsform. Med etableringen af en forbundsstat, bliver udenrigspolitik til indenrigspolitik. Det styrker demokrati og åbenhed.
  Inden for forbundsstaten kan de kulturelle forskelle udfolde sig frit - friere end i de ofte snæversynede, ensrettende nationalstater.
  Hvad er det, der er fordækt i de tre søjler i Maastricht dokumentet? Maastricht er jo en følge af den tyske genforening og det deraf afledte ønske om et stærkere EU.
  Du har ret i, at når kritikere og modstandere fremkommer med enslydende indlæg, så er det udtryk for enighed. Problemet er, at der altid argumenteres med argumenter, som ikke holder, men gentages i det uendelige. F.eks. bygger modstanden på en forestilling om en national suverænitet, som ikke holder, jvf. ovenfor.
  Om EU befinder sig i en rullende opløsning er svært at afgøre. Det kan gå i begge retninger. MEN IGEN: Hvorfor vil EU-modstandere aldrig forholde sig til, hvordan Europa vil komme til at se ud, hvis EU falder bort? Det er en illusion, at politisk middelmådighed vil forsvinde med EU. Det er der intet der tyder på. Europa vil komme til at stå med ryggen mod muren som offer for en aggressiv verden, hvor den flagrende europæiske stemme vil blive endnu mere flagrende eller helt forsvinde. Det er også besynderligt, at EU-modstandere kritiserer EU for at være for svag!
  Hvem er “vi i Europa”, der bør få chancen for at ændre EU- samarbejdet inden ragnarok? Tænker du på Schultz eller Macron?

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Torben Bach Sørensen

  Historien viser at alt er ubestandigt! Stater opstår og forgår, store som små.
  Det var en stor ulykke for mange, at Østrig-Ungarn forsvandt og det havde været bedre, hvis det var lykkedes for Gorbatjov at videreføre Sovjetunionen.
  Jeg er enig i, at afstanden mellem bund og top er for stor - i store som små stater.
  Det er et falsk argument, at Danmark dag for dag langsomt men sikkert mister suverænitet. Se mit svar til Søren Degnbol Pedersen.
  Hvis dansk kultur er truet, kommer truslen kun et sted fra: Danmark, der lefler for alt amerikansk.
  At EU kritikere holdes ude af debatten er svært at se, eftersom de optræder alle vegne.
  Jeg er helt enig i. at EU-tilhængere ofte har brugt truslen om økonomisk deroute for Danmark. Det viser blot, at niveauet på begge sider af debatten er lige lavt.
  Om Danmark har klaret sig fantastisk er et stort spørgsmål, men det har i hvert fald ikke været uden €, som Danmark har valgt at binde og baste Kr. til. Det er kun, når man kigger på mønter og sedler, at Danmark står udenfor.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU, igen.

  Steen Gades artikel fortæller os alt om, hvor vigtigt det efterhånden er at vi, sammen med Storbritanien forlader EU. For øvrigt, hvorfor bliver EU elskerne ved med at blande begreberne sammen???. EU og Europa er, og bliver to forskellige størrelser.

 • Anmeld

  Ronnie Hofs · dir

  Kommunister og socialister

  Søren Rønhede

  Du melder jo klart ud at du er fra venstre fløjen hvilket helt forklarer dine standpunkter.
  Skal vi være frie borgere eller skal vi være slave af burokrati, ikke valgte topfolk, og eliten der sammen med embedsværket kan holde borgere og virksomheder i et fast greb og tømme deres lommer ?
  Den lykkeligste fremtid er som frit menneske med stemmeret til folkeafstemning om store og små sager, ejendomsret til også at bestemme farven på facaden, selv bestemme hvilken bil man vil købe uden afgifter, hvilken skole barnet skal i, hvilket sygehus man vil på, hvilket plejehjem man vil leve i, og hvem der skal pleje en til sidst.
  Magt eliten udplyndrer borgerne og tager det frie valg fra os, for at kunne bruge pengene på deres egne projekter som kommer først før borgernes ønsker
  Det gælder EU og det gælder Danmark
  Hvor svært er det at forstå at det ikke kan fortsætte? De sociale medier er borgernes chance for at kommunikere, Main streem medier lukker af for denne kritik

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  @Søren Rønhede 2.

  Med lidt god vilje, kan man vel påstå at denne tråds meningsudvekslinger, kredser om EU's mandat og tæt forbundne valg -samt beslutnings strukturer. En gevaldig mundfuld her, om end det netop er i struktur opbygningen jeg ser de største muligheder for at gribe ind, og bringe EU tilbage til en arbejdsduelig fællesskabs form. Rive sig løs af de fordækte magtbeføjelser der blev givet implicit i beskrivelsen af fællesprocedurer der foreskrev, at forslag til retsakter alene kunne fremsættes af Europa-Kommissionen, ingen veto ret!? Hvorefter Nationalstaternes suverænitet løftes op i Rådet for Den Europæiske Union. Efterfølgende er man stukket af som en glad lille Islandsk hest i én retning – Unionen/Det føderale Europa!
  Undervejs, siden da frem til i dag, har man ladet hånt om brede politiske mål og løsninger! Særligt de retlige ikke mindst menneske -retlige og indre anliggende samt fælles udenrigs og sikkerheds politik – hvilke, ressorts er efterladt/sjoflet i en alt dominerende slendrian – eksemplerne er mange!
  Men særligt omgåelsen af menneskerettighederne i relation til dels flygtninge og dels migranter bør nævnes. Ydermere Irland forordningen – der slæbes rundt som en irriterende blindtarm – efter Angela Merkel så sig nødsaget til at prikke hul på den! Idet der var langt mere på spil i relation til fatamorganaet, Euroen, end 1,0 mill flygtninge/migranter på daværende tidspunkt kunne have af betydning!
  En problemstilling som den samlede europæiske presse har valgt at vende det blinde øje til!
  ”Det er en illusion, at politisk middelmådighed vil forsvinde med EU”
  Absolut enig! Vi behøver blot kaste et blik i egen nationale andedam eller Italien, Polen, Ungarn, Tjekkoslovakiet og sørme også USA's præsident, for den sags skyld!
  At vi i DK har en statsminister der mener at han er en privat person når han ikke bærer slips og statsminister når han gør – skriger til himlen! Det der her er i spil, er et spørgsmål om ”valgbarhed” ære og ydmyghed!
  Det vi har, er en politisk klasse hvor det at rage til sig – føre en socialøkonomisk hovedløs ultra-liberal politik uden andet sigte end kapital som ledestjerne! Hvilket overtrumfer viljen til vanskelige og hårde forhandlinger for at opnå brede og effektive aftaler!
  ”Vi” borgere i Europa og EU's befolkninger skal modarbejde denne småt begavede elite og bringe dem i øjenhøjde med den jævne borger! Anvendelige indgreb i den relation er ændringer/opgraderinger af EUs mandat og tæt forbundne valg -samt beslutnings strukturer!
  Ja gu er dansk kultur truet og ja den kommer indefra, i og med danske politikere er historieløse, savner ydmyghed og respekt for den position man har givet dem. Ikke fatter en fløjtende brik af at et folketingsmandat er ærefuldt, kræver hårdt arbejde og overtrumfer det personlige ego og privatsfære! Sidste med slet skjult hilsen til LLR

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @ Ronnie Hofs

  Det er nemmest at forholde sig til det konkrete:
  I Danmark har man via friskoleloven gode muligheder for at vælge skole til sit barn.
  Både hvad angår sygehus og plejehjem er der valgmuligheder, og jeg forstår, at du ønsker dem udvidet, men mennesker har jo aldrig kunnet vælge helt frit - friheden er altid begrænset af mulighederne.
  Når du selv vil bestemme hvilken bil du vil købe uden afgifter, så bør du også forholde dig til, hvordan du vil imødegå bilismens mange skadelige virkninger.
  Du virker lidt som en gammel parodi på venstrefløjen: Du har mange udgiftskrævende ideer, men er efter det foreliggende at dømme ikke glad for at betale skat.
  Du vil gøre Danmark stærk, men samlet set ligner dit program en kraftig svækkelse.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Alternativet til EU er et frit Europa med suveræne nationer

  EU-organisationen i Europa har et formål, som står allerøverst på prioriteringslisten, nemlig bevarelsen af organisationen. Med andre ord: Den overordnede mening med EU er - EU.

  Det viser sig i flere af de nye kriser og konflikter, Europa kæmper med og som bunder i selve EUs eksistens. Storbritannien vil gerne handle med Europas nationer, og vi vil gerne handle med Storbritannien, som vi jo altid har gjort. Dette kompliceres af, at Storbritannien ønsker at bevare suveræniteten over de britiske øer. De vil ikke længere være underlagt Merkels eller Macrons pludselige indskydelser omkring indvandrerpolitik eller et EU under våben som eksempel. Derfor føler EU sig berettiget til at straffe Englænderne på deres handelsmuligheder, fordi de ikke længere vil makke ret. Brexit kommer helt på tværs af agendaen om at skabe en stadig mere centralistisk union med et folk, et rige, en lovgivning, en magthaver, en magtudøver. En gammel drøm som kun ganske få europæere deler, fordi drømmen gennem lang tid har materialiseret sig som et mareridt på mange niveauer.

  Eurokrisen har været katastrofal for Sydeuropa, men gunstig og givtig for Nordeuropa. Fælles mønt for Grækenland og Tyskland kræver fælles (tysk) finanspolitik. Det koster ikke mindst dyrt på ungdomsarbejdsløsheden og dermed fremtiden i syd. Alt sammen med udgangspunkt i en hjælpeløst naiv unionsdrøm.

  EUs vanvittige ekspansionsiver langt ind i det tidligere USSR interesseområde har skabt en borgerkrig i Østukraine, et russisk Krim, kostbare sanktioner for hele Europa og Rusland og en konflikt med Putin, fordi han kunne se et mønster i EU og NATOs udbredelse mod øst efter murens fald. Han havde svært ved at se afslutningen på den kolde krig, fordi europakortet mindede ham om den tyske offensiv 72 år tidligere. I dag er Europa og Rusland godt i gang med en oprustning, som ingen ønsker. At give Putin hele skylden for denne misere, er et synspunkt, som stiller spørgsmålstegn ved, om der slet ikke er en voksen til stede.

  Der er adskillige andre tilfælde af kriser og konflikter, som har udgangspunkt i EU-organisationens eksistens og virke. Derfor - EU ud af Europa. Unionen koster Europa langt mere, end den bidrager. Et frit Europa bygget på samhandel og samarbejde mellem suveræne, ligeværdige nationer. Vi har ikke behov for flere selvskabte kriser og konflikter. Vi har mange andre udfordringer at kaste os over.

 • Anmeld

  Ronnie Hofs · Dir

  @Søren Rønhede

  Nå nu kommer de politiske kampmidler frem, hvor beskyldning om at være en parodi skal lukke munden på en kritik. Det er ikke ok.
  Med større aktivitet kommer der flere penge i fælleskassen. Med skat på aktivitet får man mindre aktivitet, og dermed færre penge til velfærd.
  Det er allerede bevist, at mindre registreringsafgift på biler har givet flere penge i kassen.
  Hvis du med udgiftskrævende ideer mener, at mindre skat på aktivitet koster staten penge, så er vi her igang med en grundlæggende debat om, hvorvidt pengene er ejet af borgerne eller pengene er ejet af staten. Staten skal ikke eje vores penge. Vis skal betale til fælleskassen, men ved en mindre indbetaling eller en større indbetaling er der ikke tale om hvorvidt det koster fælleskassen penge eller ej.
  Vi skal betale til de opgaver vi vil have løst i fællesskab, og når aktiviteten går op, og der kommer flere penge i fælleskassen, kan skatteprocenten sænkes, fordi der allerede er penge nok til at betale for opgaverne.
  Vær opmærksom på, at ALLE pengene i fælleskassen er borgernes penge der forvaltes af vores valgte personer, det er ikke penge til brug i flæng.
  Alle skat betale skat til fælleskassen og gerne med glæde. Pt bruges der penge i flæng, og det kan man ikke være glad for, så der har du ret.
  Bilismens skadelige virkninger skal ikke være anledning til at stoppe borgernes mobilitet. El biler kan sagtens modsvare de skadelige virkninger, men eliten vil ikke bare give slip på beskatningen - af årsager som er skjulte - manglende infrastruktur som koster penge, som man har brugt på egne projekter frem for borgernes behov.
  Dine indvendinger er desværre i tråd med de gængse klicheer der skal holde status quo.
  Hvor er ideerne til den fantastiske fremtid, Danmark kan få med fremsynet logik? Jeg ser den ikke hos dig.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Søren Degnbol Pedersen 2

  Du har ret i, at EU’s opbygning kan forbedres. Det kan Danmarks også, og i begge tilfælde vil det kræve hårdt arbejde. Jeg ved ikke, hvad du mener med “fordækte magtbeføjelser”, men det er rigtigt, at lovgivningsinitiativet ligger hos Kommissionen. Jeg så gerne, at Parlamentet også fik lovgivningsinitiativ. Veto retten eksisterer stadigvæk, men på færre områder, fordi der er et ønske om, at det ikke altid er mindretallet, der skal bestemme. Det europæiske Råd er nationalstaternes mekka og har derfor betydet det modsatte af, hvad du skriver, nemlig en svækkelse de føderale bestræbelser.
  Eksemplerne (på alt muligt dårligt) er mange, skriver du, og nævner “omgåelsen af menneskerettighederne i relation til dels flygtninge og dels migranter” og her har du delvist ret. Hvad er dine forslag?
  At der er meget på spil, er vi enige om.
  Hvad er det for “en problemstilling som den samlede europæiske presse har valgt at vende det blinde øje til”?
  Jeg er helt enig i, at ”Vi” borgere i Europa og EU's befolkninger skal modarbejde denne … elite og bringe den i øjenhøjde med den jævne borger” og i, at vi generelt har politikere, der sætter egnes og venners interesser over almenvellet, jvf. Axelborgs enorme skadevirkninger, kvotekonger m.m.m.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Krister Meyersahn

  Du skriver om tankegodset før tilblivelsen af EU.
  Helt fra begyndelsen af i 1950’erne har der været et overstatsligt element i EEC/EF/EU-samarbejdet, så det har aldrig KUN været et mellemstatsligt samarbejde. Det er ikke fordi Europas politikere har svigtet – det er fordi den “rejse mod splid mellem nationerne” blev påbegyndt længe før nogen tænkte på EEC/EF/EU. I nationalstaternes Europa var der masser af splid, krig, ødelæggelse og død. Det ville man gerne reparere på med EEC/EF/EU-samarbejdet.
  Et Nato uden USA lyder interessant.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Ronnie Hofs

  Det, du opfatter som “ikke ok” bør du se i sammenhæng med din generaliserende brug af udtryk som “kommunister” mm.
  Den større aktivitet, du bygger på … hvor skal den komme fra? Der er intet, der tyder på, at man med mindre skat får flere penge til velfærd.
  At mindre registreringsafgift på biler giver flere penge i kassen er ikke godt nok, for de øgede skadevirkninger af bilismen er større.
  Hvor kommer pengene fra, og hvem har retten til dem? De største formuer stammer fra arv og spekulation.
  Vi skal betale til de opgaver vi vil have løst i fællesskab, og her bør de arbejdsfrie indkomster bidrage først. Du har ret i, at der bruges alt for mange penge i flæng, både privat og offentligt. Hele den voldsomme og dyre djøfisering er til stor skade. Det samme gælder Danmarks krige.
  En imødegåelse af bilismens skadelige virkninger behøver ikke at stoppe borgernes mobilitet, som du skriver. El biler er et skridt på vejen, men vi får først løst det største, gamle problem, de mange dræbte og lemlæstede, når vi tager rattet fra de ansvarsløse. Det kan forhåbentlig ske med de selvkørende.
  MINE indvendinger er langtfra de gængse klicheer, idet jeg netop ikke vil holde status quo.
  Jeg har ideerne til den fantastiske fremtid, Danmark, Europa og Verden kan få. De er ikke alle mine egne, men det er kun en fordel.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Alternativet til EU er et frit Europa med suveræne nationer

  EU-organisationen i Europa har et formål, som står allerøverst på prioriteringslisten, nemlig bevarelsen af organisationen. Med andre ord: Den overordnede mening med EU er - EU.

  Det viser sig i flere af de nye kriser og konflikter, Europa kæmper med og som bunder i selve EUs eksistens. Storbritannien vil gerne handle med Europas nationer, og vi vil gerne handle med Storbritannien, som vi jo altid har gjort. Dette kompliceres af, at Storbritannien ønsker at bevare suveræniteten over de britiske øer. De vil ikke længere være underlagt Merkels eller Macrons pludselige indskydelser omkring indvandrerpolitik eller et EU under våben som eksempel. Derfor føler EU sig berettiget til at straffe Englænderne på deres handelsmuligheder, fordi de ikke længere vil makke ret. Brexit kommer helt på tværs af agendaen om at skabe en stadig mere centralistisk union med et folk, et rige, en lovgivning, en magthaver, en magtudøver. En gammel drøm som kun ganske få europæere deler, fordi drømmen gennem lang tid har materialiseret sig som et mareridt på mange niveauer.

  Eurokrisen har været katastrofal for Sydeuropa, men gunstig og givtig for Nordeuropa. Fælles mønt for Grækenland og Tyskland kræver fælles (tysk) finanspolitik. Det koster ikke mindst dyrt på ungdomsarbejdsløsheden og dermed fremtiden i syd. Alt sammen med udgangspunkt i en hjælpeløst naiv unionsdrøm.

  EUs vanvittige ekspansionsiver langt ind i det tidligere USSR interesseområde har skabt en borgerkrig i Østukraine, et russisk Krim, kostbare sanktioner for hele Europa og Rusland og en konflikt med Putin, fordi han kunne se et mønster i EU og NATOs udbredelse mod øst efter murens fald. Han havde svært ved at se afslutningen på den kolde krig, fordi europakortet mindede ham om den tyske offensiv 72 år tidligere. I dag er Europa og Rusland godt i gang med en oprustning, som ingen ønsker. At give Putin hele skylden for denne misere, er et synspunkt, som stiller spørgsmålstegn ved, om der slet ikke er en voksen til stede.

  Der er adskillige andre tilfælde af kriser og konflikter, som har udgangspunkt i EU-organisationens eksistens og virke. Derfor - EU ud af Europa. Unionen koster Europa langt mere, end den bidrager. Et frit Europa bygget på samhandel og samarbejde mellem suveræne, ligeværdige nationer. Vi har ikke behov for flere selvskabte kriser og konflikter. Vi har mange andre udfordringer at kaste os over.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Søren Rønhede 3

  Det er lidt omfattende, beredvilligt at besvare de få venlige spørgsmål du stiller. Jeg læser mig jo til at du er oppe på beatet med viden om EU Dertil, vil en besvarelse drive mig ud i periferien af fakta. Og det er trods alt bedst at samtale ud fra – skal vi sige – faste og dokumenterbare rammer, alternativt en klar tilkendegivelse af hypoteser.
  Men eny how! Du skriver bl.a ” Det europæiske Råd er nationalstaternes mekka” en sandhed med modifikationer må man sige.
  En formulering a la ” Det europæiske Råd er ”formelt” nationalstaternes mekka, ville være mere i overensstemmelse med virkeligheden…… i min optik!
  En virkelighed hvor Trojkaen, Konglomeratet af EU-teknokraternes Orden IMF/ECB og ”München teamet” (må du selv researche) som tidligere nævnt i forbund med Jean-Claude Junckers tidligere bagland samt slyngveninderne i den internationale banksektor gør sig gældende, er den aktuelle og retningsvisende virkelighed! En virkelighed som pressen, trods dokumentation, vender det blinde øje til!
  I relation til flygtning/migrant problemstillingen har jeg denne indfaldsvinkel: ”Besynderligt er det! At verdenssamfundet samt EU i forbindelse med Pirat-overfaldene af diverse rederiers skibe i Aden bugten, var relativ hurtige og fandt en løsning. Og vupti, så var man i gang med at beskytte skibsladninger af olie, våben og konsumprodukter. Alt sammen relateret til ussel mammon, ikke menneskeskæbner! Frem med Olfert, AVACS -fly og hele det teknologiske galleri, til beskyttelse af de økonomiske interesser!
  Det er ingen hemmelighed at man næsten uhindret kan gennemføre nøjagtig den samme håndfaste løsning i dette tilfælde, hvorfor gør man det ikke?
  Politikerne forpasser, af uransagelige grunde, chancen for at overbevise EU-befolkningerne om det rigtige og nødvendige i at være borgere i et solidarisk og socialt ansvarsbevidst fællesskab. Der når det gælder, er i stand til at handle.
  Hvem i EU-regi er det der ønsker at lade Italien, Grækenland og Spanien sejle sin egen sø, lade disse nationer tilbage som syndebuk for et enormt pres, der medfører humanitær og etisk sammenbrud?
  I relation til fx de Syriske samt Eritreiske flygtning mener jeg det er en skamplet på alle involverede nationer når man ikke åbner døren – og jeg skammer mig over den danske debat og politisk adfærd i denne sammenhæng. Men igen middelmådigheden i ånd og handling er udenfor pædagogisk rækkevidde og til de paphoveder er der kun at sige ” Magt er intet! Uden demokratisk værdighed og menneskerettighedernes principper holdt højt hævet”
  Sidst: Jeg mener Danmark skal gå forrest i et fornyet og tættere skandinavisk samhørighed, udbygge fællesskabet og åbne en positiv ladeport for England. En nation med forhandlings power og historisk erfaring, modsat et tøsesurt og blafrende EU

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Peder Kruse

  Du har ret i, at vesten har et betydeligt medansvar for den russiske aggressivitet og krigsførelse. Du har også ret i, at Eurosystemet har indbyggede skævheder og er reformkrævene. Men “Et frit Europa bygget på samhandel og samarbejde mellem suveræne, ligeværdige nationer” er et fatamorgana. Det er det, fordi det er en logisk umulighed, selvmodsigende. Store og små nationer mellem hinanden har aldrig været både suveræne OG ligeværdige. Det er en umulighed. Ligeværdighed opnås kun gennem afgivelse af suverænitet.
  Frit bliver dit Europa af “suveræne” stater heller ikke. Det vil være åbent for indgriben og dominans udefra.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  @Søren Degnbol Pedersen 3

  Alliancen mellem “slyngvennerne i den internationale banksektor” og de politiske systemer er langt mere omfattende end EU. Bortfalder EU vil den alliance kun blive stærkere. EU er den eneste mulighed, venstrefløjen har, for at opbygge en modmagt. Kunne den samles om det, var det første skridt taget mod en bedre udvikling. (Det e en underlig verden, mange EU-modstandere lever i: De tror Paradisets Have åbner sig, når de er kommet af med EU. Det er lige så ‘far out’, som når den massive amerikanske højrefløj baserer sin Mellemøstpolitik på, at jo mere aggressivt, folkerets- og menneskeretskrænkende de kan få gjort Israel, desto hurtigere kommer deres attråede dommedag. (De ved ikke, at de selv - rub og stub - ryger lige i helvede)).
  Verdenssamfundets kynisme er velkendt; trues det på pengepungen, viser det handlekraft.
  At “Politikerne forpasser, af uransagelige grunde, chancen for at overbevise EU-befolkningerne om det rigtige og nødvendige i at være borgere i et solidarisk og socialt ansvarsbevidst fællesskab” er ikke så uransageligt endda. Det er meget enkelt. Det er politikerne simpelthen ikke enige om. F.eks. har Danmark en usolidarisk, usocial og uansvarlig regering, der i næsten alle henseender trækker i den gale retning. Der er flere af slagsen i Europa. Men det fremgår jo også af, hvad du skriver.
  Ser vi på Sydeuropa - de stakkels lande, der er ofre for trojka-systemet - er den typiske venstrefløjs”analyse” styret af behovet for ofre, man kan identificere sig med. Den er rørende romantisk, demagogisk og misvisende: Ser vi på Grækenland skyldes moradset primært Grækenland selv. Landet svindlede sig ind i euroen og brugte den til at opbygge en kæmpegæld, idet staten kørte med underskud i en opgangstid! Fallitten truede, og Syriza kom til magten. I stedet for at lade fallitboet gå statsbankerot, hvad der ville have været en passende øretæve til de banker, der havde finansieret svindelen, valgte de græske venstresocialister at tjene lånekapitalen i stedet for at begynde på en frisk uden for EMU’en. Denne tjenerrolle forsvares af søsterpartiet Enhedslisten, som også leverede al den rygdækning til Corydong, som han og hans væmmelige venner havde brug for.
  Som mange andre EU-skeptikere (jeg er ikke mindre skeptisk, men vælger ikke at ignorere virkeligheden) siden 1960’erne, mener du, at “Danmark skal gå forrest i et fornyet og tættere skandinavisk samhørighed, udbygge fællesskabet”. Denne romantiske drøm med rod i 1820’ernes studenterbevægelse løber hurtigt ind i det problem, at det kan de skandinaviske lande - nu som før - ikke enes om. Derfor kan man selvfølgelig godt arbejde for ideen, men der er mere perspektiv i at arbejde for fælles optræden i EU (som tidligere i FN inden Fogh, den største skadevolder i dansk politik, ødelagde det som så meget andet).
  “En positiv ladeport for England” vil jeg vente med til det er Corbyn, vi skal forhandle med. Jeg ser ingen “forhandlingspower” hos England og “den historiske erfaring” viser til overmål et egoistisk, selvhævdende, imperieromantisk, kynisk udnyttende England. Det kan du få så mange eksempler på som herfra til månen. I den sammenhæng er det “tøsesure og blafrende“ at foretrække.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Søren Rønhede

  Herligt man lærer noget nyt hver dag - tak! :) Men som det fremgår er det ikke alt vi ser ens på og til bloksbjerg med det - tak for udveksling :) Apropos! Kors hvor er jeg enig med dig om Foghs eftermæle! Bemærkede i en nyhedsudsendelse for ca 1 år siden - hvor indslaget drejede sig om danske krigsinvalider der skulle flyve ud til en international (Betydende i national dragter) sportskonkurrence! Medens disse filmes og interviewes ved indchek skranken - da passerer A. Fogh lige bag om de tidligere danske soldater! Tror du det lille menneske stoppede op? Nej vel! Tak for denne gang :)

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Peder Kruse:

  Det forekommer mig at De omskriver virkeligheden lidt rigeligt. For:

  "Eurokrisen" (hvis der var en sådan udenfor journalisternes verden) har IKKE specielt gavnet Nordeuropa, og den har heller ikke i sig selv kostet dyrt for Grækenland på nogen måde. Men den fælles mønt, der er forudsætningen for lige og fair vareudveksling og handel, har afsløret alle Grækenlands interne misregeringer, og godt for det. Det har tilsyneladende åbnet mange grækeres øjne for, at de i mange år stemte på uduelige politikere. Og det kan vi kun glæde os over. Tingene retter sig jo nu, også i Grækenland.

  Og EU har ikke "ekspanderet langt ind i det tidligere USSR`s interesseområde." Men EU har vist sig som gode naboer til lande der fik gjort sig fri af sovjets militær undertrykkelse, og som frie nationer valgte EU til.

  Problemet her er så, at Rusland og Putin forsøger at genoplive den sovjetiske undertrykkelse af deres naboer. Så at påstå at aggressionen kommer andre steder fra end fra Rusland er en voldsom omskrivning af virkeligheden.

  Vi skal passe på ikke at falde for Dansk Folkeparti`s og Marie Krarups propaganda for Rusland. Hendes ærende er nok mest, at hun ser Den Russisk Ortodokse Kirke som et bolværk imod homofili og islam, og hun er så blind for resten af realpolitikken fra Putins side.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU Vs Ukraine.

  En kendsgerning er at EU men sin utidige indblanding i Ukraines indre anliggender, valg af præsident, har været med til at udløse krigen i Øst Ukraine.
  Havde EU holdt nallerne for sig selv var dette ikke sket.
  EU er, og bliver en dårlig parodi på Sovjet, så kan man sige hvad man vil.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Allan Gorm larsen

  Nu må omskrivningen af virkeligheden stoppe.

  EU`s o og de enkelte vesteuropæiske landes fredelige engagement i Ukraine var venskabelig og inviteret og i bedste forståelse med den folkevalgte ukrainske regering.

  Rusland`s indblanding i Ukraine med irregulære væbnede tropper i Østukraine og med en fuld militær erobring af Krim var og er en fjendtlig krigshandling.

  Og heller ikke De kan vel i en eftertænksom stund finde det i orden, at et naboland militært vil bestemme over et andet lands demokratiske og fredelige engagementer med andre nabolande.

  Og Deres argumenter bliver jo helt absurde, når De tillader Dem at sammenligne det folkevalgte EU med det diktatoriske etpartisystem i det fallerede Sovjet.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Søren Degnbol Pedersen

  Hvad er det vi ikke ser ens på ?

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Ukraine.

  Bertel Johansen.
  De taler om EUs fredelige hensigter, men jeg har nu et andet indtryk af dette.
  Mener De virkeligt at EUs, og vestens indblanding appelerer til fred?.
  Jeg mener at al utidig indblanding kun fører til stridigheder. Vi så det med hensyn til balkankrigene.
  Nej EU, og vesten bør holde nallerne for sig selv. EU er og bliver en dårlig kopi af det tidligere Sovjet.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re. Re.. Allan Gorm Larsen

  Da EU jo slet ikke har nogle væbnede styrker, er det jo lidt vanskeligt at finde belæg for Deres påstand om at det er EU der er krigerisk.

  Derimod har Rusland jo et ret udviklet væbnet korps at både regulære og mere irregulære tropper, som landet har vist en meget stor vilje til at bruge overfor nabolander de militært kan tryne, da de står udenfor forsvarsalliancer som NATO. I nyere tid Georgien, Ukraine, Afghanistan og Tjetjenien
  EU´s naboskabspolitik har i samme tid været udvikling af handelssamkvem og kulturudveksling med Ukraine og Georgien.
  Og hvordan i alverden kan De tillade Dem at sammenligne EU med Sovjet ? Sovjet var et væbnet tyranni vendt imod befolkningerne, medens EU er et ganske frivilligt samarbejde på et demokratisk grundlag. Se selv: Storbritannien melder sig nu ud, og fred med det. Var det muligt for noget land at melde sig ud af Sovjet-blokken ? Nej vel ? Da Ungarn flirtede med tanken blev de rullet over af Sovjetiske tanks, det samme i Polen og Tjekkoslovakiet og Østtyskland.
  Det er muligt et De ikke bryder Dem om EU-samarbejdet, men det gør det jo ikke mindre demokratisk, og det er muligt at De holder af et Sovjetsamfund, men det gør jo ikke Bolschevikkerne til fredselskende demokrater.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU og Balkan.

  Nej, EU har godt nok ikke blandet sig millitært, men EU var sammen med USA og andre vestlige lande, derunder Danmark med til at anerkende Kosovo, som et selvstændigt land, til trods for at Kosovo faktisk var en del af Serbien.
  Noget helt andet er at EU har et brændende ønske om at få en EU-hær, så kan man derefter sige at EU kan blande sig millitært.
  Englands brexit er det bedste som er sket, forstået på den måde at det kan skabe håb om EUs snarlige sammenbrud. Danmark bør følge Englands eksempel. Rusland er for resten ikke Sovjetunionen, den brød sammen i 1989, da en række lande gjorde så meget oprør, så sovjet til sidst mistede grebet. Sovjets økonomi brød også på det tidspunkt totalt sammen. Men det berettiger ikke på nogen måde EU til at blande sig i andre landes, derunder EUs egne medlemslandes indre anliggender, men det bliver vi nok aldrig enige om.

 • Anmeld

  Dominika Magdalena Kitowska · Studerende, politics&business

  Frigørelse fra USA, men centralisering af magten i EU?

  Steen Gade har et godt budskab med at vi skal frigøres fra USA. Det er helt klart at den europæiske union skal være "selvstændig" og ikke under USA's styre. Men så burde man også tage diskussion om Tyskland og Frankrig op igen. Deres placering i EU skinner tydeligt igennem og vi skal passe på ikke at blive delstater under deres hegemoni. Vi skal også huske på at beholde vores egne traditioner og værdier som nationer. Jeg er godt nok uenig i Steen Gades holdning med at alle problemer burde løses på europæisk plan, de enkelte nationer skal huske ikke at være for afhængige af unionen. Det giver ingen mening at frigøre sig fra USA bare for at blive domineret af de to overnævnte lande. Vi skal desuden have i baghovedet, at EU blev oprettet efter anden verdenskrig, de enkelte nationer har fungeret lang tid før. EU fungerer godt på handelsplan, men på række andre områder er der stigende kritik. Måske burde EU komme tilbage til EF?

 • Anmeld

  Peter Kjærgaard Christensen · Marketingsansvarlig og medstifer i OptiCap

  Euroen skal ind!

  De to stormagter Tyskland og Frankrig kan jo gøre som de vil. Danmark er så lille et land at vores magt i EU er nærmest ligegyldig, så hvorfor ikke bare melde os ud? Vi skal huske på at EU ikke bare er indflydelse inde i EU, men også er de enestående og fantastiske handelsmuligheder der er inde i det fællesskab. Jeg ser ingen grund til at vi skal til at være på tværs ved at have de 4 helt åndssvage retsforbehold, som vi kun bruger til at vise at vi engang fik lavet en specialaftale, men nu bare hæmmer vores konkurenceevne. Euroen skal indføres og det vil kun forstærke vores handelsmuligheder!

 • Anmeld

  Thea

  EU's fremtid

  For at sikre EU’s fremtid ser vi gerne, at Danmark på sigt får afskaffet de 4 forbehold, da dette vil skabe sammenhængskraft i Unionen. Dog kan dette ikke ske natten over, da dette sandsynligvis ville gøre EU upopulær blandt de danske borgere. Danmark har ikke råd til at stå som det yderste land i EU, og derfor må forbeholdene afskaffes lidt efter lidt i et tempo danskerne kan følge med i. Vi ser gerne at alle lande i EU integreres mere i dybden, men mindre i bredden, hvilket kan gøres ved at følge det 4 scenarie for EU27 fra hvidbogen.

 • Anmeld

  Mia Kristensen

  EU's fremtid

  For at sikre EU’s fremtid skal de fire forbehold væk på et tidspunkt. Det vil skabe en bedre sammenhæng i unionen, men Danmark er ikke klar til at lade dem gå over en nat. Det vil gøre EU upopulær blandt danske borgere. Dog har vi ikke råd til at stå som det yderste land, og derfor må de fire forbehold på sigt fjernes. Danmark sætter sig selv i en svag position i EU, når vi stadig har de fire forbehold, nu når alle andre lande er mere forbundet til EU. Af denne grund skal alle EU integreres mere i dybden, så vi skal på den måde virke som en mindre omfattende union, men det skal være mere effektivt på de områder, hvor vi vælger at integrere.

 • Anmeld

  Asger Agger

  Den bedst mulighed for Danmark

  Det bedste for Danmark på nuværende tidspunkt vil være et forstærket/styrket EU-samarbejde. Vi skal undgå at blive isoleret i det fremtidige forsvarssamarbejde på tværs af EU-landene, da truslen fra omverdenen vil blive større og større. Derfor kan vi komme til at stå alene, idet vi har meldt os ud af de forslåede forsvarssamarbejde. Selvfølgelig kommer samarbejdet aldrig til at fungere, hvis Danmark går ind med indstillingen: ” Vi har jo forbehold, derfor er der emner, vi ikke diskuterer”. Enten skal Danmark tage sin suverænitet tilbage og tage den derfra, ellers skal vi gå all-in på EU-samarbejdet, så det vil stå stærkere end nogensinde, også uden påvirkning fra USA. USA er vigtig faktor i disse tider, men EU skal ikke indrette sig efter USA, de skal derimod indrette sig i den verden, som USA laver.

  Danmark skal uden tvivl gå all-in i EU-samarbejdet, så vi kan danne et stærkt samarbejde, der vil gøre hele Europa stærkere og tryggere end nogensinde.

 • Anmeld

  Maria-Louise Koch · Studerende

  De danske forbehold

  Alle har forskellige meninger om vi skal være med i EU eller ej, og EU skal have endnu mere magt eller ej. Og om vi skal helt fjerne de forbehold vi har fået.
  Dette er forskelligt fra land til land, fra person til person, og fra hvilken ideologi man har
  Jeg synes de forbehold som vi i Danmark har er fine nok. For mange dansker har det en stor betydning. Der er dog bare en meget vigtig som burde ændre sig. Det er nemlig forsvarsforbeholdet. Dette skal enten fjernes eller ændres grundet at vi ikke længere ved hvor USA står hvis der kommer krig eller hvis EU kommer i farer. Derfor mener jeg at alle medlemslandene bør gå sammen og skabe en fælles hær. Dette vil så betyde at vi er på forkant hvis der nogensinde sker noget. Som vil sikre EU's fremtid og vi vil ikke ende i en krise som vi gjorde ved flygtningekrisen.

 • Anmeld

  Lucas Helleskov · Propagandabot

  Afskaf de 5 forbehold

  Løsningen på EU´s problemer er et stærkere samarbejde. Vi har Trump i vest som trækker sig mere og mere tilbage fra Europa. I øst har vi Putin, med Rusland som står og truer på grænsen. Vi bliver derfor nødt til at stå sammen om en fælles forsvarspolitik. For at vi kan gøre det, er vi nødsaget til at afskaffe vores forbehold, for at komme med i debatten.

 • Anmeld

  Martin Jensen · Studerende.

  Danmark bør blive i et EU med flere hastigheder

  Danmark bør at gå ind for et EU i flere hastigheder, hvor man begynder at indgå flere kollationer inden for bla. forsvar, indre sikkerhed, skat og socialpolitik. Derudover skal vi droppe vores forsvars forbehold. Forsvars forbeholdet indskrænker Danmarks muligheder for at kunne involvere sig i store aftaler. En fjernelse af forbeholdene vil ikke betyde at det vil strømme ind med asylansøgere, tværtimod. EU skal stå for asylpolitikken og dermed vil der blive indført kvoter på asylansøgere.

 • Anmeld

  Minik Lund Olsen · Studerende

  Den Danske suverænitet

  Ud fra artiklen mener Sten Gade, at danskerne skal turde at diskutere forslagene i stedet for at slå dem ned med det samme. Han mener, at Danmark er et af ydrepartierne i EU, og for at beholde den danske suverænitet, skal vi turde at diskutere forslagene, for i det mindste at have en indflydelse på tingende end i stedet at andre bestemmer for os.
  I kommentarerne er mange imod Sten Gades holdninger om at vi skal forblive i EU. mange mener, at for Danmarks lave suverænitet skal kunne styrkes, skal vi melde os ud af EU-samarbejdet.
  Min personlige holdning er, at vi skal forblive i EU for at bygge hen imod et tættere samarbejde. For min synsvinkel er at Danmark burde blive i EU. Grunden til at vi skal blive i EU er, at det indre marked og den frie bevægelighed er vigtigt for den danske økonomi, som vi for i EU. Derudover at håndtere flygtninge krisen. Et bredere samarbejde mod flygtninge-krisen ville fungere bedre og være billigst for os alle.

 • Anmeld

  Sarah Dahl · Studerende

  Forbedre det store samarbejde men involvere de små lande

  Danmark skal tage mere initiativ til aktuelle diskussioner i EU, og ikke bare være passive på sidelinjen. Selvom vi er et lille land, har vi også noget at skulle have sagt, da vi hvert år bidrager med mere end 6 milliarder kr. Jeg er Enig i Steen Gaades holdning til, at Danmark skal tage del i diskussionerne på trods af vores forbehold. Jeg synes, at EU skal fortsætte som nu, dog deler jeg samme holdning som Steen Gaade i forhold til, at et EU i flere hastigheder vil kunne gavne samarbejdet. Det vil give mulighed for, at lande kan danne tættere samarbejde på tværs af grænserne, tage mere initiativ og dermed styrke det store fællesskab. Mediedækningen af EU skal forbedres, så medlemslande får en bedre forståelse for organisationen. Dermed vil vi føle os som en større del af EU og kunne forholde os bedre til samarbejdet.

 • Anmeld

  Ann-Sofie · Studerende

  EU's fremtid

  Danmark skal være med til at styrke samarbejdet i EU. Det er sikkerhedsmæssigt vigtigt, at Danmark bliver i EU samarbejdet, så vi ikke står alene med trusselen mod terror. Den trussel bliver kun større og større.
  Dog skal de fire forbehold på sigt afskaffes for at sikre ikke mindst EU's fremtid, men også Danmark. Danmark kan ikke så alene, men vi kan hellere ikke stå som et svagt led i EU samarbejdet. en afskaffelse af de fire forbehold vil også skabe en bedre sammenhængskraft i Unionen.

 • Anmeld

  Naja Nielsen

  Den Europæiske Unions fremtid

  Steen Gade skriver i sit indlæg, at EU i tiden står overfor en lang række udfordringer. Han mener derfor, at det er vigtigt, at vi samarbejder mere mellem landene i Unionen.
  Hvis vi skal sikre EU's fremtid, ønsker vi dog at fjerne Danmarks forbehold før eller siden. Det vil styrke demokratiet i Unionen og skabe en stærkere og mere ligelig sammenhæng mellem landene. Da Danmark er et lille land, er det vigtigt at vi engagerer os i det europæiske samarbejde, for at sikre, at vi ikke sætter os selv i en svag position. Vi ønsker at EU skal være omfattende på de områder som de råder over, men samtidig ønsker vi også, at Danmark skal være sit eget land.

 • Anmeld

  Johannes Roed · Elev på Viborg Katedralskole

  Det pseudoføderale EU

  Man kan se mange fordele ved en føderation for Europa. EU's handlekraft vil være markant bedre, som fx kunne have håndteret flygtningekrisen meget mere effektivt. Men. EU som føderal nation vil være en pseudoføderation. Der vil til hver en tid være spekulationer om, hvorvidt præsidenten vil varetage EU's interesser eller sit eget land. Er Præsidenten fra Frankrig, vil man spekulere i dette, såvel som den tyske præsident vil være beskyldt for at varetage nationale interesser. Det er heller ikke tilfældigt, at danske medier har fokus på konkurrencekommissæren, ligesom vi til hver en tid altid vil have fokus på den danske kommissær. Desuden rejser EU-parlamentarikerne fra Bruxelles til Strasbourg en uge om måneden - hvorfor? Fordi den nationale stolthed betyder noget. Den sammenhængskraft en nation kræver, er ikke tilstede i EU - og den vil formentlig ikke komme frem i den nærmeste fremtid. En undersøgelse fortaget af Europa-kommissionen viser, at kun 6% af borgerne i medlemslandede identificerer sig som EU-borger før nationalborger. Men dette betyder ikke, at vi skal stoppe samarbejde med hinanden. EU er, og vil fortsat være, et effektivt sted at løse problemer, som løses bedst i samarbejde med hinanden.

 • Anmeld

  Anders Chr Hansen

  Det jer studerende der plæderer for Europas Forenede Stater.

  Jeg respekterer jer fuld ud for at I ønsker Danmark som delstat under Tysk-Fransk ledelse, for sådan bliver det om I kan lide det eller ej, for ingen af de to lande vil opgive deres selvstændighed.
  Og de ting i nævner kræver EFS

  Og den med at Danmark har noget at skulle have sagt kan vist sammenlignes med musen og elefanten.

  Der tales om samarbejdende nationalstater, det er at stikke blår i øjnene på folk, og det ved politikerne egentligt godt.

  Om et EFS ville kunne eksistere ret længe, nej ikke hvis man skal se på det historisk, freden i Europa er kommet stille og roligt om man kan li det eller ej via nationalstaterne med respekterede grænser.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Forbehold.

  Hvis man vil ind i EUs forenede stater er den sikreste vej, ophævelse af de fire forbehold.
  Jeg mener at der er god grund til at advare imod dette, da det vil være ensbetydende med at vi bliver en tysk/ fransk delstat.
  Danmark har eksisteret i mere end tusind år, vil man med et pennestrøg have dette til at forsvinde?. Jeg vil ikke. Jeg synes at det vigtigste er at bevare vores egen identitet, frem for at blive en det af en kunstig stormagts konstruktion, som EU i virkeligheden er.
  Tænk lidt over det. Tak.

Ugens EU-podcast: Bliver det britiske parlament nødt til at udskyde Brexit?

Ugens EU-podcast: Bliver det britiske parlament nødt til at udskyde Brexit?

PARLAMENTET#50: Theresa Mays Brexit-aftale faldt med et brag i Westminster, men dagen efter overlevede hun en mistillidsafstemning. Nu skal premierministeren prøve at samle et dybt splittet parlament, der måske slet ikke kan enes om noget før exit-datoen 29. marts. Vi går i dybden og ser på EU’s reaktioner i denne uges europæiske podcast.