Stine Bosse: Demokratiet er ingen selvfølgelighed

DEBAT: Demokratiet er noget, vi må kæmpe for at bevare. Både kræfter uden for EU, men sandelig også inden for Unionen, presser på med udemokratiske tiltag, skriver Stine Bosse.

Folkemødet er virkelig en god opfindelse. Vi må takke svenskerne for den gode idé og Bertel Haarder for initiativet til at lave en dansk udgave. Særligt dejligt er det, at tilstrømningen af det, dette handler om, nemlig borgere i dette land, synes at tage til. Det skal være folkets møde.

Særligt glade bliver vi i Europabevægelsen, når vi ser, hvordan de europæiske spørgsmål tager til i styrke år efter år. Masser af debatter med vores forpligtende fællesskab som udgangspunkt. Ja, i år kom emnet Europa ind på top ti. Det lover godt, når danskerne flokkes om blandt andre vores telt, og man mærker, hvordan danskerne faktisk ved meget og er nysgerrige på mere.

Og i samme familie er demokrati. Emnet lå som nummer to på emnehitlisten, og det er egentlig også et europæisk spørgsmål. Det er nemlig i Unionstraktatens artikel 2, at ordet demokrati optræder, når vi ser på vores samlede konstituerende regler. Demokrati er i disse år ingen selvfølgelighed. Det er noget, vi må kæmpe for at bevare. Både kræfter uden for EU, men sandelig også inden for Unionen, presser på med udemokratiske tiltag.

Europæisk hjælp til Polen
I Europabevægelsens telt havde vi glæden af mange gode debatter. Godt er det, at vi internt i organisationen ikke er enige om ret meget andet, end at det forpligtende fællesskab er vejen til at passe på Danmark. Og dejligt er det, at der krydses klinger omkring løsninger, der kræver fællesskabets svar.

Særligt spændende er det, når debatterne falder på selve fundamentet for fællesskabet. Således en debat, jeg deltog i en tidlig morgen. Anders Vistisen (DF) og jeg. Det skulle handle om de grundlæggende værdier, og min kollega fra Polen Marcin Święcicki (formand for den polske Europabevægelse og medlem af Europa-Parlamentet) var egentlig hovedperson sammen med Anders. Desværre nåede han ikke frem. Så det blev Anders og mig.

Idéen til debatten gav min polske kollega mig tidligere på året, hvor jeg mødte ham i sammenslutningen af landenes bevægelser. Han er en del af det polske folk. Han er altså polak, og han er europæer. Han bad dengang om andre folkeslags hjælp. Om europæisk hjælp til at få sin regering til at stoppe. Demokratisk valgt, men i gang med at demontere demokratiet og de frihedsrettigheder, som ellers er beskyttet i EU-traktaten.

Ingen med fornuften i behold havde forestillet sig, dengang man vedtog “Københavner-erklæringen” i 1993, at vi 25 år efter skulle stå med tidligere østlande, der før hungrede efter netop frihed for folkene, og som nu vælger et styre, der genindfører totalitære spilleregler.

For os europæere er netop traktatens Artikel to helt fundamental. Derfor har syv tidligere polske statsministre, fire tidligere udenrigsministre og tre frihedskæmpere fra opgøret med det totalitære kommunistiske regime henvendt sig i et åbent brev til Kommissionen og appelleret om hjælp.

Reglerne må ikke lades i stikken
Det ville vi i Europabevægelsen så gerne drøfte med Vistisen. Han sidder i gruppe med PIS i Europa-Parlamentet, og jeg har gentagne gange bedt ham tage afstand fra det, som regimet i Polen trækker ned over folket. Vistisen gentog det, han altid har sagt, nemlig at PIS er demokratisk valgt, og at han ikke kan se, hvad vi skal blande os for.

Omvendt står gratulationerne i kø, når disse søsterpartier vinder valg. Så et eller andet må de have til fælles på tværs af grænserne.

I Europabevægelsen kan vi godt se problemet. Det er nemlig konstituerende regler på niveau med grundloven, der er på spil. Regler, som vi i det frie Europa efter Anden Verdenskrig lovede hinanden at forfægte. Regler, vi har betalt for med mange menneskers blod og lidelse, og som har givet os verdens bedste samfund. Dem må vi aldrig lade i stikken. De skal forsvares. Helt uomgængeligt.

For ugræs fyger. Også over grænser. Kan det ene land, kan det andet vel også. Derfor kæmper vi også vores egen danske sag, når vi kræver, at traktaten overholdes af alle lande.

En fælles forpligtelse
En ung mand fra DF Ungdom stillede det bedste spørgsmål: Kan det også ske i Danmark? Hvis man følger Vistisens logik, så ja. Den danske grundlov yder nogen beskyttelse, men har ikke så stærke referencer som Artikel 2. Al den stund man ikke kendte til de begreber, vi i moderne forfatningsret anvender. Jeg bad den unge mand om aldrig at glemme sit spørgsmål.

Selvom Europabevægelsens telt var fyldt med gode debatter, glimrede ministre og kommissærer ved deres fravær. Det samme gjorde sig i høj grad gældende hos EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Næste år må vi håbe på et fremmøde af adskillige kommissærer. Så kan vi måske få en mere direkte demokratisk oplevelse, ikke blot af vores egen Vestager, men af flere af de mennesker, der arbejder for os og 494,3 millioner andre europæere.

Der synes nemlig at være en konsensus blandt danskerne, om at EU er vejen til løsningen af de helt store spørgsmål. Det viser snart sagt alle målinger. Men der synes blandt befolkningen også at være en vedblivende suverænitetsopfattelse, der ikke harmonerer med evnen til at stille op til fællesskabets løsninger.

Det er en umulighed at tale om sikre ydre grænser uden at tale om dette som en fælles forpligtelse. Og hvis det er en fælles forpligtelse, så kan det jo ikke på samme tid være et nationalt anliggende alene.

Politikerne skal på banen
En ung forsker talte i Kommissionens telt, om hvordan man måske i en moderne og teknologisk forbundet verden må tale om suverænitet som noget mindre absolut og mere plastisk. Altså noget, man ikke kan have alene på alle punkter, men sammen med andre.

Det er opmuntrende, når næste generation kommer med nye fortolkninger og brugbare løsninger. Jeg tror, samtalen om suverænitet i tid og sted trænger til megen opmærksomhed fra nationale politikere.

Det er for spinkelt kun at tale om vores indflydelse på egen situation i ny og næ, når vi står på tærsklen af afstemninger. Det bør være en stående debat, hvor vores nationale politikere hele tiden fortæller os, hvad vi kan og ikke kan, og viser os, hver gang vi sidder ude på gangen, medens de andre drøfter løsninger, som uanset hvad vil påvirke os, al den stund vi qua særaftaler alligevel omfattes af langt det meste.

Vi vil til bordet. Vi vil naturligvis påvirke og være realistiske i forhold til nødvendige kompromisser. Og vi vil naturligvis sidde side om side med andre europæere og kæmpe for vores frihedsrettigheder. Herunder demokratiet.

----------

Stine Bosse har siden 2015 været formand for Europabevægelsen. Hun har siden 1999 bestridt adskillige bestyrelsesposter, blandt andet som bestyrelsesformand for BØRNEfonden og som bestyrelsesmedlem i tyske Allianz. Klummen er alene et udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Steen Gade: På tide at rydde op i EU-misforståelser Steen Gade: På tide at rydde op i EU-misforståelser Næste artikel Lisbeth Knudsen: Trumps mediekrig har konsekvenser – også i Europa Lisbeth Knudsen: Trumps mediekrig har konsekvenser – også i Europa
 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Udemokraten S. Bosse braldrer løs.

  Hendes udtalelser fortæller alt.
  Det vaklende EU nassecircus er allerede på vej ned, hvilket de mere og mere skingre markskrigerier, deres klakører istemmer, siger alt der er værd at vide..
  En demokratisk og økonomisk underskudsforretning som circus EU er dømt til at dø, ligesom Sovjetunionen også døde.
  Så jeg vil anbefale S. Bosse at 1. se på sin pensionsdato og 2 overveje om ikke det er på tide at finde nye udfordringer 3 DR er vist ikke liige stedet fremover.
  mvh

 • Anmeld

  Km Nielsen · Cand.jur.

  Om demokrat og anvende vi og os i sin argumentation

  Det er underligt at bruge ord som os og vi , når det er ens personlige politiske overbevisning man ville sælge . Det er inddrage andre i sine holdninger/ synspunkter
  Demokrati er formentlig et godt udtryk for fx at sælge noget f.eks. EU eller ligge afstand til et land.
  Det er ligesom alle andre begreber afhængigt af hvad man lægger i det.
  Man kan mene, at at et af de vigste kendetegn på demokratiet er a borgerne har medindflydelse i de retsregler, de regulerer deres levevilkår.
  Demokratiet er ikke at det tilsyneladende kun er Frakrig og Tyskland, der har en afgørende rolle i udviklingen af EU.
  Det er heller ikke særligt demokratisk at man glemmer der er en uvilje mod drikningen i befolkningerne i medlemslandene med hensyn til udviklingen af EU , især når d tneangivende lande i EU og EU - kommissionen tilsyneladende ignorerer det i deres bestræbelser på at EU skal have en væsentlig og bestemt magt på alle livsområder.
  Det er heller ikke særlig demokratisk at fremlægge meningsmålinger der viser en markant tilslutning til EU.
  Den påståede signing af tilslutningen til EU fra befokningen på over 75 % forekommer ikke at svarer til tidligere meningsmålinger , og hvis meningsmålingen er retvisende med de særlige usikkerhedsprocejt, så ville det være tale om flere hundrede tusinder af dansker har ændret holdning til EU. Det lyder ikke særligt sandsynligt -

 • Anmeld

  J. Jensen

  Hvad skal man med en Cand jur

  Hvis man alligevel sætter kikkerten for det blinde øje med hensyn hvordan et folkestyre med flertalsafgørelser fungere blot fordi man vil slå et slag for sim modstand mod EU med absurde argumenter.

 • Anmeld

  Poul Sivertsen · Hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling

  EU-unionens diktatur. Et digt.

  https://www.youtube.com/watch?v=zD4y_nBY09Q
  EU-unionen er et diktatur
  Jeg er ved at blive godt og grundigt sur
  EU-unionen stjæler Danmarks værdier
  Den er kendt for sine bedragerier

  Arbejd 1 måned, og få dagpenge
  Vi bliver fattige inden længe
  Arbejd som jordbærplukker, kvinde som mand
  Og få børnepenge overført til dit land
  Studere gratis på vores universiteter
  Få dertil SU, det er perversiteter
  Mænd skal have 2 måneders barsel
  Det har de vedtaget, helt uden varsel

  Et overnationalt EU fremsætter lov, på lov, på lov, på lov
  Vi mister vores suverænitet, det er ikke spor sjov

 • Anmeld

  Poul Sivertsen · Hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling

  EU-unionens diktatur. Fortsættelse af digt.

  https://www.youtube.com/watch?v=zD4y_nBY09Q
  Mellemøsten invaderer Danmark og bliver rige
  Om det er EU-bureaukraterne enige
  Vi får nedbrudt vores retssystem og åndelige fundament
  De gør det med Hadith og Koran, det er dekadent
  Jens Rohde og Stine Bosse støtter det
  Hvad skal vi dog bruge de to tosser til(te)
  I denne palaver, er Lars Løkke kujonen
  For han er tilhænger af EU-unionen

  Dann können sie das lernen, die dummen Dänen
  Sagt Angela Merkel und lacht laut, mit Augen voller Tränen

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  I Jensen svar

  Til J Jensen

  Det kan godt være at dine evner ikke rækker til at forstå, hvad man kan bruge andre faggrupper til som f,eks cand jur, fordi de tilsyneladende ikke dækket dine synspunkter.
  For god ordensskyld er EU ikke et folkestyre med flertalsstyr, men et samarbejde mellem 27 lande, hvor nogle afgørelser kan træffes ved flertals beslutning ( dvs. et flertalsbeslutning blandt medlemslandene) eller enstemmighed - men det har ikke ret meget med et folkeligt flertalsafgørelse at gøre
  J. Jensen det kunne være formålstjeneligt for en fornuftig deba ( hvis man ønsker det) at man i det mindste sættet sig ordentlig ind i begreberne.
  Det burde du jo være i stand til selv at gøre, når du ikke ved hvad andre faggrupper kan

 • Anmeld

  Karl Rølle

  EU modstanderne her!

  At kritisere er altid nemt. At komme med realistiske løsningsforslag eller alternativ, er tilsyneladende ikke så nemt.
  Ang. tilstrømningen af, hovedsageligt Muslimer, er der ingen der nævner vores andel i krigene i Irak og Syrien, man har ikke nødigt at være Cand.jur, for at se at store del af Syrien er grusbunker hvor der før var byer, skulle vi bare lade hånt om det? Eller i fællesskab (EU) søge at hjælpe?
  Brexit har indtil nu kostet GB, knapt 4 mia. pr.uge, (4 000 000 000 kr) Det er uanset hvad, tude tosset at bruge næsten 50 år på at bygge et fællesskab op, for derefter at splitte det, det skal justeres og repareres.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Svar til Karl Rølle pro EU tilhænger

  Karl Rølle

  Jeg ved ikke rigtig hvad der er forbindelsen med at være cand.jur for at kunne se krigen i Syrien har med hinanden at gøre.
  Det er en personlig holdning om man synes krig er brugbar til at løse konflikter eller ikke er det.
  Der kan god ydes hjælp til Syrien uden det nødvendigigvis er afhængigt af EU
  Påstanden om at man ikke skal være cand jur for at fremsætte sin holdning , men når man går ud og påstår noget som et faktum, så burde man i det mindste forvente at man havde sat sig ind i det, man påstår
  Og EU er altså ikke et folkelige styre men et samarbejde mellem staterne under en overstatslige opbygning
  Din påstand om hvad brixit har kostede Storbritannien er uholdbar for der er ingen der knapt 2 år efter folkeafstemningen kan sige noget fornuftig om de økonomiske konsekvenser for Storbritannien eller for EU
  Dit argument om at man skal ikke rive noget ned og erstatte med noget andet, fordi det har eksisterede 50 år, ville mange tilhænger af magtkonstruktioner, de gennem tid er ophørt med at eksisterer, havde taget imod med kyshånd.
  På stand om fællesskab gælder sjovt nok ikke mange af de svageste stillede i EU, hvis øknomisk politik har medført øgede ulighed og fattigdom

  Jeg har kun skrevet min titel på for det er et krav fra Altinget,

 • Anmeld

  Karl Rølle · Pensionist

  Svar til Kim Nielsen.

  To år efter #Brexit afstemningen: @FT anslår UK's økonomi anslå til at være 1,2 pct. mindre end den ellers ville have været. Det svarer til tabt vækst på knap 4 milliarder kroner - om ugen. https://t.co/dUQzT2s4lv #eudk #dkpol https://t.co/l6mdSPfuxy
  Mit point var såmænd bare at store dele af beboelse i Syrien er ikke eksisterende p.g.a. krig.
  Ikke at rive ned, har faktisk ikke noget med årene at gøre, det er det positive der er opnået, der betyder noget.
  Du kan godt glemme din belæring om fællesskabets forsømmelser, det klarer den liberale regering helt selv. Der har vi brug for EU's hjælp, sidst om fædre barsel.
  Hvad er det jeg ikke har sat mig ind i?
  Titel sat ind til ære for dig Kim. 1

 • Anmeld

  Christian X

  Problemet er

  at det Bosse anser for demokratiske tiltag, mener andre er skadelige for demokratiet.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Svar Karl Rølle

  Jeg finder det besynderligt, at du går så meget op i titler som jeg tidligere har anført, har jeg kun brugt min titel fordi Altinget anmoder m det.
  Man skal være meget varsom med at påstå om de øknomiske kompensationer for Storbritannien - fordi de har valgt at forlade EU
  Der har været den ene efter den anden påstand om den økonomiske katastrofe for Storbritannien uden de er blevet verificerede.
  Der er nogle som har en interesse i at lave en skrækkampagne således at det ville afholde andre lande fra at ville melde sig EU.
  De massive forringelser er ske på grundlag af anbefalinger fra EU - Kommissionen
  Det kan godt være at du synes at det positivt at sikre fædrene to måneders barselsorlov, men det er ikke udtryk for, at der i EU banker et stærkt for sociale rettigheder og sikring
  Desuden skal man huske på, at hvergang EU vedtager et direktiv på arbejdsmarkedet, jo mere bliver den danske arbejdsmarkedets model udhulede
  Det kan godt være at man synes at det e fedt EU der sikrer barselsorlov - men det er ikke sikkert at mange ville synes det er godt, hvis evt. løn og ansættelsesvilkår bliver bestemt af EU
  Og som sagt EU har ikke haft problemet med at anbefale Danmark om at begrænse antallet af tilgangen ril førtidspension.
  Det er tankevækkende nogle af de lande der er mest for EU og taler om fælleskab og solidaritet er også dem, der får mest økonomisk støtte af EU
  Et fællesskab skulle gerne ikke baseret på, hvem det får økonomistisk ud af det.
  Jeg vil blot gentage, hvis man påstår noget er et faktum, så bør man sætte sig ind i om det nu er tilfældet

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Østlandene havde en forestilling


  om EU.

  Men nu kender østlandene "makanismerne" i EU.


  Østlandene gennemskuer EU´s totalitarisme og fuldstændige undertrykkelse af den individuelle frihed og simple rettigheder.


  Østlandene er opdragede igennem 70 år til at gennemskue løgne.

  Det er vi ikke.

  Vi er stadig naive.

 • Anmeld

  Karl Rølle

  Undertrykkelse?

  Det med undertrykkelse og ulighed for loven, er det nuværende folketing her i landet da ret gode til, og har selv bestemt uden hjælp fra EU.
  Tænker på, hvilken beklædning du må gå i, hvor du må bo, om du som fattig betler, er at betragtet som utryghedsskabende, og tro mig der kommer mere fra FT.
  Du må jo tænke på Polen og Ungarn? Hvor man tror at én stærk mand på magten er lykken. Diktatoriske ledere har aldrig været godt for folket eller demokratiet.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Vi kan ikke være unig om, at EU er samarbejde mellem 27 demokratiske lande, der alle har direkte valg, og at der ovenpå dette demokrati også er direkte valg til EU parlamenter. Faktisk kan man næppe komme et direkte fiolkestyre nærmere end det.
  Så reelt har hvert enkelt borgere i EU jo hver siin indflydelse på udviklingen

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Svar om demokrati

  Det er EU-kommission der har lovgivningsintoativet
  De ha både lovgivningskompentence og udøvende magt
  Det er i strid med magtfordelingslæren
  Desuden kan de ikke stilles politisk og juridisk ansvarlig over for borgerne
  Eu - parlamentet har ikke enekompwtence mht. Vedtagelse af EU
  Det er altså ikke så demokratisk som du
  Desuden kan danskere risikere at blive underlagt ret retsregler - hvor der er en massiv modstand i befolkningen og dermed ville danskerne ikke have indflydelse på retsregler der regulerer deres deres levevilkår
  Det er jo ikke særlig demokratisk

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  EU kommissionen består af medlemmer udpeget af de forskellige landes regeringer, der er folkevalgte. Det er vel så demokratisk som det kan blive

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Svar til J Jensen

  Der er eksempler på minister i Danmark der ikke er folkevalgte

  Der er både i nuværende og tidligere regeringer været minister der ikke er folkevalgt

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU.

  Rent bortset fra migrantkrisen, samt alt det andet ævl og kævl som findes imellem EU landene, EUs evindelige indblanding i landenes indre anliggender, mm.
  EUs manglende evne til at styre tilvandringen er også en alvorlig hæmsko for et frugtbart samarbejde. Jeg har stor forståelse for den modstand og utilfredshed, som efterhånden breder sig i hele EU.
  Tænk også på Angela Merkels totale fiasko med den tyske indvandrepolitik.
  Jo, det er det" rene paradis" at være med i den "fine" klub. Stine Bosse har skam "den rette forståelse", hvad det "vidunderlige EU" angår.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Demokrati, et fremskridt?

  Det kan godt være at vi stemmer om tingene i demokratiet før de bliver gjort.-
  diktaturet bagefter
  Forskellen er ikke så stor som man skulle tro.

  I politik er det bevægelsesretningen det kommer an på,
  ikke programmet.

  I gamle dage var enevældet så rigt at det havde råd til hofnarre.

  Idag er vi så fattige i det demokratiske diktatur at diktaturet er nødt til at propagandere for sig selv med propagandaministre og hæve dets status til en religion og ethvert diktattur er for en politiker demokrati, når det blot er ham, der er diktator, og med en narresut stukket i munden at vi selv vælger vore undertrykkere!

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Forskellen mellem demokrati og enevælde?

  En række enkeltmennesker kan ingen diktator få bugt med.

  En organistion kan han vikle om sin finger.

  Demokrati er de regerendes ret til ikke at bryde sig om hvordan andre ønsker landet regeret.

  Demokrati er kun en metode. Målet er friheden.

  Hvis det viser sig at frihed er uforenelig med demokrati, er det demokratiet, der må ofres.

  Forskellen mellem enevældet og demokratiet ligger deri, at enevældet ustraffet kunne begå hvilket som helst overgreb mod den enkelte, men ikke gjorde det.
  Mens demokratiet, som er bundet af grundloven, ikke kan det, men alligevel gør det.