Ministerium: Luxembourgs forbud mod glyfosat er EU-stridigt

FOLKETINGSSVAR: Med udgangen af 2020 vil det være forbudt at anvende glyfosat i Luxembourg, men Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at forbuddet vil være EU-stridigt.

Flere lande i EU barsler med forbud mod glyfosat.

Senest har Luxembourg meldt et forbud ud, og Miljø- og Fødevareministeriet har på opfordring fra Enhedslisten undersøgt sagen.

Den luxembourgske regering har vedtaget et forbud mod at anvende glyfosat per 31. december 2020, og forbuddet gælder alle glyfosatholdige sprøjtemidler både til erhvervsmæssig og privat anvendelse, står der i et folketingssvar.

Login