FødevareDanmark: Selvfølgelig er der råd til at hjælpe leverandørerne

DEBAT: Ikke bare caféer og restauranter er hårdt ramte af manglende hjælpepakker. Leverandører, cateringsselskaber og kantiner oplever aflysninger i lange baner og har brug for kompensation, skriver Torsten Buhl.

Af Torsten Buhl
Direktør, FødevareDanmark

Det kan siges kort: Når regeringen udvirker, at forretningsgrundlaget forsvinder under et helt og fuldstændig sagesløst erhverv, så tilsiger al anstændighed, at man yder en form for kompensation.

Det gjorde regeringen i foråret, da den lukkede Danmark ned, men når den nu gør det igen, om end i mindre skala, så gør den det kun for nogle udvalgte segmenter, nemlig dem, som rammes ved lov. Der er imidlertid mange andre, der er ramt.

Det siger jo for eksempel sig selv, at når regeringen indtrængende opfordrer arbejdsgiverne til så vidt muligt at sende medarbejderne hjem, så rammer det dem, der leverer mad og drikke til kantinerne og til mødearrangementer med videre.

Dem kan man da ikke bare lade i stikken, når man på denne måde fjerner deres forretningsgrundlag – blot fordi man ikke forbyder dem at drive virksomhed? Jo, åbenbart.

Caféer og restauranter hårdt ramt
Opfordringerne fra regeringen kommer vel at mærke oven på et forår, som ramte de samme virksomheder hårdt, hvorfor de er særligt hårdt pressede nu.

Hjælpepakkerne fra foråret hjalp, men kompenserede jo ikke 100 procent, så der er mindre at stå imod med nu end dengang. Havde hjælpepakkerne ikke været der i foråret og hen over sommeren, ville det have været katastrofalt for virksomhederne og deres medarbejdere. Den situation er de i nu.

I en spørgeundersøgelse i september spurgte vi i FødevareDanmark medlemmerne om, hvad coronakrisen har betydet for dem. Cirka 65 procent svarede, at de havde været nødt til at opsige eller hjemsende medarbejdere. Cirka 75 procent frygter for virksomhedens eksistens, hvis coronakrisen fortsætter, og regeringen ikke understøtter med hjælpepakker. Alle (100 procent) svarede, at de har oplevet aflysninger som følge af restriktioner.

Så jo, situationen er dødsensalvorlig for mange andre end cafeer og restauranter og deres leverandører. Nu senest er også leverandører til ”private fester” blevet omfattet af hjælpepakken. Det er godt og vel en obligatorisk følge af, at der nu også er grænser for afholdelse af sådanne arrangementer. Men der er stadig alt for mange virksomheder, der gisper efter vejret.

Kun lysten mangler
Fyringer og lukninger rammer i øvrigt ikke mindst mennesker af anden etnisk oprindelse end dansk, fordi det i vidt omfang er dem, der arbejder i køkkenerne i cateringvirksomhederne.

På den måde modarbejder regeringen nu også sin egen hensigt om at få flere af denne befolkningsgruppe i arbejde. I det hele taget vil mange af de penge, man nu sparer på kompensation, i stedet skulle udbetales som understøttelse.

Hvis regeringens forklaring er, at der ikke er råd til mere, er det en falsk forklaring for så vidt, som der er lige så meget råd, som der hele tiden har været.

Den 1. september kunne man læse på Berlingske.dk (i en omtale Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet), at af de 65,3 milliarder kroner, der i foråret blev afsat til kompensation for virksomheders faste omkostninger under Corona-krisen, er forventningen nu, at der kun bliver brugt 10 - 15 milliarder.

Der er altså rigtig mange penge ”til rest” til at redde virksomheder for på denne konto – og dermed ingen som helst legitim begrundelse for at lade være.

Det kan kun være lysten, der mangler.

Forrige artikel Aktører: Fiskeriet må ikke gå i glemmebogen i Brexit-forhandlinger Aktører: Fiskeriet må ikke gå i glemmebogen i Brexit-forhandlinger Næste artikel Økologisk Landsforening til L&F: CO2-afgift lukker ikke det danske landbrug Økologisk Landsforening til L&F: CO2-afgift lukker ikke det danske landbrug
Det sker i EU: Østersøfisk, vegetarbøffer og Brexit-ballade

Det sker i EU: Østersøfisk, vegetarbøffer og Brexit-ballade

OVERBLIK: Vilkårene for de europæiske landmænd er i højsædet i en uge, hvor både EU-parlamentarikere og ministre tager livtag med den politik, der står for en tredjedel af EU-budgettet. Der er også drama i Brexit-forhandlingerne og slagsmål om vegetarbøffer på menuen.