Replik til Frej: Jeres negative manifest om økologi er stærkt fordrejet

REPLIK: Frejs svada om økologi indeholder påstande om økologi, som afviger betragteligt fra dansk forskning og FN’s udlægninger. Nogle af påstandene mangler evidens og andre er direkte usande, skriver Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening.

Af Paul Holmbeck
Politisk Direktør, Økologisk Landsforening

Tænketanken Frej er ude med riven i forhold til økologi med tre indlæg i Altingets debatpanel om regeringens økologimål.

Mens alle andre organisationer tilbyder samarbejde og bidrager med konstruktive løsninger og kritik, ønsker Frej regeringens økologimål droppet og midler til økologi brugt på andre tiltag.

Som organisation har Frej en meget sympatisk og meningsfuld mission og et hold af unge frivillige, som jeg efterhånden har mødt en del af og har haft stor fornøjelse af at samarbejde med.

Det er svært at forene indlæggene fra Frejs direktør med den ånd eller Frejs mål om at fremme nuanceret debat og samarbejde, samt at udbrede konkret viden. Indlæggene indeholder en række påstande om økologi i forhold til klima og biodiversitet, som afviger betragteligt fra, hvad både dansk forskning og FN siger om sagen.  

Frej misser hovedpointen
Som økologer har vi aldrig påstået, at vi har overvundet alle bæredygtighedsudfordringer. Vi går intensivt, men også ydmygt, til vores arbejde med bæredygtighed.

Vi er stolte over, hvad økologi kan for drikkevand, mad og natur fri for pesticider, og for dyrevelfærd, mindre medicin og antibiotikaresistens i landbruget med videre, men vi udtaler dagligt, at vi ikke er i mål med blandt andet klimaet.

Frejs direktør påstår til gengæld, at ”økologien har ingen eller måske endda en negativ effekt på klimaet og biodiversitet”.

Alt landbrug har negative effekter på klimaet og biodiversiteten i dag, og i sin iver efter sammenligninger med konventionelt landbrug misser Frej hovedpointen: At både konventionelle og økologiske landbrug skal sænke klima- og naturaftrykket betragteligt.

Stærkt fordrejet svada
Frejs svada om økologi i forhold til biodiversitet er stærkt fordrejet. Økologer fjerner pesticider og bruger ikke de høje gødningsmængder, som er to af de absolut største belastninger fra landbruget på naturen. Det er derfor, at forskning finder 30 procent flere vilde planter og dyr på de økologiske landbrug.

Økologi er fortsat landbrug og absolut ikke en erstatning for den vilde natur, som vi har behov for meget mere af, men sænkningen af pesticidtrykket betyder også noget for den vilde natur. Spørg bare bierne.

Tilføj dertil, at danske økologer nu frivilligt stiller krav om mere natur på deres landbrug, og at Økologisk Landsforening er forfatter til Bruttoarealmodellen, som Danmark nu arbejder på i EU. Den skal gøre det muligt, at landmænd ikke trækkes i EU-støtte, når de giver mere plads til naturen i agerlandet. Økologer er en drivkraft for et landbrug i pagt med naturen – både politisk og i praksis.  Så meget for ”ingen effekt på naturen”.

Det er rigtigt, at den vilde natur mangler plads. Men påstanden om at det er økologi, som har taget den plads, vil Frej skulle dokumentere. I udviklingslande giver de økologiske metoder en mere frugtbar jord og to til tre gange så meget mad fra marken i forhold til før. Det letter presset for at inddrage mere natur til landbrug.

Manglende plads til natur herhjemme skyldes i høj grad, at 80 procent af landbrugsarealet i Danmark går til produktion af foder til dyr. Dertil et areal i Sydamerika større end Sjælland. Frej betegner den multifunktionelle, økologiske produktion, som tilbyder et væld af samfundsgoder, som ”ineffektiv”. Men den største ineffektivitet i landbruget er, at vi bruger så meget jord og så meget potentiel menneskemad til husdyrfoder.

Direkte usand påstand
Selv om økologisk landbrug også har udfordringer i forhold til klimaet, så peger forskning på, at økologer praktiserer flere af de vigtige løsninger: større græsarealer, flere efterafgrøder og en husdyrproduktion med færre husdyr per hektar.

I den seneste rapport fra FN’s klimapanel, “Climate Change and Land” anerkendes økologisk landbrugs evne til at trække mere CO2 ud af luften og binde det i jorden. Til gavn for klimaet og en frugtbar jord, som holder bedre på vand, og som samtidig modstår alvorlige effekter af klimaforandringerne, herunder tørke og erosion.

Frejs påstand om at økologisk omlægningsstøtte gives ”uden modkrav, der gavner biodiversiteten eller klimaet”, er således direkte usand.

Økologisk landbrug udleder mindre
Selv om økologien typisk giver lavere udbytte i marken samt bruger mere mekanisk jordbearbejdning, så er der i forskerkredse bred enighed om, at økologisk landbrug udleder færre klimagasser per hektar.

Der har været forskellige vurderinger af udslip per kilo mad, men senest har forskere på Aarhus Universitet, på baggrund af EU-guidelines for livscyklusanalyser, fundet, at klimaaftrykket per kilo, med få undtagelser, er på samme niveau. Dog bare for højt for alle landbrug.

Frej har også overset, hvordan den økologiske branche praktiserer netop den nytænkning og det brede samarbejde om løsninger, som Frej ønsker at gøre sig selv til fortaler for.

Økologisk Landsforening var først med klimahandlingsplaner på vores landbrug. Først til at stille supplerende klimakrav om kulstofbinding i jorden. Og først til at vise, hvordan EU’s landbrugspolitik kan fremme klimaomstilling. Vi samarbejder bredt med forskere og Landbrug & Fødevarer om udvikling af nye klimaløsninger i både økologisk og konventionel produktion og om udvikling af klimaregnskabsværktøjer til gavn for alle landmænd.

Sammen med fagforbund og brede alliancer er vi også gået i front for den succes med at omstille de offentlige køkkener til ikke bare mere økologi, men samtidig mere klimavenlige måltider med mindre kød, mere grønt og langt mindre spild.

Samtlige af disse klimaindsatser hele vejen fra mark til offentlige køkkener ligger netop i de mål og den konkrete økologipolitik, som Frej ønsker fjernet.

Et unuanceret forsvar for pesticider
Hvis Frej vil markere sig med konkret politik, bliver organisationen nødt til at sætte sig mere ind i de brede samarbejder og det politiske landskab, der driver klimadagsordenen. Og undersøge nærmere, hvad det er for en politik, man er imod. Frej taler nemlig direkte imod en dansk økologipolitik, der vandt en Future Policy Award for bæredygtighed hos FN sidste år.

Frej har forfattet et langt negativt manifest om økologi af en slags, som vi i økologi aldrig har lavet over for konventionelle kollegaer. Frej er utilfredse med, at ”ineffektiv” økologi får alt, alt for meget opmærksomhed. En uheldig nul-sums tilgang, der påstår, uden evidens, at det sker på bekostning af klimadagsordenen.

Frej leverer derimod et passioneret og unuanceret forsvar for pesticider, gmo og intensivt landbrug. Dermed har Frej gjort sig til talsmand for en dyb konservatisme, økologikritik og manglende rummelighed, som store dele af landbruget allerede er gået bort fra.

Mest problematisk er dog, at det er så svært at få øje på nytænkning om de markante tiltag, som er nødvendige i både konventionel og økologisk produktion, hvis vi skal løse klima- og biodiversitetskriserne.

Forrige artikel NNF og DI Fødevarer: Hold fast i brede forlig på fødevareområdet NNF og DI Fødevarer: Hold fast i brede forlig på fødevareområdet Næste artikel Lektor: Udbudsloven bør ikke ændres yderligere Lektor: Udbudsloven bør ikke ændres yderligere
 • Anmeld

  Allan Christensen · Kemiingeniø

  Økologi og pesticider

  Det er en ulykke af dimensioner om det mod forventning skulle vise sig at de syntetiske pesticider ikke har bidraget til en mindre naturødelæggende produktion af sundere økologiske fødevarer.

  Paul Holmbeck og Økologisk Landsforening fortjener stor anerkendelse for at have rejst tvivl om, hvorvidt de syntetiske pesticider nu også har kunnet bidrage til en økologisk mindre uansvarlig fotosyntesebaseret produktion, således som vi ellers havde håbet på og troet på, at de kunne. Det er jo ikke fordi Paul Holmbeck og Økologisk Landsforening ikke interesserer sig for økologi eller er ligeglade med naturen, folkesundheden, dyrevelfærden og vore efterkommeres fremtidsudsigter. Paul Holmbeck og Økologisk Landsforening fortjener også stor anerkendelse for at have opdaget at de syntetiske pesticider langfra udelukkende er et resultat af idealistiske menneskers interesse for økologi, naturbevarelse, folkesundhed, dyrevelfærd og for vore efterkommere og den fremtid vi stiller dem i udsigt.

 • Anmeld

  Søren Andersen

  Kan i give en specifik reference på FN anbefalingen?

  Sider og kigger policy anbefalingerne, på den FN rapport, jeg tror i referer til: https://www.ipcc.ch/report/srccl/

  Jeg leder efter anbefalingerne der siger:
  "I den seneste rapport fra FN’s klimapanel, “Climate Change and Land” anerkendes økologisk landbrugs evne til at trække mere CO2 ud af luften og binde det i jorden. Til gavn for klimaet og en frugtbar jord, som holder bedre på vand, og som samtidig modstår alvorlige effekter af klimaforandringerne, herunder tørke og erosion.

  kigger i policy anbefalings afsnittet: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf

  Her hedder det på side 24:
  Sustainable land management
  33, including sustainable forest management
  34, can prevent and reduce land degradation, maintain land productivity, and sometimes reverse the adverse impacts of climate change on land degradation (very high confidence). It can also contribute to mitigation and adaptation (high confidence). Reducing and reversing
  land degradation, at scales from individual farms to entire watersheds, can provide cost effective, immediate, and long-term benefits to communities and support several Sustainable Development Goals (SDGs) with co-benefits for adaptation (very high confidence) and
  mitigation (high confidence). Even with implementation of sustainable land management, limits to adaptation can be exceeded in some situations (medium confidence). {1.3.2, 4.1.5,
  4.8, Table 4.2}
  På side 24 står i fodnoten : 33 Sustainable land management is defined in this report as the stewardship and use of land resources, including soils,
  water, animals and plants, to meet changing human needs, while simultaneously ensuring the long-term productive potential of these resources and the maintenance of their environmental functions. Examples of options include interalia agroecology (including agroforestry), conservation agriculture and forestry practices, crop and forest species
  diversity, appropriate crop and forest rotations, organic farming, integrated pest management, the conservation of
  pollinators, rain water harvesting, range and pasture management, and precision agriculture systems.
  34 Sustainable forest management is defined in this report as the stewardship and use of forests and forest lands in a
  way, and at a rate, that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality, and their potential to
  fulfill now and in the future, relevant ecological, economic and social functions at local, national and global levels
  and that does not cause damage to other ecosystems.

  Ligeledes er der en tabel til sidst der siger pæne ting om Agroforestry.

  Det var hvad jeg kunne finde da jeg gennemsøgte dokumentet. Ordet "organic" nævnes 12 gange. De udvalgte brudstykker, er der jeg tænker rapporten siger det mest positive om økologi(organic). Bevares økologi anerkendes som en delmængde af løsningen, men er vel dårligt nok fremhævet, rapporten som jeg læser summary/policy anbefalinger, siger alle mulige praksisser og initiativer kan forbedre jord, optage mere co2 etc... Iblandt disse mange tiltag er økologi et, og kan i nogen sammenhænge tilbyde noget. Bevares det en anerkendelse.. Men nogen stor anbefaling ser jeg ikke. Men jeg kan have overset noget, eller læst på det forkerte sted i rapporten. Måske indlæggets skribent vil give en henvisning til stedet i rapporten hvor anerkendelsen af økologi står? For så vil jeg gerne læse det?
  mvh
  Søren

 • Anmeld

  Gunner Buck · agronom

  Holmbecks svada over Frej og over konventionelle frugtavlere, landmænd og gartnere

  Paul Holmbeck. Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget?

  Det gamle citat fra Jesus kom jeg til at tænke på, da jeg læste følgende i dit indlæg:

  ”Frej har forfattet et langt negativt manifest om økologi af en slags, som vi i økologi aldrig har lavet over for konventionelle kollegaer.”

  Jeg læser hele jeres kampagne: Ren Madglæde som jeres svada mod konventionelle / videnbaserede frugtavlere, gartnere og landmænd.

  Jeres mange udsagn om, at økologer ikke sprøjter, og at der ikke er rester af pesticider i økologiske fødevarer, er jo ikke rigtige. Læs bl.a. hele afsnittet om organic i rapporten:
  The 2017 European Union report on pesticide residues in food
  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5743

  Rapporten fra EFSA viser, at der i 2017 blev fundet rester af pesticider i 965 prøver af økologiske fødevarer - svarende til 12,2 pct. af samtlige prøver af økologisk i EU. I 2016 blev der fundet rester af pesticider i 16,9 pct. af prøverne af økologiske fødevarer i EU.

  Rapporten viser også, at der er flere overtrædelser af grænseværdien MRL i økologiske fødevarer i EU end i de konventionelle fødevarer fra Danmark, Sverige og syv andre lande.

  Med den stærkt stigende import af økologisk frugt, grønt, vine mm bliver der stadig flere fødevarer fra Sydeuropa og resten af verden, der bliver solgt under jeres røde Ø-mærke.

  Italienske økologer har 576 sprøjtemidler til deres rådighed, heraf 160 med indhold af kobber, der er et giftigt metal.

  Men I Ren Madglæde skriver I fejdigt:

  ”Økologer har valgt at være på den sikre side og helt undlade at bruge sprøjtemidler. Sprøjtegifte, som slår skadedyr og planter ihjel, kan aldrig være sunde for mennesker.”

  Jeg forstår ikke, at I vælger at sælge jeres økologiske produkter på en blanding af usandheder om egne gerninger og frygt for de fødevarer, der bliver produceret af de konventionelle / videnbaserede frugtavlere, gartnere og landmænd.

 • Anmeld

  Jørgen Lund Christiansen · Journalist, foredragsholder m.m.

  Økogifte under radaren til skade for klimaet

  Lave udbytter giver dårligere klima. Så enkelt er det. Økologi står for lavere udbytter - og dermed et større arealkrav, som giver mindre rum for plantning af skov og biodiversitet. Så enkelt er det.

  Endnu engang kalder Paul Holmbeck, uddannet lobbyist i sit hjemland USA, Aarhus Universitet til undsætning med en "oplysning" om, at udledning af CO2 for øko og videnbaseret produktion kan være hip som hap. Den "oplysning" kommer fra et institut, der har til formål at fremme økologi, og senest har en profesor fra universitet sagt offentligt, at man i Aarhus ikke plejer at regne arealforbruget med ind i CO2-regnskaberne, men "Det er noget, synes jeg, fortjener en mere klar udmelding. Jeg tænker, vi må lave noget på det." Når det halmstrå også knækker, har Holmbeck ikke noget at læne sig op ad..

  Coop er i disse dage ude med 10 " klimaråd, der giver mening." Ikke et af dem nævner økologi. Det hedder endda "Drik vand fra hanen!" Det er andre toner end laboratoriemænd på forsiden af Samvirke. Bravo Coop! Nu er I på linje med de 17 FN-verdensmål. Her nævnes økologi heller kke med et ord.

  Holmbeck gør, hvad muligt er, for at komme under verdensmål-paraplyen. Men det er og bliver falsk - al den stund lave udbytter giver dårligere klima. Hertil svarer han, at man skal bare spise mindre kød og drikke mindre mælk, så udligner det sig. Det gør det nu ikke i forhold til det flertal af forbrugere, der spiser og drikker mindre af vore videnbaserede produkter og dermed fravælger den dogmatiske produktion, der slår sig op som det eneste rigtige fra vore dages hellige - uden at fortælle, at rigtig meget ville lukke, hvis deres videnbaserede kollkeger holder op med at levere dem gylle - og uden at fortælle, at rigtig mange økologer sprøjter deres afgrøder.

  Jamen, siger Holmbeck, vi bruger "naturlige" gifte. Ja, og nogle af dem er ganske skrappe, for det er naturen nu engang. Uden enhve r sammenliggning i øvrigt, så var de gifte, naziserne brugte i gaskamrene, "naturlige". Vore dages syntetiske midler.

  Vore dags syntetiske sprøjemidler kender vi til bunds. De er gennemkontrollerede og optimalt miljøvenlige.

  Det var godt, vi fik økologibevægelsen, som har inspirereret hele landbruget til miljø-forbedringer, der i dag er så stærke, at det videnbaserede landbrug reelt på alle felter tigodeser både natur, biodiversitet, klima - og et langt stykke ad vejen også dyrevelfærd - bedre end økologi. Moren har gjot sin pligt, moren har gjort sin pligt. Og tak for det!

  Påvisningen af, at det røde Ø mærke dækker over frugt og grønt fra bl.a. Italien, hvor der findes 573 økologiske sprøjtemidler, herunder svovl og kobber - og vores viden om, at de danske myngiheder kun kontrollerer for et øko-sprøjemiddel, får mig til at gå i en stor bue uden om økologi.

  Jeg satser på klimasagen, ikke på bagstræb.


 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Konventionel produktion er mere klimavenlig og udleder mindre kvælstof

  Paul Holmbeck kører fast i uholdbar propaganda for økologi.

  International forskning har påvist, at økologisk produktion udleder mere end 50% ekstra CO2 i forhold til konventionel produktion.

  Svenske forskningsresultater om udledning af kvælstof fra økologiske og konventionelle dyrkningssystemer uden husdyrhold angiver følgende resultater (årsmiddelværdier fra 6-årige sædskifter):

  Økologisk produktion taber 36% mere kvælstof pr. ha. end konventionel produktion.
  Pr. produceret enhed taber den økologiske produktion hele 300% mere kvælstof end konventionel produktion.

  Årsagen til de dårlige tal for økologisk produktion er hovedsagelig lave udbytter, der fører til større arealforbrug og dermed mindre plads til skov og natur.
  Men også forøget mekanisk jordbehandling belaster klimaet.
  Derfor vil fortsat udvidelse af øko-arealet ved hjælp af hårdhændet politik føre direkte til "økoskam".


Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

Landbrug & Fødevarer nedsætter et klimaråd

KLIMANEUTRAL: Klimaprofessor Katherine Richardson bliver formand for et nyt klima advisory board, der skal hjælpe landbruget med at indfri visionen om klimaneutrale fødevarer i 2050. "Et af de store problemer indtil nu har været, at man taler ud fra business as usual," siger hun.