Esben Lunde efter CBS-sag: Har fuld tillid til landbrugsfond

SAMRÅD: Sagen om den omstridte CBS-rapport, der er støttet af Bæredygtigt Landbrug og Promilleafgiftsfonden er “uheldig”, sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), da han var i samråd om sagen onsdag. Han har fortsat tillid til landbrugets fonde, understregede han.

Landbrugets fonde tjener et vigtigt formål, og der er ikke grund til at ændre deres arrangement på grund af en enkelt uheldig sag.

Det var budskabet fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) da han onsdag var trukket i samråd omkring den såkaldte CBS-sag, hvor CBS har måttet trække en stærkt kritiseret rapport tilbage, som var betalt af Promilleafgiftsfonden for Landbrug og hjulpet på vej af lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

“CBS-sagen er en uheldig sag, som har fået et udfald, som fonden ikke har haft indflydelse på,” sagde miljø- og fødevareministeren under samrådet i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

“Jeg har derfor fortsat fuld tillid til fondens indsats og håndtering af sagen,” slog Esben Lunde Larsen fast.

Landbrugets fonde uddeler hvert år godt en halv milliard kroner til blandt andet forskningprojekter inden for landbruget, hvoraf Promilleafgiftsfonden står for omtrent halvdelen. Landbrugserhvervene har flertal i fondenes bestyrelser, der står for uddelingen af midler, som primært går til projekter under landbrugets egne organisationer.

Enkeltstående sag må ikke komme i vejen
I CBS-sagen har lobbyorganisationen Bæredygtigt Landbrug (BL) således fået en bevilling på 1,5 millioner kroner fra Promilleafgiftsfonden, hvor BL selv sidder i bestyrelsen, til et projekt om landbrugets rammevilkår, som efterhånden er ved at falde fra hinanden efter den forskningsrapport, der var hjørnestenen i projektet – og som CBS skulle lave på bestilling fra Bæredygtigt Landbrug – er blevet trukket tilbage efter massiv kritik af både det faglige indhold og den tætte forbindelse til Bæredygtigt Landbrug.

Trods den megen virak om sagen, giver den altså ikke anledning til at ændre på fondenes konstruktion.

“Landbrugets fonde tjener et vigtigt formål om at støtte landbrugets udvikling og konkurrenceevne. Det formål skal naturligvis ikke undergraves af en enkeltstående sag,” understregede miljø- og fødevareministeren ved samrådet.

Lunde vil ikke ændre fonde
Promilleafgiftsfonden besluttede ved et møde i januar, at den vil kræve den del af bevillingen på 1,5 millioner kroner, som var afsat til CBS-rapporten, tilbagebetalt. Det drejer sig om et beløb på 400.000 kroner, som fonden har bedt om efter CBS ved juletid valgte at tilbagetrække den omstridte rapport, der udkom i august sidste år.

Den øvrige 1,1 million kroner kan Bæredygtigt Landbrug derimod beholde, hvis de kan dokumentere, at de er blevet brugt korrekt, herunder til dataindsamling til projektet. Dette skal blandt andet attesteres af en revisor, ligesom data skal findes i en form, der kan offentliggøres på internettet.

Derudover er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen (tidligere NaturErhvervstyrelsen), der har tilsynsmyndigheden med fondene, i gang med at se på den pågældende sag og habilitetsspørgsmålet i den.

Samtidig er rammerne for fondenes arbejde allerede ved at blive strammet op på baggrund af en kritisk rigsrevisionsrapport, der kom, før sagen om den omstridte CBS-rapport brød ud.

For nuværende vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen dog ikke foretage sig yderligere. Han henviser til, at CBS har trukket den rapport, der har været centrum for kritikken, og dermed har systemet virket.

“Ethvert forhold i forskningsverdenen, hvor tingene ikke går efter bogen, skal stoppes. Derfor er det også godt, at CBS har trukket en rapport, som man ikke mener lever op til de forskningsmæssige kriterier,” sagde Esben Lunde Larsen.

... men det vil S
Mens Esben Lunde Larsen altså ikke vil ændre yderlige på rammerne for landbrugets fonde, lægger oppositionen med Socialdemokratiet i spidsen op til at tage en diskussion om fondenes fremtid på baggrund af CBS-sagen.

“Der er behov for en debat om administrationen af landbrugets fonde, så sager som denne kan undgås i fremtiden,” sagde Socialdemokratiets fødevareordfører Simon Kollerup ved samrådet, hvor han kaldte CBS-sagen “mere og mere bizar” og “dybt skadelig for debatten om landbrugets rammevilkår”.

Han opfordrer nu til, at man genopliver nogle af de ideer, der var i spil sidst Socialdemokratiet sad i regering. Da 2015-valget blev udskrevet, var Folketinget således i gang med at behandle et lovforslag fra daværende fødevareminister Dan Jørgensen (S) om at sikre en strammere politisk styring med fondene ved at give en række politisk udpegede bestyrelsesformænd de afgørende mandater og flytte administrationen af eksempelvis promilleafgiftsfonden fra Landbrug & Fødevarer til den nu forhenværende NaturErhvervstyrelse.

Denne ide bider dog ikke på miljø- og fødevareministeren.

“Jeg synes, at det var et forfærdeligt forslag, den daværende regering havde,” sagde Esben Lunde Larsen, da Altinget mødte ham i korridorerne uden for samrådslokalet.

Afhænger af øjnene, der ser
Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd advarede tidligt ministeren om rapportens mangler, og han har da også behændigt undgået at udtale sig direkte om rapportens indhold. En stil, han forsøgte han at holde på samrådet.

“Jeg har ikke nogen kommentarer til de konklusioner, der er draget,” sagde han i et ekko af svar, han tidligere har givet Folketinget.

“Er det en dybt utroværdig rapport? Jamen det er der et universitet, der har afgjort. Det er det, der er det afgørende. Der er et universitet, der forholder sig til forskningspublikationen, som kommer derfra. Det er netop sådan vores system er,” sagde ministeren, der heller ikke var meget for at svare på, hvad han mener, den kritiserede rapport har betydet for debatten om landbrugets rammevilkår.

“Har rapporten bidraget positivt til debatten om landbrugets rammevilkår,” spurgte Esben Lunde Larsen retorisk.

“Det afhænger nok af øjnene, der ser,” svarede han selv.

“Jeg har ikke nogen holdning til, om den gavner eller ikke gavner.”

Det videre forløb
Bæredygtigt Landbrug har nu frem til 10. marts til at svare på Promilleafgiftsfondens krav om tilbagebetaling af de 400.000 kroner, der var afsat til den tilbagetrukne CBS-rapport. Siden skal Promilleafgiftsfonden så tage stilling til, om også resten af de 1,5 millioner kroner, Bæredygtigt Landbrug har modtaget, skal tilbagebetales. Kan BL og fonden ikke enes, kan fondens afgørelse indklages til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Sideløbende foregår der et forløb på CBS. Her besluttede ledelsen nemlig efter flere måneders kritik i særligt Altinget og DR at indstille den kritiserede rapport til universitets praksisudvalg, der skal tage stilling til, om god videnskabelig praksis er fulgt. Udvalget ventes at afslutte sit arbejde i løbet af foråret.

,

Forrige artikel Tidligere Løkke-rådgiver er ny chef i Landbrug & Fødevarer Tidligere Løkke-rådgiver er ny chef i Landbrug & Fødevarer Næste artikel Esben Lunde: Derfor modtager jeg ikke underskriftsindsamlinger Esben Lunde: Derfor modtager jeg ikke underskriftsindsamlinger