Arla: Der mangler sund fornuft i sundhedsdebatten

REPLIK: Når vi debatterer sundhed, skal vi for forbrugernes skyld sikre, at debatten vejleder og ikke vildleder. Vi skal alle bidrage til, at den information, der rammer forbrugeren, er korrekt, skriver Jakob Bernhard Knudsen, landedirektør i Arla Danmark, i et modsvar til Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Af Jakob Bernhard Knudsen
Landedirektør i Arla Danmark

25. juni bragte Anja Philip, formand i Forbrugerrådet Tænk, en kritik på Altinget.dk af vores serie af proteinrige produkter. 

Anja Phillip retter sin kritik mod vores markedsføring af vores proteinrige produkter til sportsfolk ud fra påstanden om, at vi angiveligt holder liv i myten om, at vi har brug for at få ekstra protein ud over det, vi får fra sund og varieret kost. Kritikken rammer dog skævt. For præmissen er ikke rigtig.

Skulle vi ikke få nogle nuancer ind i debatten?
For et par måneder siden kickstartede vi en samtale, hvor vi opfordrer til at få den sunde fornuft tilbage i debatten om sundt og knap så sundt – og at sætte spørgsmålstegn ved informationer, der kommer fra os og alle andre, der gerne vil sælge forbrugerne et produkt, et godt råd eller en holdning.

Og jeg er egentlig glad for at blive efterprøvet. For kun på den måde kan vi få en kvalificeret debat.

I Danmark får langt de fleste dækket deres proteinbehov. Det vil sige, at der generelt set ikke eksisterer et øget behov for protein.

Så langt så godt. Men samtidig er der en gruppe af forbrugere, der dyrker hård motion og samtidig efterspørger proteinrige produkter som led i deres ønske om at opbygge og opretholde muskelmassen.

Dem har vi lavet en produktserie til. Vores proteinrige produkter går under navnet Arla Protein og er udviklet i samarbejde med Team Danmark.

Det vil sige, at produkterne også følger de ernæringsmæssige retningslinjer fra Team Danmark.

Danskeren farer vild i sundhedsdebatten
Misforstå mig ikke. Jeg er glad for, at Forbrugerrådet Tænk kaster sig aktivt ind i debatten om sundhed. Og jeg vil faktisk gerne, at vi i Arla bliver kigget efter i sømmene – både når det gælder produkter og holdninger – men jeg ser også gerne, at vi samtidig løfter debatten.

For selvom vi er de store, er debatten om sundhed langt større end Arla og vores udvalg af produkter til specifikke målgrupper.

Hver anden dansker er forvirret over de mange modsatrettede råd i sundhedsdebatten og er kommet i tvivl om, hvad der er sundt, og hvad der er sandt.

Det viser en undersøgelse, vi har fået foretaget gennem Epinions Danmarkspanel. Det er et uhyre højt tal, og udfordringen skriger til himlen.

I fælleskab skal vi højne sundhedsdebattens niveau
Der er behov for at hjælpe forbrugerne med at navigere i junglen af sundhedsråd og at skelne fup fra fakta. For hvis vi ikke aktivt gør noget, kommer følelser og mavefornemmelse til at overskygge fakta og evidens.

Og det er lige præcis her, at jeg er glad for, at Forbrugerrådet Tænk blander sig i den offentlige debat. For det er nødvendigt at løfte i flok, hvis vi skal hjælpe forbrugerne med at navigere gennem informationshavet.

Det kræver en fælles indsats på tværs af medier, myndigheder, organisationer, forskere, politikere og producenter at skabe en forandring.

Så jeg ser frem til at fortsætte debatten med Forbrugerrådet Tænk – og jeg håber også, at flere aktører vil blande sig.

For Arla ejer jo ikke facit for, hvordan vi læser udfordringen med at mindske sundhedsforvirringen. Men vi er klar til at løfte vores del af ansvaret. Og vi er klar på at blive klogere undervejs.

Forrige artikel Forbrugerrådet Tænk til Arla: I afliver myter med myter Forbrugerrådet Tænk til Arla: I afliver myter med myter Næste artikel FødevareDanmark: Manglen på håndværkere nærmer sig katastrofen FødevareDanmark: Manglen på håndværkere nærmer sig katastrofen
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniør

  Pesticider og sundere økologiske fødevarer

  Det er en ulykke af dimensioner om det mod forventning skulle vise sig at pesticider, syntetiske kemikalier og anden traditionel udviklet ny teknologi ikke har bidraget en økologisk mindre uansvarlig fødevareproduktion - og til at vi på så kort tid har kunnet få så megen velfærd, pædagogik, miljøteknologi og social retfærdighed med så uventet få ødelæggende konsekvenser for folkesundheden, dyrevelfærden, biodiversiteten, denne verdens fattigste mennesker, samt ikke mindst vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Anders Svendsen

  Udenomssnak

  Bemærk hvordan Arla ikke forholder sig til kritikken. Siger blot, at nogle forbrugere efterspørger særlige produkter. Men er der korrelation mellem efterspørgsel og fakta og sund fornuft, Arla? Hvad synes Arla fx om efterspørgslen på sojamælk og havremælk?

  Hvorfor svarer Arla ikke på de påstande som fremføres i kritikken? Er det en myte eller ej Arla?

  “det er en myte, at sportsudøvere har behov for et ekstra stort proteintilskud", "derfor er der ikke behov for at indtage proteintilskud, når man dyrker krævende sport", og at "de fleste danskere får faktisk mere protein, end de har brug for"

 • Anmeld

  Maria K.

  Danskerne farer vild i madjunglen

  De seneste år er der kommet mange påstande fra "de lærde" om hvad der er sundt og hvad befolkningen bør undgå at spise.
  Er opvokset på landet med afgrøder på mark,haven og dyr. Komælk blev drukket med glæde. Mejerier behandler komælk inden den sendes ud til forbruger,derved nedbrydes visse ting i mælk og er i tvivl om hvad er sundt?Uanset mener forskere at ko mælk ikke er sundt og forbruger lytter til kritik.Sojamælk m.v. vinder frem. Forældre mener deres børn lider af allergi (hvilket ifølge sundheds-systemet viser sig kun et fåtal har) men forældre mener barnet skal være vaganer (hvilket ifølge læger giver barnet underernæring-ender på hospital),så dermed er den nye madtrend et fejlskud? hvem har skyld? diverse sundhedsguruer ?

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Forvirringen er fremkaldt af industrien,


  og det har industrien selv levet højt på siden, den selv formåede at fjerne menneskers egen evne til selv at bedømme hvad der er sundt og godt.

  Ud af madidsustrien vokser også landbrugsindustrien og medicinalindustrien m fl.

 • Anmeld

  Carsten Ulendorf

  Falskt udspil fra Arla?

  Umiddelbart virker det tiltalende, at Arla beder om en åben debat, men de er muligvis ude i manipulation og mere forvirring.
  God markedsføring indeholder information om 1) produktet, 2) hvem det er rettet imod og 3) hvilket udbytte brugeren får af det.
  Som jeg læser Arlas udspil, så orienterer de IKKE om 2) modtagerne. Det vil sige, at produktet og det udbytte, man får af det, lige pludselig rettes mod alle. Alle kan føle sig i målgruppen og føle, at de kan få fordele af produktet. Og det er jo ikke sandt. Tværtimod.
  Så Arla ... hvis I vil os alle det bedste, så spil med med åbne kort. Prøver I at dobbeltsnyde, giver det også dobbelt bagslag.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Tyndt

  Det var et ikke-svar Jakob Bernhard Knudsen.
  Den der med at vi er specielt glade for at få netop det spørgsmål og jeg er glad for at blive efterprøvet og vi må i fællesskab finde ud af at navigere i informationshavet, det er hørt ufatteligt mange gange før, - ofte i tilfælde hvor man ikke har noget svar.
  Så er svaret i virkeligheden, at proteinerne, man gerne vil sælge til sportsfolkene, er et restprodukt, som man forsøger at komme af med på en indtægtsgivende måde?

 • Anmeld

  Erik Bresler

  Hvorfor er der tilskud til mælk i en sådan grad at der overproduceres.

  Landedirektør i Arla Danmark Jakob Bernhard Knudsen pointere at han ønsker at debatten ikke vildleder. Det samme ønske har forbrugerne til Arlas markedsføring.
  Det er rigtigt som direktøren skriver at der er behov for at kunne skelne fup fra fakta, det behov dækker Arla desværre ikke når de reklamere vidt og bredt med at deres produkt indeholder protein og protein er nødvendigt.
  Whisky producenter kunne med samme logik hævde at deres produkt indeholder livsnødvendig vand. Uden vand ville de fleste dø indenfor en uge.

  Det er synd for Arla og mælkeproducenterne at det voldsomme forbrug af kirtelsekret fra drøvtyggeres opsvulmede mælkekirtler er aftagende, men som en olieproducent en gang sagde da oliesalget faldt: Stenalderen holdt heller ikke op på grund af mangel på sten, menneskene blev bare klogere.
  Der er stadig færre der drikker det der flyder i overskud ud fra Arlas fabrikker. Den usælgelig mælk opkøbes af EU og bliver lavet til mange tusinde tons mælkepulver som ligger så længe på lager at det ikke længere kan bruges til menneskeføde. Det sælges efterfølgende med tab til dyrefoder.
  Det er en gold cirkeløkonomi hvor skatteyderne betaler og liberale regeringer giver mælkeproducenterne tilskud for at producere vare ingen vil købe. Det sker til trods for der tilsættes unødvendigt meget og unødvendig billig mælk til alt for mange fødevare.
  Mange malkekøer lever deres liv indespærret og for at holde mælkeproduktionen nær 20 ton pr ko årligt skal den jævnligt føde kalve indtil ydelsen falder hvorefter den ender som pølse, bøf og kødsovs til spaghetti.
  Det stemmer heller ikke forbrugerne venligt at køernes horn brændes så deres naturlige adfærd ødelægges, det sker for at kunne stuve flere sammen på et lille areal.

  Mennesker især højt mod nord har ændret sig så de tåler mælk, ligesom mennesker tåler whisky, men begge drikke burde nydes med måde og uden tilskud, længere er den ikke.

  Det nuværende EU tilskud leder til overforbrug af mælkeprodukter som slider på vores frugtbarhed, velbefindende, levealder og belaster hospitalernes budgetter med unødvendigt mange milliarder.

  Det er svært at se ideen med først at give EU støtte til mælkeproduktion og efterfølgende bruge EU midler til opkøb af mælk som ingen vil købe, og sluttelig forære mælkepulver til landbruget.