Replik til Frej: Jeres negative manifest om økologi er stærkt fordrejet

REPLIK: Frejs svada om økologi indeholder påstande om økologi, som afviger betragteligt fra dansk forskning og FN’s udlægninger. Nogle af påstandene mangler evidens og andre er direkte usande, skriver Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening.

Af Paul Holmbeck
Politisk Direktør, Økologisk Landsforening

Tænketanken Frej er ude med riven i forhold til økologi med tre indlæg i Altingets debatpanel om regeringens økologimål.

Mens alle andre organisationer tilbyder samarbejde og bidrager med konstruktive løsninger og kritik, ønsker Frej regeringens økologimål droppet og midler til økologi brugt på andre tiltag.

Som organisation har Frej en meget sympatisk og meningsfuld mission og et hold af unge frivillige, som jeg efterhånden har mødt en del af og har haft stor fornøjelse af at samarbejde med.

Det er svært at forene indlæggene fra Frejs direktør med den ånd eller Frejs mål om at fremme nuanceret debat og samarbejde, samt at udbrede konkret viden. Indlæggene indeholder en række påstande om økologi i forhold til klima og biodiversitet, som afviger betragteligt fra, hvad både dansk forskning og FN siger om sagen.  

Frej misser hovedpointen
Som økologer har vi aldrig påstået, at vi har overvundet alle bæredygtighedsudfordringer. Vi går intensivt, men også ydmygt, til vores arbejde med bæredygtighed.

Vi er stolte over, hvad økologi kan for drikkevand, mad og natur fri for pesticider, og for dyrevelfærd, mindre medicin og antibiotikaresistens i landbruget med videre, men vi udtaler dagligt, at vi ikke er i mål med blandt andet klimaet.

Frejs direktør påstår til gengæld, at ”økologien har ingen eller måske endda en negativ effekt på klimaet og biodiversitet”.

Alt landbrug har negative effekter på klimaet og biodiversiteten i dag, og i sin iver efter sammenligninger med konventionelt landbrug misser Frej hovedpointen: At både konventionelle og økologiske landbrug skal sænke klima- og naturaftrykket betragteligt.

Stærkt fordrejet svada
Frejs svada om økologi i forhold til biodiversitet er stærkt fordrejet. Økologer fjerner pesticider og bruger ikke de høje gødningsmængder, som er to af de absolut største belastninger fra landbruget på naturen. Det er derfor, at forskning finder 30 procent flere vilde planter og dyr på de økologiske landbrug.

Økologi er fortsat landbrug og absolut ikke en erstatning for den vilde natur, som vi har behov for meget mere af, men sænkningen af pesticidtrykket betyder også noget for den vilde natur. Spørg bare bierne.

Tilføj dertil, at danske økologer nu frivilligt stiller krav om mere natur på deres landbrug, og at Økologisk Landsforening er forfatter til Bruttoarealmodellen, som Danmark nu arbejder på i EU. Den skal gøre det muligt, at landmænd ikke trækkes i EU-støtte, når de giver mere plads til naturen i agerlandet. Økologer er en drivkraft for et landbrug i pagt med naturen – både politisk og i praksis.  Så meget for ”ingen effekt på naturen”.

Det er rigtigt, at den vilde natur mangler plads. Men påstanden om at det er økologi, som har taget den plads, vil Frej skulle dokumentere. I udviklingslande giver de økologiske metoder en mere frugtbar jord og to til tre gange så meget mad fra marken i forhold til før. Det letter presset for at inddrage mere natur til landbrug.

Manglende plads til natur herhjemme skyldes i høj grad, at 80 procent af landbrugsarealet i Danmark går til produktion af foder til dyr. Dertil et areal i Sydamerika større end Sjælland. Frej betegner den multifunktionelle, økologiske produktion, som tilbyder et væld af samfundsgoder, som ”ineffektiv”. Men den største ineffektivitet i landbruget er, at vi bruger så meget jord og så meget potentiel menneskemad til husdyrfoder.

Direkte usand påstand
Selv om økologisk landbrug også har udfordringer i forhold til klimaet, så peger forskning på, at økologer praktiserer flere af de vigtige løsninger: større græsarealer, flere efterafgrøder og en husdyrproduktion med færre husdyr per hektar.

I den seneste rapport fra FN’s klimapanel, “Climate Change and Land” anerkendes økologisk landbrugs evne til at trække mere CO2 ud af luften og binde det i jorden. Til gavn for klimaet og en frugtbar jord, som holder bedre på vand, og som samtidig modstår alvorlige effekter af klimaforandringerne, herunder tørke og erosion.

Frejs påstand om at økologisk omlægningsstøtte gives ”uden modkrav, der gavner biodiversiteten eller klimaet”, er således direkte usand.

Økologisk landbrug udleder mindre
Selv om økologien typisk giver lavere udbytte i marken samt bruger mere mekanisk jordbearbejdning, så er der i forskerkredse bred enighed om, at økologisk landbrug udleder færre klimagasser per hektar.

Der har været forskellige vurderinger af udslip per kilo mad, men senest har forskere på Aarhus Universitet, på baggrund af EU-guidelines for livscyklusanalyser, fundet, at klimaaftrykket per kilo, med få undtagelser, er på samme niveau. Dog bare for højt for alle landbrug.

Frej har også overset, hvordan den økologiske branche praktiserer netop den nytænkning og det brede samarbejde om løsninger, som Frej ønsker at gøre sig selv til fortaler for.

Økologisk Landsforening var først med klimahandlingsplaner på vores landbrug. Først til at stille supplerende klimakrav om kulstofbinding i jorden. Og først til at vise, hvordan EU’s landbrugspolitik kan fremme klimaomstilling. Vi samarbejder bredt med forskere og Landbrug & Fødevarer om udvikling af nye klimaløsninger i både økologisk og konventionel produktion og om udvikling af klimaregnskabsværktøjer til gavn for alle landmænd.

Sammen med fagforbund og brede alliancer er vi også gået i front for den succes med at omstille de offentlige køkkener til ikke bare mere økologi, men samtidig mere klimavenlige måltider med mindre kød, mere grønt og langt mindre spild.

Samtlige af disse klimaindsatser hele vejen fra mark til offentlige køkkener ligger netop i de mål og den konkrete økologipolitik, som Frej ønsker fjernet.

Et unuanceret forsvar for pesticider
Hvis Frej vil markere sig med konkret politik, bliver organisationen nødt til at sætte sig mere ind i de brede samarbejder og det politiske landskab, der driver klimadagsordenen. Og undersøge nærmere, hvad det er for en politik, man er imod. Frej taler nemlig direkte imod en dansk økologipolitik, der vandt en Future Policy Award for bæredygtighed hos FN sidste år.

Frej har forfattet et langt negativt manifest om økologi af en slags, som vi i økologi aldrig har lavet over for konventionelle kollegaer. Frej er utilfredse med, at ”ineffektiv” økologi får alt, alt for meget opmærksomhed. En uheldig nul-sums tilgang, der påstår, uden evidens, at det sker på bekostning af klimadagsordenen.

Frej leverer derimod et passioneret og unuanceret forsvar for pesticider, gmo og intensivt landbrug. Dermed har Frej gjort sig til talsmand for en dyb konservatisme, økologikritik og manglende rummelighed, som store dele af landbruget allerede er gået bort fra.

Mest problematisk er dog, at det er så svært at få øje på nytænkning om de markante tiltag, som er nødvendige i både konventionel og økologisk produktion, hvis vi skal løse klima- og biodiversitetskriserne.

Forrige artikel NNF og DI Fødevarer: Hold fast i brede forlig på fødevareområdet NNF og DI Fødevarer: Hold fast i brede forlig på fødevareområdet Næste artikel Lektor: Udbudsloven bør ikke ændres yderligere Lektor: Udbudsloven bør ikke ændres yderligere