Rådgiver: Der er evidens for, at kameraer hindrer overfiskeri

REPLIK: Danmarks Fiskeriforening skriver i Altinget, at kameradokumentation ikke giver flere fisk i havet. Fremover bør evidensen dog styre varetagelsen af fiskerierhvervets interesser, skriver Mogens Schou.

Af Mogens Schou
Fiskeripolitisk rådgiver

I Altinget 26. august kritiserer biolog hos Danmarks Fiskeriforening, Sofie Smedegaard Mathiesen, min ”lovprisning” af fuldt dokumenteret fiskeri.

Kameradokumentation sikrer, at man ikke overskrider de tildelte kvoter. Dermed hindres overfiskeri.

Det er særlig vigtigt nu, hvor småtorsk er ved at indgå i fiskebestandene i både Nordsøen og Kattegat, men endnu ikke har en værdi, der gør det attraktivt at lande dem.

Der går mange småtorsk på en ton, og der skal ikke mange ton til, før et ureguleret udsmid af småtorsk, der ikke har haft mulighed for at gyde, bliver en reel hindring for den genopbygning af bestandene, vi alle ønsker, og som danske fiskere skal leve af.

Da kiloprisen for de små torsk er omkring 40 procent lavere end for de store torsk, er incitamentet til at spare på kvoten ved at udsmide de små fisk betydeligt.

Udokumenterede påstande
Det internationale Havundersøgelsesråd beregner årligt omfanget af udsmidet, myndighederne gennemfører løbende undersøgelser af udsmid, og danske fiskere har selv i forbindelse med tidligere kameraforsøg dokumenteret, at med kameradokumentation beholder man de små fisk, og tæller dem på kvoten. Figuren i denne artikel illustrerer dette.

Det er derfor ikke rigtigt, når Sofie Smedegaard Mathiesen skriver, at kameradokumentation ikke giver flere fisk i havet. Dette er den helt afgørende problemstilling, og den er veldokumenteret. Jeg håber, at Sofie Smedegaard Mathiesen her vil lade evidensen styre hendes varetagelse af erhvervets interesser og ikke omvendt.

Sofie Smedegaard Mathiesen får i sin iver tillagt mig synspunktet om, at ”landingspligten er Guds gave til fiskeriforvaltningen”. Det er jo helt forkert. Læs op på citatet: “Der ligger en krystalklar forpligtelse i EU om, at alle fangster skal tælle på kvoten”. 

Jeg lægger vægten på, hvor mange fisk, der bliver fjernet fra bestanden, om de bliver smidt ud eller ej, ville jeg lade fiskeren om. Realiteten er desværre, at vi på grund af ”opinionen” har et firkantet forbud mod udsmid. Jeg har i denne rapport redegjort for den udvikling af den nuværende politik, som jeg mener er nødvendig.

Sofie Smedegaard Mathiesen kan ”godt høre, at jeg ikke har haft foden på dækket”. Nej, jeg er ikke fisker, men har dog haft ”foden på dækket” i en række fiskerier fra muslinger i Vadehavet, dybvandshummer i norsk zone og til torsk og rejer ved Grønland.

I de mere end 30 år jeg har varetaget danske fiskeriinteresser, er der da heller ingen rigtig fisker, der har stillet spørgsmål ved mine kvalifikationer i så henseende.

Kameradokumentation kan gennemføres på mange måder, herunder i en frivillig form, som jeg er tilhænger af, og stod i spidsen for i forsøgsperioden 2008-2015. Jeg stiller gerne vederlagsfrit op til en drøftelse af mulighederne.

Her vil det også være naturligt at se på, hvordan vi kan opnå en bedre biologisk rådgivning, når vi med kameraets hjælp får bedre oplysninger om fiskeriet.

Forrige artikel Fødevareaktører: Aftalelighed er forudsætning for sund konkurrence Fødevareaktører: Aftalelighed er forudsætning for sund konkurrence Næste artikel DIEH og L&F: Vi skal stille krav om ansvarlig soja bagud i kæden DIEH og L&F: Vi skal stille krav om ansvarlig soja bagud i kæden