DN: Her er fem markante grønne opgaver for den nye minister

DEBAT: Rasmus Prehn (S) skal som ny minister for fødevarer, landbrug og fiskeri levere på klimamålsætningerne, sikre mere bæredygtigt landbrug og genoprette vores havmiljø, mener DN.

Af Maria Reumert Gjerding
Præsident, Danmarks Naturfredningsforening

Efter udsættelse, en negativ coronatest og et telefonmøde med Dronningen kunne statsminister Mette Frederiksen (S) endelig torsdag eftermiddag præsentere en ny minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Jeg ser meget frem til samarbejdet med Rasmus Prehn (S). Der er nok at tage fat på for den nye minister: Der skal leveres på klimamålsætningerne, sikres mere bæredygtigt landbrug og en genopretning af vores havmiljø.

Det kommende år bliver i den grad afgørende og travlt. Vi skal i gang med at lave planerne for omstilling af landbruget i en mere bæredygtig retning.

Vi skal lave de konkrete planer for udtagning af de mest sårbare landbrugsjorde, som både vil bidrage til at mindske Danmarks CO2-udslip betragteligt og samtidig sikre mere natur og bedre miljø. Og så skal vi have genoprettet et sundt og levende havmiljø omkring Danmark.

Fem markante opgaver venter
Jeg håber, at den nye minister er klar til at smøge ærmerne op og stille sig i front for det arbejde.

Som præsident for Danmarks Naturfredningsforening ser jeg især fem markante grønne opgaver på ministerens bord, som det kun kan gå for langsomt med at tage fat på.

Det drejer sig for det første om, at vi skal i gang med at finde løsninger på landbrugets klimaudfordring. Der skal vedtages en ambitiøs klimaplan, som leverer tilstrækkelige reduktioner af udledningerne, fremmer lagring af kulstof i jord og som medvirker til en grøn omstilling af vores landbrugsproduktion.

Så skal der vedtages en fælles europæisk landbrugspolitik (CAP), som kan medvirke til den grønne omstilling. Vi opfordrer ministeren til at bruge de mange muligheder for at understøtte biodiversitets- og klimamålene, som det nye forslag til CAP indeholder.

Pligtlæsning for den nye minister
For det tredje skal vi i gang med at lave den konkrete model for udtagning af lavbundsjord.

Regeringens klimarådgiver, Klimarådet, offentliggjorde samme dag, som den nye minister blev præsenteret, en rapport, som sætter en tyk streg under, at udtagning af lavbundsjord er det mest effektive virkemiddel, hvis vi skal i mål med vores klimaambitioner, og som samtidig vil sikre bedre miljø og mere natur. Det er ganske enkelt pligtlæsning for den nye minister.

Der skal ligeledes tages hul på en plan for reduktion af udledningerne af næringsstoffer. Vi er fortsat alt for langt fra at få reduceret udledningerne af især kvælstof fra landbrugsarealer. Der skal mere fart på den målrettede regulering, og de mest belastede arealer skal omlægges til vedvarende græs eller natur.

Sidst, men ikke mindst, skal der sættes skub i omstillingen til et bæredygtigt fiskerierhverv med mere skånsomt fiskeri, hvor overfiskeriet stoppes, og større dele af havmiljøet beskyttes mod bundslæbende redskaber.

Jeg ser meget frem til at samarbejde med Rasmus Prehn om disse væsentlige skridt i hele omstillingen af Danmark i en mere grøn og bæredygtig retning.

Forrige artikel Dansk Folkeparti: Det skal være et frit valg at spise kød Dansk Folkeparti: Det skal være et frit valg at spise kød Næste artikel Vegetarer: Tvivlsomt, om efterspørgslen på kød vil blive ved med at stige Vegetarer: Tvivlsomt, om efterspørgslen på kød vil blive ved med at stige
Dyrlægeforeningen: Ny lovgivning er ikke ambitiøs nok

Dyrlægeforeningen: Ny lovgivning er ikke ambitiøs nok

DEBAT: Den nye dyrevelfærdslov er ikke ambitiøs nok på dyrenes vegne. Den efterlader produktionsdyrene i et dilemma, fordi de fødes ind i et system for at dø for menneskets hånd, skriver formand Hanne Knude Palshof.