V: EU mangler et beredskab mod fremtidens pandemier

DEBAT: Coronakrisen har afsløret EU’s magtesløshed inden for sundhedsområdet. Venstre opfordrer derfor regeringen til stifte et fælles kriseberedskab i EU mod sundhedskatastrofer.

Af Morten Løkkegaard (V), Søren Gade (V), Asger Christensen (V), Linea Søgaard-Lidell (V), Jan E. Jørgensen (V) og Eva Kjer Hansen (V)
Medlemmer af Europa-Parlamentet, EU-ordfører og formand for Folketingets Europaudvalg

Danmark og Europa står midt i en enorm sygdoms- og sundhedskrise. Hundrede tusind mennesker er foreløbigt døde her på kontinentet. Alligevel gik der uger, før vi så småt anede en fælles europæisk indsats for at bekæmpe corona-pandemien. Samarbejdet mellem landene har - mildt sagt - ikke været optimalt undervejs.

Landene har reageret vidt forskelligt på epidemien, og haft forskellige strategier for bekæmpelsen. Derfor er mange lande ramt forskelligt, og vi står nu i en situation, hvor usikkerheden for danskere og europæere fortsat er stor.

Flere spørgsmål presser sig på: Kunne vi have bekæmpet smittespredningen bedre? Burde vi have haft mere koordination mellem landene? Og hvad skal raske danskere stille op, hvis de snart bliver nødt til at rejse ud i Europa igen for at passe deres arbejde? Risikerer de at blive smittet og hive sygdommen med tilbage til Danmark igen, fordi landene er vidt forskellige steder i forløbet?

Det uskønne forløb udstiller behovet for et tættere samarbejde. Vi er nødt til at have et beredskab, så vi undgår at gentage de samme fejl, og er bedre klædt på til at håndtere en fremtidig epidemi.

Venstres har otte forslag
Venstre lancerer nu otte nye forslag til et EU-beredskab ved sygdoms-epidemier:

Der skabes en ny mekanisme, der ligner civilforsvarsberedskabet, blot målrettet kampen imod sygdomme. Det Europæiske Sundheds-alarmberedskab kan koordinere fælles lagre af udstyr, kontakt til netværk af eksperter, assistance-mandskab til nødsituationer og så videre.

Det eksisterende sygdoms-kontrolcenter i Stockholm skal styrkes betragteligt, både med mandskab og ressourcer.

Opgraderingen - økonomisk, mandskabsmæssigt og i forhold til kompetencer - skal også ske hos det europæiske medicin-agentur, Ema, så medicinske fælles svar sker hurtigt og effektivt i en krisesituation.

Der bør sættes flere penge af til produktion og indkøb af fælles værneudstyr og respiratorer. 

EU skal skabe rammerne for en europæisk produktion af vaccine, tests og udstyr.

Vi børe styrke den såkaldte Civil Protection Mechanism og den fælles indsats for at få EU-borgere hjem under en krise. Det bør ikke tage uger at få det organiseret. Mekanismen skal have myndighed til i særlige alvorlige tilfælde at mobilisere og koordinere den europæiske indsats.

Flere penge skal også komme fra det store EU-forskningsprogram, Horizon - til forskning i vaccine og sygdomsbekæmpelse.

Der bør udvikles digitale hjælpemidler til at spore og inddæmme smitte under behørigt hensyn til borgernes data.

EU-beredskab for køer, men ikke for mennesker
I dag har EU fælles beredskaber for at håndtere sygdomme, for eksempel kogalskab og fugleinfluenza, blandt dyr. Det blev skabt for cirka tyve år siden – men dengang blev beredskabet ikke til noget for mennesker. Med vore nye, dyrtkøbte corona-erfaringer giver det mening at få etableret et sådant beredskab for epidemier, også blandt mennesker.

Sundhed er og skal selvfølgelig fortsat være en national kompetence. Nationale politikere skal tage ansvar - og stilles til ansvar for deres beslutninger. MEN - globale sundhedskampe kan ikke kun løses nationalt. Regeringen bør derfor ikke længere ignorere fakta: Venstre opfordrer kraftigt statsministeren til gå videre med vore forslagene og præsentere dem for resten af medlemslandene i EU. Hellere i dag end i morgen.

Nu ved vi, at det ikke blot er et spørgsmål om, hvorvidt vi skal kæmpe med nye smitsomme sygdomme - men hvornår det sker igen.

Forrige artikel Dansk Erhverv: God teleinfrastruktur afvikler ikke alle digitale stopklodser Dansk Erhverv: God teleinfrastruktur afvikler ikke alle digitale stopklodser Næste artikel Kofod: Kritik af Udenrigsministeriet rammer ved siden af Kofod: Kritik af Udenrigsministeriet rammer ved siden af