Ellemann missede at forenkle regler om dyrevelfærd

BORTFALDET: Miljø- og fødevareministeren nåede ikke i hus med sit lovforslag om at forenkle reglerne på dyrevelfærdsområdet. 

Med et lovforslag om dyrevelfærd ønskede regeringen at reducere cirka 11 love til en og halvere antallet af bekendtgørelser på området til cirka 20.

Et formål, som nød politisk opbakning, men alligevel fik lovforslaget en loren modtagelse under førstebehandlingen.

Lovforslaget blev blandt andet kritiseret for i en bestemmelse at give landbruget for stor indflydelse på nye regler og for at indføre en for vag formålsbestemmelse.

Login